Logo strony BP w Ostrołęce
piątek, 21 lipiec 2017
 
Serwis prasowy 2/2007
Sprawozdanie z lekcji na temat "25 lat wolności"
Napisał Anna Zdunek   
4 czerwca 1989 roku – to właśnie tego dnia społeczeństwo polskie miało okazję uczestniczyć w pierwszych wolnych wyborach do Senatu i częściowo wolnych do Sejmu. Od tamtego czasu minęło ćwierć wieku. Z tej okazji w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce została zorganizowana wystawka  upamiętniającą ten dzień. Na gazetce ściennej znalazły się informacje na temat 4 czerwca, w gablocie umieszczone zostały wydawnictwa zwarte, opisujące przebieg i wynik wyborów. Całość dopełniła własnoręcznie skonstruowana urna wyborcza z godłem przedstawiającym orła bez korony oraz biało-czerwona flaga. Emerytowany nauczyciel historii udostępnił oryginalne, niezależne wydawnictwa podziemne, tj.  Niepodległość: miesięcznik polityczny, Solidarność Narodu, Solidarność: tygodnik Mazowsze. Artykuły w nich zawarte bez cenzury opisywały sytuację społeczno-polityczną kraju. Na uwagę zasługują również  akta procesu MRK „S”- u (Międzynarodowego Robotniczego Komitetu „Solidarność”), które przechowały się dzięki Archiwum Solidarności.
Również z tej okazji przeprowadzone zostały zajęcia nt. W walce o wolność – wybory 4 czerwca 1989 r. – lekcja patriotyzmu w bibliotece. Uczestniczyli w nich uczniowie klasy Vd ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrołęce. Na zajęciach poznali  przyczyny wydarzeń z dnia 4 czerwca 1989 r. To nie miała być tradycyjna lekcja historii, ale wędrówka po czasach komunizmu. Dzięki slajdom ze zdjęciami pustych sklepów, kartek żywnościowych i kolejek lekcja przybrała formę wycieczki po PRL, w której młodzież chętnie uczestniczyła, dziwiąc się i śmiejąc na zmianę.
Lekcje poprowadziła Anna Zdunek

 


Sprawozdanie ze spotkania nt. "KOMIKS - sztuka czy kicz"?
Napisał Iwona Mickiewicz   
9 czerwca 2014 roku w Bibliotece Pedagogicznej odbyło się spotkanie poświęcone sztuce komiksowej. Naszymi gośćmi byli uczniowie klas IV i V ze SP nr 6 w Ostrołęce. O swojej bogatej kolekcji komiksów opowiadał pan Staszek Orłowski związany z Ostrołęckim Klubem Kolekcjonerów w Ostrołęce. Klub działa w ramach Stowarzyszenia UNIKAT - Przyjazna Gmina.
Uczniowie mieli okazję poznać historię powstania komiksów na świecie i w Polsce. Usłyszeli m.in. o takich komiksach jak: „Kajko i Kokosz”, „Kapitan Żbik”, „Koziołek Matołek”, „Myszka Miki”, Tarzan” czy „Tytus, Romek i A’Tomek”. Spotkanie zakończyło się „sądem” nad komiksem. Po przedstawieniu argumentów za komiksem jako sztuką i komiksem jako kiczem, ostatecznie większość młodzieży uznała komiks za sztukę…
Zapraszamy do obejrzenia wystawy komiksów pana Staszka Orłowskiego w Czytelni BP. Wystawa potrwa do 27 czerwca.

 


Zaproszenie na wykład dr Jerzego Kijowskiego w zw. z obchodami 25-lecia wolnych wyborów w Polsce.
Napisał Edyta Dobek   
 
W związku z obchodami 25-lecia wolnych wyborów w Polsce Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce zaprasza na wykład dr Jerzego Kijowskiego - historyka, wiceprezesa Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego.
Temat wykładu:.

„Transformacja ustrojowa w latach 80 i 90 XX w. na przykładzie Ostrołęki"

Spotkanie odbędzie się 10 czerwca 2014 r. o godz. 12.00 w Czytelni  Biblioteki Pedagogicznej przy ul. Piłsudskiego 38.  Uczestnicy będą mogli zapoznać się okolicznościową wystawką zbiorów biblioteki dotyczących tematu wykładu.
Zapraszamy nauczycieli z klasami, ewentualnie grupami uczniów i wszystkich zainteresowanych tą tematyką. W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa prosimy o kontakt tel. (29)764 21 29 w.28
 
Serwis prasowy 2/2014
Napisał Edyta Dobek   
SERWIS PRASOWY 2/2014
W Czytelni Biblioteki Pedagogicznej poza czasopismami pedagogicznymi i metodycznymi od wielu lat prenumerowane są czasopisma naukowe. W bieżącym numerze Serwisu Prasowego zostaną zaprezentowane niektóre z nich.
"Sprawy Międzynarodowe" są unikatowym w polskim piśmiennictwie kwartalnikiem poświęconym teorii i praktyce polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych. Ukazujące się od 1948 roku, stanowią forum debaty i prezentacji polskiej myśli na temat problematyki międzynarodowej1. Wydawcą czasopisma jest Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
W numerze 1/2014 Karol Wóycicki pisze nt. stosunków ukraińsko-rosyjskich2. Autor konstruuje różne scenariusze rozwoju wypadków będących rezultatem agresywnej polityki Moskwy wobec Kijowa. Zastanawia się czy Putin jest strategiem – za jakiego wielu go uważa, czy prowokatorem? Karol Wóycicki w swoim artykule zapoznaje czytelników z nowoczesnymi metodami propagandy przy użyciu Internetu.
Patrycja Grzebyk jest autorką artykułu pt ."Aneksja Krymu przez Rosję w świetle prawa międzynarodowego"3. Publicystka stara się odpowiedzieć na pytanie: czy Rosja dopuściła się złamania prawa międzynarodowego, dokonując interwencji zbrojnej na Krymie? Przypomina również obowiązki państw trzecich i organizacji międzynarodowych w przypadku agresji międzypaństwowej. We wnioskach Patrycja Grzebyk stwierdza :"Krym to gorzka lekcja dla państw zachodnich, gdyż Rosja wykorzystuje wszelkie groźne precedensy ustanowione przez Zachód (w szczególności przez USA). Poczynając od bezprawnych interwencji (Kosowo, Irak) po uznawanie nowych jednostek wbrew państwu macierzystemu (Kosowo). Błędy Zachodu nie usprawiedliwiają jednak czynów Rosji"4.
Poza omówionymi artykułami w czasopiśmie „Sprawy Międzynarodowe” przeczytamy publikacje nt. kryzysu w Wenezueli, polityki wizowej Unii Europejskiej po rosyjskiej agresji na Krymie i zapowiedzi zmian traktatowych.
"Państwo i Prawo" – jest to miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN. Ukazuje się regularnie od 1946 roku i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa. Na jego łamach poruszane są najważniejsze i najbardziej aktualne teoretyczne i praktyczne problemy stanowiące przedmiot zainteresowania świata prawniczego.
W numerze 5/2014 "Państwa i Prawa" opublikowano artykuł Marian Grzybowskiego nt. ustanowienia i zmian konstytucji norweskiej5. Konstytucja ta została ustanowiona przez Zgromadzenie Królestwa Norwegii w 1814 r. "Jest to […] najstarsza całościowo wciąż obowiązująca konstytucje europejska – trzecia po amerykańskiej i holenderskiej – najdawniej ustanowiona oraz druga niezmiennie obowiązująca ustawa zasadnicza w skali światowej"6.
Jan Kulesza w swoim artykule zajmuje się prawem karnym w wirtualnych światach7. Jeszcze do niedawna uważano, że odpowiedzialność karną za działania w wirtualnym świecie należy traktować jako intelektualną prowokację i rozrywkę. Kiedy organa ścigania zostały skonfrontowane z żądaniami ochrony karnej ze strony pokrzywdzonych w wyniku zdarzeń, które miały miejsce w wirtualnej rzeczywistości – przestały stanowić tylko prowokację i rozrywkę. "Oto bowiem 16-latek z Krosna został pozbawiony wartego 3500 PLN ekwipunku swojego cyberwojownika w wyniku włamania na jego konto w grze przeniesienia owego wyposażenia na inną postać"8. Takich zdarzeń było dużo więcej. Autor porusza również problem wirtualnej pornografii oraz przytacza rozwiązania w sądownictwie różnych krajów.
W nr 5/2014 "Państwa i Prawa" przeczytamy również nt. ochrony uchodźców przed wydaleniem , o potrzebie deskryptywnej teorii wykładni prawa oraz kontroli konstytucyjności "prawa nieobowiązującego".

1 Sprawy Międzynarodowe. -2014, nr 1, IV s. okładki.
2 Wóycicki K.: Ukraińska pułapka na Putina. Sprawy Międzynarodowe. -2014, nr 1, s. 7-17
3 Grzebyk P.: Aneksja Krymu przez Rosję w świetle prawa międzynarodowego. Sprawy Międzynarodowe. -2014, nr 1, s. 19-37
4 Tamże, s. 37
5 Grzybowski M.: Dwieście lat konstytucji norweskiej (1814-2014). Państwo i Prawo. – 2014, nr 5, s. 3-29
6 Tamże, s. 3
7 Kulesza J.: Prawo karne w wirtualnych światach. Państwo i Prawo. – 2014, nr 5, s. 45-59
8 Tamże, s. 46
Majowe bestsellery w Dziale Zbiorów Specjalnych
Napisał Anita Bałas   

Majowe bestsellery w Dziale Zbiorów Specjalnych

Tradycyjnie już, na początku każdego miesiąca sprawdzamy, jakie dokumenty audiowizualne cieszyły się wśród Państwa największą popularnością. Wśród najczęściej wypożyczanych dokumentów znalazły się filmy (fabularne, dokumentalne i animowane), książki mówione i programy komputerowe.

 1. Spirited Away [DVD] = W krainie Bogów / scen. i reż. Hayao Miyazaki. - Warszawa : Monolith Films, [2006]. DVD 2240
  ImageFilm ten wymieniany jest jako jeden z najważniejszych i najdoskonalszych filmów anime. Dziesięcioletnia Chihiro i jej rodzice przeprowadzają się do nowego miasta. Po drodze przypadkowo gubią trasę i zatrzymują się przed dziwnym murem pośrodku lasu. Rodzice Chihiro decydują się zobaczyć, co jest po drugiej stronie ściany i mimo protestów Chihiro przechodzą przez bramę w murze. Wszyscy troje trafiają do miejsca, które wygląda jak opuszczone miasteczko.
 2. Kroniki Powstania Warszawskiego [DVD] / real. Stefan Bagiński. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2008]. DVD 1060, DVD 1184
  ImageUnikatowe zdjęcia filmowe dokumentujące działalność konspiracyjną i codzienne życie w okupowanej Warszawie, ze szczególnym uwzględnieniem Powstania Warszawskiego. Wykorzystano zdjęcia i kroniki filmowe Polowych Sprawozdawców Wojennych Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej.
 3. Bracia Lwie Serce [Książka mówiona] / Astrid Lindgren ; przekład Teresa Chłapowska. - Warszawa : Jung-off-ska Edyta Jungowska Sp.K., [2012].  CD 1445
  ImagePowieść Astid Lindgren czyta Edyta Jungowska. Dwaj bracia - Karol i Jonatan - mieszkają szczęśliwie w Dolinie Wiśni, aż do dnia, kiedy ich spokojowi zaczyna zagrażać zły Tengil i okrutna Katla. Bracia wyruszają w niebezpieczną podróż, aby bronić wolności i szczęścia mieszkańców Nangijali. Co chwilę muszą wykazywać się sprytem i odwagą oraz pokonywać własne słabości dla dobra innych. 
 4. Manipulacja [DVD] : czyli o konsekwencji ulegania młodych lansowanym wzorcom zachowań / scen. i reż. Dariusz Regucki. - Kraków : Dom Wydawniczy "Rafael", 2013. DVD 2069
  ImageNastolatkowie, pozbawieni bagażu doświadczenia życiowego, z naturalną dla swojego wieku naiwnością i ufnością, są idealną ofiarą dla przemysłu bezwartościowej rozrywki, sensacji i plotki. Przyjmują, że prawdziwe życie wygląda tak, jak opisują go w kolorowych pismach i pokazują w popularnych programach telewizyjnych. Film ma zasiać nieufność i zaszczepić zdrowy dystans do nieprawdziwego obrazu świata tworzonego przez kiepskie, choć popularne media, ma uświadomić odbiorcom, że mają prawo do młodzieńczego buntu wobec zakłamywania rzeczywistości.
 5. Mój biegun [DVD] : prawdziwa historia Jaśka Meli / scen. Katarzyna Śliwińska-Kłosowicz, Marek Kłosowicz ; reż. Marcin Głowacki. - Warszawa : TiM Film Studio, 2014. DVD 2208
  ImageTo prawdziwa historia Jaśka Meli, najmłodszego w historii zdobywcy dwóch biegunów, a zarazem pierwszej niepełnosprawnej osoby, która dokonała takiego wyczynu. Zanim jednak do tego doszło, jego rodzina musiała poradzić sobie z serią tragicznych wydarzeń. Śmierć młodszego syna, a po kliku latach – ciężki wypadek nastoletniego Jaśka. To historia, w której rodzina odnajduje na nowo wiarę i miłość. Historia chłopca, który walcząc o powrót do normalnego życia, odnajduje w sobie siłę charakteru obcą niejednemu dorosłemu. To przepiękna opowieść o ludziach, którzy trwają razem pomimo tragedii i uczą się bolesne wydarzenia przekuwać w zwycięstwo.
 6. Imagine [DVD] / scen. i reż. Andrzej Jakimowski. - Warszawa : Kino Świat Sp. z o.o., [2013]. DVD 2118
  ImageHistoria Iana, charyzmatycznego instruktora niewidomych, który przybywa do prestiżowego ośrodka w Lizbonie, by uczyć młodych pacjentów trudnej sztuki orientacji w przestrzeni. Jego kontrowersyjne metody przyjmowane są przez podopiecznych początkowo z nieufnością, a potem z rosnącym entuzjazmem. Tymczasem największe zainteresowanie nauczyciela wzbudza piękna, zamknięta w sobie Ewa. Za sprawą niekonwencjonalnych wskazówek i ponadzmysłowej wrażliwości Iana, Ewa przezwycięży lęk i spróbuje samodzielnie postawić pierwsze kroki poza kliniką. Wkrótce przekona się, że w życiu każdy akt odwagi rodzi ryzyko, bez którego nie sposób poznać smaku wolności...
 7. Domek na skale = La Casita Sobre La Roca : Przypowieści Pana Jezusa. Cz. 1 [DVD] / real. Doug Keck. - Nowy Sącz : Wydawnictwo Promyczek, 2013. DVD 2172
  ImageFilmy z serii „Domek na skale” są próbą przybliżenia najmłodszym przypowieści biblijnych. Programy nawiązują formą do bardzo lubianej przez dzieci Ulicy Sezamkowej. Mali przyjaciele: laleczka Renatka, myszka Tymek i żabka Leopold napotykają różne problemy, które pomaga im rozwiązywać brat zakonny Jan. Kłopotliwe, a niekiedy zabawne sytuacje przypominają ewangeliczne przypowieści, które opowiada zakonnik. Przy tej okazji dzieci śpiewają piosenki i poznają życie świętych.
 8. Wichrowe Wzgórza [Książka mówiona] / Emily Brontë ; przeł.Janina Sujkowska ; muz.Michał Brzozowski, Tomasz Brajter. - Łódź : wydawnictwo mała litera, p 2008. CD 1037
  ImagePowieść Emily Brontë czytają Karolina Gruszka i Adam Woronowicz.Pan Earnshaw przywozi z podróży bezdomnego, cygańskiego chłopca. Wkrótce pomiędzy jego córką, a przybyszem rodzi się namiętne uczucie.
 9. Porusz umysł [Dokument elektroniczny] : ćwiczenia językowe. - Świlcza : L.K. Avalon, cop. [2004].  CD 87
  ImageProgram PORUSZ UMYSŁ narodził się z wiedzy, doświadczeń w pracy i obserwacji rozwoju dzieci. Jest to program komputerowy wspomagający rozwój psychoruchowy dzieci i młodzieży. Kierowany jest do wszystkich w celu podniesienia umiejętności szkolnych, zapobiegania deficytom, osiągania sukcesów, podnoszenia motywacji do zdobywania wiedzy w sposób szybki i trwały. Ćwiczenia i zadania są formą treningu, który wydobywa potencjał intelektualny dziecka i rozwija go wszechstronnie.
 10. Zaplątani [DVD] = Tangled / scen. Sara Parriott, Josann McGibbon ; reż. Glen Keane, Nathan Greno, Byron Howard. - Warszawa : CD Projekt, 2011. DVD 2242
  ImageFilm ten jest inspirowany baśnią braci Grimm opowiadającą o dziewczynie zwanej Roszpunką, zamkniętej w wieży przez czarownicę. Najbardziej poszukiwany (a jednocześnie najbardziej czarujący) bandyta w całym królestwie, Flynn Rajtar, szuka schronienia w tajemniczej wieży, gdzie – ku swemu zdumieniu – spotyka Roszpunkę, bystrą nastolatkę obdarzoną niezwykłą mocą w postaci długich na dwadzieścia metrów, magicznych złotych włosów! Niebawem ten zaskakujący duet wyruszy w fantastyczną podróż obfitującą w nieoczekiwane wyzwania i komiczne perypetie.

<< Start < Poprzednia 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 649 - 657 z 1382
 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce