Logo strony BP w Ostrołęce
niedziela, 14 luty 2016
 
Serwis prasowy 2/2007
Czesław Miłosz (1911-2004)
Napisał Edyta Dobek   

CZESŁAW MIŁOSZ (1911 - 2004)
Poeta, prozaik, eseista, historyk literatury, tłumacz.
Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1980).

Bibliografia przedmiotowa

Bibliografia zawiera opisy bibliograficzne artykułów z czasopism dotyczących życia i twórczości Czesława Miłosza. Zasięg chronologiczny bibliografii obejmuje lata 1981-2010.
W bibliografii pominięto opisy bibliograficzne artykułów publikowanych w dziennikach i tygodnikach.
Bibliografię opracowano na podstawie bazy BZCZ Biblioteki Narodowej oraz kartoteki zagadnieniowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce.
 
 1. 90-lecie [Dziewięćdziesięciolecie] Miłosza / Krzysztof Myszkowski, Julia Hartwig, Joanna Pollakówna, Stanisław Lem, Jan Józef Szczepański, Jan Błoński, Irena Sławińska, Aleksander Fiut, Janusz Szuber, Zofia Zarębianka. // Kwartalnik Artystyczny. - 2001, nr 2, s. 5-42
 2. „A poezja jest prawda”. O cnotach poetyckich Czesława Miłosza (propozycje metodyczne dla szkoły podstawowej) / Halina Mrazek.// Polonistyka. – 1993, nr 9, s. 541-545
 3. A teraz będę sławny albo całkiem się zbłaźnię... / Vaclav Burian ; rozm. przepr. Jaroslav Subrt ; tł. Andrzej Babuchowski. // Topos. - 2002, nr 4/5, s. 93-96 Przekłady twórczości poety na język czeski.
 4. "Abecadło" i trzecia powieśŹ Czesława Miłosza, jak dotćd nie napisana / Madeline G. Levine ; tł. Michał Rusinek. // Dekada Literacka. - 1998, nr 5,  s. 4-5
 5.  "Aj, moi dawno umarli!... : nikt was nie pamięta" / Wojciech Kass. // Topos. - 1996, nr 2, s. 9-19 Rodzinne związki poety z Sopotem.
 6. Alfa i Omega - początek i koniec Polski Ludowej / Andrzej Piskozub. //  Cywilizacje w Czasie i Przestrzeni. - Nr 2, (1996), s. 65-72 "Zdobycie władzy" Czesława Miłosza i "Czas Apokalipsy" Tadeusza Konwickiego.
 7. Alzackie ślady Miłosza / Wiesław Felski. // Topos. - R. 14, nr 1/2 (2006), s. 77-82
 8. Ambiwalencje Miłosza / J.Maśliński.// Poezja. – 1981, nr 5/6, s. 47-55
 9. Ameryka / Ewa Bieńkowska. Fragm. książki. // Znak. - R. 56, nr 9 (2004), s. 93-110
 10. Analiza wybranych wierszy Czesława Miłosza : propozycja metodyczna dla zasadniczych szkół zawodowych / Henryk Gradkowski.// Język Polski w Szkole Średniej. - 1993/1994, nr 4, s.36-43
 11. Anamneta Miłosz / Robert Mielhorski.// Twórczość. – 2009, nr 1, s. 67-784
 12. Andrzej Trzebiński - "nowy jakiś polski Nietzsche"? : o trzecim redaktorze "Sztuki i Narodu" w świetle jego dziennika oraz polemiki z Czesławem Miłoszem / Elżbieta Janicka. // Teksty Drugie. - 2001, nr 3/4, s. 217-229
 13. "Ani za świętobliwie, ani zanadto świecko" - o języku "Traktatu teologicznego" / Ewelina Gajewska. // Świat i Słowo. - 2006, nr 1, s. 283-290 Materiały z sesji naukowej "A dbałość o naukę jest Miłość", Bielsko-Biała.
 14. "Ars poetica" na przełomie wieków : wątki autotematyczne w poezji Czesława Miłosza w latach 1997-2002 / Renata Wójs. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. - Nr 44 (2004), s. 175-189
 15. Antropologiczny pejzaż miniatury poetyckiej Czesława Miłosza "Szczęście" /Jerzy Winiarski. // Przegląd Humanistyczny. - R. 49, nr 1 (2005), s. 9-25
 16. Autobiografia jako rozpamiętywanie losu : nie tylko o „rodzinnej Europie” / T.Burek.// Pamiętnik Literacki. – 1981, nr 4, s. 123-141
 17. Autobiografia - pomiędzy prawdę życia a prawdę literatury / Katarzyna Mroczka. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie. - Z. 89, (1994), s. 93-106 Analiza utworów V. Nabokova, M. Krlezy, D. Kisa i C. Miłosza.
 18. Autorefleksje niepewności - poezja Czesława Miłosza na lekcjach języka polskiego : lekcje multimedialne z wykorzystaniem elementów e-nauczania / Małgorzata Boraczyńska.// Polski w Praktyce. - 2011, nr 3, s. 29-34
 19. Bardziej szczegółowo, wnikliwie i nowocześnie…, czyli o czytaniu Miłosza w Internecie / Wioletta Poturała.// Język Polski w Liceum. – 2004/2005, nr 1, s. 70-76
 20. Bez Eurydyki : Rilke, Herbert, Miłosz wobec mitu miłosnej żałoby / Katarzyna Kuczyńska-Koschany. // Zeszyty Literackie. - 2003, nr 3, s. 197-202
 21. Biada teatrowi / Czesław Miłosz ; rozm. przepr. Anna Kozłowska. // Teatr. - 1997, nr 6, s. 13-15 Czesław Miłosz  o swoich kontaktach z teatrem.
 22. Bilans elegijny : nad Czesława Miłosza „Rodzinną Europą” / S. Lenz.// Kresy. – 1992, nr 11, s. 164-165
 23. Bóg, prawo, przyjaźń : czytając Williama Blake'a i Czesława Miłosza / Tadeusz Sławek. // Apokryf. - Nr 16, (2001), s. 8-11
 24. Buena notte. Ciao. Farewell. Dobranoc / Michał Zioło. // W Drodze. - 2004, [nr] 10, s. 61-66
 25. "Być samym czystym patrzeniem bez nazwy" / Jerzy Jarzębski. // Świat i Słowo. - 2006, nr 1, s. 81-96 Materiały z sesji naukowej "A dbałość o naukę jest Miłość", Bielsko-Biała.
 26. "Był to pakt diabelski" : (powojenne dysharmonie moralne Czesława Miłosza) / Marian Stępień. // Ruch Literacki. - 1996, z. 4, s. 431-453
 27. "Campo di Fiori" i rzeczywistość / Elżbieta Miłanczówna. // Odra. - 1996, nr 10, s. 28-30 Relacja świadka wydarzeń w getcie warszawskim, opisanych w wierszu Czesława Miłosza.
 28. „Campo di Fiori” Miłosza / Z. Bąk. // Polonistyka. – 1984, nr 9/10, s. 576-581
 29. Carol czesząca włosy / Wojciech Kass. // Topos. - 2002, nr 4/5, s. 87-89 Wspomnienie o żonie poety Carol Marie Thigpen-Miłosz.
 30. Carol Marie Thigpen-Miłosz (1944-2002) : nekr. / Irena GrudziĄska-Gross. //Zeszyty Literackie. - 2002, nr 4, s. 163-164 Wspomnienie o żonie poety.
 31. "Chcę wierzyć" : rozmowa z Czesławem Miłoszem / rozm. przepr. Olga Glondys. // Zeszyty Literackie. - R. 24, nr 2 (2006), s. 111-113
 32. Chciał być tylko człowiekiem... / Stefan Pastuszewski. // Akant. - R. 7, nr 10, dod. Świat Inflant nr 10 (2004), s. 1-2
 33. Chciałbym być skrybą / Jerzy Sosnowski. // Więź. - 2002, nr 1, s. 65-68 "Traktat teologiczny" Cz. Miłosza.
 34. Chodasiewicz na Skałce / Andrzej Nowak. // Arcana. - 2004, nr 6, s. 156-158 Biografia Cz. Miłosza.
 35. Choroba pamięci / Ewa Nawrocka. // Tytuł. - 1999, nr 2/3, s. 174-178 O książce "Piesek przydrożny".
 36. "Chrystus jest dlatego..." : antropocentryzm Miłoszowej theologiae crucis /Jerzy Szymik. // Topos. - 2001, nr 1, s. 54-60
 37. Chwila zadumy nad światem – Czesław Miłosz „Przypowieść o maku” ; konspekt zajęć z języka polskiego dla klasy VI / Maria Czeszak-Godula. // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 7/8, s. 9
 38. Cień wieszcza : "Trzy zimy" - arcydzieło młodego Miłosza / Wojciech Wencel. // Nowe Państwo. - 2001, nr 42, s. 44-45
 39. Co? / Krzysztof Rutkowski. // Krasnogruda. - Nr 13, (2001), s. 41-52 Miłosz a Stendhal.
 40. „…Co nie ma cienia, istnieć nie ma siły”. (Kilka refleksji o poezji Czesława Miłosza) / A.Ogrodowczyk.// Poezja. – 1981, nr 5/6, s. 193-198
 41. Córka proroków : Czesław Miłosz i Jeanne Hersch // Andrzej Franaszek.// Znak. - 2011, nr 4, s. 126-135
 42. Cóż dziwnego, że rośli w tym kraju poeci? / Jolanta Malczewska.// Język Polski w Szkole Średniej. - 1999/2000, nr 1, s.32-37
 43. "Czas pożegnań" : Miłosz, Herbert i Ten Trzeci / Mirosław Dzień. // Kwartalnik Artystyczny. - 1996, nr 1, s. 129-135 Miłosz Czesław, Herbert Zbigniew, Różewicz Stanisław.
 44. Czego nie rozumiem w "Traktacie moralnym?" / Henryk Markiewicz. // Teksty Drugie. - 2006, nr 5, s. 205-212
 45. Czesław Miłosz / Andrzej Zawada. // Nowe Książki. - 1997, nr 8, s. IV okł.
 46. Czesław Miłosz 1911-2004 / Aleksander Nawrocki. // Poezja Dzisiaj. - Nr 37/38 (2004), s. 154-163
 47. Czesław Miłosz "Apokatastasis" / Libor Martinek ; tł. Czesława Rudnik. //Temat. - Vol. 8/10 (2007), s. 32-34
 48. Czesław Miłosz – historyk literatury Rzeczpospolitej / Konstanty A.Jeleński.// Twórczość. – 1981, nr 6, s. 66-71
 49. Czesław Miłosz i Ameryka / Clare Cavanagh ; tł. Agnieszka Pokojska. //Zeszyty Literackie. - R. 24, nr 2 (2006), s. 69-88
 50. Czesław Miłosz i dziennikarze / Krystyna Chwin. // Tytuł. - 1999, nr 2/3, s. 62-86 Spotkanie z dziennikarzami w Gdańsku.
 51. Czesław Miłosz i estetyczny wymiar polityki / Mateusz Matyszkowicz. // Świat i Słowo. - 2006, nr 1, s. 121-137 Materiały z sesji naukowej "A dbałość o naukę jest Miłość", Bielsko-Biała.
 52. Czesław Miłosz i Kongres Wolności Kultury / Mirosław Adam Supruniuk. // Archiwum Emigracji. - 1998, z. 1, s. 95-102 Wystąpienie na konferencji w Mediolanie w 1955 r.
 53. Czesław Miłosz i "Literaturos lankai" (1952-1959) / Małgorzata Kasner. // Tygiel Kultury. - 1999, nr 10/12, s. 146-154 Miłosz, Czesław - przekłady litewskie.
 54. Czesław Miłosz i pamięć / Patricia Hampl ; tł. Gerard Piotr Głośny. // Krasnogruda. - Nr 13, (2001), s. 23-34
 55. Czesław Miłosz i poezja światowa / Seamus Heaney ; tł. Renata Gorczyńska. // Zeszyty Literackie. - 1999, nr 2, s. 48-53
 56. Czesław Miłosz - "I zasnął, z policzkiem na rozgrzanej ziemi" / Wacław Oszajca. // Przegląd Powszechny. - R. 121, nr 9 (2004), s. 275-280
 57. Czesław Miłosz jako historyk literatury / Z.Folejewski.// Poezja. – 1981, nr 7, s. 71-75
 58. Czesław Miłosz jako tłumacz Biblii hebrajskiej / Marek Piela.// Studia Judaica. - R. 8, nr 1/2 (2005), s. 213-239
 59. Czesław Miłosz jako tłumacz "Psalmów" : (kilka uwag na temat przekładu artystycznego w pracy polonisty) / Barbara Michałek.// Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 11, s. 12-14
 60. Czesław Miłosz. Miejsca, ludzie, nagrody : konkurs dla klas maturalnych / Mariola Dobrzańska.// Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 6, s. 19
 61. Czesław Miłosz: moment i wieczność / Piotr Śliwiński. // Polonistyka. - [R.] 58, nr 1 (2005), s. 45-47
 62. Czesław Miłosz na służbie dyplomatycznej w USA / Maria Cichecka. //Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. - T. 12 (2005), s. 219-252
 63. Czesław Miłosz na Uniwersytecie / oprac. Krystyna Chwin, Stefan Chwin. //Tytuł. - 1999, nr 2/3, s. 37-61 Spotkanie w Uniwersytecie Gdańskim.
 64. Czesław Miłosz: piękno rzeczy widzialnych / Julian Kornhauser. // Odra. - R. 44, nr 10 (2004), s. 43-46
 65. Czesław Miłosz - poeta "dykcji nowej" / Ewa Nowel.// Język Polski w Gimnazjum. - 2010/2011, nr 4, s. 11-19
 66. Czesław Miłosz : przemówienie 20 VI 1934 r. / Manfred Kridl. // Teksty Drugie. - 2003, nr 5, s. 166-168
 67. Czesław Miłosz : scenariusz spotkania bibliotecznego poświęcony pamięci noblisty, przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Anna Wiąckiewicz.// Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 6, s. 20-22
 68. Czesław Miłosz w Cieszynie / Piotr Wilczek. // Śląsk. - 1997, nr 10, s. 44-45
 69. Czesław Miłosz w poszukiwaniu utraconej ojczyzny / Krzysztof Dybciak. //Arcana. - 1996, nr 2, s. 63-78
 70. Czesław Miłosz w prywatnej fotografii Adama Lizakowskiego / Dorota Wilk. // Fraza. - R. 11[14], nr 3/4 (2004), s. 326-328
 71. Czesław Miłosz w Ratuszu / oprac. Krystyna Chwin. // Tytuł. - 1999, nr 2/3, s. 5-36 Spotkanie w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku.
 72. Czesław Miłosz w Sztokholmie : 24-30 września 2000 / Leonard Neuger. // Teksty Drugie. - 2001, nr 3/4, s. 246-247
 73. Czesław Miłosz wobec tradycji europejskiego romantyzmu / Arent van Nieukerken. // Teksty Drugie. - 2001, nr 3/4, s. 39-56
 74. Czesław Miłosz - zdawkowy szkic z "Kulturą" w tle - pamięci Zofii Hertz / rozm. przepr. Anna Lisiecka. // Gutenberg. - 2003, nr 2, s. 35-36
 75. Czesław Miłosz - życie i twórczość : konkurs czytelniczy / Mirosława Grabowska.// Biblioteka. - 2011, nr 3, s. 18-19
 76. Czesław Miłosz. Życie i twórczość : konkurs dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej / Wiesław Bielawski.// Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 6, s. 18
 77. Czesław Miłosz - życie i twórczość : lekcja języka polskiego dla uczniów klas IV szkoły średniej w bibliotece szkolnej / Rafał Cierniak.// Poradnik Bibliotekarza. - 1997, nr 5, s. 22-23
 78. Czesława Miłosza dążenie do formy pojemnej / Ryszard Matuszewski.// Twórczość. – 1981, nr 6, s. 91-119
 79. Czesława Miłosza "Druga przestrzeń" : parę uwag o klarowności i dalszych podróżach / Mirosław Dzień. // Kwartalnik Artystyczny. - 2002, nr 1, s. 44-53
 80. Czesława Miłosza koncepcja literatury i krytyki / R.Rosa.// Ruch Literacki. – 1985, nr 2, s. 83-95
 81. Czesława Miłosza odkrywanie Ameryki / M. Stępień.// Pamiętnik Literacki, z. 4, s. 143-176
 82. Czesława Miłosza podróże na Wschód / Maciej Jóźwik. // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF Philologiae. - Vol. 16, (1998), s. 199-229
 83. Czesława Miłosza przekład Apokalipsy czytany przez biblistę / Jan Kanty Pytel. // Poznańskie Studia Teologiczne. - T. 9, (2000), s. 43-52
 84. Czesława Miłosza szukanie ojczyzny / Zofia Zarębianka. // Topos. - 1998, nr 4, s. 13-21
 85. Czesława Miłosza spotkania z filozofią / Maciej Szmyd. // Koniec Wieku. - Nr 17/18, (2001/2002), s. 56-59
 86. Czesława Miłosza szukanie ojczyzny - szukanie wiary / Ludvik Stepan. // Świat i Słowo. - 2006, nr 1, s. 139-152 Materiały z sesji naukowej "A dbałość o naukę jest Miłość", Bielsko-Biała.
 87. Czesławowi Miłoszowi in memoriam / Jan Paweł II, Marzena Broda, Mirosław Dzień, Aleksander Fiut, Jacek Gutorow, Julia Hartwig, Aleksander Jurewicz, Grzegorz Kalinowski, Julian Kornhauser, Ryszard Krynicki, Antoni Libera, Rafał Moczkodan, Grzegorz Musiał, Krzysztof Myszkowski, Marek Skwarnicki, Ewa Sonnenberg, Piotr Szewc, Janusz Szuber, Wisława Szymborska, Zbigniew Żakiewicz. // Kwartalnik Artystyczny. - R. 11, nr 3 (2004), s. 119-166
 88. Człowiek i bycie : o ograniczaniu podmiotowości w późnej twórczości Czesława Miłosza / Adrian Gleń. // Przestrzenie Teorii. - Nr 3/4 (2004), s. 87-99
 89. Człowiek w ziemi Urlo (O twórczości Czesława Miłosza w latach trzydziestych) / Kazimierz Brakoniecki.// Poezja. – 1981, nr 5/6, s. 98-111
 90. Czternaście pytań do Czesława Miłosza : (na marginesach "Traktatu  teologicznego") / Tadeusz Dąbrowski. // Fronda. - Nr 27/28, (2002), s. 234-237
 91. Cztery listy kulturoholika / Jacek Gutorow. // Studium. - 1999, nr 3/4, s. 122-130 Twórczość Cz. Miłosza.
 92. Czy Czesław Miłosz musiał pisać po polsku? / Andrzej Romanowski. // Apokryf. - Nr 9, (1996), s. 17-19
 93. Czy pójdę do piekła? / Joanna Orska. // Arkusz. - 2002, nr 9, s. 6
 94. Czy ten poeta jest heretykiem? : teologia ciała Czesława Miłosza / Beata Przymuszała. // Polonistyka. - [R.] 58, nr 1 (2005), s. 19-24
 95. Czy tylko poetycki obraz miast Europy? Czesław Miłosz „Ojciec objaśnia” : szkic interpretacyjny / Tomasz Maciejewski. / Język Polski w Szkole IV-VI. – 2004/2005, nr 4, s. 50-60
 96. „… Czym ja jestem i czym oni są?” : (Czesława Miłosza świat zagrożony)/ Jacek Trznadel.// Twórczość. – 1981, nr 6, s. 72-90
 97. Czytanie Miłosza : wokół motywu ars poetica / Henryk Gradkowski.// Język Polski w Szkole Średniej. - 1995/1996, nr 4, s.60-67
 98. Daj pewność, że trudziłem się na Twoją chwałę... : scenariusz poetycko - muzyczny poświęcony Czesławowi Miłoszowi / Barbara Wanda Jachimczak.// Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 11, s. 27-29
 99. Dar / Dariusz Tomasz Lebioda. // Temat. - Vol. 8/10 (2007), s. 50 Miłosz, Czesław (1911-2004). Dar
 100. Dar nieprzyzwyczajenia / Marcin Telicki. // Polonistyka. - [R.] 58, nr 1 (2005), s. 50-54 Wiersz „ Sprawozdanie” Cz. Miłosza.
 101. Daty pożegnania / Zbigniew Chojnowski. // Topos. - R. 14, nr 3 (2006), s. 141-144
 102. Dedykacja "Elegii dla N.N." : aneks biograficzny do interpretacji utworu  Czesława Miłosza / Marta Kasperowicz. // Tytuł. - 1999, nr 2/3, s.  327-332
 103. Dialog niedokończony / Aleksander Fiut. // Kwartalnik Artystyczny. - R. 13, nr 2 (2006), s. 35-48
 104. Dialog w maskach / Elżbieta Kiślak. // Teksty Drugie. - 1999, nr 3, s. 131-149 Interpretacja wiersza "Dialog".
 105. Dialog z katastrofizmem - wizja ocalenia w przedwojennej poezji Czesława Miłosza / Renata Jagodzińska. // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. - 2001, nr 6, s. 7-21
 106. Dialogi poetów / Andrzej Lam.// Literatura. – 1992, nr 12, s. 16-17
 107. Divertimento krakowskie : (moje pożegnanie z Czesławem Miłoszem) / Marek  Bernacki. // Polonistyka. - [R.] 58, nr 1 (2005), s. 4-10
 108. Dla Czesława Miłosza / Jacek Łukasiewicz. // Odra. - 2001, nr 5, s. 2-6 Nagroda "Odry" za tom poezji "To".
 109. Dla was Miłosz, dla mnie Meewosh / Jeremy Noel-Tod ; tł. Ewa Rajewska. //Literatura na Świecie. - 2003, nr 1/2, s. 414-428
 110. Dlaczego Miłosz nie lubi Larkina / Jerzy Jarniewicz. // Literatura na Świecie. -1997, nr 12, s. 207-215
 111. "Do leszczyny" Czesława Miłosza na lekcjach w liceum / Anna Biernacka.// Polonistyka. - 2011, nr 6, s. 46-51
 112. Dodać coś do "esse", czyli zamilknąć : rzecz o poezji Czesława Miłosza / Adrian Gleń. // Temat. - Vol. 8/10 (2007), s. 68-70
 113. "Dolina Issy" Czesława Miłosza na tle polskiej tradycji literackiej / A. Kowalczyk. // Polonistyka. – 1983, nr 2, s. 94-103
 114. "Dolina Issy" Czesława Miłosza powrotem do korzeni : propozycja interpretacyjna dla IV klasy liceum i technikum / Kazimiera Zengel.// Język Polski w Szkole Średniej. - 1993/1994, nr 1, s.36-46
 115. „Dolina Issy”, czyli poznawanie Miłosza / M.Kamińska. // Polonistyka. – 1992, nr 10, s. 599-605
 116. Dom rodzinny w "Dolinie Issy" : obecność i wartość / Monika Brzóstowicz. //Pamiętnik Literacki. - 1997, z. 2, s. 13-32
 117. Droga do Szetejń / Jiri Cervenka ; tł. Tomasz Grabiński. // Krasnogruda. - Nr 13, (2001), s. 200-204 Twórczość Cz. Miłosza.
 118. Druga emigracja Czesława Miłosza : ref. / Elżbieta Kiślak. // Teksty Drugie. -1998, nr 5, s. 103-123
 119. Dwa i pół dnia z Miłoszem / Wojciech Kass. // Topos. - 1995, nr 5/6, s. 47-50 Wizyta w Sopocie i Gdańsku.
 120. Dwa kroki do przodu, jeden w tył : Miłosz i religia / Łukasz Tischner. // Apokryf. - Nr 16, (2001), s. 7
 121. Dwa liryki Miłosza / B.Otrębski.// Polonistyka. – 1989, nr 2, s. 87-92 Dotyczy wierszy „Który skrzywdziłeś” i „Zaśpiew”.
 122. Dwa światy / Krzysztof Myszkowski. // Kwartalnik Artystyczny. - 2002, nr 4, s. 8-13 Poemat "Orfeusz i Eurydyka".
 123. Dwie strony tego samego arkusza : o fotografii w twórczości Czesława Miłosza / Ewa Górecka. // Temat. - Vol. 8/10 (2007), s. 78-85
 124. Dwudziestowieczni apologeci języka łacińskiego : Thomas Stearns Eliot,   Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert, Bolesław Miciński / Radosław Piętka. // Terminus. - 2002, z. 2, s. 73-85
 125. Dyscyplina eliminacji / Tadeusz Lira-Śliwa. // Akant. - 2003, nr 8, s. 18
 126. Dyskretny urok eschatologii : Apokalipsa św. Jana w tłumaczeniu Czesława Miłosza / Wiesław Felski. // Akcent. - R. 26, nr 4 (2005), s. 10-22
 127. Dziecięca lektura Czesława Miłosza / Danuta Mucha. // Temat. - Vol. 8/10 (2007), s. 88-89 Urbanowska, Zofia (1849-1939). - Gucio zaczarowany.
 128. Dzieje "burzliwego romansu" Miłosza z Mickiewiczem w kontekście teorii wpływu Harolda Blooma / Patrycja Bućko-Żmuda.// Pamiętnik Literacki. - 2010, z. 3, s. 35-54
 129. Dziennik Miłosza / A. Bagłajewski.// Kresy. – 1992, nr 9-10, s. 175-177
 130. Dziewięćdziesiąt lat w poszukiwaniu ojczyzny / Leszek Kołakowski. // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 3, s. 15-18
 131. Ekstaza o wschodzie słońca : afirmacja istnienia w późnej poezji Miłosza a idea gnostyckiej pełni / Natalia Mikołajczyk-Wojciechowska. // Temat. - Vol. 8/10 (2007), s. 64-67
 132. Elementy chrystologii w teologicznoliterackim wymiarze twórczości Czesława Miłosza / Jerzy Szymik. // Communio. - 1997, nr 5, s. 110-133
 133. Elzenberg o Miłoszu : nieznany spór / Bogusław Wolniewicz. // Znak. - 1997, nr 12, s. 66-72 Dot. artykułu Czesława Miłosza pt. "Obowiązek".
 134. Emigracja literacka a wizje Europy : Mickiewicz i Miłosz / Heinrich Olschowsky ; tł. Aleksandra Ubertowska. // Tytuł. - 1999, nr 2/3, s. 132-146
 135. Empatia w poezji Miłosza / Marta Drażyńska.// Polonistyka. - 2011, nr 5, s. 17-24
 136. Epifania konewki według Miłosza / Magdalena Śniedziewska.// Polonistyka. - 2011, nr 5, s. 38-42
 137. Epifanie botaniczne Czesława Miłosza / Krzysztof Zajas. // Wielogłos. - [Nr] 1 (2007), s. 110-118 Referat wygłoszony na konferencji "Czesław Miłosz i Litwa", Wilno.
 138. Ernest Bryll "Do Jonatana Swifta" : w kręgu inspiracji miłoszową wizją historii / Alina Tarnowska. // Topos. - 2002, nr 4/5, s. 68-73
 139. Esej o powietrzu albo między chmurą i kamieniem / Mirosław Dzień. // Kresy. - 2000, nr 4, s. 28-45 Motywy eschatologiczne w poezji Herberta, Różewicza i Miłosza.
 140. "Eurydyka" Czesława Miłosza : podpowiedzi dla tłumacza / Krystyna Pisarkowa. // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - [Nr] 2 (2004), s. 379-388
 141. Eurydyka, Orfeusz, Miłosz, miłość, śmierć, poezja... / Józef Olejniczak. // Świat i Słowo. - 2006, nr 1, s. 173-190 Materiały z sesji naukowej "A dbałość o naukę jest Miłość", Bielsko-Biała.
 142. Europa Miłosza / Jan Błoński. // NaGłos. - Nr 20, (1995), s. 6-16
 143. Europejskość jako cecha emigracyjnej twórczości Josifa Brodskiego i Czesława Miłosza / Ewa Nikadem-Malinowska. // Acta Polono-Ruthenica. - T. 7, (2002),   s. 59-63
 144. "Ewangelia według św. Marka" w tłumaczeniu Czesława Miłosza / Wiesław Felski.// Pamiętnik Literacki. - 2007, nr 4, s. 125-139
 145. Filozofia apostazji - rzecz o stosunku Czesława Miłosza do Polaków / Dariusz Gawin. // Teologia Polityczna. - Nr 1 (2003/2004), s. 103-123
 146. Filozoficzne wędrówki Miłosza / Leszek Łysień. // Świat i Słowo. - 2006, nr 1, s. 97-119 Materiały z sesji naukowej "A dbałość o naukę jest Miłość", Bielsko-Biała.
 147. Funkcjonalizacja przestrzeni w prozie Zygmunta Haupta i Czesława Miłosza : Kresy - Ameryka / Monika Kłosińska-Duszczyk. // Przegląd Humanistyczny. - 1998, nr 3, s. 111-122
 148. Geneza "zielonego" tomu poezji Miłosza / Aleksander Schenker. // Zeszyty Literackie. - R. 23, nr 1 (2005), s. 78-82
 149. Genus universum : problem genologicznego statusu dzieła Czesława Miłosza / Dariusz Pawelec. // Ruch Literacki. - R. 47, z. 1 (2006), s. 73-82
 150. Głos z katakumb / Aneta Wiatr. // Twórczość. - 2003, nr 5, s. 65-94 Jarosław Iwaszkiewicz a Czesław Miłosz.
 151. Głosy o książce Ireny Grudzińskiej-Gross "Miłosz i Brodski. Pole magnetyczne" / Ewa Bieńkowska, Andrzej Franaszek, Renata Gorczyńska, Julia Hartwig, Zofia Król, Elżbieta Sawicka. // Zeszyty Literackie. - R. 25, nr 2 (2007), s. 177-186
 152. Głosy o poemacie "Ksiądz Seweryn" Czesława Miłosza / Ewa Bieńkowska, Adam Boniecki, Andrzej Franaszek, Paweł Kłoczowski. // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 3, s. 95-105
 153. Głosy i glosy o "Wierszach ostatnich" Czesława Miłosza / Julia Hartwig, Agnieszka Kosińska, Mirosław Dzień, Aleksander Jurewicz, Julian Kornhauser, Krzysztof Myszkowski, Marek Skwarnicki, Piotr Szewc, Janusz Szuber. // Kwartalnik Artystyczny. - R. 14[13], nr 3/4 (2006), s. 217-260
 154. Głosy i glosy w 1. rocznicę śmierci Czesława Miłosza / Kazimierz Brakoniecki, Mirosław Dzień, Michał Głowiński, Henryk Grynberg, Julia Hartwig, Aleksander Jurewicz, Bogusław Kierc, Janusz Kryszak, Krzysztof Lisowski, Krzysztof Myszkowski, Grażyna Strumiłło-Miłosz, Adriana Szymańska, Janusz Szuber, Bolesław Taborski, Zbigniew Żakiewicz. // Kwartalnik Artystyczny. - R. 12, nr 3 (2005), s. 48-88
 155. Głosy z Beinecke. Cz. 2 / Wojciech Karpiński. // Zeszyty Literackie. - 1999, nr 3, s. 39-51 Rękopisy Czesława Miłosza i Witolda Gombrowicza.
 156. Głód rzeczy nieziemskich / Andrzej Franaszek. Fragm. książki. // Znak. - R. 56, nr 7/8 (2004), s. 108-141
 157. Gombrowicz i Miłosz o Europie / Jan Błoński. // Kwartalnik Artystyczny. - 2001, nr 4, s. 7-19
 158. Gra o tożsamość : problem podmiotu w poezji Miłosza / Aleksander Fiu.// Pamiętnik Literacki. – 1988, nr 1, s. 39-72
 159. Grozi nam płaskość i wulgarność / Czesław Miłosz ; rozm. przepr. Jerzy Illg.// Apokryf. - Nr 9, (1996), s. 6-7
 160. Grzeczny chłopiec i buntownik / Paweł Kłoczowski.// Zeszyty Literackie. - 1997, nr 1, s.169-173 "Legendy nowoczesności".
 161. "Haiku" - czytając tomik przekładów Czesława Miłosza : fragm. / Diana Kozińska. // Japonica. - Nr 5, (1995), s. 128-131
 162. Haiku Miłosza i Dudzińskiego / Jan Kott. Tekst również w jęz. ang ; tł. z pol. Marzena Beata Guzowska // Projekt. - Nr 204/207, (1997), s. 44-47
 163. Herbert kontra Miłosz / Jan Tomkowski. // PAL Przegląd Artystyczno-Literacki. - 1998, nr 1/2, s. 54-59
 164. Historiozofia Czesława Miłosza / Jacek Breczko. //Sofia. - Nr 4 (2004), s. 105-122
 165. Homo viator / Maciej Wróblewski. // Przegląd Artystyczno-Literacki. - 1997, nr 5, s. 57-58 Motyw podróżującego bohatera-narratora u Czesława Miłosza, Andrzeja Bobkowskiego i Jerzego Stempowskiego.
 166. "I rozłączone się złączy" : teologia nadziei w eschatologicznych wątkach dzieła literackiego Czesława Miłosza / Jerzy Szymik. // Ateneum Kapłańskie. - T. 137, z. 1, (2001), s. 17-29
 167. "I rozłączone się złączy" : teologia nadziei w eschatologicznych wątkach  dzieła literackiego Czesława Miłosza / Jerzy Szymik. // Zeszyty Karmelitańskie. -   2002, nr 3, s. 104-118
 168. "I rozłączone się złączy w jedno..." : motyw starości w późnych wierszach Czesława Miłosza / Zofia Zarębianka. // Kresy. - 2006, nr 1/2, s. 101-111
 169. "I tylko w zaprzeczeniu dom swój miała świętość" / Czesław Miłosz ; rozm. przepr. Krzysztof Myszkowski. // Casus. - Nr 18, (2000), s. 3-13
 170. Ideologia polska : Gombrowicz i Miłosz – krytyka świadomości historycznej / J.Zychowicz.// Miesięcznik Literacki. – 1989, nr 1, s. 43-51
 171. Inspiracje filozoficzne poezji Czesława Miłosza : czas i światopogląd / Diana Kozińska. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. - Nr 36, (1998), s. 151-170
 172. Inwentarz rzeczy pamiętanych. (Wokół „Zdań” Czesława Miłosza) / A. Mazur.// Twórczość. – 1988, nr 4, s. 64-73
 173. "Ja jednak wierzę wam, Wysłańcy" : motyw anioła w poezji Czesława Miłosza / Zofia Zarębianka. // Topos. - 1998, nr 3, s. 24-28
 174. "Jaćwież" Miłoszowi / Wojciech Kass. // Nowa Okolica Poetów. - 2001, nr 2, s. 237-239 "Jaćwież" (czasop.).
 175. Jak jest ukazany człowiek wobec przyrody? : na podstawie wiersza Czesława Miłosza „Wyprawa do lasu” : scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej / Iwona Birycka-Kowalska.// Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 3, s. 5
 176. Jak rozumieć "Ziemię Ulro" : fragm. dyskusji / Paweł Maciejko [i in.] ; oprac. Andrzej Mencwel. // Konteksty. - 1995, nr 2, s. 48-51
 177. ...Jak rzeka... / Krzysztof Myszkowski. // Kwartalnik Artystyczny. - 1997, nr 3, s. 116-119 Twórczość Cz. Miłosza.
 178. Jak Szkoła Podstawowa w Biertowicach Miłosza (i innych poetów) gościła / Halina Kozioł. // Polonistyka. - 1996, nr 2, s. 110-112
 179. "Jasności promieniste" : o teologii w twórczości Czesława Miłosza / Jerzy Szymik. // Śląsk. - 2001, nr 6, s. 38-39
 180. Jedna rodzina ludzka i mała kula ziemska : globalizm w twórczości Czesława Miłosza / Jacek Breczko. // Idea. - Nr 16 (2004), s. 155-174
 181. Jego wiek / Jan Kott. // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 3, s. 13-14 Twórczość Cz. Miłosza.
 182. Językowa przestrzeń felietonów literackich Czesława Miłosza / Krzysztof Marczyk. // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - [Nr] 5 (2005), s. 185-193 Materiały z IV konferencji poświęconej krytyce literackiej, teatralnej i filmowej, Maniowy.
 183. Katastrofa i nadzieja : na odejście Czesława Miłosza / Jerzy Szymik. //Śląsk. - R. 10, nr 9 (2004), s. 2-3
 184. Katastrofizm oswojony / Andrzej Kołakowski. Biblioteka polska // Społeczeństwo  Otwarte. - 1997, nr 3, s. 43-48 O książce "Ziemia Ulro".
 185. Katastrofizm... zapytujący? : (nad jednym wierszem Czesława Miłosza) / Kazimierz Nowosielski. // Topos. - 2002, nr 4/5, s. 52-56 "Bramy arsenału".
 186. Katolicyzm i nihilizm / Alfred M. Wierzbicki. // Więź. - R. 46, nr 10 (2004), s. 7-9
 187. ”Każdy dzień jest dniem końca świata” : Cz. Miłosza „Piosenka o końcu świata” / Dorota Bator.// Drama. – 1997, nr 22, s. 22-23
 188. Każdy przekład jest kulą bilardową... : (korespondencja Czesława Miłosza z Pawłem Mayewskim) / oprac. Jacek Niećko. // Kresy. - 2000, nr 1, s. 223-238
 189. Kilka słów dopełniających / Stanisław Stanik. // Akant. - 2003, nr 7, s. 29
 190. Kim był dla mnie Czesław Miłosz / Elżbieta Morawiec. // Arcana. - 2004, nr 6, s. 142-149
 191. Kim jestem - gdzie jestem, czyli "podróż w głąb sensu wygnania" / Romana Patyk. // Topos. - R. 13, nr 1/2 (2005), s. 39-64
 192. "Klarowność przęseł" : Miłosz gnostykiem? Miłosz manichejczykiem? / Aldona Walczak-Matuszyńska. // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. - Z. 2, (2001), s. 73-82
 193. Klerk pośród szaleńców / Aleksander Kopiński. // Fronda. - Nr 30, (2003), s. 236-251 Fragm. pracy "Ludzie z charakterami. O okupacyjnym sporze Czesława Miłosza i Andrzeja Trzebińskiego".
 194. Klątwa myśliwego : o mężczyznach w "Dolinie Issy" : fragm. / Katarzyna Bratkowska. // Res Publica Nowa. - 1999, nr 9, s. 18-26
 195. Kłopot z poezją : pierwsze lata Miłosza na emigracji / Jerzy Marek. // Świat i Słowo. - 2006, nr 1, s. 215-224 Materiały z sesji naukowej "A dbałość o naukę jest Miłość", Bielsko-Biała.
 196. Kobiety w poezji Czesława Miłosza / Anna Nasiłowska. // Teksty Drugie. -2001, nr 3/4, s. 72-90
 197. Kochaj dzikiego łabędzia : Czesława Miłosza księgi dzieciĄstwa / Lillian  Vallee ; tł. Magda Heydel. // Apokryf. - Nr 16, (2001), s. 16-17
 198. Komentarz / Czesław Miłosz. // Dekada Literacka. - 2003, nr 9/10, s. 12-13
 199. Koniec pewnej historii? / Włodzimierz Rydzewski. // Zdanie. - 1994, [nr] 1, s. 17-20 Na marginesie książki Andrzeja Walickiego "Zniewolony umysł po latach".
 200. Konkurs o życiu i twórczości Czesława Miłosza dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Anita Bałas.// Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 3, s. 39-40
 201. Korespondencja Tadeusz J. Kroński - Czesław Miłosz : próba opisu postaw polskiej inteligencji powojennej (1945-1950) / Eryk Krasucki. // Przegląd Zachodniopomorski. - R. 18[19], z. 2 (2004), s. 101-119
 202. Korzyści z bycia "gdzie indziej" / Aleksander Fiut. // Dekada Literacka. - R. 16, nr 6 (2006), s. 45-51
 203. Kosmos żywiołów manichejskich we wczesnej poezji Czesława Miłosza / Zbigniew Kaźmierczyk.// Ruch Literacki. - 2007, nr 4/5, s. 489-498
 204. Krytyka literacka w obliczu autorytetu : konstelacja "Panny Nikt" / Rafał Rutkowski. // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska. - Z. 59, (2003), s. 105-127
 205. Księga Drogi Czesława Miłosza. Cz. 1 / Krzysztof Czyżewski. // Almanach Sejneński. - Nr 3 (2004), s. 19-57
 206. Księga Hioba w tłumaczeniu Czesława Miłosza / Wiesław Felski. // Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. - R. 48, nr 1 (2005), s. 21-45
 207. "Kto chce malować świat w barwnej postaci"? : malarstwo w "Świecie" Czesława Miłosza / Michał Mrugalski. // Przegląd Humanistyczny. - R. 49, nr 1 (2005), s. 27-45
 208. Kto jest artystą w wierszu Czesława Miłosza "Słońce" / Zdzisław Nowak. // Warsztaty Polonistyczne. - 2001, nr 1, s. 20-25
 209. Który skrzywdziłeś węża : mój obraz Miłosza w Niemczech / Christian Medardus    Manteuffel. // Temat. - Vol. 8/10 (2007), s. 96-101
 210. Ku królestwu księdza Jana / Barbara Gronek. // Polonistyka. - 2003, nr 2, s. 89-95 "Traktat teologiczny" Czesława Miłosza i "Baudolino" Umberta Eco
 211. Kulturotwórcza rola Eucharystii : teologiczne misterium - literackie świadectwo / Jerzy Szymik. // Collectanea Theologica. - 1997, nr 3, s. 79-95 Dotyczy twórczości Cz. Miłosza.
 212. Laureaci literackiej Nagrody Nobla. Czesław Miłosz / Grażyna Bilska.// Biblioteka w Szkole. - 1997, nr 2
 213. Lekcja wygnania: Miłosz, Herling-Grudziński / Ewa Bieńkowska. // Zeszyty Literackie. -  1999, nr 3, s. 99-105
 214. Lekcje Miłosza / Oksana Zabużko ; tł. Lidia Stefanowska. // Przegląd Polityczny. - Nr 67/68 (2004), s. 174-177
 215. Lekcje otwarte zamiast teoretycznych rad pedagogicznych : (propozycja dla zespołów WDN) / Ewa Kiryła.// Język Polski w Gimnazjum. - 2010/2011, nr 4, s. 84-88
 216. List Czesława Miłosza do Artura Międzyrzeckiego. // Kwartalnik Artystyczny. - R. 14, nr 3 (2007), s. 28-29
 217. List do Czesława Miłosza / Jerzy Stempowski. Komentarz / Czesław Miłosz. // Zeszyty Literackie. - 2000, nr 2, s. 5-8
 218. List znad Pacyfiku / Bogdan Czaykowski. // Fraza. - R. 11[14], nr 3/4 (2004), s. 228-236 Biografia Cz. Miłosza.
 219. List znad Pacyfiku. Cz. 3 / Bogdan Czaykowski. // Fraza. - R. 11[15], nr 1/2 (2005), s. 194-203
 220. Listy Artura Międzyrzeckiego do Czesława Miłosza. // Kwartalnik Artystyczny. - R. 14, nr 3 (2007), s. 30-40
 221. Listy niepublikowane / Czesław Miłosz, Janina Miłoszowa ; oprac. Alina Kowalczykowa. // Teksty Drugie. - 2006, nr 5, s. 185-204
 222. Listy o Aleksandrze Wacie / Czesław Miłosz, Ola Watowa. Fragm. // Zeszyty  Literackie. - R. 25, nr 3 (2007), s. 97-116
 223. Listy o gospodarstwie literackim / Jerzy Giedroyc, Czesław Miłosz ; oprac. Marek Kornat. // Zeszyty Literackie. - R. 24, nr 3 (2006), s. 102-107
 224. Listy o "Studium przedmiotu" / Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert ; oprac. Maciej Tabor. // Zeszyty Literackie. - R. 23, nr 2 (2005), s. 191-194
 225. Listy Zygmunta Mycielskiego do Czesława Miłosza. // Dekada Literacka. - 1998, nr 8/9, s. 16-17
 226. Listy Zygmunta Mycielskiego do Czesława Miłosza. // Kamerton. - 1997, nr 3/4, s. 5-41
 227. Literackie środowiska okupacyjnej Warszawy : spór Czesława Miłosza i Andrzeja Trzebińskiego / Krzysztof Masłoń, Paweł Rodak, Maciej Urbanowski, Dariusz Gawin, Aleksander Kopiński, Jacek Trznadel, Andrzej Mencwel. Dyskusja. // Fronda. - Nr 34 (2004), s. 268-285
 228. Literatura małych ojczyzn wobec historii / Ewa Wiegandt.// Polonistyka. – 2005, nr 4, s. 4-9 „Rodzinna Europa” Cz. Miłosza.
 229. Litewskie urodziny Miłosza / Tadeusz Bujnicki. // Teksty Drugie. - 2001, nr  5, s. 191-194
 230. Litwa, labirynt, nadzieja / Czesław Miłosz ; rozm. przepr. Krzysztof Myszkowski. // Kwartalnik Artystyczny. - R. 11, nr 3 (2004), s. 30-59
 231. Litwa, labirynt, nadzieja / Czesław Miłosz ; rozm. przepr. Krzysztof  Myszkowski. // Kwartalnik Artystyczny. - 2000, nr 3, s. 9-43
 232. Ludzkość jako żywioł / A. T. Kijowski. //  Twórczość. – 1988, nr 7, s. 104-109
 233. Małpolud czyta "Traktat teologiczny" Czesława Miłosza / Adam Kulawik. // Zdanie. - 2003, nr 1/2, s. 76-78
 234. Mariologiczne intuicje w dziele literackim Czesława Miłosza / Jerzy Szymik. // Salvatoris Mater. - 2000, nr 4, s. 333-341
 235. "Mądrzejszy o większe zdziwienie" / Renata Jarosz. // Polonistyka. - [R.] 58, nr 1 (2005), s. 11-12
 236. Metafizyczna indukcja / Arkadiusz Pacholski. // Twórczość. - 1998, nr 8, s. 76-86 Dotyczy twórczości Cz. Miłosza.
 237. Metafizyczna indukcja / Arkadiusz Pacholski. // Literatura. - 1999, nr 5, s. 16-19 Twórczość Cz. Miłosza.
 238. Metafizyczny kłopot Miłosza / Jerzy Ładyka. // Res Humana / Towarzystwo Kultury Świeckiej. - 2002, nr 1,  s. 3-5 Na marginesie poematu "Traktat teologiczny".
 239. Metamorfozy Czesława Miłosza / Elżbieta Morawiec. // Arcana. - 1999, nr 6, s. 26-31
 240. Metoda wiary i pokusa czystej intencji / Aleksander Kopiński. // W Drodze. - 2003, [nr] 6, s. 38-51 Fragm. pracy "Ludzie z charakterami. O okupacyjnym sporze Czesława Miłosza i Andrzeja Trzebińskiego"
 241. Mędrzec z Berkeley / Józef Kozielecki. // Nauka i Przyszłość. - 2001, nr 8, s. 11 Biografia Cz. Miłosza.
 242. Mickiewicz i Miłosz: poeci pamięci i świadectwa / Andrzej Łopata.// Język Polski w Szkole Średniej. - 1997/1998, nr 3, s.33-40
 243. Miejsce Miłosza : (wypisy z krytyki polskiej) / Marian Kisiel. // Śląsk. - 2001, nr 6, s. 36-37
 244. Miejsce pod słońcem : „ganek” Czesława Miłosza (szkic interpretacyjny) / Tomasz Maciejewski. // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2003/2004, nr 2, s. 28-35
 245. "Między czytaniem a streszczeniem...". Poezja Czesława Miłosza w odbiorze uczniów szkół podstawowych i gimnazjów / Angelika Matuszek.// Polski w Praktyce. - 2010, nr 2, s. 17-24
 246. Między historią a wiecznością : fragm. / Aleksander Kopiński. // Topos. - 2003, nr 6, s. 109-118 Historyzm i uniwersalizm w twórczości Czesława Miłosza, Jerzego Andrzejewskiego i Andrzeja Trzebińskiego.
 247. Między literaturą a polityką : korespondencja Jerzego Giedroycia z Czesławem Miłoszem / Marek Kornat. // Zeszyty Historyczne. - Z. 150 (2004), s. 3-54
 248. Między pięknym a ślicznym : traktat teologiczny Czesława Miłosza / Katarzyna Nadana. // Bez Dogmatu. - Nr 52, (2002), s. 30-31
 249. Między Prometeuszem a Chrystusem / Krzysztof Dorosz. // Więź. - 2002, nr 1, s. 61-64 "Traktat teologiczny" Cz. Miłosza.
 250. Miłosz / Adam Lizakowski. // Fraza. - 2001, nr 3, s. 237-240
 251. Miłosz, Brodski i Rosja / Irena Grudzińska-Gross. // Res Publica Nowa. - R.  18, nr 2 (2005), s. 76-87
 252. Miłosz czyli opisanie świata / Tomasz Tomasik. // Topos. - 1998, nr 5/6, s. 75-79 O książce "Piesek przydrożny".
 253. Miłosz czytany w szkole / Bożena Chrząstowska. // Polonistyka. - [R.] 58, nr 1 (2005), s. 38-44
 254. Miłosz, Dostojewski i Rosja / Monika Wójciak. // Polonistyka. - [R.] 58, nr 1 (2005), s. 31-37
 255. Miłosz i Beckett / Krzysztof Myszkowski. // Kwartalnik Artystyczny. - R. 14[13], nr 3/4 (2006), s. 177-187
 256. Miłosz i Brodski / Irena Grudzińska-Gross. Fragm. książki "Miłosz i Brodski : pole magnetyczne". // Zeszyty Literackie. - R. 24, nr 2 (2006), s. 89-95
 257. Miłosz i Canetti – (auto)biografia jako tekst kultury / M.Dąbrowski.// Przegląd Humanistyczny. – 1984, nr 1, s. 41-57
 258. Miłosz i Gombrowicz - filozofia, religia, polityka / Piotr Kulas. // Opcje. - 2007, nr 1, s. 54-59
 259. Miłosz i Mickiewicz / W.Pogonowski. // Poezja. – 1981, nr 7, s. 3-18
 260. Miłosz i nacjonalizm / Wacław Lewandowski. // Archiwum Emigracji. - 2007, z. 1, s. 88-92
 261. Miłosz i psalmy / Ewa Bieńkowska. // Zeszyty Literackie. - R. 23, nr 1 (2005), s. 71-77 Referat wygłoszony na konferencji w Warszawie poświęconej Księdze Psalmów.
 262. Miłosz i Rosja : z perspektywy szwedzkiej / Per-Arne Bodin. // Teksty Drugie. - 1997, nr 5, s. 5-23
 263. Miłosz i natura / Bogusław Żyłko. // Tytuł. - 1999, nr 2/3, s. 90-117
 264. Miłosz i teatr / Jan Ciechowicz. // Tytuł. - 1999, nr 2/3, s. 299-325
 265. Miłosz i teatr / Rafał Węgrzyniak. // Dialog. - 2000, nr 1, s. 104-121
 266. Miłosz i źrenica Parmenidesa / Piotr Zdanowski. // Tytuł. - 2002, nr 1/2, s. 226-233 Na marginesie szkicu "O autonomii polskiej literatury".
 267. Miłosz jak dziecko / Urszula Chęcińska. // Pogranicza. - 2001, nr 4, s.132-134
 268. Miłosz jako krytyk Gombrowicza / Aleksander Fiut. // Teksty Drugie. - 2005, nr 3, s. 91-99
 269. Miłosz - lewy profil / Jacek Trznadel. // Arcana. - 1999, nr 3, s. 13-48
 270. Miłosz na ławie oskarżonych / Marcin Rychlewski. // Polonistyka. - 2001, nr 4, s. 216-219 Decyzja pozostania za granicą w 1951 roku.
 271. Miłosz: Nazywanie nienazwalnego / Lidia Mikołajczak. // Arkusz. - 1996, nr 6, s. 3
 272. Miłosz pełen pogody / Julia Hartwig. Miejsce przy oknie // Więź. - R. 46, nr 10 (2004), s. 141-143
 273. Miłosz, piewca polskiej duchowości / Benedetta Craveri ; tł. Joanna Ugniewska. // Zeszyty Literackie. - R. 23, nr 1 (2005), s. 67-70
 274. Miłosz po roku i jeleni śmiech / Jacek Łukasiewicz. // Odra. - R. 45, nr 7/8 (2005), s. 57-58
 275. Miłosz, poeta powtórzenia / Marek Zaleski. // Teksty Drugie. - 2001, nr 3/4, s. 27-38
 276. Miłosz przepytywany / Julia Hartwig. // Więź. - 2002, nr 4, s. 158-160 O "Traktacie teologicznym".
 277. Miłosz redivivus / S.Gołębiowski.// Poezja. – 1981, nr 5/6, s. 133-136
 278. Miłosz, Stendhal i małpy / Adam Lubicz. // Fronda. - Nr 27/28, (2002), s.   238-249
 279. Miłosz, Tuwim i... Nagórska / Jerzy Hłond. // Akant. - 2003, nr 11, s. 36
 280. Miłosz w Katowicach / Elżbieta Tosza. // Śląsk. - 1996, nr 9, s. 58-59
 281. Miłosz w oczach licealistów / Ewa Kołodziejczyk, Jan Zięba.// Polonistyka. – 2002, nr 3, s. 170-174 Konkurs literacki dla uczniów szkół średnich.
 282. Miłosz Wam wszystko wybaczy. 2011 Rok Miłosza / Bogdan Klukowski.// Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 4, s. 17-20
 283. Miłosz wobec zła / Lidia Banowska. // Polonistyka. - [R.] 58, nr 1 (2005), s. 25-30
 284. Miłosz wobec tradycji literackiej / J.Dudek.// Pamiętnik Literacki. –1981,  z. 4, s. 107-121
 285. Miłosz, współczesny Orfeusz, opłakuje Eurydykę / Marcin Telicki.// Polonistyka. - 2011, nr 5, s. 49-53
 286. Miłosz wśród prądów epoki: cztery poetyki / Ryszard Nycz. // Teksty Drugie. - 2001, nr 3/4, s. 7-17
 287. Miłosz, Wyspiański i Skałka / Jacek Trznadel. // Arcana. - 2004, nr 6, s. 150-155
 288. Miłosz wystawiony, Miłosz przypomniany! / Marek Bernacki. // Świat i Słowo. - 2006, nr 1, s. 307-311 Wystawa "Czesław Miłosz 1911-2004. Życie i dzieło. W rocznicę Nobla i  Ocalenia".
 289. Miłosz "zaraz po wojnie" / Zdzisław Łapiński. // Teksty Drugie. - 2001, nr 3/4, s. 171-181
 290. Miłosza ballada o matce Polce / B. Otrębski. // Polonistyka. – 1982, nr 4, s. 276-280
 291. Miłosza obcowanie z duchami pustyni Ulro / Christian M. Manteuffel. // Przegląd Powszechny. - R. 124, nr 3 (2007), s. 111-118
 292. Miłosza punkty widzenia / A.Wiech.// Polonistyka. – 1982,
 293. Miłoszowe wejście w czasoprzestrzeń dzieciństwa : próba interpretacji filozoficzno-metafizycznej poezji Czesława Miłosza na przykładzie poematu „Świat” / Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1991/1992, nr 4, s. 3-17
 294. Miłoszowski topos "prawdziwego Litwina" / Katarzyna R. Łozowska. // Zeszyty Naukowe. Szczecińskie Prace Polonistyczne / Uniwersytet Szczeciński. - Nr 6, (1994), s. 75-86
 295. Miłoszowy "oścień" / Stefan Sawicki. // Ruch Literacki. - 2004, z. 1, s. 87-93 Analiza wiersza "To".
 296. Miłość w poetyckiej definicji Czesława Miłosza / Zofia Zarębianka. // Topos. -R. 12, nr 6 (2004), s. 145-148
 297. Mimesis as the central question of modern Polish poetry: Czesław Miłosz & Zbigniew Herbert / Andrzej Zawada. // Orbis Ling. - Vol. 5, (1996), s. 287-292
 298. Miron Białoszewski w interpretacji Czesława Miłosza - cztery tłumaczenia / Tomasz Łysak. // Teksty Drugie. - 2004, nr 3, s. 171-177
 299. Miseczki z kolorami / Krzysztof Myszkowski. // Kwartalnik Artystyczny. - 1998, nr 4,  s. 242-244 Twórczość Cz. Miłosza.
 300. Mistrz pokonanej rozpaczy : homilia arcybiskupa Józefa Życińskiego wygłoszona podczas mszy w Bazylice Mariackiej. // Alma Mater. - Nr 63 (2004), s. 8-10
 301. Mistrz pokonanej rozpaczy, mistrz wysokiego stylu / Agata Stankowska. // Polonistyka. - [R.] 58, nr 1 (2005), s. 14-18
 302. Mit inicjacyjny w "Dolinie Issy" Czesława Miłosza / Artur Żywiołek. // Kresy. - 1997, nr 4, s. 234-239
 303. Mityczne światy powieściowe / Tomasz Mizerkiewicz. // Ruch Literacki. – 2000, nr 6, s. 681-697 Dotyczy „Doliny Issy”.
 304. Młody Miłosz - prozaik bliski personalizmowi / Krzysztof Dybciak. // Więź. - 1996, nr 6, s. 115-126
 305. Mnemosyne / Krzysztof Kłosiński. // Śląsk. - 1996, nr 9, s. 60-62 Dotyczy Czesława Miłosza.
 306. "...mnie chodzi tylko o język..." / Czesław Miłosz ; rozm. przepr. Krzysztof Myszkowski. // Kwartalnik Artystyczny. - R. 11, nr 3 (2004), s. 17-21
 307. Modlitwa poetycka w analizie szkolnej / Zenon Ożóg. //Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dydaktyka. - Z. 3 (2004), s. 27-42 Dotyczy utworów  ”Modlitwa „  Cz. Miłosza i „Hymn” W. Iwaniuka.
 308. Moje chwile z Miłoszem / Adam Lizakowski. // PAL Przegląd Artystyczno-Literacki. - 2000, nr 6, s. 28-30
 309. Moje spotkania z Czesławem Miłoszem / Ryszard Matuszewski. // Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. - R. 36, (2001), s. 19-53
 310. Moje spotkanie z "Ziemią Ulro" / Marcin Sabiniewicz. // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 3, s. 109-111
 311. Moje związki z Sejnami : rozmowa młodzieży sejneńskiej z Czesławem Miłoszem.// Almanach Sejneński. - Nr 2 (2003), s. 207-225
 312. Motyw księgi w poezji Czesława Miłosza / Ziemowit Skibiński. // Mazowieckie Studia Humanistyczne. - 1996, nr 2, s. 75-94
 313. Motyw Stabat Mater Dolorosa w liryce polskiej : Pieta Polska ; K. K.Baczyński, "Elegia... o chłopcu polskim ; Cz. Miłosz, "Ballada" (Cz. II) / Feliks Tomaszewski.// Język Polski w Szkole Średniej. - 1996/1997, nr 4, s.62-77
 314. Mój Miłosz : wypow.. // Apokryf. - Nr 16, (2001), s. 2,17-21
 315. Na brzegu heraklitejskiej rzeki / Konstanty Pieńkosz. // Literatura. – 1989, nr 7, s. 67-68 „Kroniki” Cz. Miłosza.
 316. Na marginesie "Opium intelektualistów" : listy Jerzy Giedroyc - Czesław Miłosz / oprac. Marek Kornat. // Nowe Sprawy Polityczne. - 2007, nr 1, s. 135-165 Korespondencja dot. przekładu książki R. Arona "L'opium des intellectuels" na język polski.
 317. Na granicy wiary i niewiary : (o ostatnich wierszach Czesława Miłosza) / Aleksander Fiut. // Kwartalnik Artystyczny. - R. 12, nr 3 (2005), s. 99-106
 318. Nad esejem Czesława Miłosza "Saligia" / Bogusław Grodzki. // Pamiętnik Literacki. - 1997, z. 3, s. 107-128
 319. Nad Niewiażą, rok 1992 : najdalsza podróż Czesława Miłosza / Beata Tarnowska.  // Kresy. - 1996, nr 3, s. 70-76
 320. Nagi chłopiec i czarne słońce ("Dolina Issy") / Piotr Kłoczowski. // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 3, s. 106-108
 321. Nagroda Nobla dla Czesława Miłosza.// Poradnik Bibliotekarza. - 1980, nr 11/12, s. 276-280
 322. Nasz wspólny Miłosz / Jacek Łukasiewicz. // Więź. - R. 46, nr 10 (2004), s. 67-71
 323. Nie i - nie / Andrzej Biernacki. // Teksty Drugie. - 2001, nr 3/4, s. 155-159 50 rocznica opublikowania przez poetę artykułu "Nie" w paryskiej "Kulturze".
 324. "Nie widziane dotychczas zwiedzam okolice" : o późnej poezji Mistrzów /Andrzej Franaszek. // Polonistyka. - 1999, nr 4, s. 196-202 Twórczość Tadeusza Różewicza, Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta.   
 325. Nienaiwnie o poematach naiwnych / Krystyna Bezubik.// Polonistyka. - 2011, nr 5, s. 54-56
 326. Nienawistne "ja" / Ewa Bieńkowska. Fragm. książki. // Zeszyty Literackie. - R. 22, nr 2 (2004), s. 40-52
 327. Niepojęta identyczność, niepojęte oddzielenie : Czesław Miłosz na Suwalszczyźnie w dwudziestoleciu międzywojennym / Zbigniew Fałtynowicz. // Almanach Sejneński. - Nr 2 (2003), s. 227-249
 328. Niedźwiedź / Hanna Szajowska. // Twórczość. - 1999, nr 6, s. 77-93 Twórczość Cz. Miłosza.
 329. Niewczesne rozmyślania / Andrzej Kołakowski. // Społeczeństwo  Otwarte. - 1997, nr 2, s. 43-47 Twórczość Cz. Miłosza.
 330. Niewczesny "żal rozrzutnika"? : wobec mickiewiczowskiego stygmatu w polskiej liryce współczesnej / Agnieszka Czajkowska. // Roczniki Humanistyczne. - 1998, z. 1, s. 159-173 Twórczość J. Iwaszkiewicza, A. Mickiewicza, Cz. Miłosza, A. Zagajewskiego.
 331. "Niewesoła metafizyka" / Katarzyna Szewczyk-Haake.// Polonistyka. - 2008, nr 7, s. 13-17
 332. "Niewysłowiona śliczność" / Bogusław Kierc. // Pomosty. - [T.] 9 (2004), s. 12-14 Miłosz, Czesław „Traktat teologiczny”.
 333. Nika / Czesław Miłosz. // Kwartalnik Artystyczny. - 2002, nr 2, s. 5-32 Wspomnienie o Nice Kłosowskiej-Wohlman.
 334. NIKE 98 dla Czesława Miłosza / Jan Z[dzisław] Brudnicki. // Magazyn Literacki. - 1998, nr 4, s. 5
 335. Nobliści bez masek / Piotr Kitrasiewicz. // Magazyn Literacki. - 1997, nr 1, s. 75-76 Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska - polscy laureaci literackiej Nagrody Nobla.
 336. O aniołach / Per-Arne Bodin ; tł. Michał Legierski. // Teksty Drugie. - 2001, nr 3/4, s. 198-206 Twórczość Cz. Miłosza.
 337. O bezsilności języków krytycznego opisu / M.Zaleski. // Twórczość. – 1981, nr 11, s. 82-91
 338. "O byciu poetą" - czyli Czesława Miłosza rozprawa o "śnie umysłu" / Mirosław Dzień. // Kwartalnik Artystyczny. - 1995, nr 4, s. 148-152
 339. O chwili w poezji Miłosza / Zofia Król. // Zeszyty Literackie. - R. 24, nr 2 (2006), s. 102-110
 340. O Czesławie Miłoszu ogólnie / M. Piechal.// Miesięcznik Literacki. – 1981, nr 5, s. 47-59
 341. O Czesławie Miłoszu - wspomnienie / Alicja Krawczyk.// Język Polski w Gimnazjum. - 2004/2005, nr 3, s. 7-9
 342. O człowieku, który rozsławił imię Polski na świecie (propozycja metodyczna dla  klasy IV, V, VI) / Hanna Domańska.  //  Język Polski w Szkole IV-VI. - 2004/2005, nr 3, s. 37-49
 343. O dostępie do przeszłości / Andrzej Zawada. // Pomosty. - [T.] 9 (2004), s. 8-11
 344. O dziele Czesława Miłosza : głosy z lat 1937-2000 / oprac. bt. // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 3, dod. s. 5-79
 345. O "Guciu zaczarowanym", czyli O asymetrii w przyjaźni : fragm. / Bogdan Czaykowski. // Teksty Drugie. - 1997, nr 1/2, s. 269-288
 346. O kształtowaniu świata wartości w toku poznawania wierszy Czesława Miłosza / B. Dymara.// Polonistyka. – 1982, nr 4, s. 265-275
 347. O lituanizacji językowej w "Trylogii" oraz "Dolinie Issy" / Antoni Mackiewicz.// Język Polski w Szkole Średniej. - 1991/1992, nr 3/4, s. 72-78
 348. O Miłoszu / C[harles] K[enneth] Williams ; tł. Anna Staniewska. // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 3, s. 89-90
 349. O Miłoszu, o Śląsku, o nas / Jerzy Szymik. // Śląsk. - R. 11, nr 8 (2005), s. 24-25
 350. O Miłoszu w Pen Clubie / Artur Miedzyrzecki.// Twórczość. – 1981, nr 3, s. 129-133
 351. O nazwach własnych w poezji Czesława Miłosza / Ewa Sławkowa.// Świat i Słowo. - 2006, nr 1, s. 291-304 Materiały z sesji naukowej "A dbałość o naukę jest Miłość", Bielsko-Biała.
 352. O "niewczesności" Norwida, dwóch modernizmach i Miłoszu / Arent van Nieukerken. // Teksty Drugie. - 1995, nr 6, s. 53-68
 353. O pocieszeniu, jakie daje mit orficki / Grażyna Sztukiecka. // Świat i Słowo. - 2004, nr 2, s. 43-56 Miłosz, Czesław. - Orfeusz i Eurydyka
 354. O poemacie Czesława Miłosza "Orfeusz i Eurydyka" / Ewa Bieńkowska, Przemysław     Dakowicz, Bohdan Paczowski, Adam Szczuciński. // Zeszyty Literackie. - 2003, nr 3, s. 203-208
 355. O poetach, o wierszach / Dariusz Tomasz Lebioda. // Poezja Dzisiaj. - Nr 37/38 (2004), s. 345-361
 356. O potrzebie duchowości między prowincją a Europą : rozważania wokół myśli Leszka Kołakowskiego i Czesława Miłosza / Zofia Zarębianka. // Topos. - 2002, nr 4/5, s. 79-84
 357. O potrzebie duchowości między prowincją a Europą : rozważania wokół myśli Leszka Kołakowskiego i Czesława Miłosza / Zofia Zarębianka. // Fraza. - 2003, nr 3, s. 73-77
 358. O wersyfikacji „Walca” Czesława Miłosza / Zdzisława Kopczyńska.//  Pamiętnik Literacki. – 1981, nr 4, s. 177-190
 359. O zbiorze wierszy "To" Czesława Miłosza / Ewa Bieńkowska, Clare Cavanagh, Tomasz Fiałkowski ; tł. Michał Rusinek. // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 1, s. 139-144
 360. Obłęd historii / Łukasz Tischner. // Znak. - 1998, nr 5, s. 58-78 O "Traktacie moralnym" Cz. Miłosza.
 361. Obraz w pracy nad liryką / Beata Pelczar, Wojciech Pelczar.// Język Polski w Gimnazjum. – 2000/2001, nr 4, s. 18-21 „Piosenka o końcu świata” Cz. Miłosza.
 362. Obrazy przeszłości w międzywojennych wierszach Czesława Miłosza / Zofia Zarębianka. // Świat i Słowo. - 2006, nr 1, s. 67-79 Materiały z sesji naukowej "A dbałość o naukę jest Miłość", Bielsko-Biała.
 363. Obremski vs Piela : na marginesie krytycznej oceny / Krzysztof Obremski. Piela vs Obremski / Marek Piela. // Studia Judaica. - R. 9, nr 1 (2006), s. 83-98 Polem. z: Czesław Miłosz jako tłumacz Biblii hebrajskiej / Marek Piela // Studia Judaica. - R. 8, nr 1/2 (2005)
 364. Ocalić przeszłość od nieznaczenia : "Dolina Issy" Tadeusza Konwickiego / Natasza Korczarowska. // Kwartalnik Filmowy. - Nr 26/27, (1999), s. 263-270
 365. Od gnostyckiego dualizmu do gnozy historycznej : o "Rodzinnej Europie" Czesława Miłosza / Zbigniew Kaźmierczyk. // Temat. - Vol. 8/10 (2007),  s. 54-60
 366. Od krytyki do ośmieszania - o stosowności w tekstach prasowych / Monika Zaśko-Zielińska. // Napis. - Ser. 10 (2004), s. 333-340 Materiały z konferencji "Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą... Formy i normy stosowności w literaturze okolicznościowej i użytkowej", Konstancin-Obory.
 367. Odcienie emigracji : Czapski - Miłosz - Cioran / Marcin Jauksz.// Polonistyka. - 2006, nr 1, s. 28-33
 368. Oddalam się powoli od jarmarku świata / Edward Zyman. // Fraza. - 2003, nr 3, s. 183-187
 369. Oddech wspólnoty w obu „Traktatach” / A. Tchórzewski.// Poezja. – 1981, nr 5/6, s. 213-221 Dotyczy „Traktatu poetyckiego” i „Traktatu moralnego”.
 370. Odgarniając piane odnowień, cóż poczniesz? ( pierwsze czytanie „Bram arsenału” Cz. Miłosza) / F. Tomaszewski.// Poezja. – 1981, nr 5/6, s. 199-203
 371. Odpowiedzialność poety / Zofia Zarębianka. // Polonistyka. - 1998, nr 1, s. 34-38 Na przykładzie twórczości Tadeusza Różewicza, Czesława Miłosza i Zbigniewa Herberta.
 372. Odyseja świadomości, czyli o "Traktacie teologicznym" Czesława Miłosza /Włodzimierz Kowalik. // Wschodni Rocznik Humanistyczny. - T. 1 (2004), s. 279-287
 373. Odszedł Czesław Miłosz (1911-2004) / Marek Bernacki. // Świat i Słowo. - 2004, nr 2, s. 21-26
 374. "Oeconomia divina" Czesława Miłosza / Wojciech Kajtoch. // Koniec Wieku. - Nr 12/13, (1999), s. 73-82
 375. "Ogonki" / Joanna Tokarska-Bakir. Streszcz. w jęz. ang. // Krasnogruda. - Nr 13, (2001), s. 13-22 Twórczość Cz. Miłosza.
 376. Ojczyzny Czesława Miłosza / Karolina Bielenin. // Dziś. - 2003, nr 1, s. 82-90
 377. Ojczyzny Czesława Miłosza / Stanisław Gawliński. // Świat i Słowo. - 2006, nr 1, s. 153-172 Materiały z sesji naukowej "A dbałość o naukę jest Miłość", Bielsko-Biała.
 378. Oko cyklonu / Adam Zagajewski ; tł. z ang. Michał Rusinek. // Zeszyty Literackie. - R. 23, nr 3 (2005), s. 37-43
 379. On przynosi ratunek / Leonard Nathan ; tł. JI, AS. // Apokryf. - Nr 9, (1996), s. 15 Miłosz, Czesław
 380. Orfeusz i Eurdyka – Czesław Miłosz / Anna Legeżyńska. // Polonistyka. – 2003, nr 5, s. 309-311
 381. Orfeusz i Eurydyka - inny wymiar / Barbara Tomalak. // Świat i Słowo. - 2006, nr 1, s. 191-214 Materiały z sesji naukowej "A dbałość o naukę jest Miłość", Bielsko-Biała.
 382. Osiemdziesiąt pięć / Jerzy Turowicz. // Apokryf. - Nr 9, (1996), s. 2 Miłosz, Czesław
 383. Oskarżony Czesław M. : scenariusz spektaklu teatralnego / Witold Pelka.// Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 5, s. 17-19
 384. Ostatnie wiadomości z Ulro : fragm. / Ewa Bieńkowska. // Zeszyty Literackie. - 2003, nr 4, s. 56-64
 385. Ostatnie wiersze Miłosza / Mariusz Solecki.// Twórczość. – 2007, nr 3, s. 101-103
 386. Otwarcie drzwi : (uwagi o wersecie Miłosza) / Leszek Szaruga.// Krasnogruda. - Nr 13, (2001), s. 35-40
 387. Otwieranie pięciu zmysłów / J.Marx.// Poezja. – 1981, nr 7, s. 33-48
 388. Pająk to ja : na marginesie wiersza Czesława Miłosza "Pająk"/ Jerzy Marek. // Świat i Słowo. - 2004, nr 1, s. 283-289
 389. "Pan Tadeusz" przez Miłosza na nowo odczytany / Aleksander Fiut. // Dekada Literacka. - 1998, nr 5, s. 1,6-7
 390. Pani Darwin : o temacie odstąpionym przez Miłosza / Ireneusz Gielata. // Świat i Słowo. - 2006, nr 1, s. 247-262 Materiały z sesji naukowej "A dbałość o naukę jest Miłość", Bielsko-Biała.
 391. Pantagruel na wyspach XX wieku : (gra Czesława Miłosza, Aleksandra Wata i Hermana Hessego z nieznanym lądem) / Magdalena Strzecka. // Przegląd Humanistyczny. - 2003, nr 3, s. 49-64
 392. Panteonizacja Miłosza : rozmowa krytyków / Marek Zaleski, Maria Poprzęcka, Małgorzata Dziewulska, Lidia Burska, Andrzej Chłopecki, Piotr Gruszczyński. // Res Publica Nowa. - R. 18, nr 1 (2005), s. 3-9 Biografia Cz. Miłosza.
 393. Paradoksy poezji - paradoksy krytyki / Stefan Melkowski. // Akant. - R. 7, nr 11 (2004), s. 26
 394. Paradygmat Wcielenia jako fundament ludzkiej kultury : teologiczna refleksja - literackie świadectwo / Jerzy Szymik. // Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. - 1998, nr 1/2, s. 25-38
 395. Parę słów o moich przygodach z Miłoszem / Katarina Salamun-Biedrzycka. // Kresy. - 2004, nr 1/2, s. 228-230
 396. Paweł Hertz (1918-2001) / Czesław Miłosz ; oprac. Marek Zagańczyk. // Zeszyty Literackie. - R. 24, nr 2 (2006), s. 29-31
 397. Pejzaż jarmarczny - kreowanie świata przedstawionego : (na podstawie "Doliny Issy" Czesława Miłosza, filmowej adaptacji powieści, plakatów i fotosów z filmu) / Katarzyna Karska. // Akcent. - 2001, nr 1/2, s. 236-242
 398. Pesymista ekstatyczny : rozumienie natury w poezji Czesława Miłosza / Edyta Tuz. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. - Nr 37, (2000), s. 141-161
 399. "Piosenka o porcelanie" Czesława Miłosza / Wojciech Kajtoch. // Koniec Wieku. - Nr 11, (1998), s. 53-54
 400. Pisarze / Dawid Jung. // Akant. - R. 8, nr 6 (2005), s. 22 Notatka Zofii Miłoszewskiej z 1945 r. charakteryzująca członków Krakowskiego Oddziału ZLP.
 401. Po co piszę / Czesław Miłosz, Ryszard Krynicki, Julian Kornhauser. // Kwartalnik Artystyczny. - 1995, nr 4, s. 4-8 1996, nr 1, s. 5-9
 402. Po stronie prawdy : o jednym ze słów używanych przez Miłosza / Marian Stala. // Teksty Drugie. - 2001, nr 3/4, s. 18-26
 403. Po stronie wartości : o eseistyce Czesława Miłosza / Sławomir Janowski. //  Zeszyty Naukowe. Filologia Polska / Uniwersytet Opolski. - Z. 38, (1997), s. 183-188
 404. Pochówek Miłosza : kronika osobista / Marta Szostkiewicz. // Res Publica Nowa. - R. 18, nr 1 (2005), s. 10-13
 405. Podróż sentymentalna / Marta Wyka. // Dekada Literacka. - 2001, nr 7/8, s. 3-11
 406. Podróż syna marnotrawnego : o motywie romantycznym w "Trzech zimach" Czesława      Miłosza / Ewa Kołodziejczyk. // Pamiętnik Literacki. - 2001, z. 3, s. 135-169
 407. Poeta dziewięćdziesięcioletni / Edward Hirsch ; tł. A.Z.. // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 3, s. 87-88
 408. Poeta o poetach / Jacek Łukasiewicz. // Teksty Drugie. - 2001, nr 3/4, s. 57-71 Twórczość Cz. Miłosza.
 409. Poeta - Orfeusz / Zbigniew Żakiewicz. // Kwartalnik Artystyczny. - 2002, nr 4, s. 14-17 Poemat "Orfeusz i Eurydyka".
 410. Poeta - prorok w nieruchomych obrotach czasu : uwagi o cyklu Czesława Miłosza "Na trąbach i na cytrze" / Zofia Zarębianka. // Topos. - R. 14, nr 3 (2006), s. 113-117
 411. Poeta prywatny / Lawrence Ferlinghetti ; tł. AS. // Apokryf. - Nr 9, (1996),  s. 14
 412. Poeta w fioletowej todze / Jerzy Szymik. // Więź. - 2002, nr 1, s. 69-74
 413. Poeta zasługujący na protest / Robert Pinsky ; tł. Łukasz Gałecki. // Zeszyty Literackie. - R. 23, nr 1 (2005), s. 65-67
 414. Poetycka Litwa Miłosza / Maria Berkan. // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. - Z. 1, (1998), s. 83-108
 415. Poetycka sprawiedliwość / Artur Międzyrzecki.// Twórczość. – 1981, nr 6, s. 45-52
 416. Poetycki debiut Miłosza / Piotr Pietrych. // Kieleckie Studia Filologiczne. - T. 12,  (1998), s. 59-65
 417. Poezja Czesława Miłosza w krajach języka angielskiego / Bożena Karwowska. //Teksty Drugie. - 1997, nr 1/2, s. 141-152
 418. Poezja epoki : o poematach-traktatach Czesława Miłosza / Stefan Melkowski. // Temat. - Vol. 8/10 (2007), s. 10-30
 419. Poezja i religia / Czesław Miłosz ; rozm. przepr. Teresa Walas. // Dekada Literacka. - 2002, nr 3/4, s. 3-10
 420. Poezja w dzień końca świata. Cz. 1 / Stanisław Bereś.//  Miesięcznik Literacki. – 1982, nr 9, s. 57-75
 421. Poezja w dzień końca świata. Cz. 2 / Stanisław Bereś.//  Miesięcznik Literacki. – 1982, nr 10, s. 37-57
 422. Poezja w języku dzieciństwa : Czesława Miłosza historyczny i prywatny związek z językiem polskim / Akiko Torii. // Ethos. - R. 19, nr 1/2 (2006), s. 248-258
 423. Poezja w szkole średniej – eksperymenty dydaktyczne / Anna Wiecińska-Biernacka.// Język Polski w Szkole Średniej. – 1998/1999, nr 3, s. 43-55 Opracowanie wiersza „Campo di Fiori”.
 424. Pokusa manichejska w "Dolinie Issy" Czesława Miłosza / Marta Borejko. //Morze Zjawisk. - Nr 2/3, (2003), s. 103-110
 425. Polemika na koniec XX wieku (T. Różewicz, Cz. Miłosz) / Alina Biała. // Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej. - T. 15, (2002), s. 115-127
 426. Polilogowie światów i kultur / Sergiusz Sterna-Wachowiak. // Nowe Książki. - 1997, nr 12, s. 4-5
 427. Polska w Europie / Agnieszka Machocka, Sylwia Sowińska. // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2006/2007, nr 3, s. 51-59  Dotyczy wierszy „Przypowieść o maku”, „Z okna”, „Ojciec”.
 428. Polskość i europejskość w eseistyce Czesława Miłosza i Andrzeja Wernera / Krystyna Latawiec.// Język Polski w Szkole Średniej. - 1991/1992, nr 1, s. 20-30
 429. Pomnik, Teatrum przewrotnego ciała / Hanna Szajowska. // Tytuł. - 1999, nr 2/3, s. 187-221 Twórczość Cz. Miłosza.
 430. Pomosty / Wojciech Kass. // Topos. - 2002, nr 4/5, s. 90-92
 431. Ponadczasowy charakter wiersza „Który skrzywdziłeś” Czesława Miłosza / Teresa Bugajska. // Język Polski dla klas IV-VIII. – 1992/1993, nr ½, s. 115-117
 432. Popularna twarz Ulro : o "Kulturze masowej" - antologii Czesława Miłosza /Ewa Kołodziejczyk. // Teksty Drugie. - 2001, nr 3/4, s. 115-124
 433. Potyczki poetów / Paweł Graf. // Kresy. - 2001, nr 4, s. 241-248 Paweł Hertz i Czesław Miłosz.
 434. Powolna rzeka / Dariusz Tomasz Lebioda. // Temat. - Vol. 8/10 (2007), s. 48-49
 435. Powrót do tematów "Zniewolonego umysłu" / Jakub KarpiĄski. // Znak. - 1999, nr 7, s. 48-63 Literaci a komunizm. Na marginesie książki Czesława Miłosza.
 436. Powrót Miłosza / Marek Zieliński.  // Twórczość. - 1981, nr 6, s. 120-126
 437. Powrót nieobecnego poety / Ryszard Matuszewski.// Polonistyka. – 1981, nr 1, s. 3-9
 438. Pozostać dzieckiem : o grotesce w powieściach Czesława Miłosza, Zbigniewa Żakiewicza i Stanisława Srokowskiego / Tatiana Czerska. //  Zeszyty Naukowe. Szczecińskie Prace Polonistyczne / Uniwersytet Szczeciński. - Nr 10, (1998), s. 25-44
 439. Pozytywne wibracje czyli lekcje z poezją Czesława Miłosza / Monika Wróbel. // Polonistyka. - [R.] 58, nr 1 (2005), s. 60-62
 440. Pożegnanie poety 1911-2004 / Rita Pagacz-Moczarska. // Alma Mater. - Nr 63 (2004), s. 5-7
 441. Praca nad pamięcią / Małgorzata Kasner. // Tytuł. - 2001, nr 4, s. 26-36 Spotkanie Güntera Grassa, Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej i Tomasa Venclovy w Wilnie.
 442. "Pragnienie cudu" : z "Ziemią Ulro" w ręku / Agata Stankowska.// Polonistyka. - 2011, nr 5, s. 6-16
 443. Prefekt Czesława Miłosza / Janusz Kryszak. // Twórczość. - R. 63, nr 7 (2007), s. 119-124
 444. Principia poetica Czesława Miłosza czyli o "Ziemi Urlo" / Marek Zaleski.// Twórczość. - 1983, nr 12, s. 56-72
 445. Problem "języka debaty" / Waldemar Ostrycharczyk. // Akant. - R. 7, nr 8 (2004), s. 24 Polem. z: Noblowanie / Stefan Pastuszewski // Akant. - 2004, nr 4
 446. Progresizm integralny / Andrzej Mencwel. // Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej. - T. 44, (1999), s. 21-2 Postawa Tadeusza Krońskiego wobec komunizmu w świetle książki Czesława Miłosza "Zaraz po wojnie".
 447. Propozycje omówienia wierszy : Cz. Miłosza „Ganek” i „Ojciec objaśnia” oraz K.I. Gałczyńskiego „Wizyta” w klasie V szkoły podstawowej w cyklu zatytułowanym „W stronę domu” / K. Bury.// Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. – 1983/1984, nr 3, s. 50-53
 448. Proza Miłosza / W. Bolecki.// Pamiętnik Literacki. – 1984, nr 2, s. 133-164
 449. Próba czytana z Miłosza / Marek Klecel. // Teatr. - 1997, nr 9, s. 53-55
 450. Prywatność  czyli użyteczność / Czesław Miłosz ; rozm. przepr. Andrzej Zawada.  // Nowe Książki. - 1997, nr 8, s. 7-9
 451. Prywatność poezji / Czesław Miłosz ; rozm. przepr. Henryk Grynberg. // Kwartalnik Artystyczny. - R. 14[13], nr 3/4 (2006), s. 261-269
 452. Przechodziświaty, czyli o powrocie do miłoszowej Krasnogrudy / Dorota i Łukasz Galuskowie. // Autoportret. - 2007, [nr] 2, s. 50-53 Widowisko przygotowane przez uczestników programu edukacyjnego "Klasa Dziedzictwa Kulturowego", na motywach powieści "Dolina Issy".
 453. „Przedmieście” Czesława Miłosza (próba interpretacji) / Michał Głowiński.// Pamiętnik Literacki. – 1987, nr 1, s. 203-215
 454. „Przedmieście” jaki inna „Piosenka o końcu świata” : przyczynek do opisu sztuki poetyckiej Czesława Miłosza / A. Okopień-Sławińska.// Pamiętnik Literacki. – 1987, nr 1, s. 217-231
 455. Przemilczane... : Miłosz czyta Orzeszkową / Beata Przymuszała. //Polonistyka. - 2003, nr 8, s. 481-486
 456. Przestrzeń kraju dzieciństwa w "Dolinie Issy" Czesława Miłosza / Mariola Helena Staśkiewicz. // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. - Z. 40, (1996), s. 99-115
 457. Przestrzeń „świata naiwnego” : o poemacie Czesława Miłosza „Świat” / Jacek Łukasiewicz.// Pamiętnik Literacki. – 1981, nr 4, s. 87-106
 458. Przypływy i odpływy chaosu / Aleksander Fiut. // Dialog. - 2000, nr 1, s.  95-103 Kultura europejska w twórczości Czesława Miłosza i Witolda Gombrowicza.
 459. Przyrodnik / Czesław Miłosz. Dyskusja / oprac. Jerzy Illg, Łukasz Tischner. //Znak. - 2003, nr 8, s. 13-25
 460. Punkt widzenia czyli o poezji Czesława Miłosza / A. Zieniewicz.// Poezja. – 1981, nr 5/6, s. 175-192
 461. "Punkt widzenia" jako kategoria antropologiczna i narracyjna w prozie niefikcjonalnej / Małgorzata Czermińska. // Teksty Drugie. - 2003, nr 2/3, s. 11-27 Dzienniki: Czesława Miłosza, Bronisława Malinowskiego i Ryszarda Kapuścińskiego.
 462. Quaestio resurrectionis : Miłosz, ekumenizm, literatura / Jerzy Szymik.// Studia Oecumenica. - T. 5 (2005), s. 241-254
 463. Ratunek od rozpaczy / Czesław Miłosz ; rozm. przepr. Tomasz Fiałkowski, Andrzej Franaszek. // Apokryf. - Nr 11, (1997), s. 10-11
 464. Reakcja prasy krajowej i zagranicznej na przyznanie Nagrody Nobla Czesławowi Miłoszowi / Danuta Grzesiak-Witek. // Studia Filologiczne. - [T.] 2, (2001), s. 53-64
 465. Recepcja poezji Czesława Miłosza w Ameryce / Bogdana Carpenter ; tł. Tomasz Żukowski. // Teksty Drugie. - 2001, nr 3/4, s. 99-114
 466. Regionalizmy kresowe w „Dolinie Issy” Czesława Miłosza. Cz. 1 : Cechy gramatyczne  / Krzysztof Tekielski.// Jezyk Polski. – 1984, nr 1 / 2, s. 34-40
 467. Religia Miłosza / Michał Masłowski.// Pamiętnik Literacki. - 2007, nr 4, s. 43-58
 468. Religia mrocznych lasów pogranicza : (Ernst Wichert, Czesław Miłosz) / J.Miziński.// Kresy. – 1990, nr 2/3, s. 47-58
 469. Religijna bezdomność Czesława Miłosza / Robert Kordes. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. - Nr 37, (2000), s. 163-173
 470. Religijność Czesława Miłosza / Wiesław Felski.// Polonistyka. - 2011, nr 5, s. 32-37
 471. Religijność poety i problem języka / Joanna Zach. // Dekada Literacka. - 2002, nr 3/4, s. 13-18
 472. Ręka opatrzności / Czesław Miłosz ; rozm. przepr. Stanisław Bereś. // Odra. -1997, nr 12, s. 35-47
 473. Rodzaj skupienia / Robert Pinsky ; tł. AF, AS. // Apokryf. - Nr 9, (1996), s. 13 Miłosz, Czesław
 474. „Rok Myśliwego – doświadczanie wartości / Czesław Dziekanowski. // Literatura. – 1992, nr 12, s. 4-6
 475. Rok z Konwickim, rok z Miłoszem / Małgorzata Czermińska. // Teksty Drugie. - 1995, nr 5, s. 126-133 "Kalendarz i klepsydra" T. Konwickiego i "Rok myśliwego" C. Miłosza.
 476. Rola poety w tropieniu zła wyrządzonemu bliźniemu : rozważ problem interpretując i analizując utwór „Który skrzywdziłeś” Czesława Miłosza / Agnieszka Kaczmarek.// Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 3, s. 4-5
 477. Rozmowa z Adamem Lizakowskim o Czesławie Miłoszu / rozm. przepr. Janusz Kopeć. // Kultura i Edukacja. - 2004, nr 4, s. 115-119
 478. Rozmowa z Czesławem Miłoszem / rozm. przepr. Iosif A. Brodskij ; tł. Irena Grudzińska-Gross. // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 3, s. 53-68
 479. Rozważania Miłosza o języku i tradycji / A.Hołojuch.// Poezja. – 1981, nr 7, s. 19-31
 480. Rymy Miłosza - dlaczego takie ładne?. Cz. 1 / Andrzej Sulikowski. // PAL Przegląd Artystyczno-Literacki. - 1999, nr 11/12, s. 149-155
 481. Rymy Miłosza - dlaczego takie ładne?. Cz. 2 / Andrzej Sulikowski. // PAL Przegląd Artystyczno-Literacki. - 2000, nr 1/2, s. 102-109
 482. Rzeki Miłosza / Przemysław Dakowicz. // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. - [Z.] 7, t. 1 (2005), s. 457-480
 483. Samotności nikt nie wybiera... / Czesław Miłosz ; rozm. przepr. Anna Frajlich. // Archiwum Emigracji. - Z. 3, (2000), s. 197-205
 484. Sarkofag Czesława Miłosza (1911-2004) / Janusz Kryszak. // Archiwum  Emigracji. - 2006, z. 1/2, s. 308-309
 485. Scripta manent - czyli papier pozostaje rzeczywiście "poza wszystkim" / Wacław Sadkowski. // Myśl Socjaldemokratyczna. - 2001, nr 1, s. 92-96
 486. Sen Orfeusza : (o intertekstualnych tropach poematu Cz. Miłosza "Orfeusz i Eurydyka") / Marek Bernacki. // Świat i Słowo. - 2004, nr 2, s. 29-42
 487. Skamandryta i żagarysta / G. Martenko-Obrąpalska. // Poezja. – 1981, nr 7, s. 82-86
 488. Skrzydła Archanioła / Arkadiusz Pacholski. // Literatura. - 1999, nr 6, s. 20-23 Fragm. książki "Widok z okna na strychu".
 489. Słowa szukając na Campo di Fiori : Czesław Miłosz wobec kryzysu języka / Piotr Mitzner.// Dialog. - 2010, nr 1, s. 100-103
 490. Słowem malowane : faktura, barwa, światłocień i perspektywa w poezji Czesława Miłosza / Iwona Mikołajczyk. // Temat. - Vol. 8/10 (2007), s. 90-92
 491. Słowo o tym, jak emigranci do szkoły szli - Stempowski, Gombrowicz i Miłosz /Maciej Wróblewski. // Archiwum Emigracji. - 2007, z. 1, s. 129-134
 492. Spektakle śmierci - trzy odsłony / Beata Pieńkowska. // Zeszyty Telewizyjne. - R. 4, nr 12 (2006), s. 15-28 Telewizyjne przekazy obrzędów pogrzebowych Czesława Miłosza i Jana Pawła II oraz żałoby narodowej po tragedii na Śląsku.
 493. Spotkania / Wojciech Karpiński. // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 3, s. 43-51 Twórczość Cz. Miłosza.
 494. Spotkania poetów: Miłosz i Venclova / Aleksander Fiut. // Kwartalnik Artystyczny. - 2004, nr 1, s. 9-29
 495. Spotkanie / Aleksander Kopiński. Streszcz. w jęz. ang. // Ethos. - R. 17, nr 1/2 (2004), s. 335-352 O okupacyjnym sporze literackim Czesława Miłosza i Andrzeja Trzebińskiego.
 496. Spór i dialog : Herbert i Miłosz w świetle korespondencji / Maciej Nowak.// Pamiętnik Literacki. – 2009, nr 2, s. 41-55
 497. Spór o "Zniewolony umysł" : polemika Gustawa Herlinga-Grudzińskiego z Czesławem Miłoszem / Zbigniew Źrebiec. // Ruch Literacki. - 2000, z. 5, s. 563-582
 498. Sprawa Miłosza i Szymborskiej / Ariana Nagórska, Jarosław Jakubowski, Stefan Pastuszewski, Anna Makles, Stefan Jurkowski, Ludwik Filip Czech. //Akant. - 2003, nr 10, s. 48-53
 499. Sprawa Miłosza i Szymborskiej / Arkadiusz Frania, Danuta Maria Sułkowska, Hanna Mierzwa, Stanisław Chyczyński, Zbigniew Szwaja, Stefan Pastuszewski, Jacek Kajtoch, Jarosław Jakubowski, Kazimierz Kozłowski, Andrzej Adamski, Jarosław Stanisław Jackiewicz, Maciej Porzycki, Piotr Pawlak, Mariusz Trynkiewicz. // Akant. - 2004, nr 1, s. 26-30, nr 2, s. 26-29
 500. Sprawa Miłosza i Szymborskiej / Jan Adam Tomaszkiewicz, Stefan Pastuszewski, Jakub Kawałek. // Akant. - R. 7, nr 6 (2004), s. 21-23
 501. Sprawa Miłosza i Szymborskiej / Jolanta Baziak, Jan Stanisław Smalewski, Ryszard Kornacki, Krystyna Wesołek, Stefan Melkowski. // Akant. - 2004, nr 3, s. 15-19
 502. Sprawa Miłosza i Szymborskiej / Robert Czop, Maciej Porzycki, Krystyna Grys, Zbigniew Kresowaty. // Akant. - 2003, nr 12, s. 38-39
 503. Sprawa Miłosza i Szymborskiej / Tadeusz Chróścielewski, Barbara Witucka, Mariusz Trynkiewicz, Konrad Strzelewicz, Stefan Jurkowski, Stefan Pastuszewski. // Akant. - 2003, nr 11, s. 28-32
 504. Sprawa Miłosza i Szymborskiej / Urszula Małgorzata Benka, Arkadiusz Frania, Waldemar Ostrycharczyk, Stefan Pastuszewski. // Akant. - 2004, nr 4, s. 22-25
 505. Sprawa Miłosza i Szymborskiej / Zygmunt Jan Prusiński, Wojciech Sobecki, Jacek Tabisz. // Akant. - 2004, nr 5, s. 30-32
 506. Sprawa Miłosza i Szymborskiej : epilog / Arkadiusz Frania. // Akant. - R. 7, nr 7 (2004), s. 1-5
 507. Sprzeczność jest dźwignią transcendencji / Czesław Miłosz ; rozm. przepr. Tomasz Fiałkowski, Andrzej Franaszek. // Apokryf. - Nr 16, (2001), s. 6
 508. "Stary lubieżny dziadu, pora tobie do grobu..." : późne elegie (?) Czesława Miłosza / Józef Olejniczak. // Archiwum Emigracji. - 2007, z. 1, s. 83-87
 509. Stary Poeta - mądrość i zachwyt / Bożena Chrząstowska.// Polonistyka. - 2011, nr 5, s. 57-65
 510. Starzec i dziarscy chłopcy / Aleksander Kopiński. // Arcana. - 2003, nr 1, s. 123-140 Fragm. pracy "Ludzie z charakterami. O okupacyjnym sporze Czesława Miłosza i Andrzeja Trzebińskiego".
 511. Strategia tłumacza - przekład wiersza Czesława Miłosza "W Warszawie" pióra Andreja Chadanowicza / Katarzyna Bortnowska. // Recepcja, Transfer, Przekład. - [T.] 3 (2005), s. 221-230
 512. Stróże świata, obłoki : o jednym wierszu Czesława Miłosza / Marian Stala. // Apokryf. - Nr 9, (1996), s. 5
 513. Strzykawka, dieta i pająki / J.Zychowicz.// Miesięcznik Literacki. – 1984, nr 6, s. 42-51 O eseistyce Cz. Miłosza i W. Gombrowicza.
 514. Studium jednego przekładu / Konrad Lang. // Poezja. - 1981, nr 7, s. 49-55
 515. Summa miejsc, ludzi i natury / Michał Zioło. // W Drodze. - 1997, [nr] 6, s. 36-40 Sacrum w "Dolinie Issy".
 516. Symbolika śmierci we współczesnej poezji polskiej : (na przykładzie wybranych wierszy Czesława Miłosza i Tadeusza Różewicza) / Marlena Mizia. // Świat i Słowo. - 2004, nr 1, s. 133-156
 517. Szaleństwo Baltazara : "Dolina Issy" u początku XXI wieku / Dariusz Tomasz Lebioda. // Temat. - Vol. 8/10 (2007), s. 38-46
 518. Szczęście jak wstążka pawilonu : w słonecznym kręgu miniatury poetyckiej Czesława Miłosza / Jerzy Winiarski. // Studia Słowianoznawcze. - T. 5 (2005), s. 267-294
 519. "Sześcioletni, czułem grozę w kamiennym porządku świata" : filozoficzno-teologiczne konteksty "Traktatu teologicznego" Czesława Miłosza / Jan Miklas-Frankowski.// Ruch Literacki. - 2008, nr 4/5, s. 485-499
 520. Szkic do portretu artysty z czasów starości / Elżbieta Kiślak. // Teksty Drugie. - 2001, nr 3/4, s. 91-98
 521. Sztokholm w grudniu 1980 / Abe. // Twórczość. – 1981, nr 6, s. 137-140
 522. „Szukaj prawdziwej ojczyzny” / Agnieszka Czakowska.// Polonistyka. – 1998, nr 5, s. 260-264 Dotyczy wierszy „W mojej ojczyźnie”, „Na brzegu rzeki”.
 523. Szukanie sensu zła / Urszula Iżycka. // Akant. - R. 8, nr 2 (2005), s. 34-35
 524. Ślady pamięci / Bogdan Piotr Kozłowski. // Akant. - R. 9, nr 4 (2006), s. 34 Pomnik Czesława Miłosza w Bydgoszczy wg projektu Michała Kubiaka.
 525. Śmierć Miłosza / Ewa Bieńkowska. // Zeszyty Literackie. - R. 22, nr 4 (2004),  s. 6-8
 526. Śmierć poety - epitafium / Adam Lizakowski. // Fraza. - R. 11[14], nr 3/4 (2004), s. 325-326
 527. Śpiący Orfeusz : (kilka uwag o poemacie Czesława Miłosza "Orfeusz i Eurydyka") / Joanna Ślósarska. // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. - [Z.] 8 (2006), s. 279-295
 528. Świadectwo Czesława Miłosza / Jeremy Driscoll ; tł. z ang. Andrzej Szczepanik. // First Things. - Nr 1 (2006), s. 59-63
 529. Świat czarów i demonów w "Dolinie Issy" Czesława Miłosza wobec tradycji   przedromantycznej / Danuta Kowalewska. // Literatura Ludowa. - R. 51, nr 2 (2007), s. 29-38
 530. Świat według Miłosza : motywy kluczowe w "poemacie naiwnym" / Kris Van Heuckelom. // Kresy. - 2000, nr 2/3, s. 110-127
 531. "Świty śpiących" : Miłoszowe inspiracje w cyklu "Dziennik poranny" Stanisława Barańczaka / Jakub Kozaczewski. // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - [Nr] 4 (2004), s. 103-112 Materiały z konferencji naukowej poświęconej intertekstualności.
 532. Tajemnica tożsamości : trzy listy Czesława Miłosza / oprac. Janusz Kryszak. // Kwartalnik Artystyczny. - 1996, nr 1, s. 45-48 Listy do Mariana Czuchnowskiego.
 533. "Tak naprawdę nic nie rozumiem" - czyli teologia według Czesława Miłosza /  Dominika Romańska. // Nowa Okolica Poetów. - 2002, nr 1, s. 246-250
 534. Tematy Miłosza / Andrzej Kijowski.// Twórczość. – 1981, nr 6, s. 33-44
 535. Teologia i literatura - miejsca wspólne : o odnawianiu przymierza, czyli pochwała trudu budowania mostów / Jerzy Szymik. // Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne. - T. 30, (1997), s. 197-202 Twórczość Cz. Miłosza.
 536. Teologiczny aspekt problematyki Boga we współczesnej polskiej poezji : (na tle gólnoświatowych tendencji literatury pięknej drugiej połowy XX wieku) / Jerzy Szymik. // Roczniki Teologiczne (Lublin). -999, z. 4, s. 249-279 Zbigniew Herbert, Jan Twardowski, Czesław Miłosz i poezja anglojęzyczna.
 537. Tętno zachwytu : o "Drugiej przestrzeni" Czesława Miłosza / Jerzy Szymik. // Śląsk. - 2002, nr 4, s. 50-52
 538. Tłumaczył nam Pisma / Jerzy Szymik. // Więź. - R. 46, nr 10 (2004), s. 72-80
 539. Tożsamość postmigracyjna - przypadek (między innymi) Czesława Miłosza /Bożena Karwowska. / Przegląd Humanistyczny. - R. 49, nr 4 (2005), s. 1-12
 540. Tradycje ariańskie w Miłoszowej „Dolinie Issy” / Przegląd Humanistyczny. – 1987, nr 7/8, s. 15-28
 541. "Traktat poetycki" Czesława Miłosza po angielsku w kontekście stereotypu  (nie)przekładalności / Magda Heydel. // Teksty Drugie. - 2003, nr 5, s. 152-165
 542. „Traktat poetycki” : objawienie literackie w USA / Renata Gorczyńska. // Zeszyty Literackie. – 2001, nr 4, s. 131-137
 543. "Traktat teologiczny" i inne wspaniałości "Drugiej przestrzeni" Czesława    Miłosza / Krzysztof Kuczkowski. // Topos. - 2002, nr 4/5, s. 47-51
 544. "Traktat teologiczny" i "Tryptyk rzymski" : próba porównania / Krzysztof  Koehler. // Arcana. - 2004, nr 6, s. 127-141 Jan Paweł II (papież) ”Tryptyk rzymski” i Miłosz Czesław „Traktat teologiczny”.
 545. Traktat teologiczny ks. Janusza St. Pasierba i Czesława Miłosza / Jan Sochoń.  // Topos. - 2002, nr 4/5, s. 35-39
 546. Trzej poeci / Julia Hartwig. Trzy wiersze // Kwartalnik Artystyczny. - R. 11, nr 2 (2004), s. 23-26 Czechowicz Józef - Sen sielski. Iwaszkiewicz Jarosław – Urania. Miłosz Czesław – Dar.
 547. Twórczość Czesława Miłosza : zestawienie bibliograficzne / Beata Dorosz.// Poradnik Bibliotekarza. - 1980, nr 11/12, s. 268-274
 548. Twórczość eseistyczna Czesława Miłosza wobec kultury francuskiej / Jadwiga Warchoł. // Świat i Słowo. - 2006, nr 1, s. 225-246 Materiały z sesji naukowej "A dbałość o naukę jest Miłość", Bielsko-Biała.
 549. Ucieczka z Ziemi Ulro / Marek Konopko. // Fronda. - Nr 27/28, (2002), s.   250-255
 550. Ufność heretyka : tł. / Anders Olsson. // Teksty Drugie. - 2001, nr 3/4, s. 248-250
 551. Ukształtowanie składniowo-stylistyczne powieści Czesława Miłosza / Małgorzata Rybka. // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. - T. 7, (2000), s. 191-232
 552. Ulro - ułuda i parafraza / Christian Medardus Manteuffel. // Temat. - Vol. 8/10 (2007), s. 150-153
 553. Unde malum? : literackie "surowce wtórne" / Alina Biała. // Polonistyka. - 2001, nr 8, s. 472-475
 554. Utwory Czesława Miłosza i Tadeusza Różewicza.
 555. Unde malum? - pytają i odpowiadają T. Różewicz i Cz. Miłosz : (propozycja metodyczna dla klas maturalnych) / Joanna Dębowska Kępczyk. // Język Polski w Liceum. – 2003/2004, nr 4, s. 25-28
 556. Uparte trwanie baroku / Jan Błoński. // Teksty Drugie. - 2001, nr 3/4, s. 183-189 Twórczość Cz. Miłosza.
 557. Uwagi o rozumieniu : Czesława Miłosza "Ziemia Ulro" / Zdzisław Cackowski. // Res Humana. - R. 15[16], nr 3/4 (2006), s. 29-33
 558. W amerykańskiej "szkole Miłosza" / Aleksander Fiut. // Kwartalnik Artystyczny. - 1998, nr 2, s. 186-190 Festiwal Miłoszowski w Claremont.
 559. W cieniu "człowieka prostego" : porównawcza analiza wierszy Adama Ważyka "Rzeka" i Czesława Miłosza "Który skrzywdziłeś" / Jarosław Górnicki. // Polonistyka. - 1996, nr 8, s. 547-549
 560. W dolinie Issy / Andrzej Zawada. // Nowe Książki. - 1996, nr 6, s. 61-62 Fragm. książki "Miłosz".
 561. W horyzoncie Miłosza : szukanie ojczyzny z najnowszej liryce / Marek Olszewski.// Polonistyka. - 2011, nr 5, s. 43-48
 562. W inny znak wchodzi moja planeta... / Marta Wyka. // Dekada Literacka. - R. 14, nr 3 (2004), s. 5-14
 563. W Internecie o Czesławie Miłoszu / AJK.// Biblioteka. - 2011, nr 3, s. 36
 564. „W mowie ognia…” (Wokół poezji Czesława Miłosza) / Aleksander Fiut.// Ruch Literacki. – 1981, nr 1, s. 1-14
 565. W nieśmiertelność / Stefan Pastuszewski. // Akant. - R. 7, nr 10 (2004), s. 1-2
 566. W objęciach Tygrysa / Aleksander Fiut. // Teksty Drugie. - 2001, nr 3/4, s. 160-170 Wpływ poglądów Tadeusza Krońskiego na twórczość Czesława Miłosza.
 567. W oczach rodziny : wypow. / Carol Miłosz, Andrzej Miłosz, Antoni Miłosz, Erin Gilbert ; tł. Magda Heydel, Mateusz Flak. // Apokryf. - Nr 16, (2001),  s. 4-5
 568. "W odśrodkowym wirze" : katastrofizm wierszy Cz. Miłosza i W.B. Yeatsa z lat trzydziestych w kontekście "Problematyki modernizmu europejskiego" Richarda Shepparda / Tomasz Bilczewski. // Topos. - 2000, nr 5/6, s. 81-93
 569. W oknie makowego domku : ("świat, poema naiwne") / Anna Fiutek. // Zeszyty Literackie.     - 2001, nr 3, s. 112-113
 570. Twórczość Cz. Miłosza.
 571. W poszukiwaniu innej nowoczesności : semantyka religijna w "Ziemi Ulro" Czesława Miłosza / Alfred Gall. // Świat i Słowo. - 2006, nr 1, s. 263-281 Materiały z sesji naukowej "A dbałość o naukę jest Miłość", Bielsko-Biała.
 572. W poszukiwaniu jedności : między wiarą a zwątpieniem w późnych wierszach Czesława Miłosza / Zofia Zarębianka. // Fraza. - 2002, nr 4, s. 165-175
 573. W poszukiwaniu korzeni zła : Czesław Miłosz i rosyjscy myśliciele religijni /Monika Wójciak. // Zeszyty Literackie. - R. 24, nr 2 (2006), s. 96-101
 574. W poszukiwaniu ojczyzny / Andrzej Zawada. // Odra. - R. 44, nr 10 (2004), s. 47-49 Miłosz, Czesław. - Szukanie ojczyzny
 575. W stronę niezbędnych wartości / Grzegorz Gołaszewski.// Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 4, s. 46-56 Dotyczy wiersza Cz. Miłosza pt. „Miłość”.
 576. W świecie moich i twoich wartości / Grażyna Wiśniewska. // Język Polski w Gimnazjum. – 1999/2000, nr 3, s. 12-17 Scenariusz lekcji; opracowanie wierszy „Wiara”, „Nadzieja”, „Miłość”.
 577. W świetle epifanii : o poezji Czesława Miłosza i Seamusa Heaneya / Tomasz Bilczewski. // Topos. - 2002, nr 4/5, s. 22-31
 578. W „Warszawie” Miłosza / J. Zacharska.// Poezja. – 1983, nr 1, s. 122-125
 579. Warstwy geologiczne wiersza Czesława Miłosza "Rzeki" / Stanisław Bortnowski.// Język Polski w Liceum. - 2010/2011, nr 4, s. 53-60
 580. "Wcielenie" - wczesny wiersz Miłosza / Zbigniew Kaźmierczyk. // Tytuł. - 1999, nr 2/3, s. 152-173
 581. We władzy Erosa / Aleksander Fiut.// Twórczość. – 1981, nr 6, s. 53-65
 582. Wezwanie i zadanie / Czesław Miłosz ; rozm. przepr. Janusz Kryszak, Krzysztof      Myszkowski. // Kwartalnik Artystyczny. - R. 12, nr 3 (2005), s. 9-30
 583. Wezwany so pochwalania rzeczy / Konstanty Pieńkosz.// Literatura. – 1992, nr 8/9, s. 57
 584. Wezwany do pochwalania rzeczy, dlatego że są : poezja Miłosza i sacrum / Jane Hirshfield ; tł. Magda Heydel. // Apokryf. - Nr 16, (2001), s. 14-15
 585. Wędrowiec w "stuleciu bez harmonii" : (o "Dalszych okolicach" Czesława Miłosza) / Marzena Woźniak-Łabieniec. // Prace Polonistyczne. - Ser. 58, (2003), s. 281-298
 586. Whitman "wielki realista" - Miłosza projekt portretu autorskiego / Marta Skwara. // Teksty Drugie. - 2004, nr 4, s. 56-73
 587. "Wiara", "Nadzieja", "Miłość" Czesława Miłosza / Krzysztofa Krowiranda. // Poezja Dzisiaj. - Nr 11/12, (2000), s. 142-145
 588. Widoki z Olimpu : o "Piesku Przydrożnym" Czesława Miłosza / Jan Z[dzisław] Brudnicki. // Magazyn Literacki. - 1998, nr 4, s. 6-7
 589. „Widzę tam na dnie” / S. Jaworski.// Polonistyka. – 1989, nr 2, s. 83-87 Dotyczy m.in. wiersza „W mojej ojczyźnie”,
 590. Wieczór poezji Czesława Miłosza / Irena Kozioł.// Poradnik Bibliotekarza. - 1981, nr 9, s. 211-214
 591. Wiek Miłosza / Ryszard Matuszewski. // Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. - R. 39 (2004), s. 163-166
 592. Wielka loteria Miłosza : wyw. / Czesław Miłosz ; oprac. Włodzimierz Braniecki.  // Arkusz. - 1996, nr 7, s. 3
 593. Wielki spełniony los : scenariusz poświęcony Czesławowi Miłoszowi w setną rocznicę urodzin poety (30 czerwca 2011 r.) - przeznaczony dla uczniów gimnazjum / Barbara Wanda Jachimczak.// Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 2, s. 19-20
 594. "Wielkie pokuszenie", albo zapomniany fragment "Zniewolonego umysłu" Czesława Miłosza / Mirosław Adam Supruniuk. // Archiwum Emigracji. - Z. 4, (2001), s. 73-79
 595. Wierny niedocieczonej intencji... : wokół "Traktatu teologicznego" w "Drugiej przestrzeni" Miłosza / Jacek Bolewski. // Kwartalnik Artystyczny. - 2002, nr 1,   s. 33-43
 596. Wiersz Czesława Miłosza i proza Olgi Tokarczuk / Stanisław Bortnowski. // Warsztaty Polonistyczne. - 1997, nr 1, s. 33-40
 597. Wiersz Cz. Miłosza „Który skrzywdziłeś” głosem przeciwko złu i krzywdzie / Halina Machulska, Alicja Pruszkowska.// Drama. – 1997, nr 21, s. 18-19
 598. Wiersz, komentarz, urodziny / Leon Wieseltier ; tł. Anna Staniewska. // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 3, s. 90-93 Twórczość Cz. Miłosza.
 599. "Wiersze naukowe" : uwagi o wtórnym wykorzystaniu naukowych gatunków wypowiedzi w tekstach poetyckich / Jan Grzenia. // Język Artystyczny. - T. 10, (1996), s. 109-117 Analiza wierszy Artura Międzyrzeckiego i Czesława Miłosza.
 600. Więcej niż na fotografii : Czesława Miłosza przygody ze zdjęciami / Cezary Zalewski. // Wielogłos. - [Nr] 1 (2007), s. 97-109
 601. Więcej o Miłoszu / Richard John Neuhaus ; tł. z ang. Andrzej Szczepanik. // First Things. - Nr 1 (2006), s. 64-65
 602. Wileńskie spotkanie / Martin Wälde ; tł. z niem. Henryk Kleinzeller.// Tytuł. - 2001, nr  4, s. 10-25 Günter Grass, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Tomas Venclova.
 603. Wilno Miłosza i Jasienicy : między stolicą a prowincją, wiekiem XX a XIX / Łukasz Książyk.// Przegląd Powszechny. - R. 125, nr 7/8 (2008), s. 75-84
 604. Wiosna w Berkeley / Tomasz Venclova ; tł. Anna Mirkes-Radziwon, Marek Radziwon.//   Zeszyty Literackie. - R. 26, nr 2 (2008), s. 139-146
 605. Witkacy i poeci / Tomasz Wójcik. // Przegląd Humanistyczny. - 2000, nr 6, s. 75-80 Wiersze "St. Ign. Witkiewicz" Czesława Miłosza i "Kwartet" Jarosława  Iwaszkiewicza.
 606. Wizja wspólnej Europy w esejach Czesława Miłosza z lat 1931-1958 : (zarys problematyki) / Grzegorz Zych.// Ruch Literacki. - 2008, nr 1, s. 69-84
 607. Właściwy sposób czytania / Piotr Kajewski. // Odra. - R. 44, nr 10 (2004), s.  98-99
 608. Wobec Nieuchronnego : o jednym wierszu Czesława Miłosza / Jarosław Klejnocki. // Nowa Okolica Poetów. - R. 8, nr 3/4 (2005), s. 274-279
 609. Wobec współczesności : trzy świadectwa sprzeciwu : ref. / Stefan Sawicki. //Przegląd Artystyczno-Literacki. - 1995, nr 9, s. 2-4 Twórczość  Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza i Stanisława Barańczaka.
 610. "World Literature Today" - ku czci Czesława Miłosza / Rafał Moczkodan. // Archiwum Emigracji. . - Z. 3, (2000), s. 307-311
 611. Wokół "Narodu" Czesława Miłosza / Marian Stępień. // Zdanie. - 2005, nr 1/2, s. 60-62
 612. Wokół "Poematu dla zdrajcy" / Wojciech Kass. // Znad Pisy. - Nr 10, (2001),  s. 201-207
 613. Wokół "Poematu dla zdrajcy" / Wojciech Kass. // Topos. - 2002, nr 4/5, s.  59-64 Twórczość K.I.Gałczyńskiego i Cz. Miłosza.
 614. Wokół „Poematu o czasie zastygłym” / Stanisław Bereś. // Pamiętnik Literacki. – 1981, nr 4, s. 45-86
 615. Wprowadzenie w problematykę eseju : lektura "Rodzinnej Europy" Czesława Miłosza / Elżbieta Mazur. // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Dydaktyka. - Z. 3,  (1996), s. 163-171
 616. "Wsłuchać się w szum wód głuchy" : rzeki Mickiewicza, rzeki Miłosza / Przemysław Dakowicz. // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. - [Z.] 8 (2006), s. 367-377
 617. Wspomnienie o Czesławie Miłoszu / Wiesława Konopelska, Maria Korusiewicz, Barbara Gruszka-Zych. // Śląsk. - R. 10, nr 10 (2004), s. 35-37
 618. Współczesne ekslibrisy Czesława Miłosza / Andrzej Znamirowski. // Alma Mater. - Nr 73 (2005), s. 49-52
 619. Wzgardzona piękność snu / j. Zacharska. // poezja. – 1981, nr 5/6, s. 204-208 Dotyczy utworu  pt.„Siena”.
 620. Wygnanie jako los : głos Iwaszkiewicza w "sprawie Miłosza" / Robert Papieski. // Twórczość. - 2001, nr 2, s. 121-140
 621. Wygnanie jako sytuacja egzystencjalna w poezji Czesława Miłosza / Przemysław Dakowicz. // Topos. - R. 13, nr 1/2 (2005), s. 23-34
 622. Wymiar etyczny i metafizyczny świadectwa w poezji Zbigniewa Herberta i Czesława Miłosza / Bogdana Carpenter. // Teksty Drugie. - 2004, nr 6, s. 21-30 Referat z konferencji "La place du témoignage dans la littérature polonaise du XXe siécle", Paryż.
 623. Wypisy z ksiąg użytecznych Czesława Miłosza. // Dekada Literacka. - 2001, nr 5/6, s. 2-3
 624. Wyrosłem w tym mieście / Czesław Miłosz. // Lithuania. - 2001, nr 1, s. 148-155
 625. Wytrwałość bólu / Iosif A. Brodskij ; tł. Tomasz Bieroń. // Apokryf. - Nr 9, (1996), s. 3
 626. Z Dembińskim i Miłoszem na Uniwersytecie Wileńskim : fragm. / Stanisław Wawrzyńczyk. // Arcana. - 2002, nr 3, s. 143-158
 627. "Z jasności, wysokości" : wokół wiersza Czesława Miłosza "Ale książki" /Wojciech Ligęza. // Świat i Słowo. - 2006, nr 1, s. 47-65 Materiały z sesji naukowej "A dbałość o naukę jest Miłość", Bielsko-Biała.
 628. Z kresów chrześcijaństwa : Mandelsztam i Miłosz / Donald Davie ; tł. Tomasz Bieroń. // NaGłos. - Nr 23, (1996), s. 7-33
 629. Z listów / Zbigniew Herbert, Czesław Miłlosz ; oprac. Maciej Tabor. //Zeszyty Literackie. - R. 24, nr 1 (2006), s. 152-154
 630. Z listów do Czesława Miłosza : fragm. / Konstanty A[leksander] Jeleński ; oprac. Piotr Kłoczowski, bt. // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 3, s. 69-84
 631. "Za przykładem Waszej Wysokości..." / Maciej Tabor. Skrót referatu. // Zeszyty Literackie. - R. 23, nr 2 (2005), s. 194-197 Korespondencja Czesława Miłosza i Zbigniewa Herberta dot. wiersza "Studium przedmiotu".
 632. Zachód słońca według Miłosz / Barbara Gronek.// Polonistyka. – 2005, nr 1, s. 57-59
 633. Zacietrzewienie? / Jacek Kajtoch. // Poezja Dzisiaj. - Nr 37/38 (2004), s. 239-242 Dot. dyskusji prowadzonej na łamach "Akantu" nt. miejsca pochowania Czesława Miłosza.
 634. Zaczynając od Heraklita : o motywie rzeki w poezji Miłosza / Przemysław Dakowicz. // Fraza. - R. 11[14], nr 3/4 (2004), s. 206-227
 635. Zagadki Czesława Miłosza : rok 1951 - wstęp do opisu / Mirosław Adam Supruniuk. // Kresy. - 2003, nr 2/3, s. 54-79
 636. Zagadka "Gagntui" / Paweł Lisicki //Znak.-1997 nr 2 s. 34-45 Religia w twórczości Miłosza.
 637. Zamiast / Marek Zaleski. // Teksty Drugie. - 2003, nr 5, s. 34-59 O poemacie "Orfeusz i Eurydyka".
 638. Zaraz dzień, jeszcze jeden, zrób co możesz / Andrzej Franaszek. // Res Publica Nowa. - R. 19, nr 4 (2006), s. 68-71
 639. "Zawsze tęskniłem do formy bardziej pojemnej, która nie byłaby zanadto poezją ani zanadto prozą" : scenariusz przedstawienia poświęconego twórczości Czesława Miłosza / Katarzyna Mazurek.// Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 10, s. 33-35
 640. Ze spotkań z Czesławem Miłoszem / M.Stępień.//  Poezja. – 1981, nr 5/6, s. 150-155
 641. Zdobycie władzy / Krzysztof Kłosiński. Czytane po latach // Śląsk. - 1996, nr 7, s. 64 O powieściach "Zdobycie władzy" Czesława Miłosza i "Władza" Tadeusza Konwickiego.
 642. "Złączeni jednym węzłem dziedziczenia" : powinowactwa "Trzech zim" z poezją Oskara Miłosza / Ewa Kołodziejczyk. // Ruch Literacki. - 2001, z. 3, s. 291-312
 643. Zło do odstąpienia / Anna Pytlewska.// Polonistyka. - 2011, nr 5, s. 25-31
 644. "Zmieniony w samo patrzenie..." : słów kilka o istnieniu w później twórczości Czesława Miłosza / Adrian Gleń. // Kwartalnik Opolski. - R. 51, nr 1 (2005), s. 41-50
 645. Znaczenie i składnia czasownikowych predykatów mentalnych w "Dolinie Issy" Czesława Miłosza / Henryk Sędziak. // Białostockie Archiwum Językowe. - Nr 4 (2004), s. 149-163
 646. "Zniewolony umysł" Czesława Miłosza i Kongres Wolności Kultury / Olga Glondys.// Zeszyty Literackie. - 2009, nr 1, s. 217-224
 647. "Zniewolony umysł" Czesława Miłosza jako rzecz godna naszej uwagi polonistycznej / Antoni Mackiewicz.// Język Polski w Szkole Średniej. - 1990/1991, nr 2, s. 28-44
 648. "Zniewolony umysł" Miłosza jako dzieło literackie. Cz. 1 / Stefan Melkowski. // PAL Przegląd Artystyczno-Literacki. - 2001, nr 5, s. 49-56
 649. "Zniewolony umysł" Miłosza jako dzieło literackie. Cz. 2 / Stefan Melkowski. // PAL Przegląd Artystyczno-Literacki. - 2001, nr 7/9, s. 102-114
 650. Zwiastuny końca / Petar Bunjak. // Tygiel Kultury. - 2003, nr 7/9, s. 173-177 Analiza wiersza "Piosenka o końcu świata".
 651. "Zwrócony stale w tę samą stronę" / Aleksander Fiut ; rozm. przepr. Anna Węgrzyniak, Leszek Łysień. // Świat i Słowo. - 2006, nr 1, s. 15-29
 652. Żagarysta w listach do skamandryty : (o korespondencji Czesława Miłosza z Jarosławem Iwaszkiewiczem z lat 1930-1934) / Aleksander Fiut.//  Kwartalnik Artystyczny. - R. 15[14], nr 4 (2007), s. 15-31
 653. "Żeby dawać te rady, sam musiałem przejść ewolucję" : listy Czesława Miłosza do Krzysztofa Myszkowskiego. // Kwartalnik Artystyczny. - R. 12, nr 3 (2005), s. 31-46
 654. Żywioł medytacyjny w liryce Czesława Miłosza / Wojciech Kudyba. // Topos. - 2002, nr 4/5, s. 7-15
 655. Żywot w sobie sprzeczny / Paweł Lisicki. // Arcana. - 2002, nr 6, s. 34-42
 656. Źródła etyki Miłosza / Jan Potkański. // Przegląd Humanistyczny. - R. 49, nr 1 (2005), s. 1-8
Zarządzanie szkołą
Napisał Edyta Dobek   

ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

Zestawienie bibliograficzne za lata 2000 - 2011

I. Książki

 1. Analiza dostępnego oprogramowania wspomagającego zarządzanie jednostką oświatową w aspekcie oczekiwanych funkcjonalności systemu / Jan Polcyn. - Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica , 2008. - 92 s. : il. ; 21 cm
 2. Dylematy rozwoju edukacji w warunkach globalizacji / [red.] Daniel Fic. - Zielona Góra : University of Zielona Góra , 2008. - 278 s. : il. ; 24 cm
 3. Edukacja projakościowa : krok trzeci / red. nauk. Barbara Sujak-Cyrul. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe : Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego , 2008. - 309 s. : il. ; 24 cm
 4. Finansowanie i promocja działań pozalekcyjnych szkoły / Marek Mendel. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza , cop. 2007. - 19 s. ; 21 cm
 5. Jak zarządzać nieruchomością szkolną? / Stanisław Szelewa. - Warszawa : Municipium, cop. 2008. - 252 s. : il. ; 21 cm
 6. Jakość szkoły - jej planowanie i diagnoza / Klemens Stróżyński, Maria Groenwald, Dariusz Staszak ; pod red. Klemensa Stróżyńskiego. - Jelenia Góra : Wydaw. Nauczycielskie , 2000. - 202 s. : 3 il. ; 17 cm
 7. Kierowanie zmianą w szkole : nowy sposób myślenia i działania / Danuta Elsner ; współpr. Rudi Schollaert, Jane Jones, Peter Van de Moortel. - Warszawa : Wydawnictwa CODN , 2005. - 143 s. : il. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM)
 8. Kultura organizacyjna szkoły / pod red. Ewy Augustyniak. - Kraków : AGH. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. - 263, [1] s. : il. ; 24 cm
 9. Menedżer i kreator edukacji / pod red. Czesława Plewki i Henryka Bednarczyka ; [aut. Henryk Bednarczyk et al.]. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy , 2008. - 368 s. : il. ; 25 cm
 10. O jakości w zarządzaniu pracą szkoły : próba odpowiedzi na wybrane pytania dotyczące doskonalenia jakości pracy szkoły / Maria Koszmider. - Łódź : "Annał" , 2000. - 96 s. : il. ; 21 cm
 11. O kierowaniu szkołą / Stanisław Nalaskowski. - Kraków : "Impuls" , 2001. - 183 s. ; 24 cm
 12. Odpowiedzialne i skuteczne kierowanie szkołą / Michael Fullan ; przeł. Krzysztof Kruszewski. -Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN , 2006. - 86, [2] s. : il. ; 24 cm
 13. Organizacja i zarządzanie oświatą : skrypt dla studentów Studiów Podyplomowych Organizacji i Zarządzania Oświatą : informator, syllabusy, materiały pomocnicze / pod red. Eugenii Karcz ; [oprac. programów Jan Cieślik et al.] ; Uniwersytet Opolski. Instytut Nauk Pedagogicznych. Zakład Pedagogiki Porównawczej i Kształcenia Podyplomowego. - Opole : Wydaw. UO , 2000. -129 s. ; 24 cm
 14. Podstawy teoretyczne i modele systemów zarządzania w ustawicznej edukacji zawodowej / pod red. Henryka Bednarczyka. - Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB , 2005. - 256 s. : il. ; 24 cm
 15. Poradnik dyrektora szkoły : zarządzanie w praktyce / [red. merytoryczny Zygmunt Puchalski]. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2011. - Skoroszyt (wiele liczb.) : il. ; 23 cm
 16. Problemy organizacji i zarządzania w instytucjach edukacyjnych / red. nauk. Daniel Fic ; Uniwersytet Zielonogóski. Zielona Góra : Drukarnia Wydawnictwo ”Druk-Ar“, 2003. - 263 s. ; 25 cm
 17. Przywództwo w kształtowaniu warunków edukacji : materiały szkoleniowe / pod red. nauk. Joanny M. Michalak ; [aut. Christopher W. Day et al. ; tł. z jęz. ang. Olaf Krzemiński, Joanna M. Michalak]. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009. - 144, [1] s. ; 30 cm
 18. Przywództwo w szkole / pod red. nauk. Joanny M. Michalak ; [wstęp Joanny M. Michalak]. -Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" , 2006. - 202, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm
 19. Przywództwo w szkole / pod red. nauk. Joanny M. Michalak. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" , 2007. - 202, [1] s. : il. ; 24 cm
 20. Psychologiczne problemy zarządzania oświatą : wybór zagadnień. Cz. 1 / Andrzej Tarnopolski. - Częstochowa : Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM", 2002. - 115, [1] s. ; 21 cm
 21. Skuteczne zarządzanie współczesną szkołą / Czesław Plewka. - Szczecin : Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli , 2005. - 124 s. : il. ; 23 cm
 22. Szkoła a organ prowadzący / red. Krzysztof Gawroński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska , 2008. - 381 s. ; 21 cm
 23. Szkoła w zmianie : zarządzanie i komunikacja w sytuacjach szkolnych / red. nauk. Wojciech J. Maliszewski, Inetta Nowosad, Roman Uździcki. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek , cop. 2009. - 248 s. : il. ; 23 cm
 24. Technologia informacyjna w usprawnianiu zarządzania szkołą : podręcznik z ćwiczeniami / Zygmunt Apiecionek ; pod red. Janusza Trawki ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. Kolegium Zarządzania. -Katowice : AE. KZ , 2000. - 71, 33 s. : il. ; 25 cm
 25. Wielowymiarowość zarządzania i komunikacji społecznej w szkole / pod red. Kazimierza Czerwińskiego, Jana Kubiczka, Barbary Kutrowskiej. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. - 436 s. : il. ; 23 cm
 26. Zarys teorii i praktyki organizacji i kierowania procesem dydaktyczno-wychowawczym / Henryk Budzeń ; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. - Radom : PR , 2001. - 205 s. ; 20 cm
 27. Zarządzanie kompetencjami w jednostkach oświaty : aspekty empiryczne i teoretyczne / Sylwia Domagalska. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2009. - 152 s. ; 24 cm
 28. Zarządzanie personelem nauczycielskim w oświacie / Katarzyna Piwowar-Sulej. - Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska , 2009. - 203 s. : il. ; 21 cm
 29. Zarządzanie placówką oświatową / Krzysztof Gawroński, Arkadiusz Stefan. - Wyd. 2. -Warszawa : Dom Wydawniczy ABC. Wolters Kluwer Polska , 2006. - 335 s. ; 21 cm + dysk optyczny (CD-ROM)
 30. Zarządzanie placówką oświatową / Krzysztof Gawroński, Arkadiusz Stefan. - 3. wyd. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska , 2008. - 351 s. ; 21 cm + dysk optyczny (CD-ROM)
 31. Zarządzanie placówką oświatową : organizacja, nadzór, narzędzia informatyczne, wzory dokumentów / Krzysztof Gawroński, Arkadiusz Stefan. - Kraków : "ABC" , 2005. - 317 s. : rys. ; 21 + CD-ROM
 32. Zarządzanie reformowaną szkołą : wybrane problemy teoretyczno-praktyczne / Stefan Witek. -Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN , 2000. - 144 s. ; 21 cm
 33. Zarządzanie szkołą XXI wieku : perspektywa menedżerska / Izabela Bednarska-Wnuk. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. - 183 s. : il. ; 21 cm
 34. Zarządzanie w placówce oświatowej : podręcznik dyrektora szkoły / Wyższa Szkoła Ekonomiczno Społeczna w Ostrołęce. - Ostrołęka : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej , 2009. - 239 s. : il. ; 24 cm

II. Artykuły z czasopism


 1. A może tak...? / Liliana Budkowska, Alicja Oleska. // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 1, s. 33-36 Programowanie rozwoju szkoły i wewnątrzszkolnego systemu jakości
 2. Aspekty zarządzania usługami oświatowymi / Joanna Żyra. // Pedagogika Pracy. - [Nr] 43, (2003), s. 111-119
 3. Autonomia szkół w Europie - strategia i działania / Magdalena Górowska-Fells. // Języki Obce w Szkole. - R. 52, nr 6 (2008), s. 293-299
 4. Awans nauczycieli jako mechanizm rozwoju szkoły : lekcja 2 rok szkolny 2007/2008 / Irena Dzierzgowska. // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 10, dod. s. 1-8
 5. Coachingowy styl kierowania / Jolanta Filipczyk.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 3, s. 18-22
 6. Czy Unia Europejska dąży do ujednolicenia systemów szkolnych? / Wiktor Rabczuk. // Zarządzanie i Edukacja. - 2001, nr 3, s. 91-104
 7. Decyzje : lekcja 2 rok szkolny 2005/2006 / Irena Dzierzgowska. // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 10, dod. s. 2-8
 8. Demokratyczne zarządzanie szkołą / Mirosław Sielatycki. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 12, s. 12-15
 9. Dlaczego warto oddać nadzór samorządom? / Jarosław Kordziński. // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 5, s. 39-40
 10. Dlaczego warto wdrażać ISO w szkole? / Dobrochna Sztajerska. // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 6, s. 26-27
 11. Dokumentowanie pracy szkoły / Janusz Szklarczyk. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 1, s. 35-39
 12. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej / Ewa Skwarka.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 1, dod. Poradnik Dyrektora, s. 11-15
 13. Dyrektor przejrzystej szkoły / Mirosław Sielatycki. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 7, s. 25-28
 14. Dyrektor szkoły jako organizator pracy zespołowej nauczycieli / lekcja 9 rok szkolny 2007/2008 / Stefan Wlazło. -  ( Akademia Zarządzania "Dyrektora Szkoły")  // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 5, dod. s. I-VIII
 15. Dyrektorze, dlaczego potrzebna Ci wizja? : problemy zarządzania w oświacie / Danuta Elsner. // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 9, s. 18-19
 16. Działalność dyrektora współczesnej szkoły a rola i funkcje doradztwa metodycznego / Mirosława Raczkowska-Lipińska. // Journal of Modern Science. - Y. 1, [nr] 1 (2005), s. 257-294
 17. Działanie w sytuacjach trudnych / Klemens Stróżyński. // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 6, s. 10-12
 18. Edukacja widziana z dwóch perspektyw / Anna Rękawek. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 7, s. 11-13
 19. Entuzjazm wobec zmiany / Danuta Elsner. // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 11, s. 14-15
 20. Ewaluacja w szkole jako organizacji uczącej się / Eugenia Potulicka. // Rocznik Pedagogiczny. - T. 26, (2003), s. 93-101
 21. Innowacyjne zarządzanie szkołą / Jan Fazlagić.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 1, dod. Niezbędnik Dyrektora, s. 2-24
 22. Inwestowanie, czy opisywanie? : co myślą studenci? / Antoni Jeżowski. // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 7/8, s. 49-51
 23. Jak być dobrym menedżerem w oświacie? / rozm. z Renatą Gut ; rozm. Jan Fazlagić.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 2, s. 28-29
 24. Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach w szkole? / Lucyna Bojarska, Maciej Osuch. // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 6, dod. Niezbędnik Dyrektora, s. 1-16
 25. Jak wybierać oprogramowanie do zarządzania szkołą / Alicja Gintowt. // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 1, dod. s. 16,18,20,22
 26. Kadra w szkole jako organizacji uczącej się / Eugenia Potulicka. // Nowa Szkoła. - R. 62, nr 8 (2006), s. 19-23
 27. Kierowanie a zarządzanie na przykładzie oświaty / Antoni Piędel. // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli. - 2005, nr 1 / 2006, nr 1, s. 179-185
 28. Kierowanie zespołem / Dorota Nowicka.// Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 6, s. 62
 29. Kilka refleksji na temat doskonalenie szkoły / Bengt-Göte Freding ; tł. Danuta Elsner. // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 4, s. 24, 26 Referat z konferencji "Uczenie się i kierowanie w szkole”, Brugia
 30. Kompetencje dyrektorów a marketingowe zarządzanie placówkami edukacyjnymi / Mirosława Żurawska.// Nowa Szkoła. - 2008, nr 9, s. 21-28
 31. Kontrola zarządcza - to proste! / Elżbieta Linowska.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 4, s. 55-66
 32. Kontrola zarządcza: nowe - stare obowiązki dyrektora placówki oświatowej / Elżbieta Linowska.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 12, s. 24-25
 33. Kreowanie wizerunku szkoły / Marek Kazimierowicz. // Nowa Szkoła. - R. 62, nr 4 (2006), s. 25-28
 34. Kryzys w szkole - dwa scenariusze / Ewa Blankenstein. // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 4, s. 87-99
 35. Kształtowanie się systemu zarządzania oświatą w Polsce od XVIII do XX wieku : (zarys historyczny) / Stanisław Majewski. // Studia Pedagogiczne Akademii Świętokrzyskiej. - T. 14, (2003), s. 169-205
 36. Lider WDN kreatorem sytuacji uczących w radzie pedagogicznej : lekcja 8 / Danuta Elsner. // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 7/8, s. 55-60
 37. Likwidacja kuratoriów oświaty sposobem na usprawnienie zarządzania? / Jerzy Kotlęga. // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 4, s. 48-49
 38. Literatura z zakresu polityki edukacyjnej oraz zarządzania oświatą / Czesław Banach. // Nowa Szkoła. - 2001, nr 1, s. 55-57
 39. Mam dość! : kto może pomóc dyrektorowi / Małgorzata Nowak. // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 4, s. 31-34
 40. Marketingowe zarządzanie szkołą - szansa na reformę polskiej oświaty? / Jan Fazlagić.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 8, s. 14-15
 41. Menedżer oświaty / Lechosław Gawrecki. // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 1, s. 3-5
 42. Menedżer zarządzania jakością - warto czy nie warto? / Lidia Turska. // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 7/8, s. 40-41
 43. Mierzenie jakości - fakty i fikcje / Beata Safuta. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 6, s. 14-16
 44. Mierzenie jakości inaczej. Cz. 1 / Klemens Stróżyński. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 10, s. 34-38
 45. Mierzenie jakości inaczej. Cz. 2 / Klemens Stróżyński. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 11, s. 33-35
 46. Model kompetencji dyrektora szkoły / Mirosław Sielatycki. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 10, s. 11-12,14-16
 47. Momenty krytyczne w procesie zmiany / Danuta Elsner. // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 7, s. 16-18
 48. Motywowanie pracowników : lekcja 6 rok szkolny 2005/2006 / Irena Dzierzgowska, Amir Fazlagić. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 2, dod. s. 1-8
 49. Motywowanie pracowników w organizacji opartej na wiedzy / Adam Wyrwa. // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 4, s. 38-39
 50. Motywująca rola dyrektora szkoły / Bożena Walczak. // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 3, s. 8-9
 51. Możliwości wykorzystania w szkole koncepcji zarządzania wiedzą / Iwona Krop. // Prometeusz. - R. 2, nr 4 (2005), s. 73-82
 52. Możliwości zastosowania metody 360° w oświacie / Jan Fazlagić. // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 5, s. 18, 21-22
 53. Nauczyciele na nowy wiek / Antoni Jeżowski. // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 2, s. 30-31
 54. Niesprawność w pracy dyrektorów szkół / Romuald Szczotkiewicz. // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 10, s. 23-25
 55. Nowa moda, czyli... Certyfikaty Jakości Edukacji / Roman Lorens. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 7, s. 30-31
 56. Nowoczesne koncepcje zarządzania szkołą : lekcja 2/13 rok szkolny 2006/2007 / Irena Dzierzgowska. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 10, dod. s. 1-8
 57. Nowoczesne zarządzanie a nadzór / Klemens Stróżyński.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 4, s. 8-9
 58. O nadzorze praktycznie niejako / Krzysztof Zajdel. // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 1, s. 17-18
 59. O niektórych terminach związanych z jakością. Cz. 1 / Stefan Wlazło. // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 1, s. 29-32
 60. O niektórych terminach związanych z jakością. Cz. 2 / Stefan Wlazło. // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s. 29-31
 61. O niektórych terminach związanych z jakością. Cz. 3 / Stefan Wlazło. // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 3, s. 33-35
 62. O niektórych terminach związanych z jakością. Cz. 4 / Stefan Wlazło. // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 4, s. 33-34
 63. O niektórych terminach związanych z jakością. Cz. 5 / Stefan Wlazło. // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 5, s. 31-34
 64. Od sceptycyzmu do entuzjazmu - czyli byłam, zobaczyłam, nie zawiodłam się / Urszula Guja. // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 7/8, s. 69-70 Konferencja "Zarządzanie oświatą" w Krakowie
 65. Od WDN do szkoły jako uczącej się organizacji : lekcja 6 / Danuta Elsner. // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 6, s. 29-35
 66. Od WDN do szkoły jako uczącej się organizacji : lekcja 7 / Danuta Elsner. // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 7/8, s. 49-55
 67. Odmowa współpracy - tracisz ty, tracimy wszyscy : problemy zarządzania w oświacie / Danuta Elsner. // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 1, s. 3-5
 68. Odpoczywać z sensem : lekcja 11 rok szkolny 2005/2006 / Irena Dzierzgowska. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 7, dod. s. 1-8
 69. Organizacja narad w szkole / Jarosław Kordziński. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 9, s. 8,10,12-13
 70. Planowanie rozwoju szkoły przez dyrektora gimnazjum : (z badań własnych) / Maria Szymańska. // Nowa Szkoła. - 2003, nr 3, s. 8-11
 71. Polska szkoła jako organizacja ucząca się / Amir Fazlagić. // E-Mentor. - 2005, nr 3, s. 42-47
 72. Porażki dyrektorów szkół we wdrażaniu reformy / Kazimiera Atamańczuk. // Nowa Szkoła. - 2000, nr 7, s. 20-21
 73. Pracować z entuzjazmem : lekcja 9 rok szkolny 2005/2006 / Irena Dzierzgowska. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 5, dod. s. 2-8
 74. Proces zarządzania personelem w szkołach i jego uwarunkowania / Katarzyna Piwowar-Sulej. //Współczesne Zarządzanie. - 2008, nr 3, s. 78-84
 75. Program rozwoju szkoły - zniesiony obowiązek czy istotna potrzeba? / Jolanta Bedner. // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 11, s. 25-26, 29
 76. Program zarządzania wiedzą dla polskiej szkoły / Amir Fazlagić. // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 9, s. 19-22
 77. "Promocyjna sprzedaż" szkoły / Marek Kazimierowicz.// Nowa Szkoła. - 2010, nr 9, s. 23-29
 78. Public relations w zarządzaniu oświatą / Zdzisława Dacko. // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 9, s. 3-6
 79. Recepta na cud / Danuta Elsner. // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 5, s. 50-51
 80. Refleksje na temat kierowania zmianą / Danuta Elsner. // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 11, s. 24-25 Doskonalenie jakości pracy szkoły
 81. Refleksje po zakończeniu pierwszego etapu realizacji programu Szkoła Zarządzająca Wiedzą / Magdalena Janowska. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 3, s. 20-25
 82. Rola kapitału społecznego w funkcjonowaniu nowoczesnej szkoły / Aneta Anna Wiktorzak. // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 7, s. 23-25
 83. Role dyrektora szkoły / Stefan Wlazło. // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 1, s. 14-16
 84. Role dyrektora szkoły w uczącej się zawodowej społeczności / Eric Verbiest ; tł. z ang. Danuta Elsner. // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 1, s. 13-14
 85. Samodzielny dyrektor - kompetencje zarządzającego we współczesnej szkole / Rafał Otręba, Jacek Szołtysek. // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 3, s. 12-14
 86. Siedem zadań instytucji zarządzającej wiedzą : lekcja 3/14 rok szkolny 2006/2007 / Irena Dzierzgowska. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 11, dod. s. 1-2, 7-8
 87. Skuteczne zarządzanie szkołą / Marek Kazimierowicz.// Nowa Szkoła. - 2008, nr 8, s. 30-33
 88. Społeczne organy kierowania szkołą / Iwona Zielińska. // Debiuty Naukowe WSHE. - T. 3, (2002), s. 93-116
 89. Standardy kierowania szkocką szkołą / Małgorzata Falkiewicz. // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 6, s. 30-32
 90. Stres w pracy menedżera szkoły / Beata Bryś. // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 7, s. 36-38
 91. Styl pracy dyrektora szkoły XXI wieku / Joanna Łukasik. // Edukacja. -  2009, nr 2, s. 78-84
 92. Systemy zarządzania jakością w edukacji / Henryk Bednarczyk, Tomasz Sułkowski, Mirosław Żurek. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, t. 4, s. 26-34
 93. Szkolenie menedżerskie w Hajfie / Tadeusz Sakowicz. // Edukacja. - 2003, nr 2, s. 121-123 Problemy edukacji i wychowania w Izraelu
 94. Szkolny system jakości / Leszek Weichert. // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s. 34-36
 95. Szkoła na kryzys / Ewa Blankenstein. // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 21-27
 96. Szkoła w nowym modelu organizacji i zarządzania szkolnictwem / Inetta Nowosad. // Ruch Pedagogiczny. - R. 80, nr 1/2 (2009), s. 63-69
 97. „Śląska Szkoła Jakości” : certyfikat Śląskiego Kuratora Oświaty / Ewa Fiedziukiewicz, Maria Zmijewska-Mikoś. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 9, s. 14-15
 98. Techniki zarządzania : lekcja 1 / Irena Dzierzgowska.// Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 11, s. 30-33
 99. Tendencje zmian w systemie zarządzania oświatą w Polsce doby transformacji ustrojowej (1989-2004) / Stanisław Majewski. // Studia Pedagogiczne Akademii Świętokrzyskiej. - T. 15 (2005), s. 125-139
 100. Teoria szkoły / Antoni Smołalski. // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 3, s. 23-25
 101. Uspołecznienie zarządzania edukacją w Walii i w Polsce - porównanie / Małgorzata Lewandowska.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 6, s. 27-30
 102. W dążeniu do doskonałości... / Kamila Mazurek. // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 1, s. 20-22
 103. Wiedza ukryta w zarządzaniu placówką oświatową / Jan A. Fazlagić.// Edukacja i Dialog. - 2008, nr 2, s. 32-33
 104. „Wiosna Dyrektorów” czyli w poszukiwaniu jakości : wykład / Jan Potworowski. // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 6, s. 10-13
 105. Wizja dobrej szkoły / Małgorzata Nowak. // Nowa Szkoła. - 2001, nr 6, s. 26-27
 106. Wizje organizacji i ich znaczenie w zarządzaniu szkołami / Marek Chorzewski. -  // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. - Nr 20, t. 2 (2008), s. 35-41 Materiały z I Konferencji Naukowej "Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka, praktyka wobec wyzwań przyszłości", Szczecin.
 107. Właśnie nadszedł czas dla lepszych / Tadeusz Pomianek ; rozm. przepr. Tadeusz Polański. // Kwartalnik Edukacyjny. - 2006, nr 1, s. 68-71
 108. Wolny rynek w oświacie, czyli dlaczego dyrektor szkoły musi być menedżerem? / Lechosław Gawrecki. // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 2, s. 13-15
 109. Wpływ jednostek samorządu terytorialnego na funkcjonowanie szkół wiejskich / Anna Nowak. // Współczesne Zarządzanie. - 2005, nr 3, s. 90-98
 110. Współdziałanie dyrektora z radą pedagogiczną / Krzysztof Zajdel. // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 10, s. 26
 111. Wykorzystanie komputera w zarządzaniu / Małgorzata Sarud. // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 1, s. 20-21
 112. Wykorzystanie metody Servqual do oceny jakości usług świadczonych przez szkołę / Radosław Wolniak, Wioletta Waśka. // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska. - Z. 39 (2006), s. 55-78
 113. Zadania i organizacja pracy dyrektora placówki oświatowej / Andrzej Warmiński. // Zarządzanie i Edukacja. - Nr 64/65 (2009), s. 153-180
 114. Zakres autonomii i odpowiedzialności nauczycieli w Europie / Anna Smoczyńska. // Języki Obce w Szkole. - R. 52, nr 6 (2008), s. 289-293
 115. Zarządzanie jakością kształcenia w świetle integracji z Unią Europejską / Marzena Dymek. // Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. - 2002, nr 2, s. 49-57
 116. Zarządzanie konfliktem w organizacji / Urszula Pulińska. -  Bibliogr. -  Streszcz. ang. // Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie. Socjologia, Pedagogika. - R. 1 (2007), s. 255-259
 117. Zarządzać na luzie : lekcja 3 rok szkolny 2008/2009 / Irena Dzierzgowska. -  ( Akademia Zarządzania "Dyrektora Szkoły" )  // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 11, dod. s. I-VI,VIII
 118. Zarządzanie jakością kształcenia w świetle integracji z Unią Europejską / Marzena Dymek. // Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. - 2002, nr 2, s. 49-57
 119. Zarządzanie konfliktem w organizacji / Urszula Pulińska. // Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie. Socjologia, Pedagogika. - R. 1 (2007), s. 255-259
 120. Zarządzanie oświatą - z doświadczeń szkół amerykańskich / Stefania Szczurkowska. // Nowa Szkoła. - 2003, nr 5, s. 48-52
 121. Zarządzanie poprzez wartości w placówce oświatowej / Mariusz Dobijański. // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - Nr 4, (2001), s. 101-110
 122. Zarządzanie procesem zmian w organizacji / Tomasz Nazarenko. // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 3, s. 45-46
 123. Zarządzanie projektem autoewaluacji w szkole / Beata Owczarska. // Rocznik Edukacji Alternatywnej. - 2004/2005, [nr] 1, s. 239-245
 124. Zarządzanie przez delegowanie uprawnień / Aleksander Wroński. // Kwartalnik Edukacyjny. - 2007, nr 3, s. 71-79
 125. Zarządzanie szkołą jako obiektem budowlanym : lekcja 7 rok szkolny 2007/2008 / Stanisław Szelewa. -  ( Akademia Zarządzania "Dyrektora Szkoły")  // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 3, dod. s. I-VIII
 126. Zarządzanie szkołą poprzez budowanie zespołu / Marek Kazimierowicz. // Nowa Szkoła. - R. 61, nr 1 (2005), s. 31-34
 127. Zarządzanie wiedzą o zagrożeniach bezpieczeństwa uczniów w środowisku szkolnym / Janusz Ziarko. // Państwo i Społeczeństwo. - R. 6, nr 3 (2006), s. 37-48
 128. Zarządzanie wiedzą w szkolnictwie-nowinka czy rzeczywistość? / Adam Wyrwa.// Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 2, s. 14-16
 129. Zarządzanie zmianą : lekcja 5 rok szkolny 2008/2009 / Irena Dzierzgowska. // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 1, dod. s. 1-8
 130. Zasady zarządzania jakością w pracy dyrektora szkoły / Maria Koszmider. // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 1, s. 9-11
 131. Zebrania z rodzicami / Irena Sierpowska-Glapiak. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 7, s. 14-15
 132. Zmagania z zarządzaniem : z doświadczeń młodego dyrektora / Mirosław Siudyka. // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 1, s. 19-20
Serwis prasowy 2/2011
Napisał Edyta Dobek   
SERWIS PRASOWY CZYTELNI 2/2011
W bieżącym numerze „Serwisu Prasowego” zostaną zaprezentowane czasopisma historyczne dostępne w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce.
Czasopismo „Wiadomości Historyczne” jest przeznaczone dla nauczycieli. Ostatni numer, tj. 3/2011 podejmuje tematykę wykorzystania nowoczesnych technologii na lekcjach historii. Internet na stałe zagościł w naszym życiu prywatnym i zawodowym. W artykule pt.” Internetowe zasoby dla nauczycieli historii” autor stara się odpowiedzieć na pytanie czy Internet może wspierać ucznia i nauczyciela w procesie kształcenia historycznego? 1. Kształcenia twórczego, nie encyklopedycznego i szkolnego. Zbigniew Osiński przegląda pod tym kątem zasoby Internetu. Znajduje interesujące serwisy, które promują nowatorstwo pedagogiczne i podsuwają ciekawe pomysły na rozwiązania metodyczne. Autor wymienia wartościowe witryny poświęcone konkretnym metodom lub narzędziom edukacyjnym. Bardzo rozbudowana jest grupa serwisów internetowych zawierających materiały źródłowe: wspomnienia, dokumenty, zdjęcia, filmy. Na zakończenie, Zbigniew Osiński stwierdza, że „chciał jedynie udowodnić, że Internet nie jest głównie śmietnikiem, że zawiera wiele interesujących, z punktu widzenia przydatności edukacyjnej , materiałów” 2.
Z metodami multimedialnego nauczania historii i możliwościami zastosowania komputera w metodzie projektów zapoznają czytelników w kolejnym artykule Anna i Mariusz Ausz 3.Zdaniem autorów „ W polskim szkolnictwie wprowadzając komputery do szkól popełniono taki sam błąd, jak w niektórych krajach wcześniej – mianowicie komputeryzację szkoły ograniczano do tworzenia sal komputerowych (często jednej na cała szkołę) i ich wykorzystania tylko do lekcji informatyki. Umieszczenie komputerów w odrębnych pomieszczeniach powoduje obniżenie stopnia ich wykorzystania” 4.
Efektywniejszym rozwiązaniem byłoby wyposażenie sal lekcyjnych w komputery i zaplecze technologiczne dla nauczycieli. Autorzy dostrzegają również, że dla uczniów komputer staje się jeszcze jednym urządzeniem i traci walor czynnika powodującego uatrakcyjnienie lekcji. W artykule przedstawiono przykłady realizacji projektu edukacyjnego z zastosowaniem technologii informacyjnej.
Czy gry komputerowe można wykorzystać w nauczaniu historii? Okazuje się, że tak. Informacje na ten temat dostarczy nam artykuł pt. ”Historyczne gry komputerowe – przewodnik dla nauczycieli”5. Historyczne gry komputerowe można podzielić na kilka gatunków: gry akcji, strategiczne, ekonomiczne, przygodowe i typowe gry edukacyjne. Autorka charakteryzuje historyczne gry komputerowe dotyczące starożytności, średniowiecza, czasów nowożytnych i historii najnowszej. „Częstym zarzutem wobec gier komputerowych, określanych mianem, historycznych jest ich ahistoryzm i uproszczenia. Zasadniczym jednak zadaniem gry jest dostarczenie dobrej zabawy, a dopiero na dalszym planie pojawia się problem odtwarzania (lepiej lub gorzej) realiów historycznych” 6
Kolejnym czasopismem historycznym, które polecam nie tylko nauczycielom ale również uczniom jest miesięcznik „Mówią Wieki”. W numerze 5/2011 zamieszczono artykuł na temat rozwoju techniki i nauki w starożytności 7. Odkrycia archeologiczne dostarczyły nam informacji o urządzeniach stosowanych w starożytności. W 1900 roku znaleziono u wybrzeży Peloponezu tajemnicze urządzenie. Badania nad urządzeniem trwały przez II poł. XX w. Okazało się, ze jest to urządzenie służące do przeprowadzania skomplikowanych obliczeń astronomicznych. Maszyna pozwalała obliczyć przyszłe i przeszłe zaćmienia Słońca i Księżyca, fazy Księżyca, ruch i pozycję Słońca, Księżyca i planet. Umożliwiała również wyliczanie momentów wschodów i zachodów najważniejszych gwiazd. Starożytne urządzenie jest w istocie pierwszym znanym komputerem analogowym, tj. mechanizmem dokonującym obliczeń na podstawie powtarzalnych procesów mechanicznych.
W artykule Pt. „Trzeci Maj a la Matejko” autor przedstawia interesujące fakty na temat powstania obrazu „Konstytucja 3 maja” z 1891 r 8.Obraz ten jest ostatnim ukończonym w wielkich obrazów Jana Matejki. Malarz, wbrew historii śmiało wyprowadził scenę zaprzysiężenia Ustawy Rządowej na ulicę. Poza postaciami historycznymi umieścił tzw. „figury komentujące”. Co chcą nam powiedzieć? Co symbolizują?
Zachęcam również do lektury artykułu Pt. „Furculae Caudinae – wąwóz hańby”9. Publikacja dotyczy wydarzenia z 321 r.p.n.e., kiedy to Rzymianie zostali osaczeni przez Sainitów w Wąwozie Kaudyńskim i zmuszeni do przejścia pod jarzmem. Symbolem poddaństwa budzącego zabobonny lęk były dwie wbite w ziemię włócznie, do których przymocowano w poprzek trzecią. Wojenny rytuał nakazywał pokonanym pozostawienie tylko jednej sztuki odzieży, niezależnie od rangi. Półnadzy Rzymianie musieli jeszcze przejść między szpalerami szydzących wrogów.
 
 ImageImage
 

1 Osiński Z. :  Internetowe zasoby dla nauczycieli historii. Wiadomości Historyczne. – 2011, nr 3, s. 15-20
2 Tamże, s. 20
3 Ausz A, Ausz M.: Metody nauczania historii a multimedia. Możliwości zastosowania komputera w metodzie projektów – teoria i praktyka. Wiadomości Historyczne. – 2011, nr 3, s. 21-29
4 Tamże, s. 22
5 Sośnierz M.: Historyczne gry komputerowe – przewodnik dla nauczycieli. Wiadomości Historyczne. – 2011, nr 3, s.30-38
6 Tamże, s. 38
7 Modzelewski S.:  Antyczna technika a odkrycia archeologiczne. Mówią Wieki. – 2011, nr 5, s. 18-21
8 Krawczyk J.:   Trzeci Maj a la Matejko. Mówią Wieki. - 2011, nr 5, s.32-36
9 Członkowska-Naumiuk M.: Farculae Caudinae – wąwóz hańby. Mówią Wieki. - 2011, nr 5, s. 37-41
 
Polscy nobliści w Zbiorach Specjalnych BP w Ostrołęce
Napisał Izabela Łada   

Polscy nobliści w Zbiorach Specjalnych BP w Ostrołęce

Zestawienie zawiera wykaz audiobooków, filmowych i teatralnych adaptacji dzieł literackich, oraz filmów dokumentalnych o życiu i twórczości bądź działalności polskich laureatów Nagrody Nobla dostępnych na kasetach VHS, płytach DVD, kasetach magnetofonowych, oraz płytach CD-ROM w Dziale Zbiorów Specjalnych BP w Ostrołęce.

Czesław Miłosz


Antologia osobista : Poematy. 3 [Dok. dźw.] / Czesław Miłosz. - Kraków : "Znak", [1998].
Kaseta zawiera utwory w wykonaniu autora.Strona A : Świat. Poema naiwne : Droga, Furtka, Ganek, Jadalnia, Schody, Obrazki, Ojciec w bibliotece, Zaklęcia ojca, Z okna, Ojciec objaśnia, Przypowieść o maku, Przy piwoniach, Wiara, Nadzieja, Miłość, Wyprawa do lasu, Królestwo ptaków, Trwoga, Odnalezienie, Słońce ; 2.Traktat poetycki (fragm.).
Strona B : 1.Po ziemi naszej (fragm.) ; 2.Gucio zaczarowany (fragm.) ; 3.Miasto bez imienia (fragm.) ; 4.Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada (fragm.).
TK 487

Antologia osobista : Przekłady. 4 [Dok. dźw.] / tł. Czesław Miłosz. - Kraków : "Znak", [1998].
Czyta Czesław Miłosz.
Strona A : 1.Ch.Baudelaire : Balkon ; 2.T.Traherne : Powitanie, Powrót, Przygotowania ; 3.O.Miłosz : Symfonia listopadowa ; 4.W.Szekspir : Jak wam się podoba : Kto lubi w zielonej..., Kto zabił jelenia..., Szedł chłopiec... ; 5.T.S.Eliot : Ziemia jałowa (fragm.) ; 6.J.Milton : Raj utracony : Szatan urągający ; 7.N.Bomse : Modlitwa mojej matki przed zmrokiem ; 8.W.B.Yeats : Odjazd do Bizancjum.
5050#%a Strona B : 1.W.H.Auden : Voltaire w Ferney ; 2.W.Whitman : Śpiący : Opowiedziała mi matka, Kim ostatecznie jestem, Ostatnia inwokacja ; 3.R.Jeffers : Kochaj dzikiego łabędzia, Wieczorny odpływ ; 4.K.Kawafis : Czekając na barbarzyńców ; 5.T.Merton : Elegia dla Ernesta Hemingwaya ; 6.D.H.Lawrence : Człowiek z Tyru, Maximus, Pax ; 7.J.Brodski : Eneasz i Dydona ; 8.M.Oliver : Zimorodek ; D.Levertov :Kobieta spotyka dawnego kochanka, Przepaska na oczy ; 9.M.Swenson : Pytanie ; 10.S.Kowit : Ostrzeżenie.
TK 488

Antologia osobista : Wiersze. 1 [Dok. dźw.] / Czesław Miłosz. - Kraków : "Znak", [1998].
Do wykorzystania łącznie z książką.
Kaseta zawiera wiersze w wykonaniu autora.
Strona A : 1.Elegia ; 2.Pieśń ; 3.Roki ; 4.Spotkanie ; 5.W mojej ojczyźnie ; 6.Siena ; 7.Piosenka na jedną strunę ; 8.Przedmieście ; 9.Pieśni Adriana Zielińskiego (fragm.) ; 10.Piosenka o końcu świata ; 11.Skarga dam minionego czasu ; 12.Przedmowa ; 13.Dziecię Europy (fragm.) ; 14. Mittelbergheim.
Strona B : 1.Koncert ; 2.Mistrz ; 3.Jakże znosiłeś ; 4.Biel ; 5.Rue Descartes ; 6.Esse ; 7.Rzeki ; 8.Kresy ; 9.Nauki ; 10.Notatnik : Bonn nad Lemanem ; 11.Nie więcej ; 12.Godzina ; 13.I świeciło to miasto ; 14.Moja wierna mowo.
TK 485

Antologia osobista : Wiersze. 2 [Dok. dźw.] / Czesław Miłosz. - Kraków : "Znak", [1998].
Do wykorzystania razem z książką.
Kaseta zawiera wiersze w wykonaniu autora.
Strona A : 1.Ars poetica? ; 2.Zadanie ; 3.Oeconomia divina ; 4.Tak mało ; 5.Dar ; 6.O aniołach ; 7.Czarodziejska góra ; 8.Filina ; 9.Dowód ; 10.Podziw ; 11.Gwiazda Piołun ; 12.Ogród ziemskich rozkoszy (fragm.) ; 13.Stół I ; 14.Mojość ; 15.Poeta siedemdziesięcioletni.
5050#%a Strona B : 1.To jedno ; 2.W słoju ; 3.Wyznanie ; 4.Ale książki ; 5.Wieczór ; 6.Sens ; 7.W pewnym wieku ; 8.Capri ; 9.Po osiemdziesiątce ; 10.W Szetejniach ; 11.Nie mój ; 12.Jasności promieniste.
Tk 486

Antologia osobista [Dt] : wiersze, poematy, przekłady / Czesław Miłosz. - Kraków : "Znak", 1998.
TK 485-488 druk

Czesław Miłosz o swojej "Historii Literatury Polskiej" [Film] / przyg.progr. Maria Osterwa-Czekaj, Filip Cienkosz, Andrzej Zydroń [et al.].
Kraków : OTV, 1992.
Rozmowę z autorem prowadzi Jerzy Illg - dyr. Wydawnictwa "Znak" w Krakowie.
Tmgv 337

Czesława Miłosza Historia literatury polskiej XX wieku [Film] / scen. Włodzimierz Bolecki, Ewa Pytka-Chylarecka ; reż. Ewa Pytka-Chylarecka
Warszawa : Telewizja Polska S.A., 1999.
Zarejestrowana w 1999 r. rozmowa z Czesławem Miłoszem, znakomitym poetą, noblistą, również doskonałym znawcą literatury polskiej, którą tłumaczył na angielski. Dokument stanowi swego rodzaju wykład - prezentację i krytyczną analizę najważniejszych dzieł literatury polskiej XX wieku.
Tmgv 2095
Tmgv 2229

Dolina Issy [DVD] / scen. i reż. Tadeusz Konwicki ; wg powieści Czesława Miłosza. - Warszawa : SPI International Polska, [2008].
Ekranizacja powieści Czesława Miłosza o tym samym tytule.
DVD 1343

Dolina Issy
[Film] / scen. i reż. Tadeusz Konwicki ; wg powieści Czesława Miłosza. - Warszawa : Telewizja Polska, 1982.
Ekranizacja powieści Czesława Miłosza o tym samym tytule
Tmgv 1721
Tmgv 2319


Rozmowa z Panem Czesławem [Film] / przyg. progr. Iwona Meus, Roman Piotrowski, Krzysztof Stanisławski [et al.].
Warszawa : TVP,  19??.
Z Czesławem Miłoszem o poezji Oskara Miłosza rozmawia Aleksander Fiut.
Tmgv 337

Twórcy literatury [DVD]. - Warszawa : TVP SA, 1999 ; Kraków : OTV ; Warszawa : PRF ZF "Perspektywa", 1993.
Płyta zawiera film: Czesława Miłosza Historia literatury polskiej XX wieku / scen.Włodzimierz Bolecki, Ewa Pytka-Chylarecka ; reż.Ewa Pytka-Chylarecka ; zdj.Mariusz Palej, Dariusz Pawelec ; wyst.Czesław Miłosz (58 min) ...
DVD 530

Twórcy literatury [DVD].
Kraków, Wrocław, Poznań : TVP SA, 1996-2005.
Płyta zawiera film: Czesław Miłosz w Berkeley / scen. i reż.Tomasz Kamiński ; zdj.Jeremi Grzywa ; opr.muz.Jerzy Hemzaczek (53 min) [et al].
DVD 529

Twórcy literatury polskiej [DVD]. 
Warszawa : TVP SA, 1994-1999.
Płyta zawiera film: Czesław Miłosz - Wiara, nadzieja, miłość / scen.Barbara Hanna Kuligowska ; reż.Tadeusz Kijański (24 min) [et al.].
DVD 523

Wiara, nadzieja, miłość [Film] / scen.Barbara Hanna Kuligowska ; reż.Tadeusz Kijański ; muz.Mikołaj Korzyński ; wyst.Marek Barbasiewicz, Ewa Borowik, Dominika Ostałowska [et al.].
Warszawa : TVP, 19??.
Wiersze Czesława Miłosza: Walc, Wiara, Nadzieja, Miłość, Który skrzywdziłeś, Biedny Poeta, Wstęp, Zmieniał się język, Moja wierna mowo, Traktat moralny, Sens, W architekturze świata, Do poezji.
Tmgv 1870
Tmgv 355


Z Czesławem Miłoszem o wyższości poezji nad prozą [Film] / scen.Katarzyna Janowska, Piotr Mucharski ; reż.Bogusław Dąbrowa-Kostka ; zdj.Bogusław Dąbrowa-Kostka, Marek Gajczak ; muz.Zygmunt Konieczny ; wyst.Czesław Miłosz.
Warszawa : TVP SA, 2003.
Rozmowa z Czesławem Miłoszem przeprowadzona w marcu 2003r.
Tmgv 2068

Czarodziejska góra [Film] : amerykański portret Czesława Miłosza / scen. Andrzej Franaszek, Jerzy Illg ; real. Maria Zmarz-Koczanowicz.
Warszawa : Telewizja Polska S.A., 2000.
Tmgv 1495
Tmgv 2288


Czesław Miłosz w Berkeley [Film] / scen. i reż. Tomasz Kamiński.
Kraków : Telewizja Polska S.A., 1996.
Czesław Miłosz o swym życiu w Stanach Zjednoczonych, a także o swojej młodości, pierwszych próbach poetyckich. O Czesławie Miłoszu mówią także jego przyjaciele i znajomi.
Tmgv 2633

Polscy Nobliści [DVD] / scen. i real. Krzysztof Szmagier.
Warszawa : TVP SA, 2003.
Historia Nagrody Nobla oraz biografie i sylwetki polskich Noblistów.
DVD 1291

Polscy Nobliści [Film] / scen. i real. Krzysztof Szmagier.
Warszawa : TVP SA, 2003.
Historia Nagrody Nobla oraz biografie i sylwetki polskich Noblistów.

Spotkania z Czesławem Miłoszem
[Film] : jesień 1994 - Kraków / real.Adam Kraśnicki, Leszek Ptaszyński ; zdj.Wojciech Głąb, Jan Zub, Tadeusz Leśniak ; opr.muz.Krystyna Wikarek.
Katowice : TVP SA, 1994.
Tmgv 484

Tropem polskich noblistów [Dokument elektroniczny] / projekt Hanna Olech, Małgorzata Pieńkowska.
Ostrołęka : Zespół Szkół nr 4, 2002.
CD 217

Antologia literatury emigracyjnej
[DVD] / real. Tomasz Kamiński [et al.]. 
Kraków : Telewizja Polska S.A., 1998-1999.
Płyta zawiera filmy: Czesław Miłosz (15 min) ; Nagroda Nobla - Czesław Miłosz (4 min) [et al.].
DVD 253

Język polski [Dok. dźw.] : współczesność / oprac.Małgorzata Choromańska.
Skierniewice : Marekas Management, [2008].
Cykl powtórzeniowy do matury.
Składa się z epok literackich, w których podane są najważniejsze założenia, nurty i przedstawiciele wraz z ich czołowymi utworami.
Układ treści zgodny z wybranymi standardami egzaminacyjnymi.
Obejmuje zagadnienia od starożytności do współczesności, sygnalizując też najnowsze nurty i tendencje w literaturze.
Płyta zawiera: 1.Czas i periodyzacja Współczesności ; 2.Twórczość czasu wojny. Poezja Kolumbów Rocznik XX ; 3.Życie i twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ; 4.Życie i twórczość Tadeusza Różewicza ; 5.Życie i twórczość Tadeusza Borowskiego ; 6.Życie i twórczość Hanny Krall ; 7.Życie i twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego ; 8.Twórczość socrealistyczna lat 1949-1956 ; 9.Twórczość Pokolenia Współczesności 1956-1968. Nowe nurty w literaturze polskiej ; 10.Neoklasycyzm. Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska ; 11.Turpizm. Życie i twórczość Rafała Wojaczka ; 12.Lingwizm. Życie i twórczość Mirona Białoszewskiego ; 13.Twórczość drugoobiegowa lat 1978-1989. Poezja religijna. Ks. Jan Twardowski ; 16.Twórczość po 1989 roku. Pokolenie bruLionu ; 17. Filozofia egzystencjalna ; 18.Życie i twórczość Alberta Camusa ; 19.Podsumowanie. Pojęcia i cytaty epoki ; 20.Bibliografia.
Zakres materiału literackiego pokrywa się z zestawem lektur wskazanych w podstawie programowej dla poziomu podstawowego i rozszerzonego.
CD 928

Literatura polska od A do Z
[DVD] / real.Tomasz Kamiński [et al.].
Kraków : TVP SA, 1999-2000.
Płyta zawiera: 1.Jerzy Andrzejewski, Marcin Baran, Stanisław Barańczak, Miron Białoszewski (15 min) ; 2.Jan Błoński, Tadeusz Borowski, Andrzej Bursa (14 min) ; 3.Joanna Chmielewska, Józef Czechowicz, Maria Dąbrowska (13 min) ; 4.Karl Dedecius, Konstanty Ildefons Gałczyński, Jerzy Harasymowicz (14 min) ; 5.Julian Kornhauser, Jan Kott, Jan Lechoń (14 min) ; 6.Stanisław Lem, Ewa Lipska, Leo Lipski (15 min) ; 7.Ryszard Matuszewski, Czesław Miłosz, Zofia Nałkowska (15 min) ; 8.Sergiusz Piasecki, Jerzy Pilch, Ksawery Pruszyński (15 min).
DVD 255

Spotkania z literaturą [Film] : Cz.3 : Kas.1 / scen.Barbara Hanna Kuligowska ; reż.Robert Gliński, Paweł Trzaska, Tadeusz Kijański [et al.].
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1997
Pakiet multimedialny. Filmy prezentują twórczość wybitnych poetów, od symbolizmu do współczesności. Tytuły filmów: 1.Ryszard Krynicki - Nasze życie chce żyć ; 2.Przeszłość jest nieśmiertelna... Jarosław Marek Rymkiewicz ; 3.Czesław Miłosz - Wiara, nadzieja, miłość.
Tmgv 891

Żagary [Film] : Kas.2 / scen.Radosław Okulicz-Kozaryn ; reż.Piotr Król ; zdj.Andrzej Szulkowski. Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1997.
Pakiet multimedialny. Filmy opowiadają o twórcach jednej z najciekawszych grup poetyckich dwudziestolecia międzywojennego, ich mieście, życiu, fascynacjach.
Kaseta zawiera film: Świat się pali - Czesław Miłosz
Tmgv 882
Tmgv 767


Władysław Reymont

"Życie moje skrętami bieży..." [Film] : opowieść o życiu i twórczości Władysława Reymonta / scen. i reż.Lucyna Smolińska, Mieczysław Sroka ; zdj.Ryszard Jaworski, Paweł Wudarczyk ; opr.muz.Andrzej Fronczak.
Warszawa : TVP SA,  2000.
Film dokumentalny o życiu i twórczości W.S.Reymonta.
Tmgv 2017, 1467

Chłopi
[DVD] / scen. Jan Rybkowski, Ryszard Kosiński ; na podst. powieści W.S.Reymonta ; reż. Jan Rybkowski.
Warszawa : PRF ZF "Kadr", 1973.
Ekranizacja prozy Władysława Reymonta.
DVD 45, 544, 760

Chłopi [Film] / scen. Jan Rybkowski, Ryszard Kosiński ; na podst. powieści W.S.Reymonta ; reż. Jan Rybkowski.
Warszawa : PRF ZF "Kadr", 1973.
Ekranizacja prozy Władysława Reymonta.
Tmgv 231, 232, 1061, 1062, 1956, 1957
Tmgv 692, 787, 1014, 1868


Chłopi [Dok. dźw.] / Władysław Stanisław Reymont.
Warszawa : A.A.MTJ, p 2007.
4 płyty [CD] (41 godz 49 min)
Powieść obyczajowa - pełna wersja.
CD 1004

Komediantka [DVD] / scen. i reż. Jerzy Sztwiertnia ; na podst. powieści W.S.Reymonta.  Warszawa : SPI International Polska, 2008.
DVD 1689

Literatura polska [DVD]. - Warszawa, Gdańsk : TVP SA, 1998-2000.
Płyta zawiera film: "Życie moje skrętami bieży..." : opowieść o życiu i twórczości Władysława Reymonta / scen. i reż.Lucyna Smolińska, Mieczysław Sroka ; zdj.Ryszard Jaworski, Paweł Wudarczyk ; opr.muz.Andrzej Fronczak (58 min) [et al.].
DVD 532

Parnas Literacki [DVD].
Polska : TV Polonia, 2000-2001.
Płyta zawiera film: Władysław Reymont (8 min) [et al.].
DVD 539

Warszawa : TVP SA, 2003.
Historia Nagrody Nobla oraz biografie i sylwetki polskich Noblistów.
DVD 1291

Polscy Nobliści [Film] / scen. i real. Krzysztof Szmagier.
Warszawa : TVP SA, 2003.
Historia Nagrody Nobla oraz biografie i sylwetki polskich Noblistów
Tmgv 2453, 2274

Tropem polskich noblistów [Dokument elektroniczny] / projekt Hanna Olech, Małgorzata Pieńkowska.
Ostrołęka : Zespół Szkół nr 4, 2002.
CD 217

Wehikuł czasu [Film] / scen.Teresa Trębaczkiewicz-Oziemska, Paweł Siedlik, Tadeusz Przygucki [et al.] ; reż.Mikołaj Haremski ; zdj.Roman Płocki, Józef Romasz [et al.] ; muz.Witold Grabowski.
Warszawa : %f TVP SA, %g 1996-1998
Kaseta zawiera film: Władysław Stanisław Reymont (20 min) [et al.].
Tmgv 920

Władysław Reymont [Film] / [brak real.].
Warszawa : TV Polonia,  2000.
Tmgv 1692


Ziemia obiecana [DVD] / scen. i reż.Andrzej Wajda ; na motywach powieści W.S.Reymonta ; zdj.Witold Sobociński, Edward Kłosiński, Wacław Dybowski ; muz.Wojciech Kilar ; wyst.Daniel Olbrychski, Andrzej Seweryn, Wojciech Pszoniak [et al.].
Warszawa : PRF ZF -"X", 1973.
Ekranizacja powieści Władysława Stanisława Reymonta.
DVD 12
DVD 793


Ziemia obiecana [Film] / scen. i reż.Andrzej Wajda ; na motywach powieści W.S.Reymonta ; zdj.Witold Sobociński, Edward Kłosiński, Wacław Dybowski ; muz.Wojciech Kilar ; wyst.Daniel Olbrychski, Andrzej Seweryn, Wojciech Pszoniak [et al.].
Warszawa : PRF ZF -"X", 1973.
Ekranizacja powieści Władysława Stanisława Reymonta.
Tmgv 238, 237
Tmgv 1228


Ziemia obiecana [Dok. dźw.] / Władysław Stanisław Reymont.
Katowice : Wydawnictwo Aleksandria, cop. 2008.
1 płyta [CD] (21 godz 24 min)
Pełen tekst powieści.
CD 985

Język polski [Dok. dźw.] : Młoda Polska / oprac.Małgorzata Choromańska. - Skierniewice : Marekas Management, [2008].
Cykl powtórzeniowy do matury.
Składa się z epok literackich, w których podane są najważniejsze założenia, nurty i przedstawiciele wraz z ich czołowymi utworami.
Układ treści zgodny z wybranymi standardami egzaminacyjnymi.
Obejmuje zagadnienia od starożytności do współczesności, sygnalizując też najnowsze nurty i tendencje w literaturze.
Płyta zawiera: 1.Czas i nazwa epoki ; 2.Ośrodki artystyczne Młodej Polski: Kraków, Lwów, Zakopane ; 3.Nurty artystyczne epoki: Ekspresjonizm, Impresjonizm, Symbolizm, Secesja ; 4.Apoteoza Artysty i Sztuki ; 5.Czasopisma artystyczne - Życie, Chimera ; 6.Filozofia Modernizmu - Arthur Schopenhauer, Fryderyk Nietzsche, Henri Bergson ; 7.Symboliści francuscy - Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Stefan Mallarme' ; 8.Poezja polska. Życie i twórczość Kazimierza Przerwy Tetmajera ; 9.Poezja polska. Życie i twórczość Leopolda Staffa ; 10.Poezja polska. Życie i twórczość Jana Kasprowicza ; 11.Poezja polska. Życie i twórczość Bolesława Leśmiana ; 12.Kobiety w epoce Młodej Polski ; 13.Muzyka i rzeźba ; 14.Dramaturgia. Życie i twórczość Stanisława Wyspiańskiego ; 15.Dramaturgia. Życie i twórczość Gabrieli Zapolskiej ; 16.Powieściopisarstwo. Życie i twórczość Władysława Stanisława Reymonta ; 17.Powieściopisarstwo. Życie i twórczość Stefana Żeromskiego ; 18.Życie i twórczość Stanisława Przybyszewskiego ; 19.Literatura powszechna. Życie i twórczość Josepha Conrada ; 20.Podsumowanie. Pojęcia i cytaty epoki. Bibliografia.
Czyta Janusz German.
Zakres materiału literackiego pokrywa się z zestawem lektur wskazanych w podstawie programowej dla poziomu podstawowego i rozszerzonego.
CD 926

Józef Rotblat


Polscy Nobliści [DVD] / scen. i real. Krzysztof Szmagier. 
Warszawa : TVP SA, 2003.
Historia Nagrody Nobla oraz biografie i sylwetki polskich Noblistów.
DVD 1291

Polscy Nobliści [Film] / scen. i real. Krzysztof Szmagier.
Warszawa : TVP SA, 2003.
Historia Nagrody Nobla oraz biografie i sylwetki polskich Noblistów
Tmgv 2453, 2274

Henryk Sienkiewicz

Artysta i niepokój wieku - Henryk Sienkiewicz 1846-1916 [Film] / scen. i real. Jacek Kubiak. Warszawa : Telewizja Polska S.A., 1998.
Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza.
Tmgv 2202
Tmgv 2086, 1053


Epos naszej ery [Film] / scen.Gracjana Miller-Zielińska ; reż.Henryk Zieliński ; zdj.Hubert Waliszewski ; opr.muz.Aleksander Przybytek.
Warszawa : TVP SA, 1997.
Jak powstało "Quo vadis" i rozumowanie, którym operował Henryk Sienkiewicz.
Tmgv 1011

M. Bodych.
Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ, 2007.
1 płyta [CD] (56 min)
Książka w formacie audio na płycie CD.
CD 936

Henryk Sienkiewicz - Quo vadis [Dok. dźw.] : (omówienie powieści) / oprac. A. I. Kordela i M. Bodych.
Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ, 2007.
Książka w formacie audio na płycie CD.
CD 941

Henryk Sienkiewicz [DVD]. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 200?.
Płyta zawiera filmy: 1.Larum grają... rzecz o Henryku Sienkiewiczu. cz.1 / scen.Jacek Bartyzel, Waldemar Szarek ; reż.Waldemar Szarek ; zdj.Włodzimierz Głodek ; muz.Teresa Kruczek ; wyst.Andrzej Grabarczyk, Rafał Królikowski, Anna Powierza (Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza) (40 min) ; 2.Spór o Sienkiewicza / scen. i reż.Lucyna Smolińska, Mieczysław Sroka ; zdj.Jacek Prosiński, Dariusz Kopciński ; oprac. muz.Aleksander Przybytek ; wyst.Artur Żmijewski, Cezary Morawski [et al.] (55 min) ; 3.Larum grają... rzecz o Henryku Sienkiewiczu. cz.2 (45 min) [et al.].

DVD 1745

Impuls amerykański [Film] : rzecz o Henryku Sienkiewiczu / scen. i reż. Włodzimierz Szpak.
Warszawa : Telewizja Polska S.A., 2001.
Epizod amerykański z życia Sienkiewicza. Lata 1876-1878 spędzone w Ameryce.
Tmgv 1484

Janko Muzykant [Film] / Henryk Sienkiewicz ; scen. Marek Prałat ; reż. Halina Łabonarska.
Teatr dla dzieci według noweli Henryka Sienkiewicza.
Tmgv 786, 471

Język polski 2 [DVD] / scen. Antoni Orwiński [et al.] ; reż. Ignacy Szczepański [et al.] ; real. Antoni Orwiński.
Łódź : Wytwórnia Filmów Oświatowych, 1976-89.
Płyta zawiera film: Oblęgorek H.Sienkiewicza (Film zrealizowany w 130 rocznicę urodzin Henryka Sienkiewicza we wnętrzach Oblęgorka) (18 min) [et al.].
DVD 1174
Ignacy Szczepański [et al.] ; real. Antoni Orwiński.
Łódź : Wytwórnia Filmów Oświatowych, 1976-85.
Kaseta zawiera film: Oblęgorek H.Sienkiewicza (Film zrealizowany w 130 rocznicę urodzin Henryka Sienkiewicza we wnętrzach Oblęgorka) (18 min) [et al.].
Tmgv 270

Krzyżacy [DVD] / scen.Jerzy Stefan Stawiński, Aleksander Ford ; na podst. powieści H.Sienkiewicza ; reż.Aleksander Ford ; zdj.Mieczysław Jahoda ; muz.Kazimierz Serocki ; wyst.Mieczysław Kalenik, Grażyna Staniszewska, Aleksander Fogiel [et al.].
Warszawa : ZRF "Studio", 1960.
Ekranizacja powieści Henryka Sienkiewicza.
DVD 428, 429, 752

Krzyżacy [Film] / scen.Jerzy Stefan Stawiński, Aleksander Ford ; na podst. powieści H.Sienkiewicza ; reż.Aleksander Ford ; zdj.Mieczysław Jahoda ; muz.Kazimierz Serocki ; wyst.Mieczysław Kalenik, Grażyna Staniszewska, Aleksander Fogiel [et al.].
Warszawa : ZRF "Studio", 1960.
Tmgv 195, 196, 1060, 1931, 986, 987.

Krzyżacy [Dok. dźw.] / Henryk Sienkiewicz.
Michałowice : BookMedia, [2006].
2 płyty [CD] (11 godz ; 12 godz)
Pełna i kompletna treść powieści - ponad 23 godziny nagrania w formacie mp3.
CD 736

Krzyżacy [Dok. dźw.] / Henryk Sienkiewicz.
Warszawa : A.A.MTJ, p 2006.
2 płyty [CD] (30 godz 42 min)
Powieść historyczna - pełna wersja.
CD 594

Larum grają... rzecz o Henryku Sienkiewiczu [Film] : cz.1 / scen.Jacek Bartyzel, Waldemar Szarek ; reż.Waldemar Szarek ; zdj.Włodzimierz Głodek ; muz.Teresa Kruczek ; wyst.Andrzej Grabarczyk, Rafał Królikowski, Anna Powierza.
Warszawa : TVP SA, 1996.
Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza.
Tmgv 1386, 770.

Larum grają... rzecz o Henryku Sienkiewiczu [Film] : cz.2 / scen.Jacek Bartyzel, Waldemar Szarek ; reż.Waldemar Szarek ; zdj.Włodzimierz Głodek ; muz.Teresa Kruczek ; wyst.Andrzej Grabarczyk, Rafał Królikowski, Anna Powierza.
Warszawa : TVP SA, 1996.
Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza.
Tmgv 1385, 770

Latarnik [DVD] / scen.Konrad Frejdlich, Zygmunt Skonieczny ; wg noweli H.Sienkiewicza ; reż.Zygmunt Skonieczny ; zdj.Władysław Nagy ; muz.Leszek Orlewicz ; wyst.Józef Pieracki, Józef Osławski, Antoni Jurasz [et al.].
Warszawa : PRF ZF "Profil", 1976.
Adaptacja noweli Henryka Sienkiewicza.
DVD 1062

Latarnik [Film] / scen.Konrad Frejdlich, Zygmunt Skonieczny ; wg noweli H.Sienkiewicza ; reż.Zygmunt Skonieczny ; zdj.Władysław Nagy ; muz.Leszek Orlewicz ; wyst.Józef Pieracki, Józef Osławski, Antoni Jurasz [et al.].
Warszawa : PRF ZF "Profil", 1976.
Adaptacja noweli Henryka Sienkiewicza.
Tmgv 1916, 2027, 2102

Latarnik [Dok. dźw.] / Henryk Sienkiewicz.
Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ, p 2007.
1 płyta [CD] (45 min)
Nowela - pełna wersja.
CD 1006

Marynia [Film] / scen.Bożena Hlebowicz, Andrzej Mularczyk ; na motywach powieści H.Sienkiewicza "Rodzina Połanieckich" ; reż.Jan Rybkowski ; zdj.Marek Nowicki ; muz.Wojciech Kilar ; wyst.Anna Nehrebecka, Andrzej May, Anna Milewska [et al.].
Warszawa : PRF ZF "Perspektywa", 1983.
Film obyczajowy na motywach powieści Henryka Sienkiewicza "Rodzina Połanieckich".
Tmgv 1924

Ogniem i mieczem [DVD] / scen. i reż.Jerzy Hoffman ; na podst. powieści Henryka Sienkiewicza ; zdj.Grzegorz Kędzierski ; muz.Krzesimir Dębski ; wyst.Izabella Scorupco, Michał Żebrowski, Aleksander Domogarow [et al.].
Warszawa : ZODIAK Jerzy Hoffman Film Production Sp. z o.o, 1999.
DVD 2, 3
DVD 774, 775
ZCD 74


Ogniem i mieczem
[Film] / scen. i reż.Jerzy Hoffman ; na podst. powieści Henryka Sienkiewicza ; zdj.Grzegorz Kędzierski ; muz.Krzesimir Dębski ; wyst.Izabella Scorupco, Michał Żebrowski, Aleksander Domogarow [et al.].
Warszawa : TVP SA, 1999.
Tmgv 1946
Tmgv 1047, 1264, 1360


Ogniem i mieczem
[Dok. dźw.] / Henryk Sienkiewicz.
Warszawa : A.A.MTJ, p 2007.
3 płyty [CD] (33 godz 27 min)
Powieść historyczna - pełna wersja.
CD 1007

Opowiadania [Dok. dźw.] / Henryk Sienkiewicz ; opr. muz. i real. Stanisław Szydło.
Sosnowiec : Wydawnictwo Aleksandria, 2006.
1 płyta [CD] (60 min)
Płyta zawiera: 1.Dwie łąki (11 min 25 s) ; 2.Sahem (18 min 36 s) ; 3.Co się raz stało w Sydonie (30 min 22 s).
CD 583

Pan Wołodyjowski [DVD] / scen. Jerzy Lutowski, Jerzy Hoffman ; na podst. powieści H. Sienkiewicza ; reż. Jerzy Hoffman.
Warszawa : APF, ZRF "Kamera", 1969.
DVD 6, 7
DVD 778, 779

Pan Wołodyjowski [Film] / scen. Jerzy Lutowski, Jerzy Hoffman ; na podst. powieści H. Sienkiewicza ; reż. Jerzy Hoffman.
Warszawa : APF, ZRF "Kamera", 1969.
Tmgv 220, 1951
Tmgv 1897, 829


Pan Wołodyjowski [Dok. dźw.] / Henryk Sienkiewicz.
Warszawa : A.A.MTJ, p 2007.
2 płyty [CD] (23 godz 6 min)
Powieść historyczna - pełna wersja.
CD 1008

Polscy Nobliści [DVD] / scen. i real. Krzysztof Szmagier. 
Warszawa : TVP SA, 2003.
Historia Nagrody Nobla oraz biografie i sylwetki polskich Noblistów.
DVD 1291

Polscy Nobliści [Film] / scen. i real. Krzysztof Szmagier.
Warszawa : TVP SA, 2003.
Historia Nagrody Nobla oraz biografie i sylwetki polskich Noblistów
Tmgv 2453, 2274

Potop [DVD] / scen. Jerzy Hoffman, Adam Kersten, Wojciech Żukrowski ; na podst. powieści Henryka Sienkiewicza ; reż. Jerzy Hoffman.
Warszawa : APF PRF "Zespoły Filmowe", 1974.
DVD 4, 5
DVD 776, 777


Potop [Film] / scen. Jerzy Hoffman, Adam Kersten, Wojciech Żukrowski ; na podst. powieści Henryka Sienkiewicza ; reż. Jerzy Hoffman.
Warszawa : APF PRF "Zespoły Filmowe", 1974.
Tmgv 229, 230
Tmgv 1952, 1953

Tmgv 1003, 1005, 1384, 1385, 1386, 1387, 1871, 1870

Potop [Dok. dźw.] / Henryk Sienkiewicz.
Katowice : Wydawnictwo Aleksandria, cop. 2007.
3 płyty [CD] (50 godz 40 min)
Pełen tekst powieści.
CD 990

Quo vadis
[DVD] / scen. i reż. Jerzy Kawalerowicz ; na podst. powieści H. Sienkiewicza.
Warszawa : TVP SA, [2001].
DVD 53
DVD 782


Quo vadis [Film] / scen. i reż. Jerzy Kawalerowicz ; na podst. powieści H. Sienkiewicza.
Warszawa : TVP SA, 2001.
Tmgv 1822, 1823, 1836, 2179

Quo vadis [Film] / reż. Mervyn LeRoy ; na podst. powieści H. Sienkiewicza.
USA, : [s.n.], 1951.
Amerykańska adaptacja powieści Henryka Sienkiewicza.
Tmgv 999


Quo vadis [Dok. dźw.] / Henryk Sienkiewicz.
Warszawa : A.A.MTJ, p 2006.
2 płyty [CD] (25 godz 53 min)
Powieść historyczna - pełna wersja.
CD 595

Spotkania z literaturą
[Film] / scen.Barbara Hanna Grzybowska-Kuligowska, reż.Henryk Drygalski, Henryk Talar ; real.Barbara Hanna Grzybowska-Kuligowska ; zdj.Norbert Gawin ; oprac. muz.Teresa Bancer.
Warszawa : TVP, 19??).
Kaseta zawiera film: Henryk Sienkiewicz - "W pustyni i w puszczy" (Fragmenty filmu "W pustyni i w puszczy" w reż. W.Ślesickiego) (35 min) [et al.].
Tmgv 55,

Szkice węglem
[Film] / scen.Leonard Buczkowski, Ariadna Demkowska ; wg opowiadania Henryka Sienkiewicza ; reż.Antoni Bohdziewicz ; zdj.Władysław Forbert ; muz.Tomasz Kiesewetter ; wyst.Barbara Wałkówna, Wiesław Gołas, Józef Zbiróg [et al.].
Łódź : WFF, 1956.
Adaptacja noweli Henryka Sienkiewicza - ponury dramat chłopskiej rodziny z drugiej połowy XIX w. ; uwiedziona przez gminnego pisarza (w zamian za obietnicę zwolnienia męża od służby wojskowej) kobieta ginie z ręki zazdrosnego męża.
Tmgv 2655, 2664

Tropem polskich noblistów [Dokument elektroniczny] / projekt Hanna Olech, Małgorzata Pieńkowska.
Ostrołęka : Zespół Szkół nr 4, 2002.
CD 217

Twórcy literatury [DVD]. - Warszawa : TVP SA, 1996-2005.
Płyta zawiera film: Artysta i niepokój wieku - Henryk Sienkiewicz 1846-1916 / scen. i real.Jacek Kubiak ; zdj.Mirosław Skrzypczak ; il.muz.Andrzej Szalbierz (50 min) [et al.].
DVD 525, 526

W Oblęgorku Henryka Sienkiewicza [Film] / scen. i real.Lucyna Smolińska, Mieczysław Sroka ; zdj.S. Orman ; opr.muz.Andrzej Fronczak.
Warszawa : TVP SA, 1995.
Dzieje daru społeczeństwa dla pisarza.
Tmgv 680

W pustyni i w puszczy [DVD] / scen. i reż.Gavin Hood ; na podst. powieści H.Sienkiewicza ; muz.Krzesimir Dębski ; wyst.Karolina Sawka, Adam Fidusiewicz, Artur Żmijewski, Andrzej Strzelecki [et al.].  Warszawa : Vision Film, 2001.
ZCD 38, 75
DVD 200, 746


W pustyni i w puszczy
[DVD] / scen. i reż.Władysław Ślesicki ; na podst. powieści H.sienkiewicza ; zdj.Bogusław Lambach ; muz.Andrzej Korzyński ; wyst.Monika Rosca, Tomasz Mędrzak [et al.]. Warszawa : PRF ZF "Iluzjon", 1973.
DVD 22

W pustyni i w puszczy [Film] / scen. i reż.Władysław Ślesicki ; na podst. powieści H.sienkiewicza ; zdj.Bogusław Lambach ; muz.Andrzej Korzyński ; wyst.Monika Rosca, Tomasz Mędrzak [et al.]. Warszawa : PRF ZF "Iluzjon", 1973.
Tmgv 203, 204, 1058, 1059, 970, 971.

W pustyni i w puszczy [Film] / scen. i reż.Gavin Hood ; na podst. powieści H.Sienkiewicza ; muz.Krzesimir Dębski ; wyst.Karolina Sawka, Adam Fidusiewicz, Artur Żmijewski, Andrzej Strzelecki [et al.]. Warszawa : Vision Film, 2001.
Tmgv 1683, 1826, 1825.

W pustyni i w puszczy [Dok. dźw.] / Henryk Sienkiewicz.
Michałowice : BookMedia, [2006].
1 płyta [CD] (ca 10 godz)
Powieść przygodowa - ponad 10 godzin nagrania w formacie mp3.
CD 682, 741

W pustyni i w puszczy [Dok. dźw.] / Henryk Sienkiewicz.
Warszawa : A.A.MTJ, p 2006.
1 płyta [CD] (12 godz 5 min)
Powieść przygodowa - pełna wersja.
CD 593

Wehikuł czasu
[Film] / scen.Teresa Trębaczkiewicz-Oziemska, Halina Olczak-Moraczewska, Paweł Siedlik [et al.] ; reż.Mikołaj Haremski ; zdj.Józef Romasz, Roman Płocki, Tomasz Lewiński [et al.] ; muz.Witold Grabowski.
Warszawa : TVP SA, 1998.
Kaseta zawiera film: Z wizytą w Oblegorku (21 min) [et al.].
Tmgv 969

Bastion wśród potopu
[Dok. dźw.] / Henryk Sienkiewicz ; Zofia Chmurowa.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1990].
TK 222

Cny język Polaków [Film] / scen. i reż. Piotr Załuski.
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004.
Filmy prezentujące dzieje języka i literatury polskiej na przestrzeni wieków, z uwzględnieniem średniowiecza, tradycji kultury antycznej oraz nawiązań do motywów biblijnych w literaturze i kulturze polskiej.
Kaseta zawiera film: Starożytności literackie XX wieku : ...od Sienkiewicza do Kubiaka...
Tmgv 2193, 1227

Język polski [Dok. dźw.] : pozytywizm / oprac.Małgorzata Choromańska.
Skierniewice : Marekas Management, [2008].
Cykl powtórzeniowy do matury.
Składa się z epok literackich, w których podane są najważniejsze założenia, nurty i przedstawiciele wraz z ich czołowymi utworami.
Układ treści zgodny z wybranymi standardami egzaminacyjnymi.
Obejmuje zagadnienia od starożytności do współczesności, sygnalizując też najnowsze nurty i tendencje w literaturze.
Płyta zawiera: 1.Czas i nazwa epoki ; 2.Idee i hasła polskiego Pozytywizmu ; 3.Filozofia pozytywistyczna - (Francja) August Comte, Hipolit Taine, (Anglia) Herbert Spencer, John Stuart Mill, (Niemcy) Marks i Engels ; 4.Spór Młodych ze Starymi ; 5.Realizm i Naturalizm ; 6.Powieści tendencyjne. Dziennikarstwo ; 7.Życie i twórczość Bolesława Prusa ; 8.Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza ; 9.Życie i twórczość Elizy Orzeszkowej ; 10.Nowelistyka pozytywistyczna ; 11.Literatura powszechna. Życie i twórczość Fiodora Dostojewskiego ; 12.Poezja pozytywistyczna. Życie i twórczość Adama Asnyka ; 13.Poezja pozytywistyczna. Życie i twórczość Marii Konopnickiej ; 14.Podsumowanie ; 15.Cytaty epoki ; 16.Bibliografia.
Zakres materiału literackiego pokrywa się z zestawem lektur wskazanych w podstawie programowej dla poziomu podstawowego i rozszerzonego.
CD 925

Maria Skłodowska – Curie

Historia 4 [DVD] / scen. Maria Tymowska [et al.] ; real.Maria Pakuła [et al.] ; zdj.Tadeusz Stefanek [et al.] ; oprac. muz.Henryk Rogala, Ryszard Masłowski.
Łódź : WFO, 1967-1973 ; Warszawa : WF "Czołówka", 1976-1978.
Płyta zawiera film: Z dziejów nauki polskiej (Film prezentuje wybitne postacie uczonych polskich): Cz. 1 (21 min) ; Cz. 2 (15 min) ; 3.Maria Skłodowska-Curie (Film zrealizowany z okazji przypadającej 7 listopada 1967 roku 100 rocznicy urodzin M. Skłodowskiej-Curie ; Zawiera bogaty materiał ikonograficzny oraz nieznane dotychczas sekwencje filmowe, np. moment wręczania II nagrody Nobla. W filmie występują uczniowie i członkowie rodziny) (20 min) [et al.].
DVD 1154

Historia. Cz.4 [Film] / scen. Maria Tymowska [et al.] ; real.Maria Pakuła [et al.] ; zdj.Tadeusz Stefanek [et al.] ; oprac. muz.Henryk Rogala, Ryszard Masłowski.
Łódź : WFO, 1967-1973 ; Warszawa : WF "Czołówka", 1976-1978.
Kaseta zawiera film: Maria Skłodowska-Curie (20 min) [et al.].
Tmgv 599

Maria [DVD] / real.Krzysztof Szmagier ; zdj.Andrzej Ostaszewski, Piotr Kamiński ; opr.muz.Małgorzata Przedpełska-Bieniek.
Warszawa : ZAF "KADR", 1998.
Film dokumentalny o życiu laureatki Nagród Nobla, ukazujący jej karierę naukową oraz życie prywatne (45 min).
DVD 1187

Maria [Film] / real.Krzysztof Szmagier ; zdj.Andrzej Ostaszewski, Piotr Kamiński ; opr.muz.Małgorzata Przedpełska-Bieniek.
Warszawa : ZAF "KADR", 1998.
Film dokumentalny o życiu laureatki Nagród Nobla, ukazujący jej karierę naukową oraz życie prywatne (45 min).
Tmgv 1588

Maria Curie
[Film] : poza zasięgiem wzroku / scen.Raymond Storey, Heather Conkie, Barbara Nichol ; reż.Richard Mozer ; zdj.Rick Maguire ; muz.John Welsman ; wyst.Kate Trotter, Natalie Vansier, Colleen Rennison [et al.].
Kanada : Devine Entertainment, 1998.
Film przygodowy dla młodzieży o wynalazkach Marii Skłodowskiej Curie (53 min).
Tmgv 1436

Maria Skłodowska-Curie [Film] / scen. i reż.Bohdan Rączkowski ; zdj.Ryszard Janowski, Jan Muszyński ; opr.muz.Andrzej Milanowski.
Warszawa : TVP SA, 2004.
Film dokumentalny o życiu laureatki Nagród Nobla, ukazujący jej karierę naukową oraz ważne momenty z życia prywatnego (33 min).
Tmgv 2076

Polscy Nobliści [DVD] / scen. i real. Krzysztof Szmagier. 
Warszawa : TVP SA, 2003.
Historia Nagrody Nobla oraz biografie i sylwetki polskich Noblistów.
DVD 1291

Polscy Nobliści [Film] / scen. i real. Krzysztof Szmagier.
Warszawa : TVP SA, 2003.
Historia Nagrody Nobla oraz biografie i sylwetki polskich Noblistów
Tmgv 2453, 2274

Były sobie odkrycia [DVD] / real. Albert Barille.
Francja : Procidis, 1994.
Filmy animowane dla dzieci o odkrywcach i ich wynalazkach.
Płyta zawiera odcinek: Maria Skłodowska-Curie (25 min) [et al.].
DVD 324

Były sobie odkrycia [Film] / real. Albert Barille.
Francja : Procidis, 1994.
Filmy animowane dla dzieci o odkrywcach i ich wynalazkach.
Płyta zawiera odcinek: Maria Skłodowska-Curie (25 min) [et al.].
Tmgv 2629
            
Wisława Szymborska

Chwilami życie bywa znośne... [Film] : przewrotny portret Wisławy Szymborskiej / scen. i reż. Katarzyna Kolenda-Zaleska.
Warszawa : Telewizja TVN, 2009.
Wisława Szymborska, laureatka Literackiego Nobla z 1996 roku, nie znosi udzielać wywiadów i występować publicznie. Skromna, dowcipna, tajemnicza. Trudno do niej dotrzeć. Ale w końcu, po wielu próbach, dziennikarka Faktów TVN, Katarzyna Kolenda-Zaleska namówiła wielką poetką na niezwykłą podróż i film dokumentalny. Wisława Szymborska nie lubi się zwierzać i nie rozumie ludzi, którzy całe swoje prywatne życie wystawiają na sprzedaż. Wszystko co powinniśmy o niej wiedzieć, napisała w swoich wierszach. Jeśli jednak poetka zgodzi się wystąpić publicznie - gromadzi tłumy, których może jej pozazdrościć niejedna gwiazda pop kultury. W filmie opowiadają o niej sami wielcy - reżyser Woody Allen, filozof i pisarz Umberto Eco, były prezydent Czech Vaclav Havel, legendarna badaczka szympansów Jane Goodall. A także najbliżsi przyjaciele, krytycy literatury, pisarze tacy jak Jerzy Pilch (73 min).
Tmgv 2889, 2876

Polscy Nobliści [DVD] / scen. i real. Krzysztof Szmagier. 
Warszawa : TVP SA, 2003.
Historia Nagrody Nobla oraz biografie i sylwetki polskich Noblistów.
DVD 1291

Polscy Nobliści [Film] / scen. i real. Krzysztof Szmagier.
Warszawa : TVP SA, 2003.
Historia Nagrody Nobla oraz biografie i sylwetki polskich Noblistów
Tmgv 2453, 2274

Radość pisania [Film] / scen. i reż. Antoni Krauze.
Kraków : TVP SA, 2005.
Film dokumentalny o Wisławie Szymborskiej, poetce, laureatce literackiej Nagrody Nobla w 1996r (52 min).
Tmgv 2633

Tropem polskich noblistów [Dokument elektroniczny] / projekt Hanna Olech, Małgorzata Pieńkowska.
Ostrołęka : Zespół Szkół nr 4, 2002.
CD 217

Wisława Szymborska [Film] / scen. i real.Stanisław Kubiak ; zdj.Tadeusz Owsianko, Piotr Sędzikowski, Jeremi Grzywa ; muz.Kamil Przyboś.
Wrocław : TVP SA, 2007.
Film dokumentalny o Wisławie Szymborskiej (24 min).
Tmgv 2811

Wisławy Szymborskiej "Nic darowane" [Film] : wierszem i pieśnią... / real.Jacek Dybowski ; zdj.Piotr Borowiec [et al.] ; muz.Janusz Tylman ; wyst.Wisława Szymborska, Krystyna Janda [et al.].
Warszawa : TVP SA, 1999.
Prezentacja tomiku wierszy Wisławy Szymborskiej w różnych językach (38 min).
Tmgv 1129

Dwukropek [Dok. dźw.] / Wisława Szymborska.
Kraków : Wydawnictwo a5, 2006.
1 płyta [CD] (36)
Wisława Szymborska czyta swoje wiersze z tomu "Dwukropek": 1.Nieobecność (1:55) ; 2.ABC (0:43) ; 3.Wypadek drogowy (1:19) ; 4.Nazajutrz - bez nas (0:58) ; 5.Moralitet leśny (2:22) ; 6.Zdarzenie (1:57) ; 7.Pociecha (2:07) ; 8.Stary profesor (2:26) ; 9.Perspektywa (1:06) ; 10.Uprzejmość niewidomych (2:03) ; 11.Monolog psa zaplątanego w dzieje (4:03) ; 12.Wywiad z Atropos (2:58) ; 13.Okropny sen poety (2:40) ; 14.Labirynt (2:13) ; 15.Nieuwaga (2:53) ; 16.Grecki posąg (1:58) ; 17.Właściwie każdy wiersz (1:39).
CD 1116

Dwukropek [Dt] / Wisława Szymborska.
Kraków : Wydawnictwo a5, 2005.
CD 1116 druk

Język polski [Dok. dźw.] : współczesność / oprac.Małgorzata Choromańska.
Skierniewice : Marekas Management, [2008].
Cykl powtórzeniowy do matury.
Składa się z epok literackich, w których podane są najważniejsze założenia, nurty i przedstawiciele wraz z ich czołowymi utworami.
Układ treści zgodny z wybranymi standardami egzaminacyjnymi.
Obejmuje zagadnienia od starożytności do współczesności, sygnalizując też najnowsze nurty i tendencje w literaturze.
Płyta zawiera: 1.Czas i periodyzacja Współczesności ; 2.Twórczość czasu wojny. Poezja Kolumbów Rocznik XX ; 3.Życie i twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ; 4.Życie i twórczość Tadeusza Różewicza ; 5.Życie i twórczość Tadeusza Borowskiego ; 6.Życie i twórczość Hanny Krall ; 7.Życie i twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego ; 8.Twórczość socrealistyczna lat 1949-1956 ; 9.Twórczość Pokolenia Współczesności 1956-1968. Nowe nurty w literaturze polskiej ; 10.Neoklasycyzm. Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska ; 11.Turpizm. Życie i twórczość Rafała Wojaczka ; 12.Lingwizm. Życie i twórczość Mirona Białoszewskiego ; 13.Twórczość drugoobiegowa lat 1978-1989. Poezja religijna. Ks. Jan Twardowski ; 16.Twórczość po 1989 roku. Pokolenie bruLionu ; 17. Filozofia egzystencjalna ; 18.Życie i twórczość Alberta Camusa ; 19.Podsumowanie. Pojęcia i cytaty epoki ; 20.Bibliografia.
Czyta Janusz German.
Zakres materiału literackiego pokrywa się z zestawem lektur wskazanych w podstawie programowej dla poziomu podstawowego i rozszerzonego.
CD 928

Literatura polska [Film] : wykłady z historii literatury polskiej : Kas.5 / real.Cezary Gierszewski, Krzysztof Kornacki, Mirosław Przylipiak [et al.].
Gdańsk : Akademicka Telewizja Edukacyjna, 1997.
Wykłady telewizyjne przygotowane przez pracowników naukowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego.
Kaseta zawiera film: Wizja świata i koncepcja człowieka w polskiej poezji współczesnej. Cz.2, Poezja Wisławy Szymborskiej i ks. Jana Twardowskiego / Kazimierz Nowosielski (23 min) [et al.].
Tmgv 1333

Wizja świata i koncepcja człowieka w polskiej poezji współczesnej
[Film] : cz.2 / real.Cezary Gierszewski, Krzysztof Kornacki, Mirosław Przylipiak, Natasza Dziwisz.
Gdańsk : Akademicka Telewizja Edukacyjna, 1997.
Wykłady telewizyjne przygotowane przez pracowników naukowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego na temat poezji Wisławy Szymborskiej i ks.Jerzego Twardowskiego (20 min).
Tmgv 1371

Spotkania z literaturą [DVD].
Warszawa : TVP SA, 199? ; Kraków : TVP SA, 1995.
Płyta zawiera film: Obóz głodowy pod Jasłem, Radość pisania - Wisława Szymborska (6 min) [et al.].
DVD 519

Spotkania z literaturą [Film] : Cz.2 : Kas.4 / scen.Barbara Hanna Kuligowska ; reż.Waldemar Stroński, Henryk Talar. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1995.
Pakiet multimedialny. Filmy prezentują wybrane pozycje z literatury polskiej głównie poezję - od czasów międzywojennych po współczesność. Zawiera audycję: 1.Obmyślam świat - Wisława Szymborska [et al.].
Tmgv 731

Taki to mroczny czas [Film] / scen. i reż.Luiza Jesipowicz, Grzegorz Płocha ; zdj.Marek Dawid ; opr.muz.Marek Czapczak ; wyst.Andrzej Chyra, Dominika Ostałowska [et al.].
Warszawa : TVP SA, 1995.
Wspomnienia Warszawiaków z Powstania Warszawskiego. Połączenie filmu dokumentalnego (materiały archiwalne i wywiady) z widowiskiem poetyckiem (wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Jerzyny recytowane przez aktorów) (25 min).
Tmgv 2699

Lech Wałęsa

Lech Wałęsa - Droga do prawdy [DVD].
Warszawa : WFDiF, Grube Ryby, 2008.
Jest to zmontowany w jedną spójną całość zlepek materiałów dokumentalnych poświęconych byłemu prezydentowi RP. Znajdziemy tam zarówno fragmenty innych filmów dokumentalnych, jak i urywki kronik filmowych czy nigdy nie publikowane wywiady (między innymi ten udzielony po otrzymaniu pokojowej Nagrody Nobla). Materiał zawiera również zdjęcia przybliżające prywatne życie bohatera (46 min).
DVD 1063

Lech Wałęsa [Film] : Bilans dwu dekad / scen. i reż.Adam Kinaszewski ; zdj.Wojciech Ostrowski, Grzegorz Dolecki.
Warszawa : TVP SA, 2003.
Historia i portret Lecha Wałęsy począwszy od uczestnictwa w nielegalnych strukturach w latach 70., poprzez strajki i powstanie "Solidarności" w roku 1980, prezydenturę i dzień dzisiejszy. Portret nakreślony przez bliskich współpracowników byłego prezydenta, których czas podzielił na zwolenników i przeciwników (55 min).
Tmgv 2061

Nobel dla przyszłości [Film] / scen. i reż.Jakub Kossakowski ; zdj.Michał Jarosiński.
Warszawa : TVP SA,  2008.
Film przypomina okoliczności przyznania Pokojowego Nobla Lechowi Wałęsie w 1983 roku (25 min).
Tmgv 2814

Polscy Nobliści [DVD] / scen. i real. Krzysztof Szmagier. 
Warszawa : TVP SA, 2003.
Historia Nagrody Nobla oraz biografie i sylwetki polskich Noblistów.
DVD 1291

Polscy Nobliści [Film] / scen. i real. Krzysztof Szmagier.
Warszawa : TVP SA, 2003.
Historia Nagrody Nobla oraz biografie i sylwetki polskich Noblistów
Tmgv 2453, 2274

Spotkanie z twórczynią ludową Panią Czesławą Lewandowską.
Napisał Edyta Lachowska   
SPOTKANIE Z PANIĄ CZESŁAWĄ LEWANDOWSKĄ

14 czerwca 2011 roku w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce odbyło się spotkanie z twórczynią ludową Panią Czesławą Lewandowską. W spotkaniu wzięła udział młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego.
Pod kierunkiem pani Lewandowskiej uczniowie tworzyli piękne kwiaty z bibuły.
Celem zajęć była popularyzacja kurpiowskiej twórczości ludowej.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

 

 

<< Start < Poprzednia 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 649 - 657 z 1003
 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce