Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 27 sierpień 2014
 
Serwis prasowy 2/2007
Zaproszenie na warsztaty
Napisał Edyta Dobek   
ZAPROSZENIE
Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce zaprasza nauczycieli – bibliotekarzy i polonistów na warsztaty nt. „Zasady opracowywania bibliografii załącznikowej”
Warsztaty odbędą się 12 marca 2008  o godz. 10.00 w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej przy ul. Kilińskiego 4.
Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia do 7 marca. Tel. 029 764-89-98
Maria Grzegorzewska
Napisał Edyta Dobek   
MARIA GRZEGORZEWSKA
(1888-1967)

Pedagog i psycholog, twórca Instytutu Pedagogiki Specjalnej, organizator Państwowego Instytutu Nauczycielskiego w Warszawie.

zestawienia bibliograficzne

Książki


 1. Maria Grzegorzewska - pedagog w służbie dzieci niepełnosprawnych : praca zbiorowa / pod red. Ewy Żabczyńskiej. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej , 1985. - 245 s. : portr. ; 24 cm 
 2. Setna rocznica urodzin Marii Grzegorzewskiej : materiały z sesji naukowej / pod red. Marianny Ruka.-  Warszawa :  Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego,  Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego w Warszawie, 1989.- 67 s. ; 21 cm 
 3. Tomasik Ewa - "Ocalić od zapomnienia..." - Maria Grzegorzewska w relacjach ze współczesnymi / Ewa Tomasik. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej , 1998. - 320 s., [23] s. tabl. : faks., fot., portr. ; 24 cm 
 4. Wspomnienia o Marii Grzegorzewskiej /wybór i oprac. Urszula Eckert, Maria Gawarecka Warszawa : Wydaw. WSPS [Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej] , 1989.-159, [1] s. : 1 portr. ; 23 cm 
 5. Współczesne tendencje w rehabilitacji : materiały z konferencji, Warszawa 7 maja 1998 r / pod red. Ewy Tomasik i Ewy Mazanek ; Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa : "Żak" , 1998.- 106, [1] s. ; 21 cm
Artykuły z czasopism
 1. Bliżej dziecka / Henryk Stankiewicz // Przegląd Oświatowy .-2001, , nr 4, , s.19 
 2. Deontologia pedagoga specjalnego w poglądach Marii Grzegorzewskiej / Grażyna Kornet // Szkoła Specjalna. – 1982, nr 4, s.258-262 
 3. Dynamika pedagogiki specjalnej Profesor Marii Grzegorzewskiej / Marianna Marek-Ruka // Roczniki Pedagogiki Specjalnej   T. 12/13 .-(2002) , s. 23-31 
 4. Historia Domku Gorcowego w Klikuszowej pod Nowym Targiem / Maria Grzegorzewska ; oprac. E[wa] Tomasik // Szkoła Specjalna .- 1998 , nr 5 , s. 346-350 
 5. Koncepcja nauczyciela-wychowawcy wyzwalającego i hamującego w ujęciu Marii Grzegorzewskiej - aktualność poglądów i zastosowanie w praktyce pedagogicznej / Bożena Matyjas // Zeszyty Naukowe WSHE (Wroc.)   T. 9 .-(2001) , s. 99-106 
 6. Maria Grzegorzewska i polska pedagogika specjalna / Ewa Żabczyńska //Opieka, Wychowanie, Terapia. – 1993, nr 1(13), s. 3-6 
 7. Maria Grzegorzewska na łamach „Szkoły Specjalnej”. Wykaz artykułów jej autorstwa publikowanych w latach 1924-1987 (Zestawiono w porządku alfabetycznym) // Szkoła Specjalna.- 1988, nr 4 s.304-307 
 8. Maria Grzegorzewska - pedagog, społecznik, organizator / Ewa Tomasik // Roczniki Pedagogiki Specjalnej T. 12/13 .-(2002) , s. 9-22 
 9. Maria Grzegorzewska – w stulecie urodzin / Gasik Wojciech / Nowa Szkoła. -  1988, nr 10, s. 628-631 
 10. Maria Grzegorzewska – twórca polskiej pedagogiki specjalnej / Ewa Żabczyńska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1992, nr 10, s. 454-456
 11. Marii Grzegorzewskiej koncepcja twórczej postawy nauczyciela / Ewa Tomasik // Szkoła Specjalna. -1997 , nr 4 , s. 204-210 
 12. Muzeum Marii Grzegorzewskiej w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w  Warszawie (w 30-lecie istnienia) / Ewa Tomasik // Szkoła Specjalna .-1999 , nr 2 , s. 77-80 
 13. Nie tylko wiedza, ale i miłość / Zbigniew Lenartowicz // Oświata i Wychowanie, - 1989, nr 1, s. 16-17 
 14. Marii Grzegorzewskiej – wspomnienie / Barbara Krauze // Szkoła Specjalna, - 1983, nr 4, s. 243-251 
 15. Patronka... i jej dzieło / Maria Aulich, Halina Drachal // Głos Nauczycielski.-1997 , nr 21 , s. 6 
 16. Podobieństwa metod pedagogicznych Marii Montessori i Marii Grzegorzewskiej / Ewa Łatacz // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica  [Z.] 2 .-(1999) , s. 15-19 
 17. Poglądy Marii Grzegorzewskiej na role i miejsce  pedagogiki specjalnej w naukach pedagogicznych / Marian Jakubowski // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1980, nr 3, s.15-26 
 18. Przyjaźń w pedagogice Marii Grzegorzewskiej / Ewa Tomasik // Przegląd Historyczno- Oświatowy .-2004 , nr 3/4 , s.89-94 
 19. Refleksje osobiste z kontaktów z prof. Marią Grzegorzewską / Janina Wczesny // Nowa Szkoła. – 1989, nr 4, s. 249-251 
 20. Współpraca Janiny Doroszewskiej z Marią Grzegorzewska / Ewa Tomasik // Szkoła Specjalna .-2001 , nr 3 , s. 131-136 
 21. Wspominając profesor Marie Grzegorzewską i podążając po śladach jej studenckiej młodości w Uniwersytecie Jagiellońskim / Janusz Krężel // Szkoła Specjalna .-2004 , nr 4 , s. 243-251 
 22. W stronę człowieka (o Marii Grzegorzewskiej) / Przyjaciel Dziecka. – 1999, nr 7/9, s. 24

Rymkiewicz Jarosław Marek
Napisał Edyta Dobek   
RYMKIEWICZ JAROSŁAW MAREK
(ur. 1935), polski poeta, dramatopisarz, tłumacz, eseista, literaturoznawca, kierownik literacki w Teatrze Narodowym.

Bibliografia podmiotowo - przedmiotowa

Bibliografia została podzielona na pięć części. Pierwsza zawiera wykaz książek Jarosława Marka Rymkiewicza. W drugiej części zebrano publikacje poety zamieszczane na łamach czasopism. Część trzecia jest spisem książek poświęconych Jarosława Marka Rymkiewicza, natomiast w części czwartej zgromadzono artykuły z czasopism dotyczące poety i jego twórczości. W części piątej wykazano recenzje książek Jarosława Marka Rymkiewicza.
Bibliografia została opracowana na podstawie baz bibliograficznych Biblioteki Narodowej oraz katalogów i kartotek zagadnieniowych Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce
Zasięg chronologiczny bibliografii dla wydawnictw zwartych 1979 - 2007, dla artykułów z czasopism 1996 -2007. Sporadycznie rejestrowane są artykuły z czasopism opublikowane wcześniej.
 
Bibliografia podmiotowa.
Wydawnictwa zwarte

 1. Aleksander Fredro jest w złym humorze / Jarosław Marek Rymkiewicz. - [Wyd. 2]. - Warszawa : "Czytelnik" , 1982. - 360, [4] s. ; 21 cm 
 2. Baket / Jarosław Marek Rymkiewicz . -  [Wyd. 2 i. e. 1 krajowe]. - Warszawa : "Nowa" , 1991. - 251 s., [16] s. tabl. : fot., 1 pl., portr. ; 21 cm 
 3. Co to jest drozd. [Poezje] / Jarosław Marek Rymkiewicz. – Warszawa : Czytelnik, 1973. – s. 50 
 4. Do Snowia i dalej... / Jarosław Marek Rymkiewicz. - Kraków : "Arcana" , 1996. - 238, [2] s. ; 21 cm. – (Jak bajeczne żurawie / Rymkiewicz J. M.   t. 4) 
 5. Dramaty / Juliusz Słowacki ; wybór, układ i posł. Jarosław Marek Rymkiewicz. - Warszawa : "Świat Książki" , 1999. - 781, [2] s. ; 21 cm 
 6. Dwie komedie / Jarosław Marek Rymkiewicz. - Warszawa : "Czytelnik" , 1980. - 248, [3] s. ; 25 cm. – (Seria Dramatu Polskiego) Zawiera: Ułani i Dwór nad Narwią 
 7. Dziady / Adam Mickiewicz ; posł. Jarosław Marek Rymkiewicz. - Warszawa : "Świat Książki" , cop. 1998. - 333, [2] s. ; 21 cm 
 8. Dziady / Adam Mickiewicz ; posł. Jarosław Marek Rymkiewicz. - Warszawa : "Świat Książki" , 2001. - 333, [2] s. ; 21 cm Tekst wg Dzieła. T 3 Warszawa, 1949 
 9. Juliusz Słowacki pyta o godzinę / Jarosław Marek Rymkiewicz. - Warszawa : "Czytelnik" , 1982. - 424, [4] s. ; 21 cm
 10. Juliusz Słowacki pyta o godzinę / Jarosław Marek Rymkiewicz. -  [Wyd. 2]. - Warszawa : "Czytelnik" , 1989. - 402, [2] s. ; 20 cm 
 11. Kilka szczegółów / Jarosław Marek Rymkiewicz. - Kraków : "Arcana" , 1994. - 426, [2] s. ; 21 cm 
 12. Komedie / Aleksander Fredro ; wybór i posłowie Jarosław Marek Rymkiewicz. - Warszawa : "Świat Książki" , 2000. - 588, [3] s. ; 21 cm. – (Komedie i inne utwory / Aleksander Fredro ; 1) Tekst wg Pisma wszystkie, Warszawa, 1955-1980 
 13. Komedie Trzy po trzy Zapiski starucha / Aleksander Fredro ; wybór i posłowie Jarosław Marek Rymkiewicz . - Warszawa : "Świat Książki" , 2000. - 701, [2] s. ; 21 cm. – (Komedie i inne utwory / Aleksander Fredro ; 2) Tekst wg Pisma wszystkie, Warszawa, 1955-1980
 14. Leśmian : encyklopedia / Jarosław Marek Rymkiewicz. - Warszawa : "Sic!" , cop. 2001445, [1] s. ; 22 cm 
 15. Mickiewicz – encyklopedia / Jarosław Marek Rymkiewicz [et al.]. - Warszawa : "Horyzont" , cop. 2001. - 687, [1] s. : il. ; 25 cm 
 16. Moje dzieło pośmiertne / Jarosław Marek Rymkiewicz. - Kraków : "Znak" , 1993. - 53, [3] s. ; 20 cm. – (Poezja / "Znak") 
 17. Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z roku 1811i 1812 we dwunastu księgach wierszem / Adam Mickiewicz. -  [Wyd. 1 w tej ed.]. - Kraków : Wydaw. Literackie , 1997. - 393, [3] s. ; 20 cm 
 18. Poezje / Artur Międzyrzecki ; wyboru dokonał aut. ; przedm. Jarosława Marka Rymkiewicza. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy , 1980. - 229, [7] s. ; 17 cm. – (Biblioteka Poetów) 
 19. Poezje wybrane / Jarosław Marek Rymkiewicz ; wybór i wstęp Autora; [nota biograficzna Jadwiga  Bandrowska-Wróblewska; Klub Poetycki Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, Redakcji "Nowej Wsi", Ludowej Spółdzielni Wydawniczej]. - Warszawa : LSW , 1981. - 150, [2] s. ; 17 cm. - (Biblioteka Poetów / Klub Poetycki Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, Związku Młodzieży Wiejskiej, Redakcji "Nowej Wsi", Ludowej Spółdzielni Wydawniczej) 
 20. Rozmowy polskie latem roku 1983 / Jarosław Marek Rymkiewicz. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy , 1998. - 202, [3] s. ; 20 cm. – (Kolekcja Prozy Polskiej XX Wieku) 
 21. Rozmowy polskie latem roku 1983 / Jarosław Marek Rymkiewicz. - Warszawa : "Świat Książki" , 1996. - 253, [2] s. ; 21 cm 
 22. Umschlagplatz / Jarosław Marek Rymkiewicz. - Gdańsk : "JMJ" , 1992. - 246, [2] s. ; 19 cm 
 23. Wielki książę : z dodaniem rozważań o istocie i przymiotach ducha polskiego / Jarosław Marek Rymkiewicz. - Chotomów : "Verba" , 1991. - 196 s. ; 19 cm
 24. Wielki książę : z dodaniem rozważań o istocie i przymiotach ducha polskiego / Jarosław Marek Rymkiewicz. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy , 1983. - 231, [3] s. ; 18 cm 
 25. Wiersze i poematy / Juliusz Słowacki ; wybór, układ i posł. Jarosław Marek Rymkiewicz. - Warszawa : "Świat Książki" , 1999. - 519, [1] s. ; 21 cm 
 26. Wiersze i powieści poetyckie / Adam Mickiewicz ; wybór, układ i posł. Jarosław Marek Rymkiewicz. - Warszawa : "Świat Książki" , 1998. - 428, [1] s. ; 21 cm 
 27. Wiersze i powieści poetyckie / Adam Mickiewicz ; wybór, układ i posł. Jarosław Marek Rymkiewicz. - Warszawa : "Świat Książki" , 2001. - 428, [1] s. ; 21 cm Tekst wg Dzieła. T. 1-2, Warszawa, 1949
 28. Znak niejasny, baśń półżywa / Jarosław Marek Rymkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy , cop. 1999. - 61, [3] s. ; 20 cm 
 29. Żmut / Jarosław Marek Rymkiewicz. - [Warszawa] : Niezależna Oficyna Wydawnicza , 1987. - 231, [1] s. ; 21 cm 
 30. Żmut / Jarosław Marek Rymkiewicz. - Warszawa : "Czytelnik" , 1991. - 359, [1] s. ; 19 cm
Bibliografia podmiotowa.
Artykuły z czasopism

 1. „Ciekawi mnie tekst życia” / Jarosław Marek Rymkiewicz ; rozm przepr. Andrzej Dobrowolski // Odra. – 1987, nr 1, s. 17-21 
 2. Co zostało z Pascala ; Kosz na śmieci przy stacji kolejki WKD w Milanówku pod Warszawą ; Ogród w Milanówku, koty styczniowe : wiersze / Jarosław Marek Rymkiewicz // Twórczość. - 1999 , nr 6 , s. 3-5 
 3. Czyste duchy na powietrzu : w. / Jarosław Marek Rymkiewicz // Czas Kultury. - 1997 , nr 1 , s. 21 
 4. Do Snowia i dalej (fragmenty) / Jarosław Marek Rymkiewicz //Arcana. - 1995 , nr 6 , s. 54-60 
 5. Dlaczego jestem taki wściekły / Jarosław Marek Rymkiewicz ; z pisarzem rozmawia Jerzy Morawski // Życie Warszawy. – 1993, nr 113, s. 8-9 
 6. Dwa listy Jarosława Iwaszkiewicza / Jarosław Marek Rymkiewicz // Twórczość. - 1998 , nr 7 , s. 92-94 
 7. I leciałem na skos; Łagry łagry; Chopin pisze Fantazję f-moll; Wiosna w Milanówku : wiersze / Jarosław Marek Rymkiewicz // Arcana. - 1996 , nr 4 , s. 48-50 
 8. Jeszcze coś o podróżnych (i Awdotii Guriew) / Jarosław Marek Rymkiewicz // Arcana. - 1998 , nr 6 , s. 47-54 
 9. Kilka domów, okna, schody / Jarosław Marek Rymkiewicz // Twórczość. - 1995 , nr 12 , s. 41-69 
 10. Koniec zimy : w. / Jarosław Marek Rymkiewicz // Tygodnik Solidarność. - 1996 , nr 18 , s. 8 
 11. Leśmian - dzieje geniusza .Cz. 1 / Jarosław Marek Rymkiewicz // Twórczość. - 2000 , nr 5 , s. 56-92 
 12. Leśmian - dzieje geniusza .[Cz. 2] / Jarosław Marek Rymkiewicz // Twórczość. - 2000 , nr 6 , s. 70-82 
 13. Leśmian - Encyklopedia : fragm. / Jarosław Marek Rymkiewicz // Arcana. - 2000 , nr 4 , s. 106-118 
 14. Leśmian w haseł chruśniaku / Jarosław Marek Rymkiewicz // Rzeczpospolita. - 2001 , nr 216, s. D3 
 15. Mały pejzaż jesienny : w. / Jarosław Marek Rymkiewicz // Akant. - 2004 , nr 1 , s. 39 
 16. [Nagle - z tej na wpółciemnej sali] ; [O weź i ciesz się, z moich daję dłoni] ; [Teraz jestem w tej świetlistej pajęczynie] ; [Czarna jest noc, duszny barak] : wiersze / Osip E. Mandelstam ; tł. z ros. Jarosław Marek Rymkiewicz // Arcana. - 2002 , nr 6 , s. 5-7 
 17. Nasz naród jak lawa / Jarosław Marek Rymkiewicz ; rozm. przepr. Barbara Sułek-Kowalska // Tygodnik Solidarność. - 1996 , nr 18 , s. 12-13 
 18. O poezji, muzyce i kotach - rozmowa Pocieja z Rymkiewiczem w Milanówku / Bohdan Pociej, Jarosław Marek Rymkiewicz ; rozm. przepr. Małgorzata Bojanowska-Pomierny // Arcana. - 1999 , nr 5 , s. 22-35 
 19. O sarmatach, motłochu i ciemnościach poezji / Jarosław Marek Rymkiewicz ; rozm. przepr. Piotr Szewc // Nowe Książki. - 2001 , nr 8 , s. 4-7 
 20. Ogród w Milanówku, kwitnący bez ; Ogród w Milanówku, pieśń nocnego wędrowca : wiersze / Jarosław Marek Rymkiewicz // Arcana. - 1999 , nr 5 , s. 19-21 
 21. Ogród w Milanówku, kwitnące lewkonie  ; Ogród w Milanówku, marcinki w połowie października ; Zima w Milanówku ; Arietta zimowa (na temat z sonaty f-moll na skrzypce i fortepian Sergiusza Prokofiewa) : wiersze / Jarosław Marek Rymkiewicz // Twórczość. - 2002 , nr 3 , s. 3-5 
 22. Ogród w Milanówku - palenie gałęzi ; Ogród w Milanówku, koniec listopada ; Ktoś śpiewa pieśń Schuberta : wiersze / Jarosław Marek Rymkiewicz // Odra. - 2001 , nr 9 , s. 2-4 
 23. Ogród w Milanówku, pokrzywy pod płotem; Czarne czarne gawrony; Zimowe zdrętwienie ; 118 zabytkowych dębów szypułkowych w Milanówku pod Warszawą : wiersze / Jarosław Marek Rymkiewicz // Arcana. - 1997 , nr 3 , s. 106-107 
 24. Ogród w Milanówku, pokrzywy pod płotem ; Czarne gawrony ; Zimowe zdrętwienie ; 118 zabytkowych dębów szypułkowych w Milanówku pod Warszawą: wiersze / Jarosław Maria Rymkiewicz // Arcana. - 2000 , nr spec. , s. 11-12 
 25. Ogród w Milanówku, sen zimowy ; Październikowy wierszyk dla Antonina Dworzaka i Józefiny Czermakowej ; Do Podkowy Leśnej ; Osip Mandelsztam wchodzi do ogrodu : wiersze / Jarosław Marek Rymkiewicz // Arcana. - 2001 , nr 3 , s. 69-73 
 26. Pięć fragmentów z książki "Leśmian Encyklopedia" / Jarosław Marek Rymkiewicz // Odra. - 2000 , nr 11 , s. 87-94 
 27. Piękna młynarka ; Ogród w Milanówku, jeże w połowie sierpnia ; Jadą zmarli : wiersze / Jarosław Marek Rymkiewicz // Twórczość. - 2000 , nr 3 , s. 3-6 
 28. Poeta idzie znikąd ; Do widzenia gawrony ; Ogród w Milanówku - funrailles ; Kot uszaty - wieczny powrót tego samego : wiersze / Jarosław Marek Rymkiewicz // Twórczość. - 2003 , nr 11 , s. 3-6 
 29. "Polskie sposoby istnienia" / Jarosław Marek Rymkiewicz ; rozm. przepr. Mirosław Dzień // Kwartalnik Artystyczny. - 1998 , nr 4 , s. 133-139 
 30. Siedem haseł z "Encyklopedii Mickiewiczowskiej" / Jarosław Marek Rymkiewicz // Kwartalnik Artystyczny. - 1998 , nr 3 , s. 89-101 
 31. Stary kapelusz, plecak, wiatr, nocny wędrowiec ; Ogród w Milanówku, przelot gawronów ; Kathleen Ferrier umiera w młodości na raka : wiersze / Jarosław Marek Rymkiewicz // Twórczość. - 2001 , nr 6 , s. 3-5 
 32. Sześć fragmentów z książki "Słowacki. Encyklopedia" / Jarosław Marek Rymkiewicz // Odra. - 2004 , nr 5 , s. 46-56 
 33. Terror szyderców / Jarosław Marek Rymkiewicz ; rozm. przepr. Dariusz Suska, Tomasz Majeran // Fronda Nr 6. -  (1996) , s. 170-178 
 34. Töpfergasse- głowa owinięta koszulą / Jarosław Marek Rymkiewicz // Odra. - 1998 , nr 12 , s. 55-64 
 35. Trzy piosenki o nicości : w. / Jarosław Marek Rymkiewicz // Kwartalnik Artystyczny. - 1997 , nr 2 , s. 53-54 
 36. Warszawa Śródmieście - Milanówek, godzina 23:42 : w. / Jarosław Marek Rymkiewicz // Fronda Nr 30. - (2003) , s. 7 
 37. Wiersz dla Wawrzyńca na trzydzieste pierwsze urodziny ; Ogród w Milanówku - cicho ciszej : wiersze / Jarosław Marek Rymkiewicz // Arcana. - 2003 , nr 2 , s. 5-7 
 38. Wzory historii : (ankieta) / Jarosław Marek Rymkiewicz, Piotr Łossowski, Krzysztof Kawalec, Włodzimierz Suleja, Anna Sucheni-Grabowska, Tomasz Wituch, Barbara Grochulska, Marek Kazimierz Kamieński // Arkana. - 2000 , nr spec. , s. 193-211
 39. [Zimno mi tutaj. Wiosna przezroczysta] [Na strasznej wysokości ogień migoczący] Impresjonizm ; Mieszkanie ciche jak papiery ; Nauszniki, moje miłe nauszniki ; Jeszcze życia tu jest - ponad miarę : wiersze / Osip E. Mandelstam ; tł. z ros. Jarosław Marek Rymkiewicz // Odra. - 2001 , nr 3 , s. 82-84
Bibliografia przedmiotowa.
Wydawnictwa zwarte

 1. Klasyk i metafizyka : o poezji Jarosława Marka Rymkiewicza / Marzena Woźniak-Łabieniec. - Kraków : "Arcana" , 2002. - 283 s. ; 22 cm. – (Arkana Literatury)
 2. Kultura i egzystencja w poezji Jarosława Marka Rymkiewicza / Adam Poprawa. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego , 1999. - 139, [1] s. ; 21 cm. – (Acta Universitatis Wratislaviensis , 0239-6661 ; no 2115) 
 3. Outsiderzy i słowiarze. Eseje, szkice, interpretacje / W. P. Szamański. – Wrocław : Zakł. Nar. Im. Ossolineum, 1973. – 377 s. M. in. o poezji J.M.Rymkiewicza
 4. T. S. Eliot w oczach trzech polskich pisarzy / Jean Ward. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas" , cop. 2001. - 295, [5] s. ; 21 cm
Bibliografia przedmiotowa.
Artykuły z czasopism

 1. Aleksander Rymkiewicz / A. K. Waśkiewicz // Poezja. – 1974, nr 5, s. 85-95 
 2. Anioł i nicpoń : kreacja poety w wierszach Jarosława Marka Rymkiewicza / Adam Poprawa // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie Nr 36. - (1998) , s. 131-149 
 3. Brzemię encyklopedii / Grzegorz Marzec // Twórczość. – 2005, nr 4, s. 74-93 
 4. Casus : poeta repatriant / A. Legeżyńska // Kresy. – 1992, nr 12, s. 107-111 
 5. „Człowiek z głową jastrzębia” po latach / L. Sokół // Poezja. – 1974, nr 7/8, s. 107-110 
 6. „Czarna zmora istnienia” / Leszek Szaruga // Twórczość. – 2003, nr 2/3, s. 215-218 
 7. Dom w Milanówku / Tadeusz Komendant // Twórczość. – 1999, nr 6, s. 106-112 
 8. Figura ogrodu w pisarstwie Jarosława Rymkiewicza / Dorota Wojda // Ruch Literacki. – 2006, nr 1, s. 101-114 
 9. Holocaust, wzniosłość, ironia. Przedstawienie nieprzedstawialnego w "Umschlagplatzu" Jarosława Marka Rymkiewicza / Grzegorz Marzec // Pamiętnik Literacki. - 2005 , 1 , s. 31-52
 10. Jarosław Marek Rymkiewicz : biogr./ P.Sz. // Nowe Książki. - 2001 , nr 8 , s. IV okł.
 11. Jarosława Marka Rymkiewicza wiersze o Rzymie / Jan Krzysztof Adamkiewicz // Poezja. – 1978, nr 3, s. 51-54 
 12. Jest Rymkiewicz, ale czy jest klasycyzm? / Adam Poprawa // Polonistyka. - 2000 , nr 2 , s. 79-82 
 13. JMR – abecadło / Janusz Drzewucki // Twórczość. - 2004 , nr 1 , s. 79-93 
 14. Klasycyzm i metafizyka : (o wczesnej twórczości Jarosława Marka Rymkiewicza) / Marzena Woźniak-Łabieniec // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica Z. 2. - (2001) , s. 105-127 
 15. Między balladą i gawędą / S. Lichański // Poezja. – 1981, nr 5/6, s. 112-118 
 16. Między historią a literaturą : Rymkiewicza dialog z przeszłością w książkach o Fredrze i Słowackim / Marek Stanisz // Arcana. - 1995 , nr 6 , s. 61-69 
 17. Mijając siebie, odnajdując siebie / A. Poprawa // Kresy. – 1994, nr 1, s. 137-140 
 18. Mikrokosmos w Milanówku / Marzena Woźniak-Łabieniec // Arcana. - 1999 , nr 5 4, s. 6-53 
 19. "Nasz powiat" : o cyklu mickiewiczowskim Jarosława Marka Rymkiewicza / Leszek Szaruga // Zeszyty Naukowe. Szczecińskie Prace Polonistyczne / Uniwersytet Szczeciński Nr 9. - (1997) , s. 61-77 
 20. Neoklasycysta / Barbara Kazimierczyk // Odrodzenie. – 1989, nr 37, s. 8 
 21. Niektóre róże Rymkiewicza i Różewicza / Jean Ward // Morze Zjawisk Nr 1. - (1998) , s. 101-110 
 22. Nike po raz siódmy / Barbara Marciniak // Śląsk. - 2003 , nr 12 , s. 48-50 
 23. O pięknie "Pięknej młynarki" nieco mniej pięknie / Jędrzej Kosewski // Poezja Dzisiaj Nr 33/34. - (2003) , s. 216-219 
 24. O "Ulicy Mandelsztama" Jarosława Marka Rymkiewicza / Adam Poprawa // Warsztaty  Polonistyczne. - 1996 , nr 1 , s. 87-98 
 25. Od Płużyn do Snowia / Arkadiusz Bagłajewski // Twórczość. – 1996, nr 12, s. 101-106 
 26. Pisanie Mickiewicza albo esej o "ciele myślącym" / Krzysztof Rutkowski // Arcana. - 1995 , nr 6 , s. 70-84 
 27. Poeta i język : o kilku wierszach Jarosława Marka Rymkiewicza / Marzena Woźniak-Łabieniec // PAL Przegląd Artystyczno-Literacki. - 1998 , nr 4 , s. 61-68 
 28. Poeta wyczekujący etatu u dworu / Jan Kurowicki // Poezja. – 1978, nr 5, s. 64-67
 29. Poezja pełna, doskonała... / Bohdan Pociej // Arcana. - 1999 , nr 5 , s. 36-45 
 30. Pomiędzy i poza tekstami : sytuacja intertekstualna w wierszach Jarosława Marka Rymkiewicza / Adam Poprawa //  Kresy. - 1999 , nr 2/3 , s. 99-107 
 31. Profesja i kronika / S. Bereś // Miesięcznik Literacki. – 1979, nr 8, s. 55-69
 32. Proza Jarosława Marka Rymkiewicza / Adam Poprawa // Odra. – 1993, nr 4, s. 2-6 
 33. Rymkiewicz – poszukiwanie synchronii / Sława Bardijewska // Dialog. – 1980, nr 4, s. 116-126 
 34. Rymkiewicza umiłowanie rymów / Stanisław Chyczyński // Nowa Okolica Poetów. - 2000 , nr 2 , s. 73-78 
 35. Samowiedza w samych wierszach : autotematyzm w poezji Jarosława Marka Rymkiewicza / Adam Poprawa // Teksty Drugie. - 1997 , nr 5 , s. 100-114 
 36. Spadkobierca romantyków : o twórczości Aleksandra Rymkiewicza / J. Z. Brudnicki // Poezja. – 1984, nr 5, s. 50-64 
 37. Śmiertelny nieśmiertelny /  Maria Janion // Twórczość. - 2003 , nr 11 , s. 7 
 38. Teatr groteski z tezą / Andrzej Biskupski // Poezja. – 1976, nr 7/8, s. 131-135 
 39. Tekst jako anastylos : przedmiot i ciało w twórczości Jarosława Marka Rymkiewicza / Dorota Wojda // Przestrzenie Teorii Nr 1. - (2002) , s. 175-191 
 40. W poetyce kresu, czyli o zachodzie słońca w Soplicowie i Milanówku / Barbara Gronek // Język Polski w Liceum. – 2005/2006, nr 2, s. 35-45 
 41. W poszukiwaniu istnienia : Mickiewicz w esejach Jarosława Marka Rymkiewicza / Marzena Woźniak-Łabieniec // PAL Przegląd Artystyczno-Literacki. - 1998 , nr 1/2 , s. 46-51 
 42. Wariacje na cztery wiersze / Anna Pytlewska // Polonistyka. – 2007, nr 6, s. 36-42 
 43. „Wojna i miłość” Jarosława Marka Rymkiewicza / Maria Janion // Dialog. – 1975, nr 6, s. 110-116 
 44. Zestawienie bibliograficzne w wyborze / oprac. Z. Miernik // Poradnik Bibliotekarza. – 1996, nr 6/7, s. 33-37
Recenzje
 1. Cicho ciszej / Jarosław Marek Rymkiewicz. -  Warszawa, 2003. -  Rec. Anna Kałuża // Fa-Art. - 2004 , nr 1 , s. 69-71 
 2. Cicho ciszej / Jarosław Marek Rymkiewicz. -  Warszawa, 2003. -  Rec. Marian Kisiel // Nowe Książki. - 2004 , nr 1 , s. 27 
 3. Do Snowia i dalej... / Jarosław Marek Rymkiewicz. -  Kraków , 1996. -  Rec. Adam Poprawa // Nowe Książki. - 1996 , nr 6 , s. 39 
 4. Do Snowia i dalej... / Jarosław Marek Rymkiewicz. -  Kraków, 1996. -  Rec. Arkadiusz Bagłajewski // Twórczość. - 1996 , nr 12 , s. 101-106 
 5. Kultura i egzystencja w poezji Jarosława Marka Rymkiewicza / Adam Poprawa. -  Wrocław, 1999. -  Rec. Małgorzata Mikołajczak // Pamiętnik Literacki. - 2001 , z. 2 , s. 222-230 
 6. Kultura i egzystencja w poezji Jarosława Marka Rymkiewicza / Adam Poprawa. -  Wrocław, 1999. -  Rec. Sergiusz Sterna-Wachowiak // Nowe Książki. - 2000 , nr 5 , s. 20-21 
 7. Leśmian : encyklopedia / Jarosław Marek Rymkiewicz. -  Warszawa, 2001. -  Rec. Dariusz Suska // Gazeta Wyborcza. - 2001 , nr 243 , s. 12 
 8. Leśmian : encyklopedia / Jarosław Marek Rymkiewicz. -  Warszawa, 2001. -  Rec. Dorota Wojda // Dekada Literacka. - 2003 , nr 1/2 , s. 98-103 
 9. Leśmian : encyklopedia / Jarosław Marek Rymkiewicz. -  Warszawa, 2001. -  Rec. Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki // Res Publica Nowa. - 2002 , nr 5 , s. 94-98 
 10. Leśmian : encyklopedia / Jarosław Marek Rymkiewicz. -  Warszawa, 2001. -  Rec. Jacek W. Kamieński // Rzeczpospolita. - 2001 , nr 281 , s. E5 
 11. Leśmian : encyklopedia / Jarosław Marek Rymkiewicz. -  Warszawa, 2001. -  Rec. Janusz Drzewucki // Twórczość. - 2002 , nr 4 , s. 85-93 
 12. Leśmian : encyklopedia / Jarosław Marek Rymkiewicz. -  Warszawa, 2001. -  Rec. Leszek Engelking // Nowe Książki. - 2001 , nr 8 , s. 7-8 
 13. Leśmian : encyklopedia / Jarosław Marek Rymkiewicz. -  Warszawa, 2001. -  Rec. Marzena Woźniak-Łabieniec // Arcana. - 2003 , nr 1 , s. 189-197 
 14. Leśmian : encyklopedia / Jarosław Marek Rymkiewicz. -  Warszawa, 2001. -  Rec. Wojciech Kaliszewski // Więź. - 2002 , nr 2 , s. 145-147 
 15. Zachód słońca w Milanówku / Jarosław Marek Rymkiewicz. -  Warszawa, 2002. -  Rec. Adriana Szymańska // Przegląd Powszechny. - 2003 , nr 5 , s. 324-327 
 16. Zachód słońca w Milanówku / Jarosław Marek Rymkiewicz. -  Wyd. 2 . - Warszawa, 2002. -  Rec. Anna Legeżyńska // Polonistyka. - 2004 , nr 1 , s. 58-62 
 17. Zachód słońca w Milanówku / Jarosław Marek Rymkiewicz. -  Warszawa, 2002. -  Rec. Jacek Łukasiewicz // Odra. - 2003 , nr 2 , s. 110-111 
 18. Zachód słońca w Milanówku / Jarosław Marek Rymkiewicz. -  Warszawa, 2002. -  Rec. Jan Tomkowski // Nowe Książki. - 2003 , nr 1 , s. 64 
 19. Zachód słońca w Milanówku / J.M.Rymkiewicz. -  Warszawa , 2002. -  Rec. Katarzyna Szewczyk // Polonistyka. - 2003 , nr 2 , s. 120-123 
 20. Zachód słońca w Milanówku / Jarosław Marek Rymkiewicz. -  Warszawa, 2002. -  Rec. Leszek Szaruga // Twórczość. - 2003 , nr 2/3 , s. 215-218 
 21. Zachód słońca w Milanówku / Jarosław Marek Rymkiewicz. -  Wyd. 2. -  Warszawa, 2002. -  Rec. Małgorzata Rygielska // Akcent. - 2003 , nr 4 , s. 152-154 
 22. Zachód słońca w Milanówku / Jarosław Marek Rymkiewicz. -  Warszawa, 2002. -  Rec. Piotr Śliwiński // Res Publica Nowa. - 2003 , nr 1 , s. 97 
 23. Zachód słońca w Milanówku / Jarosław Marek Rymkiewicz. -  Wyd. 2. -  Warszawa, 2002. -  Rec. Radosław Wiśniewski // Dekada Literacka. - 2003 , nr 9/10 , s. 104-107 
 24. Zachód słońca w Milanówku / Jarosław Marek Rymkiewicz. -  Wyd. 2. -  Warszawa, 2002. -  Rec. Skorpion // Tytuł Nr 47/48. - ([2003]) , s. 199-201 
 25. Zachód słońca w Milanówku / Jarosław Marek Rymkiewicz. - Wyd. 2. -  Warszawa, 2002. -  Rec. Stanisław Chyczyński // Akant. - 2003 , nr 12 , s. 41 
 26. Zachód słońca w Milanówku / Jarosław Marek Rymkiewicz. -  Warszawa, 2002. -  Rec. Wojciech Kaliszewski // Więź. - 2003 , nr 8/9 , s. 155-158 
 27. Zachód słońca w Milanówku / Jarosław Marek Rymkiewicz. -  Warszawa, 2002. -  Rec. Wojciech Wencel // Nowe Państwo. -  2003 , nr 3 , s. 43 
 28. Znak niejasny, baśń półżywa / Jarosław Marek Rymkiewicz. -  Warszawa, 1999. -  Rec. Adam Poprawa // Nowe Książki. - 1999 , nr 4 , s. 14-15 
 29. Znak niejasny, baśń półżywa / Jarosław Marek Rymkiewicz. -  Warsz. Warszawa, 1999. -  Rec. Helena Zaworska // Gazeta Wyborcza. - 1999 , nr 39 , dod. s. 8 
 30. Znak niejasny, baśń półżywa / Jarosław Marek Rymkiewicz. -  Warszawa, 1999. -  Rec. Janusz Drzewucki // Rzeczpospolita. - 1999 , nr 118 , dod. s. III 
 31. Znak niejasny, baśń półżywa / Jarosław Marek Rymkiewicz. -  Warszawa, 1999. -  Rec. Jarosław Klejnocki // Tygodnik Powszechny. - 1999 , nr 31 , s. 12 
 32. Znak niejasny, baśń półżywa / Jarosław Marek Rymkiewicz. -  Warszawa, 1999. -  Rec. Konstanty Pieńkosz // Sycyna. - 1999 , nr 3/4 , s. 20 
 33. Znak niejasny, baśń półżywa / Jarosław Marek Rymkiewicz. -  Warszawa, 1999. -  Rec. Michał Hanczakowski // Dekada Literacka. - 2000 , nr 2/3 , s. 20-21 
 34. Znak niejasny, baśń półżywa / Jarosław Marek Rymkiewicz. -  Warszawa, 1999. -  Rec. Tadeusz Komendant // Twórczość. - 1999 , nr 6 , s. 106-112 
 35. Znak niejasny, baśń półżywa / Jarosław Marek Rymkiewicz. -  Warszawa, 1999. -  Rec. Wojciech Kaliszewski // Więź. - 1999 , nr 12 , s. 200-205 
 36. Znak niejasny, baśń półżywa / Jarosław Marek Rymkiewicz. -  Warszawa, 1999. -  Rec. Wojciech Wencel // Fronda Nr 21/22. - (2000) , s. 368-379 
 37. Znak niejasny, baśń półżywa / Jarosław Marek Rymkiewicz. -  Warszawa, 1999. -  Rec. Zbigniew Chojnowski // Kwartalnik Artystyczny. - 2000 , nr 1 , s. 181-183

Wychowanie przez teatr
Napisał Edyta Dobek   
WYCHOWANIE PRZEZ TEATR
zestawienia bibliograficzne

Książki


 1. DZIEDZIC Anna - Drama w kształceniu i wychowaniu młodzieży : materiały szkoleniowe / Anna Dziedzic. - Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury , 1988. - 41, [3] s. 
 2. KOWALCZYK Małgorzata - Przedpola sztuki : (amatorski ruch teatralny w szkołach zawodowych) / Małgorzata Kowalczyk ; [Instytut Kultury]. - Warszawa : IK , 1990. - 256 s.
 3. RYBOTYCKA Lidia - Gry dramatyczne : teatr młodzieży / Lidia Rybotycka. - Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury , 1990. - 130, [2] s., 23 s. fot. 
 4. SZCZEPAŃSKA Mariola - Edukacja teatralna a rozwój kompetencji społecznych dziecka w wieku wczesnoszkolnym / Mariola Szczepańska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku. - Słupsk : Wydaw. Uczelniane WSP , 1999. - 200 s. 
 5. TRZECIAK Krystyna - Możliwości aktywizowania rozwoju mowy literackiej dziecka klas początkowych w zajęciach pozalekcyjnych teatru szkolnego / Krystyna Trzeciak ; Oddział Doskonalenia Nauczycieli, Wojewódzka Rada Postępu Pedagogicznego w Zielonej Górze. - Zielona Góra : ODN : WRPP , 1989. - 51 s. ; 24 cm. 
 6. WAY Brian - Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży / Brian Way ; tł. z ang. Elżbieta Nerwińska i Krystyna Pankowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1990. - 303, [1] s. 
 7. WIERZBICKA Urszula - Szkolny teatr małych form w moim doświadczeniu pedagogicznym / Urszula Wierzbicka. - Warszawa : Wydaw-a Szkolne i Pedagogiczne , 1979. - 105, [3] s.
Artykuły z czasopism
 1. A my bawimy się w teatr / Jolanta Wolska // Logopedia. - (1999), [T.] 26 , s. 233-237 
 2. AKSJOLOGICZNE aspekty działań ekspresyjnych młodzieży na przykładzie teatru szkolnego / Barbara Turlejska  // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Pedagogiczne. - (1996), Z. 25, s. 19-30 
 3. AKTYWNOŚĆ twórcza dzieci i młodzieży w ekspresyjnych formach edukacji teatralnej / Marek Świeca // Rocznik Świętokrzyski. Seria A - Nauki Humanistyczne. - (1997), T. 24 , s. 91-99 
 4. ANIMACJA szkolnych i pozaszkolnych zespołów teatralnych / Wiesław Żardecki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1994, nr 5, s. 28-31 
 5. ANIMACJE teatralne źródłem aktywności edukacyjnej dziecka / Beata Oziemblewska // Życie Szkoły. - 2001 , nr 5 , s. 297-301 
 6. BAWIMY się w teatr / Alina Gryń, Katarzyna Polcyn // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997 , nr 8 , s. 493-495 
 7. BAWIMY się w teatr : program edukacji teatralnej w gimnazjum / Urszula Pietras // Język Polski w Gimnazjum. – 2006/2007, nr 1, s. 7-26 
 8. CZY teatr sprawdza się w szkole / Tamara Strzelecka // Nowa Szkoła. – 2006, nr 9, s. 35-38 
 9. DZIECI i ich teatry / Joanna Laskowska // Guliwer. - 2001 , nr 4 , s. 70-72 
 10. DIALOG młodzieży z teatrem w szkole / L. Kaczyńska // Język Polski w Szkole Średniej. – 1995/1996. – nr 2, s. 88-94 
 11. DLACZEGO teatr? / Barbara Maria Płodzień // Nowa Polszczyzna. - 1998 , nr 2 , s. 21-23 
 12. DUŻO więcej / Halina Szczeklik ; rozm. przepr. Anna Waszczuk-Listowska // Dyrektor Szkoły. - 1999 , nr 11 , s. 41-42 
 13. DZIAŁANIA parateatralne / Bożena Ciesielska // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2002/2003, nr 3, s. 21-24 Przygotowanie inscenizacji, wybór technik dramowych
 14. DZIAŁANIA parateatralne w ośrodku wychowawczym / Bogdan Płocheć // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 6 , s. 27-30 
 15. DZIAŁANIE teatralne drogą ku rozpoznawaniu wspólnoty europejskiej / Iwo Scelina // Dyrektor Szkoły. – 2002, nr 6, s. 17-18 
 16. DZIECKO i teatr... / Anna Drzewiecka // Życie Szkoły. - 2001  nr 10 , s. 604-607 
 17. EDUKACJA przez teatr / Stanisława Łożińska // Edukacja i Dialog. – 1994, nr 6, s. 24-26 
 18. EDUKACJA teatralna / Magdalena Wasilewska // Wychowawca. – 2000, nr 9, s. 26-27 
 19. EDUKACJA teatralna / Marzenna Magda // Wychowanie Na Co Dzień. - 2001 , nr 1/2 , s. 29-32 
 20. EDUKACJA teatralna / Wiesław Żardecki // Edukacja i Dialog. – 1997, nr 10, s. 27-33 
 21. EDUKACJA teatralna i filmowa w szkole ponadgimnazjalnej / Izabela Rudnicka // Edukacja Medialna. – 2003, nr 4, s. 46-51 
 22. EDUKACJA teatralna jako sposób na wychowanie / Barbara Broszkiewicz // Warsztaty Polonistyczne. - 2001 , nr 1 , s. 33-35 
 23. EDUKACJA teatralna w gimnazjum / Elżbieta Kąkiel // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 9 , s. 35-36 
 24. EDUKACJA teatralna w przedszkolu / Barbara Uliszewska // Kwartalnik Ostrołęckiego ODN. – 2000, nr 4, s. 8-9 
 25. EDUKACJA teatralna w przedszkolu / Maria Dworak, Katarzyna Pietrzak // Wychowanie Na Co Dzień. – 2004, nr 7/8, wkładka s. VI-VII 
 26. EDUKACJA teatralna w Szkole Podstawowej nr 5 w Chorzowie / Joanna Salwerowicz, Bogumiła Irach // Dyrektor Szkoły. - 2001 , nr 4 , s. 13-15 
 27. EDUKACJA zza „parawanu” / Zofia Papużanka // Wychowawca. – 2000, nr 2, s. 42-43 
 28. FORMY wychowania teatralnego / Marek Świeca // Kieleckie Studia Edukacji Wczesnoszkolnej. - (2000),  T. 2, s. 79-90 
 29. GRA planszowa jako teatr / Anna Renz-Ostrówka // Wychowanie Na Co Dzień. - 1997 , nr 7/8 , dod. s. III-IV 
 30. GRA planszowa jako teatr / Anna Renz-Ostrówka // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997 , nr 8 , s. 479-481 
 31. GRANIE jest skuteczną metodą nauczania / Danuta Galant // Nowa Szkoła. - 2004 , nr 2 , s. 44-45 
 32. INSCENIZACJA jako jedna z form pracy nauczyciela / Anna Wróbel // Kwartalnik Ostrołęckiego ODN. – 2002, nr 2, s. 25-31 
 33. INTEGRACJA działań teatralnych i wychowawczych na przykładzie Studia Poetyckiego działającego przy Młodzieżowym Domu Kultury w Toruniu / Lucyna Sowińska // Wychowanie Na Co Dzień. - 2001 , nr 7/8 , s. 29-31 
 34. JAK kształcę kulturę teatralną moich uczniów / Teodozja Borowczuk // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2002/2003, nr 3, s. 30-34 
 35. JAK powstał teatr w Orelcu / Grażyna Kaznowska-Chrapko // Warsztaty Polonistyczne. - 2000 , nr 3, s. 72-76 
 36. JAK zachęcam młodzież gimnazjalną do aktywnego spędzania czasu wolnego w kółku teatralnym / Stanisława Zakrzewska // Kwartalnik Ostrołęckiego ODN. – 2003, nr 4, s. 24-25 
 37. KLASA szkolna – laboratorium teatralne? / Anna Bargielska // Drama. – 2006, z. 51, s. 9-17 
 38. KOŁO teatralne to szkoła współpracy, akceptacji i tolerancji / Urszula Zdrojewska-Bielawska // Nowa Szkoła. - 2004 , nr 2 , s. 40-43 
 39. KÓŁKO teatralne w naszej szkole / Elżbieta Wojcieszek // Życie Szkoły. - 1997 , nr 7 , s. 397-400 
 40. KÓŁKO teatralne w naszej szkole / Arleta Konieczna // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 5, s. 56-58 
 41. KÓŁKO teatralne w naszej szkole / Arleta Konieczna // Życie Szkoły. - 2001 , nr 5 , s. 302-303
 42. "LEKCJE" dialogu we współczesnej szkole - przykład praktyczny / Jadwiga Toczek, Janusz Toczek // Horyzonty Wychowania. - 2002 , nr 2 , s. 261-266 
 43. LUBIMY teatr / Beata Szatan // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 4 , s. 248-249 
 44. LUBIMY teatr / Krystyna Prochowa // Nowe w Szkole. – 2003, nr 11, s. 10-12 Praca w klasie teatralnej.
 45. MAGIA teatru / Beata Kubica // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 10 , s. 766-769 
 46. MAŁE formy teatralne / Irena Domańska // Życie Szkoły. - 2002, nr 2 , s. 94-97 
 47. MIEJSCE i rola teatrzyku dziecięcego w pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy szkolnej : (na podstawie doświadczeń Szkoły Podstawowej Nr 8 w Toruniu) / Grażyna Janke, Teresa Lassota // Wychowanie Na Co Dzień. - 1995 , nr 10/11 , s. 15-17 
 48. MUZYCZNY teatrzyk dziecięcy - wprowadzanie liter / Dorota Oparkowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999,  nr 6 , s. 436, 445-446 
 49. MUZYKA w dziecięcym zespole teatralnym / Anna Asyngier-Kozieł // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2002,  nr 1 , s. 10-16 
 50. NASZ mały teatrzyk / Anna Renz-Ostrówka // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 7 , s. 426-430 
 51. NASZ mały teatrzyk - czyli dziecko aktorem i twórcą teatralnym / Anna Renz-Ostrówka // Wychowanie Na Co Dzień. - 1997, nr 6 , s. 12-13 
 52. NIEMOŻLIWE stało się możliwe / Jolanta Luboińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004  nr 2 , s. 50-51 
 53. KSZTAŁCENIU teatralnym w szkole średniej / L. Kaczyńska // Polonistyka. – 1989, nr 10, s. 757-766 
 54. SYTUACJI mowy w życiu, szkole i szkolnym teatrze / Krzysztof Stróżyński // Warsztaty Polonistyczne. - 2000 , nr 3 , s. 60-71 
 55. TEATRALNYCH zajęciach z dziećmi i młodzieżą słabo widzącą / Ryszard Polaszek // Szkoła Specjalna. - 2002 , nr 2 , s. 109-114 
 56. OD TEATRU szkolnego do teatru londyńskiego "The Globe" / Olga Łańcuta // Języki Obce w  Szkole. - 1995 , nr 5 , s. 470-472 
 57. ODDZIAŁYWANIE sztuki teatralnej na osobowość uczniów / Bożena Fijałkowska // Nowa Szkoła. – 2005, nr 8, s. 34-36 
 58. "OJCZYZNO ma tyle razy..." : scenariusz przedstawienia teatralnego z okazji Święta Niepodległości dla szkoły podstawowej i gimnazjum / Dariusz Bralski // Nowa Szkoła. - 2001 , nr 8 , s. 22-25 
 59. „ONI mają zasiać ziarno…” Aktor na lekcjach w szkole : o wychowaniu „ścieżką teatralną” / J. Tatarowicz // Drama. – 1995, nr 15, s. 12-15 
 60. PERCEPCJA przedstawień teatralnych przez dzieci / Monika Gędek // Życie Szkoły. - 1997,  nr 1 , s. 13-20 
 61. PODSTAWY oddziaływań wychowawczych teatru / Wiesław Żardecki // Opieka-Wychowanie-Terapia. – 1997, nr 1, s. 33-36 
 62. POGOTOWIE teatralne / Urszula Sadowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 1, s. 39-41, 55 
 63. POWIATOWY Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Małych Form Teatralnych "Drama profilaktyczna" / Dorota Kostek // Kwartalnik Edukacyjny. - 2003 , [nr] 3/4 , s. 133-135 
 64. PRACA z klasowym zespołem teatralnym / Zdzisław E. Kloska // Życie Szkoły. - 1999, nr 1, s. 8-10 
 65. PRACA z teatralną grupą młodzieżową : pomysły, sposoby, uwagi praktyczne / Joanna Mendel-Gwizdała // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 3, s. 14 
 66. PRZEZ teatr i do teatru / Małgorzata Nowak // Nowe w Szkole. – 2001/2002,  nr 2, s. 16-20 
 67. RADOŚĆ tworzenia i przeżywania / Małgorzata Nowak // Nowa Szkoła. – 2002, nr 3, s. 33-35 
 68. ROZWIJANIE zainteresowań dzieci i młodzieży teatrem - na przykładzie historii  i działalności artystycznej amatorskiego Teatru "Skene" we Włocławku / Piotr Szarszewski // Debaty Naukowe WSHE. - (2003), T. 4, s. 123-131 
 69. SCENA uczy i wychowuje / Katarzyna Przybysz // Nowe w Szkole. – 2004, nr 2, s. 7-9 
 70. SPEKTAKLE "O złym królu i odważnym Andrzeju" oraz "Królewna żabka" : efekty korelacji języka polskiego, techniki i plastyki w nauczaniu dzieci upośledzonych umysłowo / Jolanta Smeja // Szkoła Specjalna. - 1997 , nr 5 , s. 303-305 
 71. SPOŁECZNA integracja zespołu teatralnego : (opis i analiza problemu) / Anna Asyngier-Kozieł // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2005/2006, nr 4, s. 74-84 
 72. STOWARZYSZENIE żywych poetów / Ewa Obrębowska-Piasecka // Czas Kultury. - 1996,  nr 5/6, s. 95-96 
 73. SWOBODNA twórczość dziecięca inspirowana grami dramowymi / Małgorzata Lenczewska, Elżbieta Ziółkowska, Zofia Olek-Redlarska // Życie Szkoły. - 1996 , nr 4 , s. 239-241 
 74. SZKOLNE teatry dzieci i młodzieży : zestawienie bibliograficzne publikacji polskich / Mirosław Mikołajczyk // Biuletyn Pedagogiczny. – 1989, nr 3, s. 24-31 
 75. SZKOLNE zabawy w teatr / Danuta Galant // Nowa Szkoła. - 1998 , nr 8 , s. 28-30 
 76. SZKOLNY flirt z Melpomeną / S. Łozińska // Polonistyka. – 1995, nr 9, s. 603-605 Edukacja teatralna w szkole średniej.
 77. SZKOLNY teatr – sposób na kształtowanie osobowości ucznia / Beata Grygo // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2002/2003, nr 3, s. 17-20 
 78. SZTUKA teatralna a wychowanie dziecka / Anna Asyngier-Kozieł // Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska. Sectio J Paedagogia-Psychologia. - (2000), T. 13, s. 61-80 
 79. TEATR amatorski w wychowaniu młodzieży / Irena Hlubek // Wychowawca. - 2003 , nr 7/8 , s. 6 
 80. TEATR bawi, uczy, wychowuje / Anna Bielawska // Wychowawca. – 2006, nr 7/8, s. 6 
 81. TEATR dramatyczny w szkole zawodowej / S. Rojek // Polonistyka. – 1991, nr 6, s. 371-382 
 82. TEATR dzieci i młodzieży w świetle zadań wychowawczych szkoły / Renata Kurkowska // Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. - (1997), T. 4, s. 65-69 
 83. TEATR – dziecko – edukacja / Anna Asyngier-Kozieł // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2003, nr 3, s. 119-132 
 84. TEATR na Poddaszu / Elżbieta Jeziorek // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998 , nr 8 , s. 608-610 
 85. TEATR szkolny i edukacja / Jerzy Skotnicki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997 , nr 5, s. 34-36 
 86. TEATR szkolny i jego funkcja wychowawcza / Anna Biedroń //Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. – 2003, nr 1(17), s. 170-173 
 87. TEATR szkolny. Jaki jest? Jaki być powinien? / Tadeusz Broś // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1996, nr 4, wkładka s. 7-9 
 88. TEATR szkolny – metodyka, dydaktyka, wychowanie / Wiesław Krzysztoforski // Oświata i Wychowanie. – 1989, nr 33, s. 19-21 
 89. TEATR w nauczaniu języka angielskiego / Krystyna Łęska-Chabrowska // Języki Obce w Szkole. - 2001 , nr 2 , s. 111-113 
 90. TEATR w nauczaniu języków obcych / Beata Bek // Języki Obce w Szkole. - 2003 , nr 1 , s. 165-167 
 91. TEATR w przedszkolu / Maria Witt // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999 , nr 6 , s. 434-436 
 92. TEATR w szkole / Małgorzata Kozłowska, Ewa Nawrocka // Wychowawca. - 2003 , nr 7/8, s. 5 
 93. TEATR z niczego... / Alicja Baluch // Guliwer. - 2003 , nr 3 , s. 74-75 
 94. TEATROTERAPIA w leczeniu i wychowaniu / Katarzyna Makowska // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 5, s. 17-20 
 95. TEATROTERAPIA w pracy z dziećmi i młodzieżą / Danuta Wosik-Kawala // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1999, nr 10, s. 38-40 
 96. TEATRZYK dziecięcy - czy tylko zabawa? / Wiesława Kleszczewska-Pietrzak // Szkoła Specjalna. - 1999 , nr 2 , s. 108-110 
 97. TEATRZYK "Maja" drogą do uspośecznienia dzieci upośledzonych umysłowo / Maria Leśniak, Jadwiga Jędrzejowska-Mitas // Szkoła Specjalna. - 2000 , nr 5 , s. 262-268 
 98. TEATRZYK szkolny jako kreator postaw twórczych dzieci / Ewa Gawron, Małgorzata Gwóźdź // Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. - (1999),  Z. 5, s. 283-290 
 99. TEATRZYK szkolny – zagrożenia i szanse / Agata Maciejewska // Nowe w Szkole. – 2003, nr 5, s. 15-16 
 100. TEATRZYK w niższych klasach szkoły podstawowej / Katarzyna Tekielska // Języki Obce w Szkole. - 1997 , nr 5 , s. 418-421 
 101. TECHNIKI teatralne w edukacji wczesnoszkolnej / Jolanta Lipińska // Życie Szkoły. – 2001, nr 3, s. 168-169 
 102. TO jest ten sam świat / Anna Waszczuk-Listowska // Dyrektor Szkoły. – 1997, nr 2, s. 7-8 Teatroterapia.
 103. TRZY spotkania i turniej / Krystyna Stachoń // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000 , nr 8 , s. 496-498 
 104. "TYM się żyje i przed, i po i w trakcie..." / Alicja Zięba // Nowa Szkoła. - 1996 , nr 4 , s. 45-47 
 105. TYTUŁ? Wymyśl sobie sam! : scenariusz na podstawie gier językowych prowadzonych na zajęciach koła teatralnego z dziećmi w wieku 10-12 lat / Ilona Lasota // Nowa Polszczyzna. - 2004 , nr 1 , s. 7-12 
 106. UROCZYSTOŚCI szkolne w klasach początkowych / Renata Srebro // Kwartalnik Edukacyjny. - 2001 , nr 3 , s. 64-76 
 107. URUCHOMIĆ wyobraźnię / Milan Kwiatkowski ; rozm. przepr. Joanna Ciechanowska // Polonistyka. - 1995 , nr 9 , s. 612-615
 108. W KRĘGU Melpomeny / Adam Sznajderski // Oświata i Wychowanie. – 1989, nr 25, s. 22-26 
 109. W POSZUKIWANIU przestrzeni spotkania. O ,,innym” i teatrze w edukacji / Izabela Skórzyńska // Edukacja Medialna. – 2000, nr 2, s. 11-19 
 110. W PRAWDZIWYM teatrze / Danuta Piotrowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999 , nr 4 , s. 293-294 
 111. WESOŁE zabawy z wiatrem : zabawy w teatr / Krystyna Polcyn // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997 , nr 7 , s. 426-428 
 112. WSPÓŁCZESNE poglądy na temat zintegrowanej edukacji teatralnej / Anna Asyngier-Kozieł // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2002, nr 3/4 s. 157-181 
 113. WYCHOWANIE moralne w dziecięcym zespole teatralnym / Anna Asyngier-Kozieł // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2005/2006, nr 3, s. 88-101 
 114. WYCHOWANIE i nauczanie przez teatr : korelacja zajęć teatralnych z nauczaniem języka polskiego i planem wychowawczym / Ilona Lasota // Nowa Polszczyzna. - 2004 , nr 1 , s. 3-6 
 115. WYCHOWANIE przez teatr / Grażyna Jasikowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995 , nr 8 , s. 30-31 
 116. WYCHOWANIE przez teatr / Grażyna Ożarek, Renata Skoczylas // Szkoła Zawodowa. - 2000, nr 1 , s. 58-60 
 117. WYCHOWANIE przez teatr i dla teatru / B. Jaworowicz // Polonistyka. – 1992, nr 6, s. 354-359 
 118. WYCHOWANIE teatralne jako element kształtowania kultury estetycznej / Wanda Renikowa // Oświata i Wychowanie. – 1988, nr 40, s. 16-19 
 119. WYCHOWAWCZA rola teatru / J. Małuszyńska // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. – 1989/1990, nr 2/3, s. 233-236 
 120. Z RADOŚCIĄ i zabawą po sukces / Alina Małko // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002 , nr 7 , s. 435-436 
 121. ZABAWA w teatr alternatywną formą spędzania czasu wolnego w Domu Dziecka / Wiesława Grunwald, Alicja Lisowska // Wychowanie Na Co Dzień. – 2007, nr 1/2, wkładka s. VI-VII 
 122. ZABAWOWY teatr dziecięcy w rozwijaniu wyobraźni dziecka / Rafał Kojs // Chowanna. - 1999 , t. 1/2 , s. 69-85 
 123. ZABAWY teatralne w moim doświadczeniu / Jadwiga Tumanowicz // Nowe w Szkole. – 2001/2002, nr 1, s. 13-15 
 124. ZNALEŹĆ odpowiednie miejsce / Iza Krupa // Pogranicza. - 2000 , nr 1/2 , s. 156-158 
 125. ZWERBALIZOWAĆ czas : kształtowanie umiejętności relacjonowania przeszłości przy pomocy różnych technik teatralnych / Wioletta Piegzik // Języki Obce w Szkole. - 2002 , nr 3 , s. 28-30 
 126. ŻEGNAMY jesień teatrem żywym / Helena Prus-Wiśniewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001 , nr 8 , s. 472-478 
 127. ŻYĆ teatrem / Stanisława Mojska // Głos Nauczycielski. - 2000 , nr 18 , s. 8

Marketing i public relations w bibliotece
Napisał Edyta Dobek   
MARKETING I PUBLIC RELATIONS W BIBLIOTECE
zestawienia bibliograficzne
Gwiazdką oznaczono książki i artykuły z czasopism dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce

Książki


 1. Marketing i jakość usług bibliotek akademickich : ogólnopolska IV Konferencja Bibliotek Niepublicznych Szkół Wyższych, Wrocław, 9-11 maja 2002 roku / pod red. Stefana Kubowa ; Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP. - Wrocław : DSWE TWP , [2002]. - 146, [9] s. : il. ; 23 cm 
 2. Marketing w bibliotece / Jacek Wojciechowski ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydaw. SBP , 1993. - 183, [1] s. ; 21 cm. – (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 4)* 
 3. Plan marketingowy dla biblioteki fachowej : (na przykładzie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu) / Janina Przybysz, Paweł Pioterek. - Warszawa : Wydaw. SBP , 2000. - 34, [2] s. ; 21 cm. – (Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich / Polish Librarians Association ; 39) 
 4. Promocja w strategii marketingowej biblioteki / Jan Sójka. - Poznań : Wydaw. AE , 1994. - 111, [1] s. ; 24 cm. – (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu . Seria 2, Prace Habilitacyjne , ISSN 1230-6673 ; z. 136) 
 5. Zarządzanie marketingiem w organizacjach niedochodowych / red. nauk. A. Chodyński, M. Huczek, I. Socha ; Uniwersytet Śląski w Katowicach. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu. Instytut Zarządzania Organizacjami. - Sosnowiec : Wydaw. WSZiM , 2002. - 175 s. : il. ; 24 cm
Artykuły z czasopism
 1. Analiza marketingowa i kierunki rozwoju działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie / Wiesław Niesiobędzki // Bibliotekarz. – 1993, nr 9, s. 14-19  *
 2. Badania wpływu marketingu na wykorzystanie zbiorów Biblioteki Filologii Polskiej i Słowiańskiej / Dorota Gill-Tarnowska // Biblioteka Zachodnio-Pomorska. - 2002 , nr 1 , s. 34-41 
 3. Bariera strachu paraliżuje postęp / Radosław Cybulski // Bibliotekarz. - 1996, nr 7/8, s. 10-12 
 4. „Biblioteka. Co to jest? Czyli o reklamie i marketingu bibliotecznym” / Robert Beller // Poradnik Bibliotekarza. – 2007, nr 4, s. 13-14 
 5. Budowanie strategii tożsamości biblioteki / Olimpia Kielecka // Ekonomia i Humanistyka. - 2000 , nr 4 , s. 36-44 
 6. Cele i założenia planu marketingowego biblioteki / Anna Fidziukiewicz // Biblioteka Zachodnio-Pomorska. - 2000 , nr 1 , s. 41-46 
 7. Direct marketing jako promocja Biblioteki British Council w Szczecinie / Jolanta Smyczyńska // Bibliotekarz. – 2000, nr 6, s. 14-17 * 
 8. Działalność promocyjna Biblioteki Politechniki Wrocławskiej wśród potencjalnych użytkowników / Marek Jurgowski // Bibliotekarz. - 2002 , nr 10 , s. 18-21 * 
 9. Działalność promocyjna w bibliotece : dlaczego, jak, dla kogo? / Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej. - 2001 , [nr] 4 , s. 3-8 
 10. Działania marketingowe prowadzone przez biblioteki publiczne województwa warmińsko-mazurskiego - opracowanie ankiety / Renata Pietrulewicz, Danuta Kazaniecka // Biblioteka Warmińsko-Mazurska. - 2000 , nr 3/4 , s. 134-142 
 11. Działania marketingowe w Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu / Maria Rejmer-Szalla // Poradnik Bibliotekarza. – 2003, nr 9, s. 8-11 * 
 12. Działania marketingowe w bibliotece szkolnej / Agata Arkabus // Poradnik Bibliotekarza. – 2002, nr 5, s. 28 * 
 13. Działania public relations i reklamy w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Połańcu / Dagmara Czekaj // Bibliotekarz. - 2003 , nr 10 , s. 23-25 * 
 14. Działania z zakresu public relations w Bibliotece Pedagogicznej w Wejherowie / Alina Hope // Bibliotekarz. – 2003, nr 7/8, s. 31-33 
 15. Jak promować bibliotekę? / Stefan Kubów // Bibliotekarz. – 2006, nr 9, s. 10-15 * 
 16. Konferencja nt. marketingu i jakości usług bibliotek niepaństwowych szkół wyższych / Anna Andrejów-Kubów, Małgorzata Podgórska // Bibliotekarz. - 2002 , nr 9 , s. 24-26 * 
 17. Marketing - image – ryzyko / Radosław Cybulski // Notes Wydawniczy. - 1997 , nr 2 , s. 30-32 
 18. Marketing relacji w procesie budowy wizerunku biblioteki publicznej / Marian Huczek // Ekonomia i Humanistyka. - 2002 , nr 1 , s. 5-17 * 
 19. Marketing - sposób nowoczesnego myślenia i działania / Radosław Cybulski // Roczniki Biblioteczne . - (1998), R. 42. -  s. 3-20 
 20. Marketing w bibliotece / Jacek Wojciechowski // Biblioteka w Szkole. – 1994, nr 2, s. 23-25 
 21. Marketing w bibliotece / Katarzyna Łączkowska // Finanse, Zarządzanie, Inżynieria. - 1998, nr 1 , s. 57-63 
 22. Marketing w bibliotece / Ryszard Dorożyński // Poradnik Bibliotekarza. -  1990, nr 11/12, s. 3-5 
 23. Marketing w bibliotece a kompleksowe zarządzanie jakością usług bibliotecznych / Ewa Głowacka // Przegląd Bibliotekarza. - 2001 , z. 4 , s. 347-355  *
 24. Marketing w bibliotece szkolnej – czyli jak zdobyć fundusze na powiększenie księgozbioru? / Ewa Szyguła // Wychowanie Na Co Dzień. – 2005, nr 6, wkładka s. VII-VIII * 
 25. Marketing w bibliotece szkolnej : na przykładzie Zespołu Szkół nr 1 w Elblągu / Maria Klimuk, Hanna Trybińska // Biblioteka w Szkole. - 2003 , nr 6 , s. 20-21 *
 26. Marketing w bibliotekach - kooperacja i specjalna oferta usługowa jako warunki nowoczesnego marketingu w bibliotekach" - sympozjum polsko-niemieckie. Berlin, 19-22 II 1996 r. / Stefan Kubów // Bibliotekarz. - 1996 , [nr] 7/8 , s. 34-37 * 
 27. Marketing w bibliotekach publicznych: bariery i wyzwania / Michał Zając // Poradnik Bibliotekarza. - 2005 , nr 12 , s. 4-9 * 
 28. Marketing w bibliotekarstwie polskim. Ogon jako noga : polem. / Radosław Cybulski Jacek Wojciechowski // Rocznik Biblioteki Narodowej. - (1996), T. 32,  s. 159-176 
 29. Marketing wewnętrzny / Radosław Cybulski // Bibliotekarz. – 1995, nr 6, s. 15-19 
 30. Marketingowa rola wystaw – bibliotekarstwo aktywne / Elżbieta Budkiewicz, Renata Mroczek // Bibliotekarz. – 1995, nr 11, s. 15-18 
 31. Narzędzia promocji w ujawnianiu potrzeb informacyjnych użytkowników bibliotek: z doświadczeń Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej / Stanisława Wojnarowicz // Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. - 2004 , nr 1 , s. 28-33 
 32. Nowe formy planowania i organizacji pracy, czyli próby stosowania marketingu w zarządzaniu / Maria Rydz // Bibliotekarz. - 1999 , [nr] 2 , s. 15-19 
 33. Nowy sposób myślenia : skrót ref. / Radosław Cybulski // Nowe Książki. - 1997 , nr 8 , s. 79-80 
 34. Planowanie strategii marketingowej na przykładzie Biblioteki British Council w Szczecinie / Anna Gryta // Bibliotekarz. – 1999, nr 6, s. 15-18 
 35. Proces wprowadzania nowych usług bibliotecznych / Anna Fidziukiewicz // Biblioteka Zachodnio-Pomorska. - 2000 , nr 1 , s. 47-50 
 36. Projektowanie strategii marketingowej w organizacjach niekomercyjnych na przykładzie biblioteki. Cz. 1 / Hanna Hall // Poradnik Bibliotekarza. – 2007, nr 7/8, s. 5-9 
 37. Promocja i estetyka biblioteki / Leokadia Ślubowska // Biblioteka Zachodnio-Pomorska. - 2001 , nr 4 , s. 61-64 
 38. Promocja w działalności marketingowej biblioteki / Edyta Gudek // Finanse, Zarządzanie, Inżynieria. - 1999 , nr 1 , s. 99-108
 39. Promocja w strategii marketingowej biblioteki / Jan Sójka // Finanse, Zarządzanie, Inżynieria. - 1999 , nr 4 , s. 119-120 
 40. Public relations biblioteki / Robert Beller // Poradnik Bibliotekarza. – 2006, nr 12, s. 13-15 * 
 41. Public relations Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego / Jadwiga Kotulska // Rocznik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego R. 6. - (2002) , s. 39-45 
 42. Public relations: biblioteki, wydawnictwa, informacja naukowa : Kraków 2-3.06.2003 / Remigiusz Sapa // Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. - 2003 , nr 2/3 , s. 23-25 
 43. Public relations w bibliotece - nasze nastawienie do różnych kategorii odbiorców informacji / Małgorzata Witkowska // Bibliotekarz. - 1997 , nr 1 , s. 7-10 
 44. Rozwój orientacji marketingowej biblioteki publicznej / Marian Huczek // Ekonomia i Humanistyka. - 2000 , nr 4 , s. 24-29 
 45. Specyficzny rodzaj marketingu na przykładzie wystawy pt. "Napoleon i jego czasy" w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu / Bogumił Skoczyński // Bibliotekarz. - 1997 , [nr] 12 , s. 12-15 
 46. Strategia promocyjna organizacji non-profit na przykładzie British Council Library w Szczecinie / Iga Szeszycka // Marketing i Rynek. - 1996 , nr 12 , s. 23-25 
 47. Strukturalizacja systemu "biblioteka" jako obiektu badań marketingowych / Marian Huczek // Ekonomia i Humanistyka. - 2001 , nr 1 , s. 35-42 
 48. Usługi bibliotek akademickich a marketing / Maria Rekowska // Przegląd  Biblioteczny. - 2000 , z. 3 , s. 159-164 
 49. W kierunku biblioteki rynkowej. Marketing, promocja i public relation w bibliotece publicznej / Aleksander Żubrys // Poradnik Bibliotekarza. – 1998, nr 7-8, s. 4-9 * 
 50. W stronę marketingu .Cz. 1 / Maria Rydz // Bibliotekarz. - 2000, [nr] 1 , s. 6-11 
 51. W stronę marketingu .Cz. 2 / Maria Rydz // Bibliotekarz. - 2000, [nr] 2 , s. 18-22 
 52. Wizerunek biblioteki w strategii marketingowej / Radosław Cybulski // Bibliotekarz. - 1997, [nr] 7/8 , s. 8-10 
 53. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w orientacji marketingowej : o potrzebie badań marketingowych / Ewa Hadrian // Bibliotekarz Lubelski  Nr 128. - (1997) , s. 21- 23 
 54. Wstęp do marketingu bibliotecznego / Adam Bańdo // Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Bibliotekoznawcze / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie . - (1998),  Z. 9, s. 197-201 
 55. Wystawa książek jako środek promocji bibliotecznej / Marian Huczek // Finanse, Zarządzanie, Inżynieria. - 1998 , nr 2 , s. 42-47 
 56. Zarządzanie marketingiem jako narzędzie budowy wizerunku biblioteki publicznej / Marian Huczek // Ekonomia i Humanistyka. - 2002 , nr 2 , s. 21-36 
 57. Zarządzanie marketingową działalnością biblioteki / Marian Huczek // Ekonomia i Humanistyka.   - 2000 , nr 2 , s. 41-57 
 58. Zarządzanie public relations w bibliotece / Marian Huczek // Finanse, Zarządzanie, Inżynieria. - 2000 , nr 1 , s. 20-28
 59. Zastosowanie metod marketingowych w bibliotekarstwie / Radosław Cybulski // Bibliotekarz. – 1992, nr 7-8, s. 6-9   *

<< Start < Poprzednia 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 649 - 657 z 767
 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce