Logo strony BP w Ostrołęce
sobota, 18 kwiecień 2015
 
Serwis prasowy 2/2007
Motywy mitologiczne i antyczne w literaturze
Napisał Edyta Dobek   
MOTYWY MITOLOGICZNE I ANTYCZNE W LITERATURZE
Zestawienie bibliograficzne artykułów z czasopism

 1. BAKUŁA Kordian: Dedal, nie Ikar! // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 1999/2000, nr 2, s. 90-97
 2. BOBROWSKA Barbara : Z dziejów motywu prometejskiego w literaturze polskiej : „Prometeusz i Syzyf” Konopnickiej // Ruch Literacki. – 1996, nr 5, s. 553-576
 3. BOBROWSKA Barbara : Ziarno i nić Ariadny – dwa symbole wyjścia z labiryntu historii w kryptopatriotycznych utworach Adama Asnyka i Marii Konopnickiej  // Pamiętnik Literacki. – 2000, nr 2, s. 75-90
 4. BRZOZOWSKA Sabina : Motywy antyczne w romantycznych dramatach Stanisława Wyspiańskiego / Sabina Brzozowska // Ruch Literacki. – 2004, nr 4/5, s. 487-503
 5. CHAŁOŃSKA J.: Motyw Nike we współczesnej liryce polskiej : propozycje interpretacyjne // Język Polski w Szkole Średniej. – 1986/1987, nr 1, s. 30-36
 6. DUNAJ-KOZAKOW Ewa : Kształtowanie się wzorca rycerza w literaturze antycznej i średniowiecznej oraz jego współczesne kontynuacje // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 1999/2000, nr 1, s. 26-29
 7. DZIAŁŃSKA Anna : Męstwo i odwaga : u źródeł etosu rycerskiego // Polonistyka. – 2000, nr 8, s. 474-479 Na podstawie „Iliady” Homera.
 8. DZIUBA W.: „ W kręgu Ikara” – cykl lekcji w klasie ósmej // Język Polski e Szkole dla kl. IV-VIII. – 19898/1990, z. 2, s. 304-308
 9. KOŁCZ Bogusław : Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta : scenariusz lekcji poświęconej motywom tyrtejskim w literaturze polskiej do wykorzystania na lekcjach w klasie II i IV liceum //Język Polski w Szkole Średniej. – 1992/1993, nr 3, s. 57-63
 10. ŁOPATA Andrzej : Motyw Eros i Thanatos w poezji Kazimierza Przerwy-Tetmajera i w malarstwie Jacka Malczewskiego // Język Polski w Szkole Średniej. – 1997/1998, nr 2, s. 30-38
 11. MIZERKIEWICZ Tomasz : Mitologizacje : o związkach intertekstualnych z mitologią w powieści polskiej po 1956 roku // Pamiętnik Literacki. – 2000, nr 4, s. 83-104
 12. SKRENDO Andrzej : „Bóstwo o rysach okrutnych” // Polonistyka. – 2003, nr 1, s. 4-7 Mit, mitologia, demitologizacja w literaturze polskiej. 
 13. SUGIERA Małgorzata : Powroty Homera :” Powrót Odysa” Wyspiańskiego i „Itaka” Botho Straussa // Ruch Literacki. – 1999, nr 4, s. 399-411 Motywy i wątki dzieł Homera.
 14. SZURCZAK A.: Obecność tradycji antycznych w literaturze polskiej // Język Polski w Szkole Średniej. – 1986/1987, nr 1, s. 5-11
 15. ŚWIDERSKA E.: Tradycje eposu homeryckiego w literaturze polskiej i powszechnej : propozycja syntezy materiału//Język Polski w Szkole Średniej. – 1993/1994, nr 3, s. 36-47
 
Nauczyciele i szkoła w literaturze
Napisał Edyta Dobek   
NAUCZYCIELE I SZKOŁA W LITERATURZE
Zestawienie bibliograficzne artykułów z czasopism

 1. KOPERTA Edyta : Szkoła i nauczyciele w powieściach Małgorzaty Musierowicz // Guliwer. – 2007, nr 4, s. 38-51
 2. KRENZ Joanna : Poeta i? a? kontra? Nauczyciel : poetyckie wizerunki nauczycieli // Polonistyka. – 2009, nr 7, s. 29-34 Nauczyciele w literaturze polskiej.
 3. KWIATKOWSKA-RATAJCZAK Maria : Szkoła z tabloidów? // Polonistyka. – 2006, nr 9, s. 30-34 Obraz szkoły w literaturze.
 4. OSIĘGŁOWSKA Dorota : O młodości w szkole // Polonistyka. – 2006, nr 9, s. 36-40 Wizerunek szkoły w literaturze dla młodzieży.
 5. RATAJCZAK Wiesław : W dziewiętnastowiecznej szkole // Polonistyka. – 2006, nr 9, s. 24-28 Obraz szkoły w literaturze XIX w.
Ojczyzna i patriotyzm w literaturze
Napisał Edyta Dobek   
OJCZYZNA I PATRIOTYZM W LITERATURZE
Zestawienie bibliograficzne artykułów z czasopism

 1. BARTMIŃSKI Jerzy : Jak biegną drogi ojczyzny? // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. – 1996/1997, nr 1, s. 23-29 Motyw ojczyzny w poezji.
 2. CHRZĄSTOWSKA Bożena : Polskość a europejskość // Polonistyka. – 2004, nr 9, dod. nr 2 (listopad), s. 8-11 Patriotyzm. Sposoby mówienia o Polsce i Polakach.
 3. CZAJKOWSKA Agnieszka : „Szukaj prawdziwej ojczyzny” // Polonistyka. – 1998, nr 5, s. 264-269 Motyw szukania ojczyzny w literaturze polskiej.
 4. GÓRSKA Magdalena : Konieczność śmierci : refleksja na temat upadku Polski w piśmiennictwie końca XVIII wieku // Pamiętnik Literacki. – 2000, nr 3, s. 117-146 Motyw grobu i śmierci uosobionej Polski.
 5. KANIA Agnieszka, BIERNACKA Anna, JANECZEK Marta : Polaków portret własny // Polonistyka. – 2004, nr 9, s. 38-42 Sposoby mówienia o Polsce i Polakach – analiza utworów literackich.
 6. KUCZYŃSKA-KOSCHANY Katarzyna : Brednia i anagram : Ojczyzna jako przeinaczenie // Polonistyka. – 2003, nr 1, s. 31-35
 7. OBREMSKI Krzysztof : Dwa Mesjanizmy : sarmackie przedmurze i romantyczny „naród umęczony” : („Psalmodia” – „Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego”) // Przegląd Humanistyczny. – 2004, nr 4, s. 49-59
 8. ODROZEK Henryk : Od Apolla i Wenus do Sądu Ostatecznego – multimedialne konteksty z historii sztuki od średniowiecza do baroku : (propozycja metodyczna dla klasy I liceum) // Język Polski w Liceum. – 2002/2003, nr 2, s. 62-69
 9. RATAJCZAK Wiesław : Nasz współczesny, dziewiętnastowieczny patriotyzm // Polonistyka. –  2003, nr 1, s. 12-15 Elementy romantyczne we współczesnym patriotyzmie.
 10. WOSIŃSKA Joanna : Naród, Ojczyzna, Europa w refleksji Cypriana Norwida // Polonistyka. – 2009, nr 3, s. 11-16
 11. WÓJTOWICZ Agata :”A to Polska właśnie” – o motywie ojczyzny w literaturze i w szkolnej praktyce // Polonistyka. – 2003, nr 1, s. 36-42
 12. ŻUKOWSKA-RUMIN Irena : „Ojczyzno moja!” – Litwa w wybranych utworach literatury polskiej // Język Polski w Szkole Średniej. – 1996/1997, nr 2, s. 112-114
Postać literacka
Napisał Edyta Dobek   
POSTAĆ LITERACKA
Zestawienie bibliograficzne artykułów z czasopism

 1. ANDRZEJEWSKA Agnieszka : Artysta młodopolski : biały i czarny mag // Ruch Literacki. – 2001, nr 1, s. 17-40
 2. BACHÓRZ J.: Rumieńce Stanisława Wokulskiego // Polonistyka. – 1987, nr 8, s. 571-580
 3. BAGIŃSKA P.: Rozmowy o bohaterach literackich //  Polonistyka. – 1973, nr 5, s. 27-36
 4. BAJOREK Angela : Motyw dziecka niepełnosprawnego we współczesnej niemieckojęzycznej literaturze dziecięcej i młodzieżowej // Biblioterapeuta. – 2007, nr 2, s. 4-8
 5. BANASZKIEWICZ J.: „Gerwazy groźną ręką, językiem Protazy” : wzorzec bohaterów - dioskurów w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza i we wcześniejszej tradycji // Przegląd Humanistyczny. – 1987, nr 4, s. 51-80
 6. BAKUŁA Kordian: Dedal, nie Ikar! // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 1999/2000, nr 2, s. 90-97
 7. BARSZCZ Leszek : Małgorzata Minclowa, czyli drugie ja Stanisława Wokulskiego // Polonistyka. – 2000, nr 7, s. 407-411
 8. BARSZCZ Leszek : Mój Konrad // Polonistyka. – 1999, nr 10, s. 609-611 Postać Konrada z „Dziadów” A. Mickiewicza.
 9. BARSZCZ Leszek : Oblicza Joanny Podborskiej // Polonistyka. – 2001, nr 10, s. 595-600
 10. BAULT Aleksandra : Dzieje doktora Fausta : od legendy do antropologicznego mitu // Polonistyka. – 203, nr 2, s. 73-78
 11. BRONIKOWSKA-BALEWSKA Agnieszka : Ojcowie dezerterzy // Polonistyka. – 2002, nr 3, s. 164-169 Postać ojca - dezertera. Motyw ucieczki ojca.
 12. BUDREWICZ T.: Stary subiekt w nowym świecie // Polonistyka. – 1994, nr 8, s.477-483
 13. BUJNICKI T.: Sienkiewiczowski portret księcia Bogusława Radziwiłła : z zagadnień techniki kreowania postaci w „Potopie” // Ruch Literacki. – 1980, nr 1, s. 13-23
 14. CHMIELEWSKI Jacek : Biedni ludzie // Twórczość. – 2003, nr 11, s. 90-113 Bohaterowie powieści B. Prusa.
 15. CHROBAK Katarzyna : Ahoj wodniku // Guliwer. – 2001, nr 3, s. 21-23 Postać Wodnika w czeskiej literaturze dla dzieci.
 16. CIESLA-KORYTOWSKA Maria : O polskim bohaterze romantycznym po latach // Znak. – 1993, nr 12, s. 18-27
 17. CYBIENKO O.V.: Koncepcja bohatera w powieści Tadeusza Nowaka „Diabły” // Przegląd Humanistyczny. – 1986, nr 5/6, s. 89-99
 18. ĆWIKLAK Kornelia : Bliscy nieznajomi : proza pogranicza wobec narodowych stereotypów // Polonistyka. – 1999, nr 3, s. 163-168 Postać Niemców w twórczości E.Paukszty, H.Worcella, S.Chwina, O.Tokarczuk, P.Huelle.
 19. DUDZIK Wojciech : Pomnik Fausta // Twórczośc. – 2002, nr 7/8, s. 148-155 Postać literacka Fausta.
 20. DUNAJ-KOZAKOW Ewa : Kształtowanie się wzorca rycerza w literaturze antycznej i średniowiecznej oraz jego współczesne kontynuacje // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 1999/2000, nr 1, s. 26-29
 21. DZIECHCIŃSKA Hanna : Kobieta w „Dworzaninie” : Baldassare`a Castiglione, Luisa Milana, Łukasza Górnickiego // Pamiętnik Literacki. – 2000, nr 3, s. 69-81
 22. DZIWISZEK Joanna : Musimy jeść i rodzić, czyli fizjologiczny aspekt macierzyństwa // Dialog. – 2002, nr 3, s. 146-155 Postać matki w dramacie współczesnym.
 23. FALKOWSKI S.: Golgota Józefa Odrowąża // Polonistyka. – 1991, nr 9, s. 594-599 Bohater „Wiernej rzeki” S.Żeromskiego.
 24. FIUT Aleksander : Jak za szybą // Ruch literacki. – 2001, nr 1, s. 41-56 Postać Ukraińca w prozie J.Iwaszkiewicza.
 25. GALANT Arleta : Matka w „Dziennikach” Zofii Nałkowskiej // Ruch Literacki. – 2001, nr 5, s. 555-567
 26. GAUDYN I.: Autotematyczny aspekt postaci Zagłoby // Polonistyka. – 1991, nr 7, s. 444-451
 27. GŁOWŃSKI M.: Narcyz i jego odbicia // Twórczość. – 1980, nr 10, s. 95-112
 28. GOSK H.: Być artystą : wariant wizerunku bohatera młodej prozy po roku 1955 // Przegląd Humanistyczny. – 1989, nr 3, s. 95-104
 29. GOSK H.: Outsider w prozie polskiej po roku 1956 // Miesięcznik Literacki.- 1985, nr 6, s. 72-85
 30. GÓRNY Maciej : Józef Szwejk – życie po życiu // Przegląd Humanistyczny. – 1997, nr 5, s. 153-166
 31. GRADKOWSKI Henryk // Motyw artysty w poezji 20-lecia międzywojennego // Język Polski w Szkole Średniej. – 1996/1997, nr 2, s. 11-24
 32. GRONEK Barbara : Ze Zbaraża widać Rzym... czyli o kulturowej tożsamości Longinusa Podbipięty // Język Polski w Liceum. – 2003/2004, nr 3, s. 15-33
 33. HADACZEK B.: Postać „siłaczki” w prozie polskiej // Polonistyka. – 1976, nr 6, s. 9-14
 34. ILLG J.: Konstrukcja postaci w powieściach inicjacyjnych Tadeusza Micińskiego // Pamiętnik Literacki. – 1983, nr 3, s. 101-117
 35. INGLOT Mieczysław : „Kordian” : drogi i bezdroża w konstrukcji losu tytułowego bohatera // Język Polski w Szkole Średniej. – 1999/2000, nr 2, s. 62-70
 36. INGLOT Mieczysław : Oblicza poetów : o romantycznym kulcie pisarzy // Język Polski w Szkole Średniej. – 1996/1997, nr 1, s. 17-28 Postać poety i pisarza w literaturze romantycznej.
 37. INGLOT Mieczysław : Uwspółcześnienie Golema : postać człowieka-maszyny w literaturze polskiej lat 1817 - 1867  // Pamiętnik Literacki. – 1997, nr 1, s. 25-34
 38. IWASIÓW I.: Oblicza „Ja” : o świadomości bohaterek dramatów Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej // Ruch Literacki. – 1995, nr 4, s. 463-473
 39. JANION M., ZMIGRODZKA M.: IV cześć „Dziadów” i wczesnoromantyczny bohater egzystencji // Pamiętnik Literacki. – 1987, nr 1, s. 3-13
 40. JANKOWSKA Bogna : Wallenrod – jaki typ bohatera? // Kwartalnik Ostrołęckiego ODN. – 2003, nr 2(14), s. 61-63
 41. JANUSZKIEWICZ Michał : W kręgu antybohatera – „acte gratuit” – czyn nieumotywowany // Polonistyka. – 2006, nr 10, s. 12-17
 42. JAROSIŃSKI Zbigniew : „Człowiek radziecki” w polskiej poezji socrealistycznej // Przegląd Humanistyczny. – 1998, nr 4, s. 55-63
 43. JEDYNAK Jolanta : Marzyciele i odkrywcy // Polonistyka. – 2000, nr 9, s. 557-559 Postać marzyciela i odkrywcy.
 44. KARKOWSKI Cz. : Bohater opowiadań Schulza  // Miesięcznik Literacki. – 1978, nr 6, s. 66-73
 45. KLATKA Urszula : Podmiot w liryce Adama Zagajewskiego // Ruch Literacki. – 1998, nr 2, s. 205-215
 46. KONOŃCZUK E.: Bohater prozy Erwina Kruka, czyli jak żyć w prawdzie wśród głosów pamięci i schematów historii // Przegląd Humanistyczny. – 1990, nr 10, s. 89-100
 47. KORNIŁŁOWICZ Norbert : Narcyz i narcyzm w poezji staropolskiej // Pamiętnik Literacki. – 2000, nr 3, s. 57-68
 48. KORTA Katarzyna : Diabły i wiedźmy w „Mistrzu i Małgorzacie” M.A. Bułhakowa – ich źródła i portrety // Przegląd Humanistyczny. – 2001, nr 2, s. 37-52
 49. KORWIN-PIOTROWSKA D.: „Beniowski” i jego współbohaterowie // Ruch Literacki. – 1992, nr 6, s. 631-645
 50. KOSYRA-CIESLAK Teresa : „Patron szańców”? – o literackiej kreacji postaci Juliana Konstantego Ordona w wierszu Adama Mickiewicza // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2000/2001, nr 3, s. 22-25
 51. KOŚCIOŁEK Anna :”O dzięki Ci, Boże, za wszystko...”: kilka uwag na temat doświadczeń modlitewnych bohaterów Fiodora Dostojewskiego // Przegląd Humanistyczny. – 1999, nr 1, s. 67-87
 52. KOZIOŁEK R.: Co to jest Z? : postać literacka w przestrzeni intertekstualnej : Parnickiego „I u możnych dziwny” // Pamiętnik Literacki. – 1994, nr 1, s. 102-122
 53. KRYŃSKI Stanisław : Pod znakiem Graala i polskiej Chimery : z dziejów powieści o artyście w dwudziestoleciu międzywojennym // Ruch Literacki. – 1997, nr 3, s. 337-351
 54. KULCZYCKA-SALONI J.: Wśród swoich czy wśród obcych?: refleksje nad losami bohaterów powieściowych Elizy Orzeszkowej, Bolesława Prusa, Marii Rodziewiczówny, Władysława Sabatowskiego i Henryka Sienkiewicza // Przegląd Humanistyczny. – 1989, nr 7, s. 31-42
 55. KULIK Maria : Motyw dziadka w literaturze dla dzieci // Guliwer. – 2004, nr 3, s. 21-24
 56. KULUS Agata : Józef, nauczyciel i ...”człowiek sukcesu” // Polonistyka. – 2000, nr 9, s. 553-556 Biblia. Postać Józefa.
 57. KWAŚNY M.: O księdzu z „Wesela” // Pamiętnik Literacki. – 1989, nr 1, s. 221-247
 58. KWIATKOWSKA Agnieszka : Starzec z romantycznej ballady // Polonistyka. – 2002, nr 3, s. 157-161 Postać J. Śniadeckiego w roli starca w balladzie „Romantyczność”.
 59. LABUDA A.W.: Apeteoza Rolanda i polska topika bohaterskiej śmierci // Pamiętnik Literacki. – 1987, nr 2, s. 61-89
 60. LATOCH-ZIELIŃSKA Małgorzata : Bóg, honor, ojczyzna...: literackie portrety rycerzy // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 1999/2000, nr 2, s. 35-44
 61. LUDOROWSKI L.: Portret inicjalny heroiny w powieściach historycznych H.Sienkiewicza // Przegląd Humanistyczny. – 1992, nr 6, s. 47-63
 62. ŁEBKOWSKA Anna : Postać w perspektywie współczesnego dyskursu o narracji // Ruch Literacki. – 2000, nr 3, s. 241-254
 63. MACKIEWICZ A.: Tadeusz Rejtan – bohater nie tylko epoki oświecenia // Język Polski w Szkole Średniej. – 1990/1991, nr 3, s. 3-18
 64. MARKIEWICZ H.: Postać literacka i jej badanie // Pamiętnik Literacki. – 1981, nr 2, s. 147-162
 65. MARKIEWICZ Henryk : Spór o weselne osoby dramatu // Ruch Literacki. – 2002, nr 6, s. 529-540
 66. MASŁOWSKI M.: Kto jest bohaterem „Dziadów”? // Przegląd Humanistyczny. – 1991, nr 2, s. 23-31
 67. MASŁOWSKI M.: Kto jest bohaterem „Dziadów”? // Ruch Literacki. – 1991, nr 3, s. 141-152
 68. MCHALSKA Marta Wiktoria: Kolorowa zabawka na szmacianym kogucie :  losy motywu Pana Twardowskiego w literaturze dla dzieci i młodzieży // Guliwer. – 2008, nr 3, s. 81-86
 69. MITZNER Piotr : Słudzy boży i ludzcy // Dialog. – 2003, nr ½, s. 160-167 Postacie księży w twórczości J. Iwaszkiewicza.
 70. ODROZEK Henryk : Wokół narodowej historii i jej mitów : propozycja metodyczna // Język Polski w Liceum. – 2001/2002, nr 2, s. 50-60 Postać historyczna: Rejtan, Kozietulski.
 71. OKOŃ Jan : Postać Parysa w dramatach polskiego renesansu // Ruch Literacki. – 2000, nr 1, s. 11-30
 72. OSTASZEWSKA Zofia : ”Krajobraz po bitwie” Andrzeja Wajdy – pogłębienie charakterystyki bohatera opowiadań obozowych Tadeusza Borowskiego // Język Polski w Szkole Średniej. – 1992/1993, nr 3, s. 77-81
 73. OŻÓG-WINIARSKA Zofia : Florystyczne postacie w bajkach Ignacego Krasickiego // Przegląd Humanistyczny. – 2003, nr 2, s. 65-74
 74. PACKALEN Małgorzata Anna : Uwarunkowania kulturowe literackiego obrazu kobiet w polskiej i szwedzkiej prozie o tematyce wiejskiej z pierwszej połowy XX wieku // Pamiętnik Literacki. – 1999, nr 3, s. 59-70
 75. PASTERSKA J.: Patriota, cwaniak, głupiec, bikiniarz : o bohaterze „Dziennika 1954” Leopolda Tyrmanda // // Język Polski w Szkole Średniej. – 1993/1994, nr 4, s. 13-23
 76. PELC J.: Rycerz – pasterz – ziemianin // Przegląd Humanistyczny. – 1996, nr 1, s. 111-119 Ideał rycerza średniowiecznego.
 77. PFEIFFER Bogusław : „Staropolski król” i tron królewski : wizerunek panującego w XVII-wiecznej ikonografii i poezji politycznej // Pamiętnik Literacki. – 2002, nr 3, s. 87-104
 78. PIWIŃSKA M.: Dziecko, fragment romantycznej biografii // Twórczość. – 1976, nr 8, s. 54-73 Bohater romantyczny.
 79. PLACHECKI M.: Bohaterowie i fabuła w powieściach Bolesława Prusa : od „Anielki” do „Lalki” // Przegląd Humanistyczny. – 1983, nr 9-10, s. 119-128
 80. PODRAZA-KWIATKOWSKA M.: Przyjedzie taki i... // Twórczość. – 1976, nr 12, s. 104-111 Postać przybysza w literaturze.
 81. POGONOWSKA Ewa : Moskal i bolszewik : szkic o polskiej antybolszewickiej twórczości poetyckiej po 1917 roku // Przegląd Humanistyczny. – 1998, nr 1, s. 103-121
 82. RATAJCZAK Wiesław : Patriotyzm i zdrada : mało znany epizod eposu a wallenrodyzm // Polonistyka. – 2001, nr 4, s. 207-211 Postać literacka.
 83. RAUBO Agnieszka : „Filozofi  są dziwacy, surowi, melankolicy…” : o antropicznych cechach osobowości filozofów w literaturze polskiego renesansu // Pamiętnik Literacki. – 2008, nr 3, s. 57-86
 84. RUDKOWSKA Magdalena : Stanisław August Poniatowski – dekadencja władzy? : obraz ostatniego króla Polski w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego // Ruch Literacki. – 2001, nr 4, s. 451-463
 85. RUDOLF Edyta : Istoty fantastyczne w literaturze popularnej // Język Polski w Szkole Średniej. – 1998/1999, nr 1, s. 42-50
 86. SCHULTZE Brigitte : Prometeusz w Polsce : narodowy, ponadkulturowy i globalny // Ruch Literacki. – 2000, nr 4, s. 407-414
 87. SIATKOWSKA-CALLEBAT Kinga : Trup – marionetka – pałuba : o kategorii postaci w powieści Irzykowskiego // Przegląd Humanistyczny. – 2000, nr 3, s. 61-76
 88. SIEKIERSKA K.: Kolorystyczna charakterystyka postaci Trylogii Henryka Sienkiewicza // Poradnik Językowy. – 1988, nr 3, s. 177-193
 89. SKAWIŃSKA Małgorzata L.: Byron w „Grobie Agamemnona” // Polonistyka. – 1993, nr 5, s. 297-302
 90. SKRZYPCZAK-WALKOWIAK Bogna : Literackie portrety niań i guwernantek // Polonistyka. – 2004, nr 1, s. 14-18
 91. SMAROŃ A.: Twardowski – niechciany „polski Faust” : koncepcje postaci w literaturze polskiej XIX i pierwszej połowy XX wieku // Ruch Literacki. – 1995, nr 5, s. 573-591
 92. SOSNOWSKI Jerzy : Zagubiona Fautostrada, czyli co nas dzisiaj obchodzi „Faust” // Dialog. – 2000, nr 3, s. 85-95 Postać Fausta – diabła w filmie i literaturze.
 93. STACHOWIAK Izabela : Izabeli Łęckiej nieznane oblicze // Polonistyka. – 2003, nr 8, s. 477-480
 94. STACHURSKA-CZAJA Urszula : W poszukiwaniu tożsamości : bohater dramatów Helmuta Kajzara // Ruch Literaci, nr 4, s. 459-475
 95. STEFANIAK Beata : O granicach tematu imiennego : zarys problematyki // Ruch Literacki. – 2003, nr 6, s. 589-601
 96. STRELLER S.: Przemiany postaci Prometeusza u Geothego // Przegląd Humanistyczny. – 1983, nr 11, s. 33-38
 97. SZARUGA Leszek : Od stereotypów do wyzwolenia z historii // Polonistyka. – 1999, nr 3, s. 144-150 Postać Niemca w literaturze polskiej.
 98. ŚWIECICKI Cezary : Mityczni bogowie w literaturze staropolskiej // Pamiętnik Literacki. – 2003, nr 4, s. 193-209
 99. TOMKOWSKI J.: Neurotyczni bohaterowie powieści Prusa // Pamiętnik Literacki. – 1986, nr 2, s. 27-63
 100. TROSZYŃSKI M.: „Kordian” – dzieje bohatera // Przegląd Humanistyczny. – 1990, nr 3, s. 139-152
 101. TRZESNIOWSKI Dariusz :”A trwanie twoje jest, jak śmierć, na zawsze  - coraz straszniejsze i krwawsze...” : modernistyczny wizerunek Salome // Pamiętnik Literacki. – 2001, nr 1, s. 8-31
 102. TURCZYŃSKI Andrzej : Pan Bóg, pisarz i diabeł. Cz. 2. // Twórczość. – 2003, nr 2/3, s. 117-160 Postać księdza w twórczości J.Iwaszkiewicza.
 103. TYLICKA Barbara : Czeski rodowód Rumcajsa // Guliwer. – 2001, nr 3, s. 23-25 Postać literacka –Rumcajs.
 104. URBANOWSKI M.: Nowy Filon, czyli bohater młodej poezji polskiej // Polonistyka. – 1995, nr 6, s. 399-404 Bohater z poezji Jacka Podsiadły.
 105. WEINSHEIMER J.: Teoria bohatera literackiego : „Emma” // Pamiętnik Literacki. – 1994, nr 1, s. 163-187
 106. WIATER Mariola : Mężowie biblijni w liryce Norwida // Ruch Literacki. – 1996, nr 4, s. 405-416
 107. WIATER Mariola : Mojżesz Norwida // Ruch Literacki. – 2003, nr 1, s. 9-20
 108. WOJTOWICZ Witold : Czy Marchołt jest błaznem? // Przegląd Humanistyczny. – 2001, nr 4, s. 65-75 Literatura średniowieczna; postać Marchołta.
 109. WÓJCICKA Z.: Postacie „Nie-Boskiej komedii” Z. Krasickiego // Polonistyka. – 1979, nr 5, s. 343-351
 110. ZACHARSKA Jadwiga : Sienkiewiczowski ideał kobiety – Marynia Połaniecka // Przegląd Humanistyczny. – 1996, nr 6, s. 71-82
 111. ZACHARSKA Jadwiga : Stefana Żeromskiego Prometeusz polski // Przegląd Humanistyczny. – 1996, nr 4, s. 91-103 Bohater opowiadania „Rozdziobią nas kruki, wrony...”.
Muzyka w literaturze
Napisał Edyta Dobek   
MUZYKA W LITERATURZE
Zestawienie bibliograficzne artykułów z czasopism

 1. BIŁAS Ewa : Muzyka, poetyka i stylistyka : nazwy muzyczne w tytułach młodopolskich i ich wpływ na językową organizację tekstu. Cz. 1 // Poradnik Językowy. – 2000, nr 4, s. 40-49
 2. BIŁAS Ewa : Muzyka, poetyka i stylistyka : nazwy muzyczne w tytułach młodopolskich i ich wpływ na językową organizację tekstu. Cz. 2 // Poradnik Językowy. – 2000, nr 5, s. 11-18
 3. BIŁAS Ewa : Muzyka, poetyka i stylistyka : nazwy muzyczne w tytułach młodopolskich i ich wpływ na językową organizację tekstu. Cz. 3 // Poradnik Językowy. – 2000, nr 6, s. 41-45
 4. CHUDZIK D.: Związek poezji z muzyką w utworach przełomu XIX i XX wieku // Język Polski w Szkole Średniej. – 1995/1996, nr 1, s. 59-67
 5. CICHA Karolina : „Użycza mi słuchu, czasu, cierpienia, wszystkiego, co przewidziała” : muzyka w twórczości Stanisława Barańczaka // Pamiętnik Literacki. – 2006, nr 1, s. 65-77
 6. GAJDA Krzysztof : RoCK Norwidowski, czyli Cyprian Kamil tekściarzem // Polonistyka. – 2002, nr 1, s. 21-27 Muzyczne realizacje wiersza C.K.Norwida w wykonaniu Cz. Niemena i M.Maleńczuka.
 7. GORSKA B.: Jak integrować treści humanistyczne? // Polonistyka. – 1994, nr 10, s. 616-621 Język polski i muzyka.
 8. HEJMEJ Andrzej : Literackie fugi : „Preludio e fughe” Umberta Saby i „Todesfuge” Paula Celana // Pamiętnik Literacki. – 1999, nr 2, s. 95-112
 9. HEJMEJ Andrzej : U jednej z granic literatury : Uwagi o „muzycznych” uwikłaniach // Ruch Literacki. – 1998, nr 2, s. 217-234 Związki literatury z muzyką.
 10. KALITA Anna : Muzyka w poezji wieszczów // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2005, nr 5, s. 39-46 Muzyka w poezji romantyzmu.
 11. KIERZEK Paulina : Muzyka w twórczości Wacława Berenta // Pamiętnik Literacki. – 2006, nr 1, s. 7-41
 12. KOWALCZYK M.J.: O inspirującej roli muzyki w utworze poetyckim C.K. Norwida „Fortepian Chopina” : analiza i interpretacja utworu w klasie II liceum // Język Polski w Szkole Średniej. – 1993/1994, nr 2, s. 74-84
 13. LUDOROWSKI L.: Muzyczne aspekty dzieła literackiego // Język Polski w Szkole Średniej. – 1991/1992, nr 3/4 s. 49-58
 14. MIKOŁAJCZAK Małgorzata : Od Orfeusza do Arijona : pieśń i muzyka w świecie poetyckim Zbigniewa Herberta // Pamiętnik Literacki. – 2002, nr 2, s. 137-151
 15. PIJANOWSKI A.P.: „Melodia mgieł nocnych” – synteza artystyczna // Polonistyka. – 1994, nr 10, s. 622-625 Poezja Młodej Polski i muzyka tego okresu.
 16. POCIEJ Bohdan: O muzyczności poezji polskiej. Cz. 1 // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2000, nr 1, s. 3-7
 17. POCIEJ Bohdan: O muzyczności poezji polskiej. Cz. 2 // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2000, nr 2/3, s. 51-56
 18. SOBIERAJ Tomasz : Sienkiewicz i muzyka // Ruch Literacki. – 2004, nr 6, s. 591-608
 19. SZYNOL Adam: „Dezyderata” – lekcja literacko-muzyczna // Polonistyka. – 1997, nr 2, s. 102-104 Korelacja literatury i muzyki.
 20. ŚLÓSARZ A.: Piosenki Jacka Kaczmarskiego na lekcjach języka polskiego // Polonistyka. – 1995, nr 2, s. 100-106
 21. ŚMIEJA Wojciech : Mit i muzyka w funkcji ekspresji „niewypowiadalnego” pożądania : o „Psyche” Jarosława Iwaszkiewicza // Pamiętnik Literacki. – 2006, nr 1, s. 43-64
<< Start < Poprzednia 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 649 - 657 z 890
 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce