Logo strony BP w Ostrołęce
poniedziałek, 30 marzec 2015
 
Serwis prasowy 2/2007
Muzyka w literaturze
Napisał Edyta Dobek   
MUZYKA W LITERATURZE
Zestawienie bibliograficzne artykułów z czasopism

 1. BIŁAS Ewa : Muzyka, poetyka i stylistyka : nazwy muzyczne w tytułach młodopolskich i ich wpływ na językową organizację tekstu. Cz. 1 // Poradnik Językowy. – 2000, nr 4, s. 40-49
 2. BIŁAS Ewa : Muzyka, poetyka i stylistyka : nazwy muzyczne w tytułach młodopolskich i ich wpływ na językową organizację tekstu. Cz. 2 // Poradnik Językowy. – 2000, nr 5, s. 11-18
 3. BIŁAS Ewa : Muzyka, poetyka i stylistyka : nazwy muzyczne w tytułach młodopolskich i ich wpływ na językową organizację tekstu. Cz. 3 // Poradnik Językowy. – 2000, nr 6, s. 41-45
 4. CHUDZIK D.: Związek poezji z muzyką w utworach przełomu XIX i XX wieku // Język Polski w Szkole Średniej. – 1995/1996, nr 1, s. 59-67
 5. CICHA Karolina : „Użycza mi słuchu, czasu, cierpienia, wszystkiego, co przewidziała” : muzyka w twórczości Stanisława Barańczaka // Pamiętnik Literacki. – 2006, nr 1, s. 65-77
 6. GAJDA Krzysztof : RoCK Norwidowski, czyli Cyprian Kamil tekściarzem // Polonistyka. – 2002, nr 1, s. 21-27 Muzyczne realizacje wiersza C.K.Norwida w wykonaniu Cz. Niemena i M.Maleńczuka.
 7. GORSKA B.: Jak integrować treści humanistyczne? // Polonistyka. – 1994, nr 10, s. 616-621 Język polski i muzyka.
 8. HEJMEJ Andrzej : Literackie fugi : „Preludio e fughe” Umberta Saby i „Todesfuge” Paula Celana // Pamiętnik Literacki. – 1999, nr 2, s. 95-112
 9. HEJMEJ Andrzej : U jednej z granic literatury : Uwagi o „muzycznych” uwikłaniach // Ruch Literacki. – 1998, nr 2, s. 217-234 Związki literatury z muzyką.
 10. KALITA Anna : Muzyka w poezji wieszczów // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2005, nr 5, s. 39-46 Muzyka w poezji romantyzmu.
 11. KIERZEK Paulina : Muzyka w twórczości Wacława Berenta // Pamiętnik Literacki. – 2006, nr 1, s. 7-41
 12. KOWALCZYK M.J.: O inspirującej roli muzyki w utworze poetyckim C.K. Norwida „Fortepian Chopina” : analiza i interpretacja utworu w klasie II liceum // Język Polski w Szkole Średniej. – 1993/1994, nr 2, s. 74-84
 13. LUDOROWSKI L.: Muzyczne aspekty dzieła literackiego // Język Polski w Szkole Średniej. – 1991/1992, nr 3/4 s. 49-58
 14. MIKOŁAJCZAK Małgorzata : Od Orfeusza do Arijona : pieśń i muzyka w świecie poetyckim Zbigniewa Herberta // Pamiętnik Literacki. – 2002, nr 2, s. 137-151
 15. PIJANOWSKI A.P.: „Melodia mgieł nocnych” – synteza artystyczna // Polonistyka. – 1994, nr 10, s. 622-625 Poezja Młodej Polski i muzyka tego okresu.
 16. POCIEJ Bohdan: O muzyczności poezji polskiej. Cz. 1 // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2000, nr 1, s. 3-7
 17. POCIEJ Bohdan: O muzyczności poezji polskiej. Cz. 2 // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2000, nr 2/3, s. 51-56
 18. SOBIERAJ Tomasz : Sienkiewicz i muzyka // Ruch Literacki. – 2004, nr 6, s. 591-608
 19. SZYNOL Adam: „Dezyderata” – lekcja literacko-muzyczna // Polonistyka. – 1997, nr 2, s. 102-104 Korelacja literatury i muzyki.
 20. ŚLÓSARZ A.: Piosenki Jacka Kaczmarskiego na lekcjach języka polskiego // Polonistyka. – 1995, nr 2, s. 100-106
 21. ŚMIEJA Wojciech : Mit i muzyka w funkcji ekspresji „niewypowiadalnego” pożądania : o „Psyche” Jarosława Iwaszkiewicza // Pamiętnik Literacki. – 2006, nr 1, s. 43-64
Przyjaźń, piękno, radość, cierpienie
Napisał Edyta Dobek   
PRZYJAŹŃ, PIĘKNO, RADOŚĆ, CIERPIENIE
Zestawienie bibliograficzne artykułów z czasopism

 1. AMIEL Irit : O radości i nadziei // Polonistyka. – 2004, nr 7, s. 5-10
 2. BULA Danuta : Dlaczego w świecie mediów i konsumpcji trudno mówić o cierpieniu i sprawach ostatecznych // Język Polski w Gimnazjum. – 2008/2009, nr 2, s. 42-57
 3. CHRZĄSTOWSKA Bożena : Trudne piękno w twórczości Jana Pawła II // Polonistyka. – 2008, nr 7, s. 18-25 Motyw piękna.
 4. HOFFMANN Krzysztof : Niemożliwa a doskonała : doświadczenie przyjaźni w poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego // Polonistyka. – 2007, nr 6, s. 19-24
 5. JUNG-PIKULA Agnieszka : Czy radości trzeba się uczyć? // Polonistyka. – 2004, nr 7, s. 54-56 Optymizm i radość życia.
 6. KARWATOWSKA Małgorzata, PIETRUSZKA Wioletta : O cierpieniu – od słowa do motywu // Język Polski w Gimnazjum. – 2008/2009, nr 3, s. 36-51
 7. REISS Piotr : Literatura staropolska i radość // Polonistyka. – 2009, nr 6, s. 50-55
 8. SIEMASZKO Piotr : Piękno idealne – piękno zmysłowe : „wzór akademicki” w poezji francuskiej i polskiej końca XIX i początków XX wieku // Ruch Literacki. – 2006, nr 1, s. 37-58 Motyw piękna w poezji.
Syntezy historycznoliterackie
Napisał Edyta Dobek   
SYNTEZY HISTORYCZNOLITERACKIE
Zestawienie bibliograficzne artykułów z czasopism

 1. BOESKE Dorota : Teatr życia w tekstach kultury? // Polonistyka. – 2003, nr 5, s. 286-290 Cykl lekcji syntezujących wiedzę o epokach w klasie maturalnej.
 2. BORTNOWSKI S.: O „kontekstach interpretacyjnych” oraz „kontynuacjach i nawiązaniach w klasie I : (propozycja metodyczna na przykładzie średniowiecza) // Polonistyka. – 1986, nr 10, s. 759-766
 3. CHAŁOŃSKA Joanna : Ewolucja gatunkowa dramatu : propozycja lekcji z syntezy historycznoliterackiej w kl. IV liceum // Język Polski w Szkole Średniej. – 1997/1998, nr 1, s. 28-37
 4. DĘBOWSKA-KĘPCZYK Joanna : Syntezy – inaczej : propozycje metodyczne // Język Polski w Liceum. – 2004/2005, nr 1, s. 36-43
 5. DUNAJ-KOZAKOW Ewa : Kształtowanie się wzorca rycerza w literaturze antycznej i średniowiecznej oraz jego współczesne kontynuacje // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 1999/2000, nr 1, s. 26-29
 6. KUBIATOWSKA Dorota, KOWALCZUK Małgorzata : Jak od średniowiecza przejść do renesansu // Polonistyka. – 1999, nr 8, s. 509-510
 7. MACKIEWICZ A.: Strefy ulewy i grzmotu – różne sposoby pisania o wojnie : synteza historycznoliteracka dla kl. IV liceum i V kl. Technikum // Język Polski w Szkole Średniej. – 1989/1990, nr 2, s. 166-180
 8. MALCZEWSKA Jolanta : Dwie syntezy w klasie IV // Polonistyka. – 1999, nr 10, s. 634 Tematy lekcji :1. Budowanie mauzoleum. 2. Sprawa honoru i sumienia – artyści wobec wojny.
 9. MALCZEWSKA Jolanta : O tych, co powiedzieli : nie // Język Polski w Szkole Średniej. – 2000/2001, nr 1, s. 89-96 Propozycja lekcji. Państwo totalitarne. Literackie sposoby dystansowania się i sprzeciwu wobec oficjalnych tendencji.
 10. MAŚLANKA Julian : Niektóre paradoksy sarmatyzmu // Ruch Literacki. – 2004, nr 4/5, s. 381-389 Sarmatyzm w literaturze polskiej.
 11. POCHŁÓDKA Anna : Po śladach kontaktu : o Młodej Polsce za pośrednictwem motywów funeralnych // Pamiętnik Literacki. – 2007, nr 1, s. 94-123
 12. SŁOWIŃSKI Lech : Syntezy literackie w szkole średniej // Polonistyka. – 1990, nr 7, s. 353-358
 13. SOSNOWSKA D.: Wyprawa w głąb Czortrycy – Polska i Ukraina u Łobodowskiego, Odojewskiego, Mackiewicza // Kresy. – 1992, nr 9/10, s. 109-114
 14. STEFANIK B., ŻEGLIN M.: Kształcenie literackie i kulturalne : propozycja modeli lekcji integrujących literaturę z innymi dziedzinami sztuki renesansowej w klasach I ZSZ // Język Polski w Szkole Średniej. – 1991/1992, nr 2, s. 76-81
 15. SZURCZAK Anna : Mit Litwy i Ukrainy w literaturze polskiej : synteza materiału w klasach czwartych // Język Polski w Szkole Średniej. – 1993/1994, nr 1, s. 26-35
 16. ŚWIDERSKA E.: Tradycje eposu homeryckiego w literaturze polskiej i powszechnej : propozycja syntezy materiału // Język Polski w Szkole Średniej. – 1993/1994, nr 3, s. 36-47
 17. ŚWIDRESKA E.: Tradycje eposu homeryckiego w literaturze polskiej i powszechnej : propozycja syntezy materiału // Język Polski w Szkole Średniej. – 1993/1994, nr 3, s. 36-47
 18. WELTER Bożena : Kategorie romantyczne i ich realizacja w stylistyce utworów epoki : propozycje syntezy dla kl. IV – dwie jednostki lekcyjne // Język Polski w Szkole Średniej. – 1996/1997, nr 1, s. 67-70 Synteza wiedzy o literaturze romantycznej.
 19. ŻUKOWSKA-RUMIN Irena : „Ojczyzna moja?” – Litwa w wybranych utworach literatury polskiej : lekcja przeprowadzona w klasie czwartej o profilu humanistycznym // Język Polski w Szkole Średniej. – 1996/1997, nr 2, s. 112-114
Tradycja, dom, rodzina
Napisał Edyta Dobek   
TRADYCJA, DOM, RODZINA
Zestawienie bibliograficzne artykułów z czasopism

 1. ARCIMOWICZ Krzysztof : Obraz ojca w polskich mediach // Niebieska Linia. – 2004, nr 2(31), s. 9-12
 2. BORSA Ewa : Dom jako wartość // Język Polski w Szkole dla Klas IV-VI. – 1999/2000, nr 3, s. 76-84
 3. BRZÓSTOWICZ M.: Temat: Rodzina// Polonistyka. – 1994, nr 4, s. 203-208 Dom i rodzina w literaturze.
 4. BUGAJ Agnieszka : Językowy obraz domu w piosence turystycznej //  Poradnik Językowy. – 2001, nr 9, s. 18-33
 5. CHMIELEWSKA Katarzyna : Dom – życie, filozofia, język // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2000/2001, nr 3, s. 68-73 Dom, rodzina, tradycja na lekcjach języka polskiego.
 6. CHOROSZYŃSKA Marta : Moja praca z „domem rodzinnym” Józefa Barana // Język Polski w Gimnazjum. – 2005/2006, nr 3, s. 59-69
 7. CZABANOWSKA-WRÓBEL Anna : „Pamięć dzieciństwa” w poezji Leopolda Staffa // Ruch Literacki. – 2002, nr 3, s. 277-294 Motyw dziecka i dzieciństwa w poezji L.Staffa.
 8. DURDA Renata : Przemoc w rodzinie w literaturze pięknej // Niebieska Linia. – 2007, nr 3(50), s. 24-27
 9. DYDYCH B., JĘDRYCHOWSKA M., KŁAKÓWNA Z.A.: „Dom musi mieć swoją osobowość”// Polonistyka. – 1994, nr 4, s. 219-223
 10. GOLEŃ Marta : Rodzina i jej problemy w świetle wybranych tekstów kultury XIX i XX wieku : (propozycje metodyczne dla klasy III liceum i IV technikum) // Język Polski w Liceum. – 2002/2003, nr4, s. 32-41
 11. GORSKA B.: Dom nad Niemnem // Polonistyka. – 1994, nr 4, s. 227-232
 12. GRABOWSKA Anna : Z młodzieżą o starości // Polonistyka. – 2004, nr 3, s. 40-44 Motyw starości w literaturze i sztuce.
 13. GRANT Anna : Językowe odzwierciedlenie miejsca domu w hierarchii wartości młodego człowieka // Język Polski w Gimnazjum. – 2003/2004, nr 3, s. 17-24
 14. HERNASOWA M.: Tematy rodzinne w szkole – dziś i parę epok temu // Polonistyka. – 1994, nr 4, s. 216-218
 15. JANKIEWICZ Leonarda : Lekcje z „domem w temacie // Polonistyka. – 2003, nr 8, s. 492-496 Dom jako znak kulturowy; jego związek z literackimi toposami.
 16. JASIŃSKA Katarzyna : Od Pani Matki do Mamiszona // Guliwer. – 2000, nr 4, s. 10-15 Matka w literaturze dziecięcej.
 17. KŁOBUSEK Magdalena : Motyw relacji między matką a dzieckiem w twórczości Neila Gaimana na podstawie wybranych utworów // Guliwer. – 2007, nr 3, s. 48-51
 18. KOSTKIEWICZOWA Teresa : Kilka uwag o tradycji // Polonistyka. – 1997, nr 2, s. 71-76 Znaczenie tradycji dla młodych ludzi.
 19. KOWALCZYK Agnieszka : Rodzina jako źródło cierpień : o motywie rodziny w twórczości Witolda Gombrowicza // Pamiętnik Literacki. – 2004, nr 4, s. 75-92
 20. KSIĄŻEK-SZCZEPANIKOWA Aniela : Dom – czyli od Ani znikąd do Ani z Zielonego Wzgórza // Język Polski w Szkole dla klas IV-VII. – 1996/1997, nr 1, s. 47-57 Motyw domu w „Ani z Zielonego Wzgórza” L.M.Montgomery.
 21. KUCZYŃSKA-KOSCHANY Katarzyna : Ktoś, kto zmieniając się nieustannie, zawsze pozostaje sobą  // Polonistyka. – 2006, nr 2, s. 56-62 Motyw dziecka w literaturze.
 22. KWIEK –OSIOWSKA Janina, STANUCH Stanisław : Małżeństwo i rodzina w literaturze polskiej (na wybranych przykładach) // Problemy Rodziny. – 2001, nr 2, s. 48-56
 23. LANGER Lawrence L.: Scena pamięci : rodzice i dzieci w tekstach i świadectwach Holocaustu // Literatura na Świecie. – 2004, nr 1/12, s. 127-139
 24. LEGEŻYŃSKA Anna: Dom w kulturze // Polonistyka. – 1994, nr 4, s. 197-202
 25. LEGEŻYŃSKA Anna: Dom w poezji // Polonistyka. – 1995, nr 6, s. 409-414
 26. LEGEŻYŃSKA Anna : Edukacja polonistyczna wobec historii literatury // Polonistyka. – 2002, nr 6, s. 341-346 Obrazowanie domu w literaturze.
 27. MIERNIK Agnieszka : Na podwórku… // Guliwer. – 2007, nr 4, s. 11-21 Motyw podwórka w literaturze dziecięcej.
 28. MOTWICKA D.: U Borejków i nie tylko tam // Polonistyka. – 1994, nr 4, s. 223-226 Motyw domu w literaturze.
 29. ODROZEK Henryk : Wokół narodowej historii i jej mitów // Język Polski w Liceum. – 2001/2002, nr 2, s. 50-60
 30. OŻÓG-WINIARSKA Zofia : Dom w poezji Józefa Ratajczaka // Polonistyka. – 2006, nr 2, s. 39-43
 31. PETHE Aleksandra : Idea Ojca, czyli funkcja i znaczenie ojcostwa duchowego w utworach ks. Janusza S.Pasierba i ks. Jerzego Szymika // Polonistyka. – 2009, nr 1, s. 14-18
 32. RATAJCZAK Wiesław : Nasz wspólny, dziewiętnastowieczny patriotyzm // Polonistyka. – 2003, nr 1, s. 12-15 Elementy romantyczne we współczesnym patriotyzmie polskim.
 33. RYCHLEWSKI Marcin : W domach z betonu : o „Tryptyku…” Stanisława Barańczaka // Polonistyka. – 2006, nr 3, s. 23-26
 34. SKRZYPCZAK-WALKOWIAK Bogna : Kamienica i jej mieszkańcy w utworach dla dzieci i młodzieży // Guliwer. – 2005, nr 4, s. 32-37
 35. ŚWIĘCICKA Małgorzata : Obraz matki w prozie obyczajowej dla młodzieży // Język Polski. – 2005, nr 2, s. 103-115
 36. ZABROTOWICZ Alina : Dom – rodzina – matka : tematyka lekcji języka polskiego // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 1999/2000, nr 3, s. 23-34
Wojna, okupacja, holokaust w literaturze
Napisał Edyta Dobek   
WOJNA, OKUPACJA, HOLOKAUST W LITERATURZE
Zestawienie bibliograficzne artykułów z czasopism

 1. BURYŁA Sławomir : Proza Tadeusza Borowskiego wobec Holocaustu // Ruch Literacki. – 2004, nr 3, s. 292-307
 2. BURYŁA Sławomir : „Siostry” Barbary Toporskiej – opowieść o dwóch losach // Ruch Literacki. – 2008, nr 1, s. 85-100
 3. BYRT Katarzyna : O Zagładzie można bez końca… // Polonistyka. – 2008, nr 9, s. 48-50
 4. DENEKA Jerzy : Trzy powieści, trzy spojrzenia na problem holocaustu : z zagadnień problematyki żydowskiej we współczesnej powieści polskiej // Język Polski w Szkole Średniej. – 1996/1997, nr 4, s. 24-36 Analiza powieści:P B. Wojdowskiego „Chleb rzucony umarłym”, J.M.Rymkiewicz Umschlagplatz”, H.Grynberg „Kadisz”.
 5. GRONEK Barbara : Tak piękny jest aromat angielskiej herbaty // Polonistyka. – 2004, nr 4, s. 26-31 Utwory podejmujące tematykę wojenną.
 6. GUBAR Susan : Prozopopeja a poezja Zagłady w języku angielskim : Sylwia Plath i jej współcześni // Literatura na Świecie. – 2005, nr 9/10, s. 297-327 Holocaust w poezji S.Plath.
 7. KIEPURA Eliza : „Będziemy sobie jak posąg wydarty pokrywom wieków?” : ślady doświadczenia zagłady w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego : próba zrozumienia // Pamiętnik Literacki. – 2008, nr 2, s. 33-49
 8. KRAJEWSKA Anna Maria : Powstanie warszawskie w publikacjach dla młodego czytelnika // Guliwer. – 2007, nr 3, s. 5-18
 9. KRZEMIŃSKA Kinga : Oskar Schindlera super star // Dialog. – 2008, nr 9, s. 53-62 Wpływ filmu „Lista Schindlera” na wiedzę Amerykanów o Holocauście.
 10. KUCZYŃSKA-KOSCHANY Katarzyna : „Nosiłem w sobie strach i nie znałem języka, którym bym mógł mówić” : o „Czarnych sezonach” Michała Głowińskiego // Polonistyka. – 2008, nr 9, s. 36-41
 11. LANGER Lawrence L.: Scena pamięci : rodzice i dzieci w tekstach i świadectwach Holokaustu // Literatura na Świecie. – 2004, nr ½, s. 127-139
 12. ŁYDZIŃSKA Joanna : Casus Remarqua – w kręgu idei i polityki // Polonistyka. – 2006, nr 1, s. 34-40 Motyw pacyfistyczny w literaturze.
 13. MACKIEWICZ A.: Strefy ulewy i grzmotu – różne sposoby pisania o wojnie : synteza historycznoliteracka dla kl. IV liceum i V kl. Technikum // Język Polski w Szkole Średniej. – 1989/1990, nr 2, s. 166-180
 14. MALESZYŃSKA Joanna : Pan pierwszego piętra // Polonistyka. – 2008, nr 9, s. 30-35 Żydzi w literaturze.
 15. MĄKA-MALATYŃSKA Katarzyna : Dzieciństwo skazane na śmierć : bohaterowie dziecięcy polskich filmów o Zagładzie : „Dekalog VIII” i „Miejsce urodzenia” // Polonistyka. – 2008, nr 9, s. 51-57
 16. MICHAŁOWSKI Piotr : Milczenie jako pamięć Zagłady // Polonistyka. – 2009, nr 2, s. 14-19
 17. OZICK Cynthia : Prawa historii i prawa wyobraźni // Literatura na Świecie. – 2004, nr  1 /2, s. 81-103 Amerykańska literatura o Holocauście.
 18. PRZYMUSZAŁA Beata : Opis Zagłady – „opowieść negatywna” // Polonistyka. – 2001, nr 10, s. 607-612 Holocaust w polskiej literaturze współczesnej.
 19. PRZYMUSZAŁA Beata : Wobec żydowskiego piętna : tekst jako „wyjście z szafy” // Polonistyka. – 2008, nr 9, s. 12-18 Holocaust w literaturze współczesnej.
 20. ŚLIWIŃSKI Piotr : Temat : Zagłada // Polonistyka. – 2004, nr 7, dod. nr 1 (wrzesień), s. 18-21 Holocaust w literaturze.
 21. TRZECIAK Marta : Co sztuka może powiedzieć o holokauście? // Polonistyka. – 2008, nr 10, s. 54-58
 22. UMBERTOWSKA Aleksandra :  „Pisałam sercem i krwią” : poetyka kobiecych autobiografii holokaustowych // Ruch Literacki. – 2008, nr 6, s. 617-630
 23. WYSPIAŃSKA-SOSZYŃSKA Olga : Oblicza wojny w wierszach Różewicza // Polonistyka. – 2005, nr 5, s. 51-52
 24. ZIELIŃSKA Marta : Przeciw uprzedzeniom // Polonistyka. – 2006, nr 6, s. 36-39 Holocaust.
 25. ZIÓŁKOWSKA-SOBECKA Marta : Wojna – literatura-wychowanie // Język Polski w Szkole. – 1996/1997, nr 1, s. 30-35 Motyw wojny w lekturach szkolnych.
<< Start < Poprzednia 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 649 - 657 z 886
 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce