Logo strony BP w Ostrołęce
wtorek, 26 lipiec 2016
 
Serwis prasowy 2/2007
Młodociane matki
Napisał Edyta Dobek   

MŁODOCIANE MATKI

Zestawienie bibliograficzne

Książki


 1. Nastoletnie matki : psychologiczne aspekty ciąży, porodu i połogu / Mariola Bidzan. - Kraków : Impuls, 2007.
 2. Nastoletnie matki w Polsce : studium demograficzne na podstawie badania "Ankieta Młodych Matek" z 1988 r. / Wiktoria Wróblewska. - Warszawa : SGH. Instytut Statystyki i Demografii, 1991.
 3. Nasze sprawy, nasze głosy / [Veronika Auer et al. ; tł. Jakub Mędrek]. - Kraków : Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu, 2011.
 4. Nieletnie dziewczęta samotnie wychowujące dzieci a ich przygotowanie do radzenia sobie z ograniczeniami losu : diagnoza stanu kompetencji / Anna Więcławska. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005.
 5. Nieplanowana ciąża / Josh McDowell, Ed Stewart ; [przekł. Ewa Małecka]. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Vocatio", cop. 2010.
 6. Samotne matki, samotni ojcowie : o rodzinach niepełnych w Polsce / Danuta Graniewska, Krystyna Krupa, Bożena Balcerzak-Paradowska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1986
 7. Środowisko - młodzież - zdrowie : pedagogiczne i psychologiczne wymiary zagrożeń życia i rozwoju młodzieży / red. nauk. Jan A. Malinowski, Aleksander Zandecki ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Studium Pedagogiczne. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2007.

Artykuły z czasopism


 1. Ciąża i macierzyństwo nastoletnich dziewcząt - problematyka diagnozy i prewencji / Alicja Skowrońska. // Pampaedia. – 2004, Nr 1, s. 215-231
 2. Ciąża nastolatek jedną z przyczyn zawierania małżeństw przez młodocianych / Urszula Kempińska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 6, s. 13-19
 3. Ciąża nieletniej - głos wychowawcy / Tomasz Nesterak.// Nowa Szkoła. - 2007, nr 3, s. 47-49
 4. Ciąże nieletnich / Teresa Umer // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 1 dod. s.12-15
 5. Edukacja seksualna ABC / Krystyna Urban.// Wychowawca. - 2009, nr 4, s. 10-13
 6. Koniec status quo / Tomasz P. Terlikowski. // Przegląd Powszechny. – 2008, nr 7/8, s. 261-265 Dot. sprawy aborcji u nastolatki.
 7. Małoletnie rodzicielstwo jako problem psychospołeczny / Grażyna Mikołajczyk-Lerman.// Polityka Społeczna. - 2007, nr 8, s. 54-59
 8. Nastoletnie macierzyństwo - rozważania o sytuacji psychospołecznej młodocianych matek / Adrianna Sarnat-Ciastko. // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika. – 2008, T. 17, s. 141-157
 9. Nastoletnie macierzyństwo, transmisja biedy, wykluczenie społeczne / Paulina Bunio-Mroczek. // Praca Socjalna. - 2010, nr spec., s. 105-117
 10. Nastoletnie macierzyństwo we współczesnej Polsce / Piotr Szukalski. // Polityka Społeczna. - 2011, nr 1, s. 14-18
 11. Nastoletnie macierzyństwo w Polsce : ujęcie regionalne / Piotr Szukalski. // Praca Socjalna. - 2010, nr spec., s. 135-157
 12. Nastoletnie matki w Polsce - przygotowanie do życia seksualnego / Wiktoria Wróblewska // Problemy Rodziny. - 1992, nr 3, s. 9
 13. Niechciane macierzyństwo / Mieczysław Kuriański.// Wychowawca. - 2011, nr 3, s. 14-15
 14. Niektóre cechy osobowości nastolatek oczekujących dziecka a ich więź z nienarodzonym dzieckiem / Mariola Bidzan, Monika Redzimska.// Psychologia Rozwojowa. – 2006, T. 11, nr 3, s. 145-151
 15. Nieletnia matka - diagnoza zjawiska / Dominika Rodacka-Wróbel // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 1996, nr 4, s. 138-144
 16. Nieletnie macierzyństwo w perspektywie statystycznej i prawie polskim / Anna Więcławska. // Paedagogia Christiana. - 2003, t. 2, s. 187-190
 17. Nieletnie matki - niechciany problem / Ewa Zawisza-Masłyk.// Opieka Wychowanie Terapia. - 2009, nr 3/4, s. 8-12
 18. Nieletnie matki w Polsce / Jan Kolbowski // Problemy Rodziny. – 1988, nr 4, s. 27
 19. Niepotrzebny brat / Maria Mojzesowicz. // Wychowawca. - 2010, nr 3, s. 20-21 Niedojrzałość macierzyńska młodych kobiet.
 20. O sytuacji młodocianych matek / Anna Malec.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 2, s. 35-38
 21. Płodność nastolatek w powojennej Polsce / Piotr Szukalski.// // Wiadomości Statystyczne. - 2009, nr 2, s. 32-45
 22. Poczucie sensu życia matek samotnie wychowujących dzieci / Anna Więcławska. // Paedagogia Christiana. - 2007, t. 1, s. 191-203
 23. Praca z małoletnimi matkami / Ewa Woldan, Ewa Seweryńska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 9, s. 47-48
 24. Prawne aspekty ciąży małoletniej / Radosław Krajewski.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 3, s. 44-50
 25. Problem wczesnego macierzyństwa wychowanek ze specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych a czynniki powodujące powstawanie tego zjawiska / Dorota Sidorczuk. // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2002, nr 3, s. 58-70
 26. Problemy nastolatek w ciąży / Marta Komorowska.// Remedium. - 2012, nr 1, s. 6-7
 27. Przedwczesna ciąża : doniesienie z badań / Alicja Skowrońska.// Rocznik Pedagogiczny. – 2004, T. 27, s. 375-380
 28. Przyszłość młodych samotnych matek /Daria Pestka–Becker // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 9 , s. 62 – 64
 29. Rodzina nieletniej, samotnej matki jako przykład rodziny w kryzysie / Anna Więcławska. // Paedagogia Christiana. - 2003, t. 1, s. 203-211
 30. Sytuacja młodych matek we współczesnej rodzinie / Urszula Parnicka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1997, nr 2 dod., s. 10
 31. Wczesne macierzyństwo we współczesnej Polsce / Krystyna Kluz. // Życie i Płodność. - 2010, nr 2, s. 41-50
 32. Wpływ nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z dnia 6.11.2008 roku na sytuację prawną małoletniej matki / Anna Urbańska.// Zeszyty Naukowe. Roczniki Prawnicze / Uniwersytet Szczeciński. – 2010, Nr 22, s. 163-183
 33. Z doświadczeń hostelu dla małoletnich w ciąży / Jarosław Pułanecki.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 6, s. 19-21

Szkolenie "Web 2.0 w bibliotece szkolnej centrum informacyjnym dla uczniów"
Napisał Edyta Rogala   
 
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
 
zaprasza bibliotekarzy szkolnych na dwudniowe bezpłatne szkolenie pt.:
 
„Web 2.0 w bibliotece szkolnej – centrum informacyjnym dla uczniów”.

Szkolenie odbędzie się w dwóch terminach:

6-7 sierpnia 2012 oraz  8-9 sierpnia 2012 w godz. 9.00 – 15.00 w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce.

Spotkanie poprowadzi Pani Izabela Rudnicka – pracownik OEIiZK w Warszawie.

Bliższe informacje na: https://www.oeiizk.waw.pl

lub pod nr tel. 22 579 41 22,  22 579 41 23,  22 579 41 80Czasopisma dla maturzystów czerwiec 2012
Napisał Edyta Dobek   

Image„MÓWIĄ WIEKI” nr 5/2012

Ekranizacja powieści G.R.R.Martina „Gra o tron”;
Droga Dioklecjana do władzy;
Damy średniowiecznego Sandomierza;
Dyktatura gen. Franco i  Holokaust;
Historia wojskowości europejskiej;

ImageŚWIAT NAUKI nr 6/2012

Unifikacja sił w przyrodzie;
Zakażenia poszczepienne – polio w odwrocie?
Historia szczepionki przeciwko polio;
Sylwetka Hilarego Koprowskiego – uczonego polskiego pochodzenia uczestniczącego w pracach nad szczepionką przeciwko polio;
Zauropody - niedostosowane dinozaury?

ImageWIEDZA I ŻYCIE nr 6/2012

Architektura nowoczesnych obiektów sportowych;
Historia migracji – dlaczego ludzie wędrują;
Czy można zaplanować gola w piłce nożnej?
Nawigacja satelitarna – do czego służy?
Sylwetka wynalazcy i laureata nagrody Nobla – Gustafa Dalena.

ImageCHARAKTERY nr 6/2012

Relacje ojciec – córka;
Czy warto słuchać swojego ciała?
Co nam daje czytanie?
Opór do zmiany ;
Zwodniczy umysł – jak radzić sobie z negatywnymi myślami;
Tajemnice płynnej mowy;
Toksyczni rodzice  i ich wpływ na nasze życie.

ImageCOGITO nr 11/2012

Muzykotersi – moda czy subkultura?
Lęk przed odmową i odrzuceniem – jak sobie z nim radzić?
Prezentacja ośrodków akademickich – co oferują, co je wyróżnia?
Wyniki IV edycji konkursu "Wydajemy własną książkę"
Napisał Iwona Mickiewicz   
Wyniki IV edycji konkursu

„Wydajemy własną książkę”


We wtorek 5 czerwca 2012 r. w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej odbył się finał konkursu „Wydajemy własną książkę”. Tematem tej edycji była „Moja niezwykła przygoda w bibliotece…” Zadaniem uczestników było samodzielne stworzenie (napisanie, zilustrowanie i „wydanie”) książki. Na konkurs wpłynęły 52 prace. Gratulujemy dzieciom i młodzieży pomysłów i bogatej wyobraźni, a nauczycielom i rodzicom zdolnych uczniów i dzieci


Kl. I-III

I MIEJSCE: NOWACKA Patrycja kl. I  – SP Przystań

II MIEJSCE: GRZYB Zuzanna kl. II – Społeczna Szkoła Podstawowa STO Ostrołęka

III MIEJSCE: NOWACKA Aleksandra kl. III – SP Przystań

WYRÓŻNIENIE: STASZEWSKA Angelina kl. I – SP nr 10 Ostrołęka

WYRÓŻNIENIE: SZCZYGIEŁ Alicja kl. III – SP Przystań

Kl. IV-VI

I MIEJSCE: CZUGAJ Jonatan kl. V – SP nr 2 Ostrołęka

II MIEJSCE: RYBACZYK Aleksandra kl. V – SP Kunin

III MIEJSCE: WARMJAK Dominika kl. VI – SP Warmiak WYRÓŻNIENIE: SENDER Magdalena kl. V – PSP Zalesie

GIMNAZJA

I MIEJSCE: GŁAŻEWSKA Milena kl. III – PG Czerwin

II MIEJSCE: MIERZEJEWSKA Karolina kl. III – PG Czerwin

III MIEJSCE: BIERNACKA Karolina kl. I – Gimnazjum nr 1 Ostrołęka

WYRÓŻNIENIE: NAROWSKA Aneta kl. III – PG Czerwin

WYRÓŻNIENIE: JAKACKA Patrycja kl. III – Gimnazjum nr 1 Ostrołęka

 

 

Edukacja dla bezpieczeństwa dziecka
Napisał Małgorzata Komor   

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA DZIECKA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wydawnictwa zwarte: 


 1. Akademia bezpiecznego zachowania : dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej / Dorota Rybarczyk, Piotr Deputowski. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2011.
 2. Bezpieczeństwo dzieci : scenariusze zajęć dla rodziców i nauczycieli / Dorota Klus-Stańska, Marzena Nowicka. - Wyd. 2. - Kraków : Impuls, 2002.
 3. Bezpieczeństwo dziecka w domu, szkole, na ulicy / il. Jacek Skrzydlewski ; tekst Małgorzata Wróblewska. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Promocja" : Wydawnictwo Siedmioróg, 2011.
 4. Bezpiecznie przez życie czyli jak uczyć dziecko unikania zagrożeń : w domu, w kontaktach z innymi, w czasie zabaw na powietrzu / Regina Dąbrowska; ilustr. Agata Maciągowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009.
 5. Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / pod red. Sabiny Guz ; [aut. Agnieszka Bochniarz et al.]. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008.
 6. Edukacja, praca, bezpieczeństwo / red. nauk. Marek Rybakowski ; Uniwersytet Zielonogórski. Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2009. Edukacja wobec zagrożeń rozwoju i bezpieczeństwa dzieci / pod red. Sabiny Guz, Jolanty Andrzejewskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008.
 7. Jak ustrzec swoje dziecko? : ...przed wypadkami w domu i na ulicy, porwaniem, gwałtem, molestowaniem seksualnym, utonięciem, pogryzieniem przez psa, niebezpiecznymi zabawkami / Louis R. Mizell ; przeł. Michał Beszczyński. - Warszawa : "Cyklady", 1996.
 8. Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Krzysztof Kruszko. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
 9. Przygotowanie dzieci i młodzieży do działania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia / Marian Cieślarczyk [et al.] ; Akademia Podlaska. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2008.
 10. Słownik podstawowych terminów wiedzy i edukacji do bezpieczeństwa / Jerzy Kunikowski. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2005.
 11. Teatrzyki z poradami na spotkania z kłopotami : materiały pomocnicze dla nauczycieli przedszkoli i kształcenia zintegrowanego / Dorota Szlendak. - Toruń : Wydawnictwo Aker, 2008.
 12. Twoje dziecko : poradnik medyczny / David Bass, Maurice Kibel ; [tł. Anna Puziewicz]. - Warszawa : Wydawnictwo RM, 2007.
Artykuły z czasopism

 1. "Bezpieczne miasto" / Anna Łukaszewska, Lidia Pędrasik.// Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 6, s. 453-457
 2. "Cukierki, których nie wezmę do ręki" : (scenariusz przedstawienia dla dzieci z klas I-III nauczania zintegrowanego) / Iwona Rubacha.// Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 2, s. 9-11
 3. "Cukierki, których nie wezmę do ręki", czyli dlaczego należy być ostrożnym i rozważnym w kontaktach z nieznajomymi? : (scenariusz całodziennych zajęć dla uczniów klasy II szkoły podstawowej) / Iwona Rubacha.// Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 2, s. 8-9
 4. "O swe bezpieczeństwo dbam" : scenariusze zajęć / Krystyna Kolowca.// Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 55-73
 5. "W mojej szkole czuję się bezpiecznie" : plan wychowawczy dla klasy III / Anna Gorczowska.// Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 2, s. 47-54
 6. Audyt fotelikowy / Tomasz Talarczyk.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 2, s. 56-58
 7. Badanie poczucia bezpieczeństwa ucznia / Hanna Borucka.// Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 2, s. 58-60
 8. Baśnie w profilaktyce zagrożeń / Maria Lipka.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 5, s. 38-40
 9. Bezpieczny przedszkolak / Wiesława Gromotowicz-Celińska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 10, s. 53-55
 10. Bezpieczeństwo ćwiczących na zajęciach ruchowych / Elżbieta Cieśla, Małgorzata Markowska.// Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 21-27
 11. Bezpieczeństwo dzieci / Jolanta Kamińska, Grażyna Krawczyszyn.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 5, s. 304
 12. Bezpieczeństwo dzieci na stadionach piłkarskich / Krzysztof Górkowski, Karol Konaszewski.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 8, s. 47-51
 13. Bezpieczeństwo dzieci na wycieczkach szkolnych / Mirosława Parlak, Elżbieta Zyzik.// Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 51-54
 14. Bezpieczeństwo dziecka / Małgorzata Dela.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 2, s. 44-45
 15. Bezpieczeństwo dziecka i nauczyciela / Hanna Usielska-Ptaszek.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 7, s. 406-407
 16. Bezpieczeństwo dziecka w wieku przedszkolnym / Bogumiła Bogacka-Osińska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 3, s. 9-12
 17. Bezpieczeństwo i zdrowie : test wiadomości i umiejętności dla klasy I / Hanna Borucka, Iwona Marczyk.// Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 2, s. 55-57
 18. Bezpieczeństwo naszych dzieci / Marta Sabat, Maja Szymczak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 4, s. 51-54
 19. Bezpieczeństwo przedszkolaka / Beata Skubij, Renata Kopka.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 6, s. 353-354
 20. Bezpieczeństwo uczniów klas I-III : program / Barbara Kania, Grażyna Nosiadek.// Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 2, s. 3-4
 21. Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły i do domu / Renata A. Maślińska.// Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 7/8, s. 71
 22. Bezpieczne ferie / Joanna Dołęgowska.// Życie Szkoły. - 2009, nr 2, s. 55-56
 23. Bezpieczne ferie / Renata Kamienowska, Katarzyna Nizioł, Beata Witko.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 1, s. 27-30
 24. Bezpieczne poruszanie się po zmroku.// Życie Szkoły. - 2009, nr 3, s. 48-49
 25. Bezpieczne ulice / Anna Podsiadła, Anna Różycka.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 2, s. 41-43
 26. Bezpieczne wakacje / Józef Rostworowski.// Wychowawca. - 2011, nr 7/8, s. 33
 27. Bezpieczne wakacje / Krzysztof Kruszko.// Życie Szkoły. - 2007, nr 6, s. 8-12
 28. Bezpieczne wakacje / Zofia Rudzińska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 6, s. 41-42
 29. Bezpieczne warunki do zabawy / Bogumiła Bogacka-Osińska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 6, s. 25-27
 30. Bezpieczni bo widoczni : odblaskowa szkoła w Pcimiu / Małgorzata Cichoń.// Życie Szkoły. - 2011, nr 1, s. 58-59
 31. Bezpiecznie i zdrowo / Anna Lorenc-Chroń, Urszula Małysz.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 9, s. 46-47
 32. Bezpiecznie w przedszkolu / Helena Prus-Wiśniewska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 4, s. 27-31
 33. Bezpiecznie za progiem domu i przedszkola / Helena Prus-Wiśniewska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 5, s. 32-37
 34. Bezpieczny dom / Jacek Niezgoda.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 8, s. 52-53
 35. Bezpieczny przedszkolak / Aldona Górecka.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2006, nr 9, s. 14
 36. Bezpieczny przedszkolak / Małgorzata Falkiewicz-Szult.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 9, s. 20-22
 37. Bezpieczny przedszkolak / Marta Żogała.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 8, s. 28-30
 38. Bezpieczny przedszkolak / Renata Kamienowska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 10, s. 37-39
 39. Czas wolny a bezpieczeństwo dziecka / Joanna Karczewska.// Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 15-20
 40. Daj się zobaczyć! / Tomasz Talarczyk.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 3, s. 62-63
 41. Dziecięce strategie radzenia sobie z rzeczywistością wobec tragicznych wydarzeń z 10 kwietnia 2010 roku / Ewa Zawisza-Masłyk.// Nowa Szkoła. - 2010, nr 4, s. 20-24
 42. Dziecięcy uniwersytet bezpieczeństwa / Małgorzata Pawełczyk.// Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 24-25
 43. Edukacja dla bezpiecznego życia / Bogumiła Bogacka-Osińska.// Życie Szkoły. - 2009, nr 6, s. 12-16
 44. Edukacja dla bezpieczeństwa w świetle współczesnych wyzwań i rozwiązań organizacyjnych / Andrzej Pieczywok.// Meritum. - 2010, nr 4, s. 23-27
 45. Edukacja dla bezpieczeństwa, bezpieczeństwo w edukacji / Renata Czarniecka.// Meritum. - 2010, nr 4, s. 55-58
 46. Edukacja dla bezpiecznego życia i rozwoju dziecka w warunkach współczesnej cywilizacji / Bogumiła Bogacka-Osińska.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2011, nr 9, dod. Wkładka Metodyczna nr 9, s. I-XI
 47. Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego / Wiesława Gromotowicz-Celińska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 8, s. 57-58
 48. I Ty możesz żyć bezpiecznie : stanowisko pracy ucznia / Henryk Śnieżek.// Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 5, s. 68-70
 49. Jak Bambo opuszcza afrykańskie kraje i jak zimową nauczkę dostaje : scenariusz przedstawienia przygotowującego do bezpiecznych ferii zimowych / Małgorzata Jakubowska.// Życie Szkoły. - 2007, nr 1, s. 61 - 62
 50. Jak realizowałam program "Bezpieczna droga do szkoły" / Anna Gorczowska.// Nauczanie Początkowe. - 2001/2002, nr 5/6, s. 52-60
 51. Jak się troszczyć o bezpieczeństwo dziecka / Mariusz Sokołowski ; rozm. przepr. Małgorzata Narożnik.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 3, s. 16-21
 52. Jeżdżę bezpiecznie na rowerze.// Życie Szkoły. - 2009, nr 4, s. 14-15
 53. Konferencja Korczakowska / Małgorzata Narożnik.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 10, s. 57-59
 54. Kto odpowiada za dzieci w miejscach publicznych? / Mirosław Kaczmarek.// Remedium. - 2010, nr 1, s. 18-19
 55. Lęk / Janusz Sytnik-Czetwertyński.// Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 96-98
 56. Mały Ratownik : jak udzielać pierwszej pomocy? / Sylwia Wojciechowska-Szul.// Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 7/8, dodatek s. I-VIII
 57. Mój dzielnicowy / Zdzisława Smak-Kierus.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 8, s. 483-485
 58. Na ratunek maluchowi / Karolina Leszczyk.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 8, s. 60-63
 59. O czym każdy musi wiedzieć, kiedy na wakacje jedzie... / Małgorzata Jakubowska.// Życie Szkoły. - 2008, nr 6, s. 44-46
 60. Obcemu mówię Nie / Justyna Zanachowska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 9, s. 46-47
 61. Ochrona najmłodszych przed niebezpieczeństwami / Helena Prus-Wiśniewska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 3, s. 34-37
 62. Odbieranie dziecka z przedszkola.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 9, dod. Poradnik Dyrektora, s. 13-14
 63. Opinie rodziców uczniów szkół podwarszawskich, dotyczące bezpieczeństwa dzieci w szkole / Katarzyna Pankowska-Koc.// Meritum. - 2010, nr 4, s. 28-30
 64. Ostrożnie na ulicy / Barbara Skulska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 2, s. 111-112
 65. Pedagogika twórczości w pracy personelu medycznego / Agnieszka Sobiegała, Bożena Stemplewska.// Życie Szkoły. - 2010, nr 1, s. 23-27
 66. Pies - wróg czy przyjaciel? / Dorota Krawczyk.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 9, s. 539-541
 67. Policjant ostrzega / Emanuela Korczowska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 5, s. 373-374
 68. Posługuje się myszą i klawiaturą / Piotr Kowalczuk.// Wychowawca. - 2009, nr 9, s. 25
 69. Procedura postępowania w sytuacji próby odebrania dziecka przez rodzica / prawnego opiekuna, wobec którego istnieje podejrzenie, że może znajdować się pod wpływem alkoholu / Dariusz Skrzyński.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 3, s. 29
 70. Przedszkolak zawsze bezpieczny / Małgorzata Piotrowska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 1, s. 55
 71. Przejście przez ulicę nie jest trudną sprawą / Mieczysława Nowicka.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 5, s. 298-300
 72. Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa / Małgorzata Górniak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 3, s. 151-153
 73. Przygotowanie dzieci kończących edukację przedszkolną do bezpiecznego i kulturowego uczestnictwa w ruchu drogowym / Maria Bulera, Krystyna Żuchelkowska.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2006, nr 9, s. 10-14
 74. Ryzykanci / Aleksandra Godlewska.// Życie Szkoły. - 2011, nr 7, s. 50-52
 75. Spotkanie z psem - radość czy strach? / Małgorzata Aleksiak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 9, s. 542-543
 76. Stan realizacji programu edukacyjnego "Bezpieczne życie" w roku szkolnym 2005/ 2006 / Wiktor Zmysłowski.// Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 3, s. 20-24
 77. Unikajmy zagrożeń / Bogumiła Wódka.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 7, s. 35-36
 78. Unikajmy zagrożeń / Daria Rafalska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 6, s. 50- 52
 79. Unikajmy zagrożeń / Grażyna Maliszkiewicz.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 9, s. 26-27
 80. Unikanie zagrożeń przez dzieci / Ewa Kaczmarek.// Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 5, s. 365-368
 81. Uwaga ! : niebezpieczeństwo / Małgorzata Kwiecień, Renata Zadencka.// Życie Szkoły. - 2010, nr 1, s.34-35
 82. Wirtualne relacje dziecko - media elektroniczne : zagrożenia / Marta Kondracka.// Życie Szkoły. - 2010, nr 1, s.5-11
 83. Z myślą o naszym bezpieczeństwie / Beata Mroczkowska.// Meritum. - 2010, nr 4, s. 59-62
 84. Zabezpieczenie pomocy dzieciom i młodzieży w sytuacji zagrożenia / Jan Gołębiewski.// Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 4, s. 46-50
 85. Zabezpieczenie pomocy dzieciom i młodzieży w sytuacji zagrożenia / Jan Gołębiewski.// Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 5, s. 44-49
 86. Zabezpieczenie pomocy dzieciom i młodzieży w sytuacji zagrożenia / Jan Gołębiewski.// Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 3, s. 34-38
 87. Zabezpieczenie pomocy dzieciom i młodzieży w sytuacji zagrożenia. Cz. 1 / Jan Gołębiewski.// Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 2, s. 41-46
 88. Zajęcia z dziećmi nad wodą - bezpieczeństwo i profilaktyka / Paweł Różański.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 6, s. 36-39
 89. Zebrania z rodzicami / Krystyna Kolowca.// Życie Szkoły. - 2008, nr 9, s. 29-37
 90. Zima z Wooshem : bezpieczny sposób na zimową nudę.// Życie Szkoły. - 2009, nr 2, s. 53-54
 91. Żyj bezpiecznie / Aleksandra Kołoło-Gruszka.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 8, s. 40-41
<< Start < Poprzednia 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 649 - 657 z 1094
 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce