Logo strony BP w Ostrołęce
poniedziałek, 27 czerwiec 2016
 
Serwis prasowy 2/2007
Promocji biblioteki nigdy nie za wiele
Napisał Małgorzata Komor   
Promocji biblioteki nigdy nie za wiele

To jeden z wielu celów, jaki założyli organizatorzy IX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Biblioteka ciągle w grze!”, który obchodzony był w dniach 8-15 maja 2012 r. W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek, w Bibliotece Pedagogicznej w Wyszkowie czytelnicy odwiedzający w tych dniach bibliotekę, byli informowani o prowadzonej akcji, otrzymywali również ulotki popularyzujące naszą działalność oraz interesujące sentencje o książce, czytelnictwie i bibliotece. Mogli zapoznać się także z projekcją multimedialną,  o naszych zasobach bibliotecznych i konkretnych działaniach.
W lokalu biblioteki zorganizowano wystawę promującą cele Tygodnia Bibliotek. Na ekspozycji znalazła się również informacja o ofercie usług biblioteki pedagogicznej oraz hasła mówiące o funkcjach książki. 
Tydzień Bibliotek to bardzo ciekawa i inspirująca akcja, która stwarza dodatkową szansę motywowania czytelników do częstego odwiedzania bibliotek. Przypomina, jak ważne w środowisku są biblioteki i podejmowane przez nie inicjatywy edukacyjne. Skłania też do refleksji o roli bibliotek, książki i czytelnictwa w życiu każdego człowieka.
 
„Biblioteka gromadzi bogactwa wieków i pokoleń,
mogą z nich czerpać bez miary nieprzeliczone tłumy,
a nigdy nam nie poskąpi ani mądrości, ani światła”
  Jan Wiktor

 
 

 
 


Wychowanie do wartości
Napisał Małgorzata Komor   

WYCHOWANIE DO WARTOŚCI

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005 - 2011

Wydawnictwa zwarte: 


 1. Aporie wychowawcze szkoły i nauczyciela : złudzenia transmisji wartości w edukacji / Lech Sałaciński. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010.
 2. Autorytet prawdy : wychowanie dzieci i młodzieży / pod red. Marii Ryś. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2006.
 3. Chcę być wartościowym człowiekiem / Ewa Kiezik-Kordzińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, cop. 2009.
 4. Dydaktyka XXI wieku - szanse i zagrożenia / pod red. Jolanty Bujak-Lechowicz ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008.
 5. Edukacja jako kształcenie i kształtowanie : moralność, kultura, demokracja, religia / Dietrich Benner ; wybór i przekł. Dariusz Stępkowski. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2008.
 6. Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 1, Teoretyczne odniesienia, tendencje i problemy / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Anny Gajdzicy. - Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.
 7. Etyka rozwoju a wychowanie / Grzegorz Grzybek. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010.
 8. Jak dzieci uczą się wartości : poradnik dla rodziców / Elke Leger; tł. Magdalena Jałowiec. - Kielce : Jedność ; Freiburg im Breisgau : Herder, 2005.
 9. Jak przekazywać dzieciom wartości : poradnik dla rodziców / Gerda Pighin ; przekł. Monika Sochacka. - Kraków : Wydaw. WAM, 2006.
 10. Między miłosierdziem a globalizacją : aksjologiczne przestrzenie edukacji polonistycznej / Ryszard Jedliński. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010.
 11. Miłość - zagubiona wartość współczesnej pedagogiki / Waldemar Furmanek. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2011.
 12. O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu osobowym / Katarzyna Olbrycht. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009.
 13. Oblicza miłości w pedagogice / pod red. nauk. Marcina Białasa i Doroty Ruszkiewicz. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007.
 14. Problemy wartości i wartościowania dzieła literackiego w szkole : etyka, estetyka, język aksjologii / pod red. Teresy Świętosławskiej. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007.
 15. Rozwój rozumienia miłości / Waldemar Furmanek. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2011.
 16. Sztuka bycia człowiekiem : wychowanie a poszukiwanie wartości i sensów życia : artykuły, eseje, wspomnienia, notatki, szkice / red. Bronisława Dymara, Bogusława Cholewa-Gałuszka, Ewa Kochanowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011.
 17. Uczeń w roli publicysty : przygotowanie piętnastolatków do życia społecznego w kształceniu polonistycznym / Danuta Łazarska. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006.
 18. Uczeń w świecie wartości / Małgorzata Karwatowska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
 19. Wartości w edukacji polonistycznej - szanse i zagrożenia / red. Jolanta Bujak-Lechowicz ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2010.
 20. Wartości w życiu społecznym : jak uczyć dzieci szacunku, tolerancji, wytrwałości...? / [Esteve Pujol i Pons ; il. Ines Luz Gonzalez ; przekł. z jęz. hisz. Marta Basiak]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2006.
 21. Wartościowanie a edukacja polonistyczna / red. Anna Janus-Sitarz. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2008.
 22. Wezwani do działania : zasoby społeczne w profilaktyce zachowań destrukcyjnych / red. Iwona Niewiadomska, Mirosław Kalinowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział nauk Społecznych. Wydział Teologii. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2010.
 23. Wybrane aspekty współczesnej aksjologii pedagogicznej / pod red. nauk. Marii Nowickiej-Kozioł. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2009.
 24. Wychowanie - studia teoriopoznawcze i aksjologiczne / Czesław Wiśniewski. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009.
 25. Wychowanie ku wartościom : elementy teorii i praktyki. T. 1, Godność, wolność, odpowiedzialność, tolerancja / Krystyna Chałas. - Wyd. 2 popr. - Kielce : Wydawnictwo JEDNOŚĆ, 2006.
 26. Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym : elementy teorii i praktyki. T. 2, Naród, ojczyzna, patriotyzm, państwo, pokój / Krystyna Chałas, Stanisław Kowalczyk. - Kielce : Wydawnictwo JEDNOŚĆ, 2006.
 27. Wychowanie ku wartościom religijnym : elementy teorii i praktyki. T, 4, Religia, wiara, nadzieja, miłość, modlitwa, świętość / Krystyna Chałas, Adam Maj, Janusz Mariański. - Lublin ; Kielce : Jedność, 2009.
 28. Wychowanie ku wartościom w świetle nauczania Jana Pawła II : elementy teorii i praktyki. T. 3, Solidarność, mądrość, wspólnota, wierność, młodość / pod red. Krystyny Chałas. - Kielce : Wydawnictwo JEDNOŚĆ, 2006.
 29. Wychowanie ku wartościom wiejskim jako szansa integralnego rozwoju wychowanka / Krystyna Chałas ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2007.
 30. Z dzieckiem w świat wartości / Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska. - Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media, 2007.
Artykuły z czasopism

 1. "Nie lękaj się" : projekt wychowawczo-edukacyjny dla szk. podst. i gimnazjum / oprac. zespół aut. Zofia Kijak [et al.].// Wychowawca. - 2009, nr 7/8, s. 10-14
 2. Aksjologiczne aspekty wychowania / Jan Czechowski.// Nowa Szkoła. - 2010, nr 1, s. 32-38
 3. Aksjologiczne podstawy edukacji szkolnej / Lech Sałaciński.// Edukacja. - 2011, nr 1, s. 25-35
 4. Aksjologiczny wymiar skutecznego wychowania / Janusz Mastalski.// Chowanna. - 2008, T. 1 (30), s.131-141
 5. Co wnosi Harry Potter / Małgorzata Gawlik.// Edukacja i Dialog. - 2008, nr 12, s. 48-51
 6. Co wnosi Harry Potter / Małgorzata Gawlik.// Edukacja i Dialog. - 2009, nr 1, s. 50-55
 7. Czasy pogardy / Wanda Woronowicz.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2011, nr 9, s. 19-22
 8. Człowiek w świecie wartości : (scenariusz lekcji języka polskiego dla gimnazjalistów) / Justyna Fiedorczuk.// Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 11, s. 7-8
 9. Czy tradycja jest wartością? : w świetle wybranych dyskursów / Barbara Myrdzik.// Polonistyka. - 2011, nr 9, s. 12-17
 10. Dylematy związane z wyborem wartości : lekcja wychowawcza dla uczniów III klasy gimnazjum / Czesława Baś.// Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 32-33
 11. Dziecko jest jak makaron... / Iwona Erkiert ; rozm. przepr. Jolanta Koszek.// Wychowawca. - 2007, nr 12, s. 23
 12. Edukacja aksjologiczna fundamentem w procesie jednoczenia Europy / Piotr Mazur.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2008, nr 10/11, s. 20-22
 13. Harcerski system wartości w powieściach dla młodzieży / Katarzyna Slany.// Guliwer. - 2008, nr 3, s. 21-31
 14. Humanistyczno - antropologiczne wizje edukacji / Janusz Gajda.// Pedagogika Pracy. - 2009, nr 55, s. 54-59
 15. Jak realizujemy program Wartości Życia / Joanna Pichlak, Agata Serzysko.// Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 3, s. 91-92
 16. Jaka Polska w XXI wieku? / Jan A. Fazlagić.// Edukacja i Dialog. - 2008, nr 1, s. 8-10
 17. Lekcje w służbie wartości / Wiesław Przybyła.// Język Polski w Gimnazjum. - 2008/2009, nr 3, s. 7-16
 18. Mass media a młody odbiorca / Beata Gajewska.// Wychowawca. - 2006, nr 9, s. 14
 19. Młodzież o preferowanych wartościach i normach moralnych / Krystyna Ostrowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 3, s. 3-8
 20. Motyw próby, czyli jak wyprodukować wartości z wielu lektur / Krzysztof Gierszal.// Język Polski w Gimnazjum. - 2008/2009, nr 3, s. 52-65
 21. Nasza "Szkoła z charakterem". Jak wprowadzam dzieci w świat wartości / Lucyna Libera.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2007, nr 9, dod. Wkładka Metodyczna, nr 9, s. V-VIII
 22. Nauczyciel wobec wartości chrześcijańskich / Adam Skreczko.// Wychowawca. - 2006, nr 12, s. 18-19
 23. Nieuniknione paradoksy wychowania / Małgorzata Nowotka.// Nowa Szkoła. - 2007, nr 8, s. 26-29
 24. O potrzebie szukania prawdy i wierze w jej istnienie - refleksja pedagogiczna / Beata Ecler-Nocoń.// Edukacja i Dialog. - 2008, nr 9, s. 58-61
 25. O profilaktyce wychowawczej w świetle poglądów Aleksandra Kamińskiego / Lucjan Turos.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 2, s. 38-42
 26. O szkolnym odkrywaniu świata wartości (nie tylko Władysława Reymonta) / Maria Kwiatkowska-Ratajczak.// Polonistyka. - 2011, nr 9, s. 34-40
 27. O wartościach w procesie edukacyjnym / Justyna Fiedorczuk.// Edukacja i Dialog. - 2010, nr 1/2, s. 78-81
 28. O wartościach w procesie edukacyjnym / Justyna Fiedorczuk.// Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 9, s. 9-10
 29. Odległa bliskość, czyli nowe problemy edukacji aksjologicznej w liceum / Ewa Nowel.// Język Polski w Liceum. - 2010/2011, nr 4, s. 81-92
 30. Odpowiedzialność podmiotowa w procesie wychowania przez pracę / Józef Sowa.// Nowa Szkoła. - 2010, nr 6, s. 24-31
 31. Odpowiedzialność w procesie wychowania dzieci młodzieży / Józef Sowa.// Edukacja. - 2010, nr 3, s. 35-41
 32. Pamięć zbiorowa i jej rola w wychowaniu / Wojciech Hausner.// Wychowawca. - 2006, nr 11, s. 16-17
 33. Patriotyzm w edukacji małego dziecka / Natalia Maria Ruman.// Wychowawca. - 2010, nr 11, s. 6-7
 34. Piękno jako wartość : konteksty pedagogiczne / Wojciech Zając.// Chowanna. - 2008, T. 1 (30), s.57-70
 35. Polonistyczna edukacja ku wartościom uniwersalnym / Eugeniusz Cyniak.// Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 3, s. 9-19
 36. Prawda i dobro w wychowaniu / Sylwia Jakubiec.// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 5, s. 33-36
 37. Prawda, dobro i piękno przeciw cool i trendy / Marta Pieróg.// Edukacja i Dialog. - 2004, nr 5, s. 19-24
 38. Profilaktyka a wychowanie przez wartości / Jacek Urban.// Wychowawca. - 2008, nr 1, s. 16-18
 39. Prospero musi zrzucić płaszcz : wyczerpanie aksjologiczne w edukacji polonistycznej / Maciej Wróblewski.// Polonistyka. - 2011, nr 10, s. 39-43
 40. Razem do wartości / Iwona Majewska-Opiełka.// Edukacja i Dialog. - 2009, nr 5, s. 14-17
 41. Samotność aksjonormatywna młodzieży / Katarzyna Wasilewska.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2009, nr 6, s. 16-18
 42. Strach przed wartościami w wychowaniu? / Katarzyna Olbrycht.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 6, s. 11-16
 43. Szkoła szacunku i dialogu / Wiesław Mariański.// Edukacja i Dialog. - 2010, nr 3/4, s. 77-81
 44. Szkoła wobec wartości - aksjologiczna analiza procesu edukacji / Sławomir Trusz.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2005/2006, nr 3, s. 34-43
 45. Szkoła wobec wartości - aksjologiczna analiza procesu edukacji / Sławomir Trusz.// Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 1, s. 53-61
 46. Sztuka dokonywania wyborów / Dariusz Sarzała.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 6, s. 4-10
 47. Świat naszych wartości : konspekt lekcji wychowawczej w klasie V szkoły podstawowej / Ewa Kadylak.// Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 26
 48. TOC - Theory of Constraints (Teoria Ograniczeń) - w wychowaniu ku wartościom / Agnieszka Dłużniewska.// Meritum. - 2008, nr 1, s. 21-25
 49. Trudne pytania / Urszula Kłusek.// Wychowawca. - 2010, nr 4, s. 7
 50. Uczeń jako wartość i indywidualność / Michał Józef Kawecki.// Edukacja i Dialog. - 2009, nr 6, s. 12-19
 51. Uczymy wartości / Aneta Głuszniewska.// Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 3, s. 89-90
 52. Uwagi o wartościach po seansie filmowym... / Roman Sowa.// Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 3, s. 78-83
 53. W zależności od królestwa / Urszula Kłusek.// Wychowawca. - 2011, nr 3, s. 15
 54. Wartości etyczne w przekazie nauczycieli wybranych szkół gimnazjalnych w Białymstoku / Lidia Dakowicz.// Edukacja. - 2011, nr 3, s. 74-82
 55. Wartości w edukacji szkolnej / Jerzy Ambroży.// Pedagogika Pracy. - 2009, nr 55, s. 94-97
 56. Wartości w wychowaniu / Lucyna Ćwiek.// Wychowawca. - 2007, nr 12, s. 14-16
 57. Wartość i sens życia : scenariusz zajęć oazowych, kolonijnych, świetlicowych dla młodszych dzieci / Wirginia Lidia Mielcarek.// Wychowawca. - 2008, nr 11, s. 27
 58. Wprowadzanie dziecka w świat wartości / Wanda Papugowa.// Wychowawca. - 2010, nr 4, s. 8-11
 59. Wybrane obszary kryzysu szkoły / Jarosław Michalski.// Ruch Pedagogiczny. - 2010, nr 1/2, s. 75-81
 60. Wychowanie "pokolenia www" do wartości - podstawowym zadaniem współczesnego nauczyciela / Iwona Rudek.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2008, nr 4/5, s. 8-10
 61. Wychowanie ku odpowiedzialności za ciało i zdrowie / Mirosław Kowalski.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2008, nr 7/8, s. 27-32
 62. Wychowanie muzyczne a wychowanie człowieka integralnego / Zofia Konaszkiewicz.// Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2011, nr 4, s. 17-23
 63. Wychowanie oparte na chrześcijańskim systemie wartości / Mirosław Handke.// Wychowawca. - 2011, nr 12, s. 8-11
 64. Wychowanie religijno - moralne / Ewa Janek.// Wychowawca. - 2010, nr 3, s. 8-9
 65. Wychowanie w rodzinie jako profilaktyka patologii społecznych / Sylwester Bębas.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2009, nr 7/8, s. 18-23
 66. Zmiany w hierarchii wartości deklarowanej przez młodzież niepełnosprawną ruchowo i jej pełnosprawnych rówieśników w latach 1995-2010 jako wyzwanie dla edukacji aksjologicznej / Karol Bidziński.// Edukacja. - 2010, nr 4, s. 91-103
 67. Znaczenie rodziny w edukacji wartości w życiu społecznym / Ryszard Podgórski.// Edukacja i Dialog. - 2008, nr 5, s. 44-49
 68. Znaczenie rodziny w edukacji wartości w życiu społecznym / Ryszard Podgórski.// Edukacja i Dialog. - 2008, nr 4, s. 37-39
 69. Żyć według wartości / Krystyna Ostrowska.// Wychowawca. - 2011, nr 12, s. 5-7

Targi Edukacyjne doskonałą okazją do promocji
Napisał Małgorzata Komor, Marta Malinowska   
Targi Edukacyjne doskonałą okazją do promocji

Biblioteka Pedagogiczna w Wyszkowie brała udział w VI Powiatowych Targach Edukacyjnych, które odbyły się dnia 7 maja 2012 r. w Zespole Szkół Nr 2 w Wyszkowie. Stoika informacyjne na Targach prezentowały szkoły ponadgimnazjalne: Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkół Nr 2, Zespół Szkół Nr 3, I Liceum Ogólnokształcące, Centrum Kształcenia Praktycznego, Zespół Szkół w Długosiodle, Zespół Szkół w Zabrodziu, ZDZ Centrum Kształcenia, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowy Urząd Pracy, Związek Młodzieży Wiejskiej i nasza biblioteka. Na Targi przybyli również przedstawiciele lokalnych władz, pani Teresa Trzaska Wicestarosta Powiatu Wyszkowskiego, pani Anna Gołębiewska Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, pani Marzena Dyl Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego, pan Krzysztof Arbaszewski Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego. Podczas Targów absolwenci gimnazjów mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013, skorzystać z poradnictwa zawodowego oraz otrzymać wiele materiałów informacyjnych o kierunkach kształcenia. Szkoły kusiły gimnazjalistów różnymi gadżetami, konkursami z nagrodami, loteriami fantowymi, kanapkami, słodyczami, degustacją sushi, pokazem carvingu (rzeźbienia w owocach i warzywach).
Organizatorzy przewidzieli wiele atrakcji, wśród których znalazły się pokazy tańca, makijażu, fryzjerstwa, jak też sztuk samoobrony w wykonaniu Andrzeja Grajczyka ze Szkoły Sztuk Walki „Gimnazjon Apin Wyszków 1991”.
Targi Edukacyjne to wydarzenie, na którym warto zaakcentować swoją obecność. Są doskonałą okazją do promocji biblioteki wśród społeczności lokalnej. Na zorganizowanym stoisku eksponowane były zbiory biblioteki oraz pokaz multimedialny i ulotki reklamujące naszą działalność. Do odwiedzania naszej placówki zachęcało znajdujące się na wystawnie hasło Tygodnia Bibliotek 2011 „Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam - wchodzę”, jak również nasze hasło reklamowe „Jeżeli nie przyjdziesz, nigdy się nie dowiesz, jakie źródła wiedzy udostępnia Biblioteka Pedagogiczna w Wyszkowie”.

 

 
 


Ocalić od zapomnienia
Napisał Małgorzata Komor   
Ocalić od zapomnienia
Z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, który obchodzony jest na całym świecie 18 kwietnia, w Bibliotece Pedagogicznej w Wyszkowie odbyło się spotkanie, którego gośćmi specjalnymi były panie Małgorzata Biedrzycka i Jadwiga Jagielska z Delegatury w Ostrołęce Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie. W spotkaniu udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie. Podczas spotkania, zaproszone panie przybliżyły młodzieży wybrane regulacje prawne i definicje, dotyczące ochrony zabytków i opieki na zabytkami. Mówiły m.in. o formach oraz sposobach ochrony zabytków, ewidencji i rejestrze zabytków, jak też o procedurach związanych ze sporządzaniem dokumentacji obiektów zabytkowych. Przedstawiły zasady finansowania opieki nad zabytkami, zadania organów ochrony zabytków, zakres działania i zadania Delegatury Ostrołęckiej. Wspomniały również zebranym, o polskich zabytkach, wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Uczniowie mogli obejrzeć pokaz multimedialny (przygotowany i komentowany przez prelegentki), prezentujący wiele zabytków znajdujących się w powiecie wyszkowskim. Młodzież dowiedziała się, że na naszym terenie mamy zabytkowe kościoły, kapliczki, cmentarze i nagrobki, parki, dwory, zespoły pałacowo-parkowe, budynki i budowle oraz wiele eksponatów ruchomych.
Celem spotkania było upowszechnianie wiedzy o zabytkach powiatu wyszkowskiego oraz zachęcanie młodzieży do poznawania historii i dziedzictwa kulturowego regionu. Warto ocalić od zapomnienia dorobek minionych pokoleń, wykazywać zainteresowanie i dbałość o zabytki lokalne, aby jak najdłużej mogły być dowodem zmian, zachodzących na przestrzeni wieków, w sferze miejscowej kultury i architektury. 
Spotkaniu towarzyszyła wystawa promująca obiekty zabytkowe Ziemi Wyszkowskiej, na której znalazły się zdjęcia autorstwa Wiesława Czapskiego, Jerzego Makowskiego, Jerzego Sitka oraz zdjęcia udostępnione przez Urząd Miejski w Wyszkowie. Ekspozycja zawierała również fotografie pochodzące ze stron internetowych popularyzujących turystykę oraz gmin i parafii powiatu wyszkowskiego. Na wystawie zamieszczono także wykaz wpisanych do rejestru zabytków, obiektów zabytkowych z gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Somianka, Wyszków i Zabrodzie.
 

 
 


Towarzystwa i związki w Ostrołęce i regionie
Napisał Edyta Magdalena Lachowska   

Towarzystwa i związki w Ostrołęce i regionie
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Związek Kurpiów


 1. 12 lat w służbie kurpiowskiej ojczyźnie : o Związku Kurpiów / Stanisław Pajka.// Kurpie. – 2008, nr 4/5, s. 29-31
 2. Działalność Oddziałów Związku Kurpiów / AKA.// Kurpie. – 2006, wydanie specjalne, s. 17
 3. Dziś i jutro Związku Kurpiów : rozmowa z Mirosławem Grzybem / rozmawia Magdalena Kosińska.// Kurpie. - 2008, nr 3, s. 13-15
 4. III Walny Zjazd Związku Kurpiów : podsumowania i plany na przyszłość / Magdalena Kłosińska.// Kurpie. – 2004, nr 3, s. 21-23
 5. Informacja o Związku Kurpiów // Kurpie. – 2002, nr 1, s. 36
 6. Kalendarium Związku Kurpiów / Mirosław Grzyb.// Kurpie. – 2002, nr 1, s. 5-6
 7. O sobie, o regionalizmie i zadaniach Związku Kurpiów / Mirosław Grzyb.// Kurpie. – 2002, nr 1, s. 3-4
 8. Siedem lat Związku Kurpiów / Stanisław Pajka.// Kurpie. – 2003, nr 4, s. 37-39
 9. Solidne fundamenty / Henryk Gadomski.// Kurpie. – 2006, wydanie specjalne, s. 13
 10. Stowarzyszenie z nowym obliczem : III Walne Zebranie Członków Związku Kurpiów / Bogusława Opęchowska.// Kurpie. – 2004, nr 4, s. 24-25
 11. Sympozjum Regionalistów Mazowieckich / Mirosław Grzyb.// Kurpie. – 2008, nr 1, s. 42
 12. Urodzinowa radość / Mirosław Grzyb.// Kurpie. – 2006, wydanie specjalne, s. 12-13
 13. Walny Zjazd po raz czwarty / mk.// Kurpie. – 2008, nr 3, s. 11-12
 14. Z kroniki wydarzeń Związku Kurpiów // Kurpie. – 2006, wydanie specjalne, s. 32-36
 15. Związek Kurpiów – najmłodsze stowarzyszenie regionalne na Mazowszu i w Polsce / Stanisław Pajka.// Zeszyty Naukowe. – z. 14, s. 354-358
 16. Związek Kurpiów – początki, założenia i plany / Stanisław Pajka.// Kurpie. – 2006, wydanie specjalne, s. 14-16
 17. Związek Kurpiów – sukcesy i plany / mk.// Kurpie. – 2005, nr 1, s. 6
 18. Związek Kurpiów 1996-2000 : z kroniki wydarzeń / rada red. Adam Białczak [et al.]; oprac., redakcja i wstęp Stanisław Pajka. - Ostrołęka : Zarząd Główny Związku Kurpiów, 2000

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe


 1. Dwa lata istnienia Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego w Ostrołęce / Henryk Maćkowiak.// Zeszyty Naukowe. – 1988, z. 2, s. 114-116
 2. Działalność naukowa Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika / Bernard Kielak.// Zeszyty Naukowe. – 2000, z. 14, s. 128-133
 3. II Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego / Jerzy Kijowski.// Zeszyty Naukowe. – 1989, z. 3, s. 146-149
 4. III Walne Zgromadzenie Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika w Ostrołęce / Kazimierz Parszewski.// Zeszyty Naukowe. – 1994, z. 8, s. 391-415
 5. Konferencje naukowe OTN / Jerzy Kijowski.// Zeszyty Naukowe. - 2007, nr 21, s. 117-123
 6. Na zakończenie konkursu OTN „Moje Kurpie” / Henryk Dąbrowski.// Zeszyty Naukowe OTN. – 1995, z. 9, s. 425-429
 7. Nadanie Ostrołęckiemu Towarzystwu Naukowemu imienia Adama Chętnika :
 8. 4 października 1992 r. / [red. Bronisław Gołębiowski et al.] ; Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika. - Ostrołęka : OTN, 1992
 9. Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika w piętnastoleciu, dziś
 10. i w perspektywie – uwag kilka / Janusz Gołota.// Zeszyty Naukowe. – 2001, z. 15, s. 9-12
 11. Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe przed swoim dziesięcioleciem : kilka refleksji / Andrzej J. Kozłowski.// Zeszyty Naukowe. – 1994, z. 8, s. 5-8
 12. Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe w ruchu naukowym i kulturalnym Kurpiowszczyzny / Andrzej J. Kozłowski.// Zeszyty Naukowe. – 1991, z. 5, s. 121-125
 13. Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe. Z aktualnych badań członków OTN : współczesna kultura wsi : zagrożenia i szanse / Bronisław Gołębiowski.// Zeszyty Naukowe. – 1997, z. 11, s. 62-76
 14. Potrzebne Kurpiom i Polsce : 17 lat Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego / Stanisław Pajka.// Kurpie. – 2003, nr 4, s. 29-30
 15. Ta pochodnia musi płonąć / Mikołaj Kozakiewicz.// Zeszyty Naukowe. – 1995, z. 9, s. 14-17
 16. V Walne Zgromadzenie Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. A. Chętnika / Kazimierz Parszewski.// Zeszyty Naukowe. – 2001, z. 15, s. 311-316
 17. W 20-lecie województwa ostrołęckiego i 10-lecie Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika : kilka refleksji / Andrzej J. Kozłowski.// Zeszyty Naukowe. – 1995, z. 9, s. 5-13
 18. XX-lecie Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego : kartki z historii i refleksje / Jerzy Kijowski.// Zeszyty Naukowe. – 2006, z. 20, s. 11-19
 19. Z działalności OTN : sprawozdanie z IV walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego im. A. Chętnika w Ostrołęce / Kazimierz Parszewski.// Zeszyty Naukowe. – 1997, z. 11, s. 145-152
 20. Z kroniki OTN i regionu // Zeszyty Naukowe. – 1995, z. 9, s. 431-438

Inne


 1. Działalność Ostrołęckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w latach 1981-1995 : (rys historyczny) / Maria Dłuska, Elżbieta Nisiobęcka.// Zeszyty Naukowe. – 1995, z. 9, s. 419-421
 2. Kulturalny „Strzelec” / Witold Kuczyński.// Kurpie. – 2002, nr 2, s. 32-33
 3. Miłośnicy Ostrołęki / Adam Białczak.// Kurpie. – 2004, nr 2, s. 34-35
 4. Sprawozdanie z V-tego Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury / Tadeusz Żebrowski.// Zeszyty Naukowe. – 1994, z. 8, s. 384-386
 5. VI Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury : Radom 23-26 września 1998 r. / Kazimierz Parszewski.// Zeszyty Naukowe. – 1998, z. 12, s. 344-347
 6. Współcześnie, ale po kurpiowsku : Związek Gmin Kurpiowskich „Puszcza Zielona” // Kurpie. – 2002, nr 4, s. 35
 7. Z działalności Towarzystwa Kurpiowskiego „Strzelec” / Maria Olszewska.// Zeszyty Naukowe. – 1994, z. 8, s. 350-354
<< Start < Poprzednia 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 649 - 657 z 1085
 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce