Logo strony BP w Ostrołęce
poniedziałek, 20 październik 2014
 
Serwis prasowy 2/2007
Zaproszenie na szkolenie: EWIDENCJA
Napisał Bożena Olkowska - Balcerzak   

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE: EWIDENCJA


Zapraszamy bibliotekarzy szkolnych na szkolenie z zakresu: Ewidencja materiałów zwartych; Ewidencja materiałów audiowizualnych; Skontrum. selekcja i ubytkowanie książęk.

Szkolenie odbędzie się 15 kwietnia 2008 r. (wtorek) o godz. 10 - tej w budynku biblioteki przy ul. Świętokrzyskiej 2.

Informacji udzielają i zapisy przyjmują:

Anna Grabowska tel. (029) 764 21 29 wew. 26

Bożena Olkowska - Balcerzak tel. (029) 764 21 29 wew. 23

 

Wyniki konkursu na najciekawszą gazetkę szkolną
Napisał Anna Zdunek   
WYNIKI KONKURSU NA NAJCIEKAWSZĄ GAZETKĘ SZKOLNĄ

Dnia 28. 03. 2008r. w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników konkursu „Wydajemy własną gazetkę szkolną”.

W konkursie utworzone zostały dwie kategorie wiekowe:

 • szkoły podstawowe, (zgłoszonych zostało 14 prac),
 • gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, (zgłoszonych zostało 7 prac)

Wszystkie gazetki reprezentowały wysoki poziom, jednak zwycięzca mógł być tylko jeden.
Prace oceniało Jury w składzie Edyta Dobek, Izabela Łada oraz Anna Zdunek.
A oto zwycięzcy konkursu:

W kategorii szkół podstawowych I miejsce otrzymało pismo

 • KOSZAŁEK-OPAŁEK ze Szkoły Podstawowej w Nurze;

Wyróżnienia otrzymali:

 • SZKOLNE ABC ze Szkoły Podstawowej w Troszynie
 • NASZE TO I OWO ze Szkoły Podstawowej w Sypniecie
 • SZKOLNY ŚWIAT ze Szkoły Podstawowej w Makowie.

W kategorii uczniów starszych I miejsce otrzymało pismo

 • NASZ ŚWIAT z Gimnazjum w Gąsewie;

Wyróżnienia otrzymali:

 • ADDENDA JEDYNKI z Gimnazjum nr 1 w Ostrołęce
 • GIMNAZJALNY MŁYNEK z Gimnazjum w Młynarzach

Nagrodą za pierwsze miejsce był cyfrowy aparat fotograficzny, wyróżnieni otrzymali organizery, a wszyscy uczestnicy dyplomy za uczestnictwo w konkursie.
Fundatorem nagród była Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce.

Zwycięzcom GRATULUJEMY!!!
 
 

Serwis prasowy 1/2008
Napisał Edyta Dobek   
SERWIS PRASOWY CZYTELNI 1/2008
W bieżącym Serwisie Prasowym polecam polonistom tzw. zeszyty kieleckie. Starsi nauczyciele zapewne wspominają z sentymentem te czasopisma. Dawniej ukazywały się "Język Polski dla Klas IV-VIII", dla polonistów ze szkół ponadpodstawowych "Język Polski w Szkole Średniej" a dla nauczycieli klas I-III czasopismo "Nauczanie Początkowe". Po reformie oświaty redakcja zeszytów kieleckich dostosowała swoją ofertę do aktualnych poziomów nauczania, Obecnie Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP z Kielc wydaje:
 1. Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane,
 2. Język Polski w Szkole IV-VI,
 3. Język Polski w Gimnazjum,
 4. Język Polski w Liceum.
Wszystkie te czasopisma są kwartalnikami. Ukazują się w cyklu roku szkolnego, co jest charakterystyczne dla tego wydawnictwa. Stanowią doskonałą pomoc metodyczną szczególnie dla młodych nauczycieli, a starszym stażem z pewnością pomogą w realizacji czy uatrakcyjnieniu zajęć.
W "Nauczaniu Początkowym" nr 3 2007/2008 czytelnicy znajdą interesujące artykuły dotyczące teoretycznych podstaw edukacji wczesnoszkolnej. Irena Pufal-Struzik w artykule pt. "Potrzeba kontaktu i akceptacji społecznej u dzieci" stwierdza, że "Odrzucenie dziecka przez rówieśników (bądź nauczycieli) w pierwszych latach szkoły jest zjawiskiem stałym, zapowiadającym inne trudności psychospołeczne w okresie dojrzewania i w życiu dorosłym"”1. Autorka wymienia przyczyny ryzyka braku akceptacji społecznej u dzieci. Wyróżnia czynniki społeczne (np. zła atmosfera wychowawcza w rodzinie dziecka, niski poziom wykształcenia rodziców, niska pozycja dziecka w rodzinie) oraz czynniki psychologiczne (np. nieatrakcyjny wygląd zewnętrzny, mała sprawność fizyczna, niska samoocena). Do nauczyciela należy istotne zadanie obserwacji uczniów i odróżnienia, które cechy i zachowania dzieci są źródłem braku sympatii ze strony rówieśników. Dziecko, które nie jest akceptowane w grupie, źle się czuje, jest obiektem drwin kolegów czy nawet doświadcza wrogości nie będzie się prawidłowo rozwijało. Konsekwencje braku akceptacji społecznej są poważne. Autorka wymienia m.in. : niezaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa psychicznego i przynależności grupowej, nabycie przekonania o byciu gorszym, aroganckie czy nawet agresywne zachowanie w celu zwrócenia na siebie uwagi.
Kolejny artykuł będzie pomocny w badaniu pozycji dziecka w klasie. Elżbieta Zyśk i Mirosława Pawlak wyjaśniają na czym polega metoda socjometryczna 2. Autorki opisują klasyczną technikę socjometryczną, plebiscyt życzliwości i niechęci oraz technikę "Zgadnij kto?"
Również w numerze 3 2007/2008 "Nauczania Początkowego" czytelnicy przeczytają m.in. o sposobach wspierania ucznia w procesie uczenia się, o relacjach uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz o sposobach postępowania z przemocą i agresją dzieci w młodszym wieku szkolnym 3.
W dziale „Scena szkolna” zamieszczane są scenariusze zajęć. W bieżącym numerze "Nauczania Początkowego" przedstawiono m.in. scenariusz zajęć, w którym zaprezentowane zostały działania mające na celu bliższe poznanie się dzieci oraz integracje zespołu klasowego 4. Elżbieta Zyśk i Mirosława Pawlak proponują wycieczkę jako jedno z działań prowadzących do integracji klasy.
Numer 3 2007/2008 kwartalnika „Język Polski w Szkole IV-VI” poświęcony jest mitom. Mity stanowią nie tylko ciekawą lekturę, ale dają również możliwość kształcenia różnych form wypowiedzi uczniów.
Nauczyciele znajdą tu projekt edukacyjny „Od Chaosu do Kosmosu, czyli mitologia w klasie V” i zbiory scenariuszy lekcji. O ocenianiu kształtującym polecam artykuł Beaty Fiszer5.

1 I. Pufal-Struzik: Potrzeba kontaktu i akceptacji społecznej u dzieci. Nauczanie Początkowe. – 2007/2008, nr 3, s. 8
2 E. Zyśk i M. Pawlak: badania stosunków interpersonalnych uczniów. Nauczanie Początkowe. – 2007/2008, nr 3, s. 14-19
3 I.Adamek: Wspieranie ucznia w procesie uczenia się. Nauczanie Początkowe. – 2007/2008, nr 3, s. 42-50; M. Rutkowski: Relacje między uczniami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi intelektualnie – warunek i efekt integracji. Nauczanie Początkowe. – 2007/2008, nr 3, s. 56-62; I. Stańczak: Jak sobie radzić z przemocą i agresją na etapie wczesnej edukacji dziecka? Nauczanie Początkowe. – 2007/2008, nr 3, s. 63-68
4 E. Zyśk i M. Pawlak: Wycieczka – jedna form integracji zespołu klasowego. Nauczanie Początkowe. – 2007/2008, nr 3, s. 78-81
5 B. Fiszer: Jeszcze o ocenianiu kształtującym. Język Polski w Szkole. – 2007/2008,nr 3, s. 53-62
 
Tadeusz Śliwak
Napisał Edyta Dobek   
TADEUSZ ŚLIWIAK (1928-1994)

Poeta, autor tekstów piosenek, tłumacz.

Bibliografia podmiotowo - przedmiotowa

Bibliografia została podzielona na cztery części. Pierwsza zawiera wykaz książek Tadeusza Śliwiaka, druga spis Jego wierszy opublikowanych w czasopismach. W części trzeciej zgromadzono artykuły z czasopism dotyczące poety i jego twórczości. W części czwartej wykazano recenzje książek Tadeusza Śliwiaka.
Bibliografia została opracowana na podstawie baz bibliograficznych Biblioteki Narodowej, katalogów i kartotek zagadnieniowych Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce oraz Polskiej Bibliografii Literackiej.

I. BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA
Wydawnictwa zwarte
 1. A to heca / Tadeusz Śliwiak ; [red. oprac. i wybór Jacek Lubart-Krzysica]. - Kraków : Oficyna Konfraterni Poetów , 1996. - 63, [1] s. : il. kolor. ; 17 cm 
 2. A śnieżek prószy... / Tadeusz Śliwiak ; il. Wanda Orlińska.- Warszawa : Biuro Wydawnicze Ruch, 1969.- [12] k. podł. : il. ; 23 cm 
 3. Bajkoteka pierwsza : wiersze dla dzieci / Tadeusz Śliwiak ; il. Zofia Parowska. - Kraków : Wydaw. Literackie , 1982. - 79, [3] s. : il. kolor. ; 27 cm 
 4. Bajkoteka druga : wiersze dla dzieci / Tadeusz Śliwiak ; il. Janiusz Stanny. - Kraków Wrocław : Wydaw. Literackie , 1985. - 82, [2] s. : il. kolor. ; 27 cm 
 5. Chityna / Tadeusz Śliwiak. - Warszawa : "Czytelnik" , 1982. - 58, [6] s. ; 20 cm. – ([Biblioteka Poetycka] / "Czytelnik") 
 6. Chodziłem z gitarą / muzyka Wacław Masłyk ; sł. Tadeusz Śliwiak . - Warszawa : Wydawnictwo Muzyczne "Gamma", cop. 2002. - [8] s. : il. ; 30 cm. – (Przeboje Antystresowe) 
 7. Chwytaj w dłonie deszcz. – Wacław Mastyk ; sł. Tadeusz Śliwiak . - Warszawa : Wydawnictwo Muzyczne "Gamma", 1999. - [8] s. : il. ; 30 cm. – (Przeboje Antystresowe) 
 8. Dłużnicy nadziei / Tadeusz Śliwiak. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza , 1978. - 81, [3] s. ; 20 cm 
 9. Dotyk / Tadeusz Śliwiak. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza , 1989. - 90, [2] s. ; 17 cm
 10. Era oczu / Sandor Csoori ; wybór i posłowie Konrad Sutarski ; przekł. [z węg.] Tadeusz      Nowak, K. Sutarski, Tadeusz Śliwiak. - Kraków : Wydaw. Literackie , 1981. - 146, [2] s. ; 15 cm 
 11. Gdzie jest miłość : wielki przebój Joanny Rawik / muzyka Artur Żalski ; sł. Tadeusz Śliwiak.- Warszawa : Warszawskie Wydaw. Muzyczne, 2002.- [4] s. : il. ; 30 cm 
 12. Kolczuga / Tadeusz Śliwiak. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza , 1989. - 71, [1] s. ; 17 cm 
 13. Koń maści muzycznej / Tadeusz Śliwiak ; wstęp i wybór Konstanty Pieńkosz. – Kraków : Wydaw. Literackie , 1986. - 163 s. ; 20 cm. – (Seria Małych Wyborów Poetyckich) 
 14. Lwów - nawyk serca i inne wiersze / Tadeusz Śliwiak. - Kraków : Oficyna Konfraterni Poetów , 1990. - 46, [2] s. ; 16 cm 
 15. Nie dokończony rękopis / Tadeusz Śliwiak. - Poznań : Zysk i S-ka. Wydaw., cop. 2002.- 355, [1] s. ; 20 cm 
 16. Nie gniewaj się... przepraszam / [muzyka Władysław Słowiński ; instrum. Andrzej Szymalski; słowa Tadeusz Śliwiak].  Mój cień / [muzyka Elżbieta Szaniawska ; instrum. Janusz Szewczyk; słowa Stanisław Werner]. - [Głosy]. - Warszawa : Wydaw. Muzyczne Agencji Autorskiej , [1983]. -  [20] s. ; 21 cm. – (Utwory Taneczne i Piosenki dla Zespołów Orkiestrowych) 
 17. Odmroczenia / Tadeusz Śliwak. - Kraków : Wydaw. Literackie , 1982. - 77, [2] s. ; 20 cm 
 18. Pan słoń / Tadeusz Śliwiak ; il. Anita Paszkiewicz.- Warszawa : Biuro Wydawniczo-Propagandowe RSW "Prasa, Książka, Ruch", 1974. - Podł. [12] k. ; 20 cm.- (Seria z wiewiórką) 
 19. Poezje wybrane / Tadeusz Śliwiak ; wstęp i wybór aut. ; posł. Jan Pieszczachowicz. - Warszawa : LSW , 1988. - 176, [4] s. ; 17 cm. – (Biblioteka Poetów / Klub Poetycki Związku Socjalistycznej Młodzieľy Polskiej, Związku Młodzieży Wiejskiej, Redakcji "Nowej Wsi", Ludowej Spółdzielni Wydawniczej) 
 20. Próba wiary / Tadeusz Śliwiak ; wybór i posł. Emil Węgrzyn. - Nowy Sącz : Sądecka Oficyna Wydawnicza Wojewódzkiego Ośrodka Kultury , 1987. - 49, [5] s. ; 10 cm 
 21. Słoń w sklepie z porcelaną / Tadeusz Śliwiak ; il. Ewa Salamon.- Warszawa : Biuro Wydawnicze "Ruch", 1968.- [12] s. : il. ; 23 cm 
 22. Słownik wyrazów światłoczułych / Tadeusz Śliwiak. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy , 1989. - 111, [1] s. ; 22 cm 
 23. Solizman / Tadeusz Śliwiak. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy , 1981. - 70, [2] s. ; 22 cm 
 24. Spacer lwa / Tadeusz Śliwiak ; il. Mirosław Tokarczyk.- Wyd. 2. - Warszawa : Biuro Wydawniczo-Propagandowe "RSW, Prasa, Książka, Ruch", 1973. - [18] k. : il. ; 18 cm 
 25. Totemy : poematy / Tadeusz Śliwiak. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. - 32, [3] s. ; 20 cm 
 26. Uwierzyłem w człowieka / Tadeusz Śliwiak ; [wybór wierszy i posł. Jan Pieszczachowicz]. - Kraków : Oficyna Konfraterni Poetów , 1996. - 248 s. : fot., portr. ; 17 cm 
 27. Wiersze wybrane / Tadeusz Śliwiak. - Warszawa : "Czytelnik", 1975. - 273, [2] s. : portr. ; 20 cm. – (Seria Poetycka / "Czytelnik") 
 28. Wiśnie rozkwitłe pośród zimy : antologia współczesnej poezji japońskiej / oprac.[i tł.] Adachi Kazuko, Wiesław Kotański, Tadeusz Śliwiak. - Tokyo : Kokusai Bunka Shuppansha, 1992. - [2], 585, [2] s. ; 20 cm 
 29. Zielona sowa / Tadeusz Śliwiak ; il. Emilia Piekarska-Freudenreich. - Warszawa : Biuro Wydawnicze "Ruch", 1969. - [6] k. podł. : il. ; 23 cm 
 30. Znaki wyobraźni / Tadeusz Śliwiak. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1974. - 54, [5] s. ; 20 cm 
 31. Złota trąbka / Tadeusz Śliwiak ; il. Zbigniew Rychlicki. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza , 1988. - 30, [2] s. : il. kolor. ; 24 cm 
 32. Żabi koncert / Tadeusz Śliwiak ; il. [kolor.] Emilia Piekarska-Freudenreich. - Wyd 2. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1978. - [16] k. ; 22 x 25 cm
II. BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA
Wiersze opublikowane w czasopismach
 1. Aktor [w.] / Tadeusz Śliwiak //  Suplement. – 1990, nr 2 [z 1], s. 11 
 2. Astrolabium z Jodłowego Drzewa [w.] / Tadeusz Śliwiak // Rota. – 1993, nr 1, s. 19 
 3. Bardzo Stare Miasto [w.] / Tadeusz Śliwiak // Metafora 1990. - nr 1 / 2,  s. 15 
 4. Biwak [w.] / Tadeusz Śliwiak // Płomyczek. – 1993,  nr 8, s. 10 
 5. Boję się o ciebie [w.] / Tadeusz Śliwiak // Lektura. – 1992,  nr 7-10,  s. 2 
 6. Chory na wolność [w.] / Tadeusz Śliwiak // Słowo. – 1991,  nr 6,  s. 5 
 7. Co światło lubi? [w.] / Tadeusz Śliwiak // Przekrój. – 1990, nr 2351, s.  12 
 8. Ferie [w.] / Tadeusz Śliwiak // Miś. – 1995,  nr 3,  s. 5 
 9. Gruszki [w.] / Tadeusz Śliwiak // Metafora. -  1990,  nr  1/ 2, s. 16 
 10. Imieniny słonia [w.] / Tadeusz Śliwiak // Miś. -  1994,  nr 4,  s. 8-9 
 11. Jak padający deszcz [w.] / Tadeusz Śliwiak // Metafora. – 1990,  nr 1/2 , s. 17 
 12. Jakie to zwierzątko? [w.] / Tadeusz Śliwiak // Miś. – 1993,  nr 21,  s. 8 
 13. Jarmark świata [w.] / Tadeusz Śliwiak // Lektura. – 1992,  nr 7-10,  s. 2 
 14. Katedra w Chartres [w.] / Tadeusz Śliwiak // Lektura. – 1992,  nr 7-10,  s. 2 
 15. Katedra w deszczu [w.] / Tadeusz Śliwiak // Metafora. – 1990,  nr 1/2 , s. 16 
 16. Klęski [w.] / Tadeusz Śliwiak // Lektura. – 1992,  nr 7-10, s. 2 
 17. Kobieta i mężczyzna [w.] / Tadeusz Śliwiak // Metafora. – 1990,  nr  1 / 2,  s. 16 
 18. Kolęda [w.] / Tadeusz Śliwiak // Zwrot.- 1995,  nr 1, s. 60 
 19. Kontur ciszy [w.] / Tadeusz Śliwiak // Metafora. – 1990,  nr 1 / 2, s. 15 
 20. Leśne szczęście [w.] / Tadeusz Śliwiak // Płomyczek. – 1991,  nr 7, s. 15 
 21. List z wakacji [w.] / Tadeusz Śliwiak // Płomyczek.- 1993,  nr 8, s. 6 
 22. Lwowskie Zaduszki [w.] / Tadeusz Śliwiak // Rocznik Lwowski.- 1992 s. 157 
 23. Lwów [w.] / Tadeusz Śliwiak // Rocznik Lwowski. – 1992, s. 157 
 24. Lwów mieszka we mnie... [w.] / Tadeusz Śliwiak // Płomyczek. – 1991, nr 2, s. 13 
 25. [Lwów mieszka we mnie] ; [To miasto jest nawykiem serca] ; [Mieszkam we Lwowie] [wiersze ] / Tadeusz Śliwiak //Koniec Wieku .-Nr 12/13 .- (1999) s. 65 
 26. Mam futerko i dbam o nie... [w.] / Tadeusz Śliwiak // Miś. – 1990, nr 22, s.  
 27. Mieszkam we Lwowie... [w.] / Tadeusz Śliwiak // Oksymoron. – 1990,  s. 111 
 28. Mieszkam we Lwowie... [w.] / Tadeusz Śliwiak // Płomyczek. – 1991,  nr 2, s. 13 
 29. Mój Lwów [w.] / Tadeusz Śliwiak // Rocznik Lwowski. – 1992,  s. 157 
 30. Mówiąc o słońcu... [w.] / Tadeusz Śliwiak // Słowo. – 1991, nr 6,  s. 5 
 31. Niczego nie porzucam... [w.] / Tadeusz Śliwiak // Zwrot. – 1995, nr 1, s. 61 
 32. Nie napisany wiersz o śniegu [w.] / Tadeusz Śliwiak // Płomyczek. – 1990, nr 2, s. 4 
 33. Nie napisany wiersz o śniegu [w.] / Tadeusz Śliwiak // Zwrot. – 1995, nr 1,  s. 61 
 34. Nie szukam pewnych... [w.] / Tadeusz Śliwiak // Słowo. – 1991,  nr 6, s. 5 
 35. Niebieski płatek śniegu [w.] / Tadeusz Śliwiak // Zwrot. – 1995, nr 1, s. 61 
 36. Ostatnia scena (Pamięci Zbyszka Cebulskiego) [w.] / Tadeusz Śliwiak // Suplement. – 1992, nr 15,  s. 1 
 37. Ostatnie dni roku 1990... [w.] / Tadeusz Śliwiak // Słowo. – 1991, nr 6, s. 5 
 38. Ostrość miecza [w.] / Tadeusz Śliwiak // Suplement. – 1994, nr 38, s. 1 
 39. Oświęcim [w.] / Tadeusz Śliwiak // Przegląd Polski. – 1995,  nr z 19 I,  s. 9 
 40. Palce [w.] / Tadeusz Śliwiak // Przekrój. – 1990, nr  2351, s. 12 
 41. Pismo deszczu [w.] / Tadeusz Śliwiak // Słowo. – 1991,  nr 6,  s. 5 
 42. Podglądanie wieczności [w.] / Tadeusz Śliwiak // Słowo. – 1991, nr 6,  s. 5 
 43. Pożar [w.] / Tadeusz Śliwiak // Lektura. – 1992,  nr 7-10, s. 2 
 44. Prośba do samego siebie [w.] / Tadeusz Śliwiak // 1991, nr 6, s. 5 
 45. Rozmowa śniegowych bałwanków [w.] / Tadeusz Śliwiak // Dziecko jako odbiorca literatury. – 1992, s. 136-137
 46. Słońce bawi się ze mną jak dziecko [w.] / Tadeusz Śliwiak // Słowo. – 1991, nr 6, s. 5 
 47. Spotkałem człowieka [w.] / Tadeusz Śliwiak // Lektura. – 1992, nr 7-10, s. 2 
 48. Stary Teatr [w.] / Tadeusz Śliwiak // Kraków. – 1991, nr 1, s. 2 
 49. Statyści [w.] / Tadeusz Śliwiak // Suplement. – 1989, [nr z XII], s. 5 
 50. Stracony wieczór [w.] / Tadeusz Śliwiak // Suplement. – 1990, nr 11/12, s. 1 
 51. Śniegowy bałwan [w.] / Tadeusz Śliwiak // Płomyczek. – 1990, nr  1, s. 8 
 52. Święty Norwid [w.] / Tadeusz Śliwiak // Suplement. -  1990,  nr 8-10,  s. 1 
 53. Test [w. ] / Tadeusz Śliwiak //Kultura Fizyczna. -1995 nr 3/4 s.31
 54. Tworzywo [w.] / Tadeusz Śliwiak // Słowo. – 1991,  nr 6, s. 5 
 55. W łazience [w.] / Tadeusz Śliwiak // Gwiazda Polarna. – 1994,  nr 44, s. 13 
 56. W ucieczkę weźmy... [w.] / Tadeusz Śliwiak //Zwrot. – 1995, nr 1, s. 61 
 57. Wawelski smoczek [w.] / Tadeusz Śliwiak // Wiosełka. – 1990, nr  1, s.  38-9 
 58. Wigilia – samotność [w.] / Tadeusz Śliwiak // Wiadomości Kulturalne. – 1994, nr 31, s. VI 
 59. Wiosna blisko [w.] / Tadeusz Śliwiak //Głos Polski. – 1991, nr 13, s. 22 
 60. Wiosna blisko [w.] / Tadeusz Śliwiak //Kurier Wileński. – 1992,  nr 41,  s. 5 
 61. Zaduszki 71 [w.] / Tadeusz Śliwiak. - Głos Ludu. – 1993, nr 124, s. 1 
 62. Zielone światło [w. ] / Tadeusz Śliwiak //Wychowanie w Przedszkolu. -2001 nr 8 s. 485
 63. Zima 77[w.] / Tadeusz Śliwiak //Zwrot. – 1995, nr 1, s. 60 
 64. Znaki obecności [w.] / Tadeusz Śliwiak // Słowo. – 1991,  nr 6, s. 5 
 65. Zwierzęta przy wodopoju [w.] / Tadeusz Śliwiak //Metafora. – 1990, nr 1 / 2,  s. 15 
 66. Żabi koncert [w.] / Tadeusz Śliwiak //Ojczyzna Polszczyzna. – 1992, nr 4, s. 34
III. BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA
Artykuły z czasopism
 1. Chwała zwyciężonym : myślenie wierszem / Zbigniew Siatkowski // Gazeta Południowa. – 1979, nr 145 
 2. Codzienność przemijania / Tadeusz Linknert // Nurt. – 1988, nr 2, s. 27-28 
 3. Dogmat ładu / Marian Płachetki // Literatura. – 1979, nr 34, niespełnionych. 6,15 
 4. Dłużnik niespełnionych nadziei, czyli o poezji Tadeusza Śliwiaka / J. Marx// Poezja. – 1982, nr 7, s. 41-48 
 5. Miejsce Śliwiaka / Andrzej Kaliszewski // Dziennik Polski. – 1986, nr 258, s. 3 
 6. Między naturą a historią : o poezji Tadeusza Śliwiaka / Jan Pieszczachowicz // Literatura. – 1989, nr 3, s. 53-55 
 7. Na śmierć poety / Jan Pieszczachowicz // Polityka. – 1994, nr 51, s. 16 
 8. Od szlachtuza do Arkadii / Leszek Żuliński // Wiadomości Kulturalne. – 1994, nr 30, s. 5 
 9. "Odziani w ogień po własnych popiołach stąpamy do nieba" : (w pierwszą rocznicę śmierci Tadeusza Śliwiaka) / Stanisław Stanuch // Akcent . -1996 , nr 1 , s. 206-211 
 10. "Odziani w ogień, po własnych popiołach, stąpamy do nieba" : (o poezji Tadeusza Śliwiaka) / Stanisław Stanuch // Akcent . -2000 , nr 4 , s. 68-73 
 11. Osobiste wyznanie / Maria Bigoszewska // Nowe Książki. – 1990, nr 4, s. 50-51
 12. Poezja światłoczuła / Stefan Jurkowski // Kierunki. – 1990, nr 5, s. 13 
 13. Poezja Tadeusza Śliwiaka w oczach krytyki literackiej / Rafał Watrowski //Akcent. -2001 , nr 3 , s. 33-38 
 14. Poeta, jego cień i cud tautologii / Janusz Drzewucki //Twórczość. – 2003, nr 5, s. 106-112 
 15. Przewietrzanie słów / Jurkowski Stefan //Nowe Książki. – 1990, nr 12, s. 11-2 
 16. Rzeźnia i ogrody : o poezji Tadeusza Śliwiaka (Fragment większej całości)  / Andrzej Kaliszewski // Oksymoron. – 1990,  s. 93-111 
 17. Słownik poetów dla dzieci / Jędrzej Konieczka // Poezja i Dziecko. - 2005, nr 1, s. 62-74 
 18. Słownik Tadeusza Śliwiaka / Artur Motor // Życie Literackie. – 1990, nr 3, s. 7 
 19. Spojrzenie na świat bez okularów / Zbigniew Dolecki // Kierunki. – 1988, nr 35, s. 12 
 20. Śliwiak / Bodusław S. Kunda // Poezja. – 1976, nr 3, s. 76-83 
 21. Świat nadziei paradoksalnej / Konstanty Pieńkosz // Tygodnik Kulturalny. – 1983, nr 43, s. 9 
 22. Tadeusz Śliwiak / Jan Pieszczachowicz // Metafora. - Nr 44/46 .- (2000/2001) , s. 203-208 
 23. Tadeusz Śliwiak : zestawienie bibliograficzne w wyborze /Zdzisław Miernik // Poradnik Bibliotekarza. – 1997, nr 3, s. 25-27 
 24. Tadeusz Śliwiak i jego zapomniana poezja / Rafał Watrowski // Odra . -2001 , nr 7/8 , s. 91-93 
 25. „To jest rzeczy porządek…”/ Stefan Jurkowski // Literatura. – 1986, nr 11/12, s. 64-65 
 26. Trzeba stąd wyjechać daleko / Józef Baran //Sycyna. – 1995, nr 3, s.4 
 27. Trzy spotkania literatury z teatrem / Bożena Ciborowska-Lipko // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2006/2007, nr 2, s. 53-80 Opracowanie wierszy Tadeusza Śliwiaka w szkole. 
 28. Wiersze jako sposób pamięci  / Barbara Poremba-Wolkowa // Katolik. – 1990, nr 42, s. 6 
 29. Wszystkie przedmioty świata : o poezji Tadeusza Śliwiaka / T. Wójcik // Poezja. – 1987, nr 9, s. 32-34 
 30. Zagrożone przymierze : (o poezji Tadeusza Śliwiaka) / Jan Pieszczachowicz // Twórczość. -1996 , nr 9 , s. 69-82 
 31. Znowu tragiczne odejście poety : (wspomnienie) / Jerzy Stanisław Czajkowski // Poezja Dziś. - Nr 21/22 .-(2001) , s. 147-149 
 32. Źródła i ujścia poezji Tadeusza Śliwiaka : zamiast wywiadu /J. Z. Brudnicki // Poezja. – 1987, nr 9, s. 27-31
IV. RECENZJE
 1. Nie dokończony rękopis / Tadeusz Śliwiak // Poznań, 2002. - Rec. Sergiusz Sterna-Wachowiak // Nowe Książki. - 2003 , nr 1 , s. 65 
 2. Nie dokończony rękopis / Tadeusz Śliwiak // Poznań, 2002. - Rec. Janusz Drzewucki // Twórczość . -2003 , nr 5 , s. 106-112 
 3. Nie dokończony rękopis / Tadeusz Śliwiak // Poznań, 2002. - Rec. Wiesława Turżańska // Akcent .-2003 , nr 1/2 , s. 149-151

Zmiany w opisie katalogowym książek
Napisał Bożena Olkowska - Balcerzak   
ZMIANY W OPISIE KATALOGOWYM KSIĄŻEK

Temat powyższy obejmuje zmiany dotyczące opisu bibliograficznego oraz wyboru hasła i redagowania kart pomocniczych.

Dla przypomnienia: opis bibliograficzny spotyka się w różnego rodzaju bibliografiach, a obejmuje on cechy wspólne wszystkim egzemplarzom danego tytułu. Opis katalogowy natomiast informuje o konkretnym egzemplarzu w danym zbiorze i oprócz opisu bibliograficznego zawiera hasło, a składa się z karty głównej i kart pomocniczych.

OPIS BIBLIOGRAFICZNY nadal tworzy się głównie w oparciu o normę PN-N-01152-1, ale trzeba uwzględnić zmiany naniesione normą PN-N-01152-1/A1 Opis bibliograficzny Książki (Zmiana A1) - 1997. Interpretację tych zmian przedstawiła m.in. Maria Lenartowicz w Poradniku Bibliotekarza z 1998 r1. I tak:
 1. Dla strefy wydania zwiększono liczbę podstawowych źródeł danych - wynika z tego, że oznaczenie wydania musimy brać w [ ] tylko wtedy, gdy ustalamy je sami, lub gdy pochodzi np. z przedmowy.
 2. Dopuszcza się podanie daty druku w przypadku, gdy w książce nie ma daty wydania, dystrybucji, ani copyright lub jest to data odmienna. Datę druku podaje się w miejscu daty wydania bez nawiasów okrągłych.
 3. Strefa serii:
  • zmniejszono liczbę podstawowych źródeł danych dla serii: (główna strona tytułowa lub jej substytut, inne preliminaria, okładka, metryka książki i jej grzbiet)
  • druga zmiana w strefie serii dotyczy wydawnictwa ciągłego w budowie hierarchicznej. W strefie serii podaje się wtedy tylko dane dotyczące podserii ( ale gdy są spełnione łącznie dwa warunki: jest numeracja w obrębie serii, a podseria ma własny tytuł).
   Dane dotyczące serii podaje się wtedy w strefie uwag
 4. Ostatnia zmiana dotyczy stosowania znaków umownych w opisie książki wielotomowej, zarówno jej całości, jak i pojedynczego tomu. ( Ma to miejsce w opisie na jednym poziomie i haśle dodatkowym)
  • Oznaczenie tomu lub jego tytuł występujący po tytule właściwym całości poprzedza się kropką (tak jak do tej pory):
   • Lalka. T. 1 / Bolesław Prus
   • Sztuka świata. T.3:
  • Tytuł tomu występujący po oznaczeniu tomu poprzedza się przecinkiem (a nie dwukropkiem)

  • Przykłady:
   • Korzenie miasta : warszawskie pożegnania. T.2, Śródmieście północne / Jerzy Kasprzycki.
   • Kapitalizm i dynamika gospodarcza / Michał Kalecki (strefa tytułu)

   • (Dzieła / Michał Kalecki; t.2 ) (strefa serii) KALECKI, Michał. Dzieła. T.2 (hasło dodatkowe)
Zmiany dotyczące hasła i wynikające z tego sposoby redagowania kart katalogowych zostały opracowane w normach:
PN-N-01229:2002 Hasło opisu Bibliograficznego. Hasło osobowe.
PN-N-01231:2001 Hasło opisu Bibliograficznego. Hasło tytułowe.
PN-N-01230:2001 Hasło opisu Bibliograficznego. Hasło korporatywne.
Wspomniane normy :
 • Definiują pojęcie hasła ujednoliconego
 • Wprowadzają nowe typy haseł (hasło korporatywne zawierające nazwę ciała zbiorowego lub imprezy) oraz hasło tytułowe (zawierajęce tytuł ujednolicony lub formalny)
 • Określają zasady ujednolicania haseł dla dokumentów wszystkich typów; dla których sporządza się opisy bibliograficzne,
 • Ustalają zasady doboru haseł, czyli wyboru hasła głównego oraz doboru haseł dodatkowych umożliwiających wyszukiwanie opisów bibliograficznych.
Ustanowienie i opublikowanie ww norm to kolejny krok w dostosowywaniu polskich przepisów katalogowania do zasad międzynarodowych, a konsekwencją wdrożenia ich są zasadnicze zmiany w budowie katalogu, w szczególności kartkowego.

Zmiany są na tyle duże, że często literatura fachowa zaleca zamknięcie dotychczasowych katalogów kartkowych i rozpoczęcie nowych: albo dalej kartkowych albo zautomatyzowanych2. Jadwiga Andrzejewska zaleca jednak (m.in. w Bibliotekarstwie szkolnym3), aby zmiany dotyczyły tylko nowych nabytków; dopiero w przypadku komputeryzacji biblioteki należy zastosować nowe przepisy do całości zbiorów. I tak najważniejsze zmiany w opisie katalogowym to:

1 W haśle osobowym należy podawać nazwę tylko jednej osoby. Pomiędzy nazwiskiem i imieniem wprowadzono przecinek.
2 Zastąpiono odsyłacz szczegółowy kartą dodatkową
3 Zastąpiono kartę cząstkową kartą dodatkową - opisem pracy niesamoistnej wydawniczo
4 W opisie antologii zastąpiono hasło osobowe hasłem tytułowym
5 Wprowadzono hasło korporatywne
6 Wprowadzono odsyłacz uzupełniający "zob. też"

Jeśli zastosujemy rozwiązanie połączenia "nowego" ze "starym" to w alfabetycznym katalogu tradycyjnym będą więc stały obok siebie takie karty katalogowe:

KARTA STARA KARTA NOWA
karta główna karta główna
  karta dodatkowa
karta cząstkowa  
  Odsyłacz całkowity
Odsyłacz ogólny  
Odsyłacz szczegółowy  
  Odsyłacz uzupełniający
Karta zbiorowa  
Karta przewodnia  
Karta informacyjna  
Karta rozdzielcza  

Karty wprowadzone to:

 • Karta główna - od dawnej różni się formą hasła
 • Karta dodatkowa - o strukturze takiej samej, jak karta główna i hasłem, pod którym ktoś zechce szukać dokumentu. Tworzy się ją dla:
  • 2 i 3 współautora, współtwórcy, jeśli dokument może być tam poszukiwany,
  • 2 i 3 ciała zbiorowego
  • autora znanego, lecz nie występującego na stronie tytułowej
  • innych osób, które mogą być brane pod uwagę w poszukiwaniach
 • Opis pracy niesamoistnej wydawniczo - jest szczególną kartą dodatkową, składa się z trzech części (1. Opisu pracy opracowywanej. ; 2.cytaty "//W:" Opis książki, w której praca się znajduje; 3. Stronic zajętych przez pracę, sygnatury i nr inwentarzowego.) Tworzy się ją dla:
  • współwydanych tekstów,
  • wydań dzieł zbiorowych jednego autora (kolejne tomy mają swoje tytuły),
  • wydawnictw wielotomowych.
 • Odsyłacz całkowity (autorski i tytułowy) - poprzez skrót "zob." odsyła do hasła głównego. Tworzy się go dla:
  • dla nazwiska dwuczłonowego, rozszyfrowanego pseudonimu, kryptonimu....
  • od oryginalnego brzmienia tytułu do formy ogólnie przyjętej
 • Odsyłacz uzupełniający - poprzez formę "zob. też" wiąże mające coś wspólnego nazwy. Tworzony np. dla prac tego samego autora, które mogą być pod różnymi hasłami osobowymi (dotąd pod brzmieniem oryginalnym),
W alfabetycznych katalogach tradycyjnych podstawą wyszukiwania jest hasło katalogowe, czyli hasło osobowe, tytułowe, lub korporatywne.
Nowością jest hasło korporatywne, pod którym katalogować się będzie oficjalne wydawnictwa ciał zbiorowych o charakterze informacyjno-administracyjnym, t.j. statuty, sprawozdania, itp. Dotychczas opisywano je pod hasłem tytułowym lub autorskim, a sporządzano odsyłacz dla nazwy instytucji i ciał zbiorowych.
Hasła tytułowe otrzymują natomiast, m.in.: -prace zbiorowe, -wydawnictwa anonimowe, -antologie i inne zbiory utworów ( wypisy, teksty prawne).
Dla przypomnienia hasło tytułowe powinno być raczej jednowyrazowe, czyli pierwszy wyraz tytułu. Wielowyrazowe jest w 2 przypadkach:
 • gdy kilka wyrazów tworzy składniowo jedno wyrażenie (np. Organizacja Narodów Zjednoczonych)
 • gdy pierwszym wyrazem tytułu jest przyimek ( np. Z problematyki)
W przypadku, gdy w tytule dzieła anonimowego mamy tylko imię i nazwisko, umieszcza się je w haśle w cudzysłowie (np. "Matejko Jan")
W przypadku, gdy pierwszym wyrazem tytułu jest liczebnik porządkowy - hasłem jest rzeczownik, do którego ten liczebnik się odnosi (np. KONGRES - II [drugi] kongres)
Hasło osobowe otrzymują m.in.: -książki napisane przez 1, 2, lub 3 autorów, -niektóre wydawnictwa, gdzie tekst słowny jest tylko objaśnieniem ilustracji, fotografii (nazwisko autora fotografii), -libretta i scenariusze do kompozycji muzycznych (nazwisko kompozytora).
Wspomniane wcześniej norma i opracowanie Marii Janowskiej bardzo dokładnie omawiają zagadnienia doboru oraz formy haseł osobowych. Oto opracowana na ich podstawie tabela wskazująca formę hasła na karcie głównej i kartach dodatkowych przy najczęściej opracowywanych drukach:

DOBÓR HASŁA - Wybór z PN-N-01229

Rodzaj publikacji Hasło na karcie głównej Hasło na kartach dodatkowych
Praca mająca jednego autora N,I  
Praca mająca 2 lub 3 autorów N,I pierwszego autora N,I drugiego
N,I trzeciego autora
Praca zbiorowa Tytuł N,I. Red.
Antologia Tytuł N,I. Oprac.
Słownik, Bibliografia N,I opracowującego  
Adaptacja N,I autora oryginału N,I autora adapt. Adapt.
Wywiad N,I udzielającego N,I przeprowadzającego
Album N,I autora tekstu bądź ilustracji N,I współtwórcy
Prace współwydane (do 3) różnego autorstwa o wspólnym tytule Tytuł N,I autora poszczególnej pracy. Tytuł poszczególnej pracy
Prace współwydane (do 3) bez wspólnego tytułu N,I autora 1 pracy N,I autora i tytuł 2 pracy.
N,I autora i tytuł 3 pracy
Książka wielotomowa (1,2,3 autorów)
[na różnych poziomach]
N,I autora pierwszego tomu N,I autora tomu.
(ew. Tytuł tomu)
Książka wielotomowa (więcej niż 3 autorów)
[na różnych poziomach]
Tytuł N,I autora tomu.
(ew. Tytuł tomu)
Jeden tom książki wielotomowej o różnym od całości autorstwie i/lub tytule
[na jednym poziomie]
N,I autora tomu N,I. autora. Tytuł całości. Nr tomu
Suplement N.I autora suplementu N.I autora. Tytuł dzieła podstawowego
Libretto N,I autora N,I kompozytora
Korespondencja N.I 1 korespondującego N.I 2 korespondującego

O kolejności danej karty w katalogu decydują kolejne wyrazy hasła, także dopowiedzenia; nie uwzględnia się natomiast określeń rodzaju współpracy.

Pozycje główne i dodatkowe szeregowane są tak samo.

Podsumowując:

Podstawową zmianą w dotychczasowych pojęciach jest to, że hasło nie należy do opisu, jest zewnętrzne, ustalane przez katalogującego, ma umożliwić jednoznaczną identyfikację osoby, dzieła itd.
Hasło może być główne lub dodatkowe: pod głównym dokument musi być wykazany, pod dodatkowym - niezależnie od głównego - dokument należy lub można wykazać. W pierwszym przypadku jest to hasło dodatkowe obowiązkowe, w drugim hasło dodatkowe fakultatywne. Według międzynarodowych zasad w haśle zarówno głównym, jak i dodatkowym podaje się zawsze tylko jedną nazwę.
Rozróżnianie haseł głównych i dodatkowych nie ma większego znaczenia w katalogach komputerowych, ponieważ tam jest możliwe wyszukiwanie równorzędne pozycji wg różnych elementów opisu. Również podział pozycji na główne i dodatkowe w sensie fizycznym nie ma zastosowania, bo sporządza się tylko jeden rekord bibliograficzny zawierający wszystkie hasła.

 Literatura:

 • Andrzejewska J.: Bibliotekarstwo szkolne. Teoria i praktyka. T.1, Organizacja biblioteki. Warszawa, 1996
 • Grycz J. , Borkowska W.: Skrócone przepisy katalogowania alfabetycznego. Warszawa, 1975
 • Hasło korporatywne PN-N-01230 : hasło opisu bibliograficznego. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2001.
 • Hasło osobowe : wybór i zasady tworzenia w bibliografii narodowej i katalogach Biblioteki Narodowej / oprac. Maria Janowska ; Biblioteka Narodowa. - Warszawa : BN, 1998
 • Hasło osobowe PN-N-01229 : hasło opisu bibliograficznego. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2002.
 • Hasło tytułowe PN-N-01231 : hasło opisu bibliograficznego. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2001.
 • Lenartowicz M.: Zmiany w opisie bibliograficznym książek [W:] Poradnik Bibliotekarza, 1998, nr
 • Sanetra K.: Wdrożenie norm dotyczących haseł opisu bibliograficznego - wpływ na budowę katalogu. [W:] Biblioteka w Szkole, 2005, nr 1

1 Lenartowicz M.: Zmiany w opisie bibliograficznym książek [W:] Poradnik Bibliotekarza, 1998, nr 2, s. 11-12
2 Sanetra K.: Wdrożenie norm dotyczących haseł opisu bibliograficznego - wpływ na budowę katalogu. [W:] Biblioteka w Szkole, 2005, nr 1, s. 21
3 Andrzejewska J.: Bibliotekarstwo szkolne. Teoria i praktyka. T.1, Organizacja biblioteki. Warszawa, 1996, s. 122
 
<< Start < Poprzednia 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 649 - 657 z 789
 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce