Logo strony BP w Ostrołęce
czwartek, 03 wrzesień 2015
 
Serwis prasowy 2/2007
Wyniki konkursu "Przepisy na udane urodziny - moja książeczka kucharska"
Napisał Iwona Mickiewicz   
 
Wyniki konkursu
„Przepisy na udane urodziny – moja książeczka kucharska!”
 
Znamy zwycięzców III edycji konkursu „Wydajemy własną książkę”! W tym roku konkurs odbył się pod hasłem: Przepisy na udane urodziny – moja książeczka kucharska! Oj, było słodko!!! Przedstawiamy listę wyróżnionych osób, którym jeszcze raz gratulujemy!

Kl. I-III SP

 1. Szymon KUBIAK – SP w Kunin
 2. Izabela RUSZCZYK – SP w Pasieki
 3. Zuzanna PARZYCH – ZSP w Łyse
 4. Paulina PIÓRKOWSKA – PSP Myszyniec
 5. Alicja SZCZYGIEŁ – SP Przystań
 6. Aleksandra NOWACKA – SP Przystań

Kl. IV-VI SP

 1. Agnieszka SZABŁOWSKA – ZPO Wąsewo
 2. Patrycja OPALACH – SP Olszewo-Borki
 3. Natalia ZAŁĘSKA – SP Kunin
 4. Katarzyna GARWACKA – PSP Wąsewo
 5. Łukasz MAKOWSKI – PSP Młynarze
 6. Natalia KUCZYŃSKA – SP Warmiak

Gimnazja

 1. Emilia JĘDRZEJCZYK – ZS Myszyniec
 2. Ewa WARDASZKO – ZPO Wąsewo
 3. Karolina Daria SOBOTKA – PG Warmiak
 4. Natalia BAŁDYGA – ZSP Łyse
 5. Katarzyna KOWALCZYK – ZSP Łyse
 6. Monika GRABOWSKA – PG Baranowo

 

Biblioteki cyfrowe
Napisał Edyta Dobek   
BIBLIOTEKI CYFROWE
Zestawienie bibliograficzne

I.Wydawnictwa zwarte


 1. Biblioteka tradycyjna a biblioteka wirtualna - rozpoznanie wstępne / Anna Moroń. - Katowice : [s.n.], 2003. - 90, [13] k.; 30 cm
 2. Biblioteki cyfrowe : projekty, realizacje, technologie : praca zbiorowa / pod red. Jadwigi Woźniak-Kasperek i Jerzego Franke ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich , 2007. - 212, [2] s. : il. ; 24 cm. – (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 87)
 3. Biblioteki cyfrowe na platformie Libra / Anna Wałek. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich , 2009. - 143, [1] s. : il. ; 21 cm. – (Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich / Polish Librarians Association ; 76)
 4. Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych / pod red. Haliny Ganińskiej ; Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej. – Poznań : Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej, 2008. - [10], 189 s. : il. ; 24 cm
 5. Międzynarodowa współpraca bibliotek w dobie zmieniających się potrzeb użytkowników : XXIV Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych, Białystok - Białowieża,  07-09.09.2005 : materiały konferencyjne / Białystok : Akademia Medyczna , 2005. - 199, [3] s. : il. ; 24 cm
 6. Nowe technologie w bibliotekach publicznych : materiały z VIII Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Automatyzacja bibliotek publicznych", Warszawa, 26-28 listopada 2008 r. / [red. tomu Elżbieta Górska]. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich , 2009. - 245, [7] s. : il. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM). – (Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich / Polish Librarians Associaton ; 77)
 7. Partnerzy bibliotek : model komunikacji z otoczeniem / pod red. Izabeli Jurczak i Elżbiety Okularczyk ; Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec. - Łódź : Firma Księgarska Wiesława Juszczyka ; [Sosnowiec] : Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2009. - 262, [2] s. : il. ; 24 cm
 8. Praktyczne aspekty automatyzacji bibliotek publicznych : materiały z VII Ogólnopolskiej Konferencji pt."Automatyzacja bibliotek publicznych" Warszawa, 22-24 listopada 2006 r. / [red. tomu Elżbieta Górska]. - Warszawa : Wydawnictwo SBP - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich , 2007. - 219, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich / Polish Librarians Association ; 68)
 9. Uniwersum piśmiennictwa wobec komunikacji elektronicznej / pod red. Krzysztofa Migonia i Marty Skalskiej-Zlat. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego , 2009. - 413 s. : il. ; 24 cm. – (Acta Universitatis Wratislaviensis , 0239-6661 ; no 3187)

Artykuły z czasopism


 1. Biblioteka 2.0 i jej czytelnicy / Sebastian D. Kotuła. // Książka i Czytelnik. - 2008 , nr 2 , s. 9-10
 2. Biblioteka 2.0 - zasoby cyfrowe w nauce, kulturze i administracji / Iwona Domowicz , Tomasz Kalota , Edyta Kotyńska. // Przegląd Uniwersytecki : pismo Uniwersytetu Wrocławskiego. - 2008, nr 9, s. 28-29
 3. Biblioteka Babel - szansa czy zagrożenie? / Antonio Spadaro ; tł. z wł. Jacek Drabik. //Przegląd Powszechny. - 2006, nr 1, s. 65-76
  Projekty bibliotek cyfrowych.
 4. Biblioteka cyfrowa i prawo autorskie / Bolesław Howorka. // Bibliotekarz. - 2006 , nr 10 , s. 7-11
 5. Biblioteka multimedialna na tle tradycyjnych sposobów pozyskiwania informacji / Krzysztof Gwozdek. // Kognitywistyka i Media w Edukacji. - 2006, nr 1/2, s. 60-66
 6. Biblioteka wirtualna najnowszym osiągnięciem w procesie komputeryzacji bibliotek kościelnych / Agata Muc. // FIDES - Biuletyn Bibliotek Kościelnych . - 2006, nr 1/2 , s. 25-36
 7. Biblioteki cyfrowe jako element społeczeństwa wiedzy / Krzysztof Wereszczyński. // Rocznik Andragogiczny. - 2006, s. 86-98
 8. Biblioteki cyfrowe - przyszłość  współczesnego bibliotekarstwa / Emilia Kaczmarek, Piotr Karwasiński. // Logistyka. - 2006, nr 6, s. 61-64
 9. Biblioteki cyfrowe w Polsce / Katarzyna Ślaska , Joanna Cicha. // Poradnik Bibliotekarza. - 2008 , nr 3 , s. 8-11
 10. Biblioteki cyfrowe w Polsce / Edyta Bezzubik. // Bibliotekarz Podlaski. - (2005/2006), nr 11/12  , s. 33-39
 11. Cechy kształtujące wizerunek bibliotek naukowych w Internecie / Małgorzata Jaskowska. // Przegląd  Biblioteczny. - 2007, z. 1, s. 29-41
 12. Cyfrowa nauka - cyfrowe publikacje - cyfrowe biblioteki / Marek Nahotko. // Przegląd  Biblioteczny - 2007, z. 1, s. 7-28
 13. Cyfrowe biblioteki a wyszukiwanie informacji / Piotr Gawrysiak.// Przegląd  Biblioteczny. - 2007, z. 4, s. 652-661
 14. Cyfrowe książki i biblioteki - próba oceny przydatności dla osób z dysfunkcją wzroku / Anna Durska.// Zagadnienia Informacji Naukowej. - 2008 , nr 2 , s. 29-43
 15. Cyfrowy wymiar biblioteki / Radosław Delida. // Refleksje , 2008 , nr 4 , s. 28-29
 16. Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa - kolekcje, technika i organizacja pracy / Anna Wałek. // Zagadnienia Informacji Naukowej. - 2008 , nr 2 , s. 16-28
 17. Dostęp do informacji w społeczeństwie wiedzy / Maciej Weryho. // Poradnik Bibliotekarza. - 2006 , nr 6 , s. 3-7
 18. Doświadczenia poznańskie w budowaniu biblioteki cyfrowej na przykładzie prac Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk / Łukasz Jastrząb. // Przegląd  Biblioteczny. - 2008, z. 1, s. 79-85
 19. Dzień Domeny Publicznej w Bibliotece Narodowej / Ewa Chuchro. // Nowe Książki. - 2009, nr 2, s. 80-81
 20. e-Content czyli o organizacji informacji i wyszukiwaniu w bibliotece cyfrowej / Jadwiga Woźniak-Kasperek. // Zagadnienia Informacji Naukowej. - 2008 , nr 2, s. 50-58
 21. E-regionalizm a Małopolska Biblioteka Cyfrowa / Wojciech Kowalewski. // Małopolska. – 2008, [T.] 10, s. 301-309
 22. Elektroniczne biblioteki / Kazimierz Wieczorkowski. // Edukacja Dorosłych. - 2004, nr 1/2, s. 103-120
 23. Europeana - Europejska Biblioteka Cyfrowa / Iwona Zbroszczyk. // Bibliotekarz. - 2008 , nr 7/8 , s. 11-13
 24. Europejska Biblioteka Cyfrowa /Barbara Szczepańska. // Poradnik Bibliotekarza. - 2006 , nr 9 , s. 16-17
 25. Europejski projekt badawczy Sieć Doskonałości Bibliotek Cyfrowych (DELOS) /Ewa Rosowska, Maria Śliwińska. //  Archeion. – 2004, T. 107, s. 486-492
 26. Historyczne księgozbiory śląskie w komunikowaniu społecznym : od komunikacji "międzyzaborowej" do komunikacji medialnej / Anna Tokarska. // Śląskie Miscellanea. – 2007, T. 20, s. 9-17
 27. Internetowy serwis informacyjny Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP pomocą dla bibliotekarza i czytelnika / Adrian Uljasz. // Poradnik Bibliotekarza . - 2008 , nr 9 , s. 10-13
 28. Interpelacja poselska w sprawie bibliotek cyfrowych i rozszerzaniu ich oferty tytułowej / Lucjan Biliński. // Poradnik Bibliotekarza. - 2008 , nr 10 , s. 17-19
 29. Kościelne biblioteki wirtualne w Polsce / Agata Muc. // Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. – 2007, T. 14[15], nr 1, s. 24-29
 30. Książka w Internecie - biblioteki cyfrowe i nie tylko / Jacek Włodarski. // Biblioteka. Szkolne Centrum Informacji. - 2008 , nr 6 , s. 25-28
 31. Książka w sieci - nowej przestrzeni medialnej / Tomasz Chodowiec. // Meritum. -  2008 , nr 2 , s. 15-21
 32. Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa i Biblioteka Główna UKW  /Maria Czarnecka-Dąbek. // Kwartalnik Uniwersytecki. - 2006 , nr 1, s. 52-54
 33. Kultura 2.0, kultura uczestnictwa czy kultura konwergencji? / Piotr G. Zieliński. //  Bibliotekarz. - 2007 , nr 5, s. 19-22
 34. Od rękopisu do platformy eContent / Piotr Tafiłowski. // Zagadnienia Informacji Naukowej. - 2008, nr 2, s. 44-49
 35. Od Web 1.0 do biblioteki 2.0 / Sebastian D. Kotuła. // Zagadnienia Informacji Naukowej. - 2008, nr 1 , s. 27-34
 36. Podlaska Biblioteka Cyfrowa - stan obecny i plany na przyszłość / Edyta Bezzubik. // Bibliotekarz Podlaski. – 2008, Nr 17, s. 21-25
 37. Polska Biblioteka Wirtualna Nauki : program i jego perspektywy / Marek Niezgódka.// Archeion. – 2004, T. 107, s. 354-362
 38. Portal EU Bookshop jako przykład internetowego systemu pełnotekstowego / Wiktor T. Poźniak. // Przegląd  Biblioteczny. - 2008, z. 4, s. 663-668
 39. Praktyczne zastosowanie oprogramowania dLibra w bibliotekach cyfrowych / Łukasz Jastrząb. // Zagadnienia Informacji Naukowej. - 2007 , nr 2 , s. 95-97
 40. Przed wyrokiem / Jacek Wojciechowski. // Bibliotekarz. - 2007 , nr 4 , s. 2-6
  Biblioteki cyfrowe.
 41. Przełom technologiczny i "czarna dziura" , co nowego w bibliotekach? / Piotr Dobrołęcki. // Magazyn Literacki. - 2008 , nr 9 , s. 18-22
 42. Radomska Biblioteka Cyfrowa / Jerzy Sekulski.// Bibliotekarz Radomski. – 2008, nr 2,  s. 3-6
 43. Rozproszony system bibliotek cyfrowych w Polsce - doświadczenia i wyzwania na przyszłość / Jolanta Mazurek. // Bibliotekarz. - 2007 , nr 10 , s. 2-5
 44. Serwis Biblioteka Pedagogiczna SBP / Aldona Zawałkiewicz.// Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 7/8 , s. 21-22
 45. U progu Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej / Wojciech Kowalewski. // Małopolska. – 2007, [T.] 9,  s. 249-254
 46. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa jako narzędzie edukacyjne / Łukasz Jastrząb.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 3, s. 26,29
 47. Wirtualna biblioteka statystyczna - nowe zastosowania i zasoby www szansą dla biblioteki / Bożena Łazowska. // Wiadomości Statystyczne. – 2007, nr 9 , s. 81-86
  Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca (Warszawa).
 48. Wizualizacja i mapowanie przestrzeni danych w bibliotekach cyfrowych / Veslava Osińska. // Touńskie Studia Bibliologiczne. - 2008 , nr 1 , s. 167-176
 49. Wkład Biblioteki Kórnickiej w rozwój systemu rozproszonych bibliotek cyfrowych w Polsce / Jolanta Mazurek. // Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej. – 2007, Z. 28, s. 293-300
 50. Wyszukiwanie informacji w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej / Maciej Weryho. // Bibliotekarz. - 2006 , nr 2 , s. 2-5
 51. Zaproszenie do biblioteki cyfrowej / Wiesław Przybyła. // Język Polski w Liceum. – 2007/2008,  nr 1 , s. 89-95
 52. Zasady publikowania obiektów cyfrowych w repozytoriach europejskich , zagadnienia prawnoautorskie / Barbara Szczepańska. // Przegląd Biblioteczny. - 2007, z. 2, s. 193-220
 53. Zasoby polskich bibliotek cyfrowych jako wspomaganie procesu dydaktycznego i     badawczego w uczelniach technicznych / Ewa Dobrzyńska-Lankosz. // Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. -2006,  T. 14, nr 3, s. 22-28
  Materiały z sesji "Informacja naukowa w naukach technicznych", Ustroń.

WYKAZ BIBLIOTEK CYFROWYCH ze strony Biblioteki Głównej UMCS
http://www.bg.umcs.lublin.pl/nowa/literat.php


Wybrane źródła literatury cyfrowej
w Polsce:

W systemie dLibra  - regionalne:

za granicą:

Wykaz dokumentów dźwiękowych z historii
Napisał Hanna Mierzejewska   
WYKAZ DOKUMENTÓW DŹWIĘKOWYCH Z HISTORII, DOSTĘPNYCH W DZIALE ZBIORÓW SPECJALNYCH BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W OSTROŁĘCE

Akcja "Burza" na ziemiach wschodnich Rzeczpospolitej [Dok. dźw.] Z orłem w koronie.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress,  [1992]. ; 1 kas dźw. (30 min)
Tk : 413

Antyczna Grecja  [Dok. dźw.] / Ryszard Kulesza.
Warszawa : Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, cop. 2007 ; 7 płyt [CD] (ca 7 godz.)
Seria : Historia Starożytna
CD : 684

Bastion wśród potopu
[Dok. dźw.] / Henryk Sienkiewicz ; Zofia Chmurowa.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1990] ; 1 kas. dźw. (30 min)
Tk : 222

Bitwa pod Grunwaldem 
[Dok. dźw.] / Michał Kopczyński.
Warszawa : Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, [2007] ; 1 płyta [CD] (47 min 47 s)
Seria : Historia Polski: Średniowiecze
CD : 951

Bitwa pod Raszynem [Dok. dźw.] /  Jolanta Sikorska-Kulesza.
Warszawa : Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, [2008] ; 1 płyta [CD] (17 min)
Seria : Historia Polski: Średniowiecze
CD : 952

Bolesław Chrobry 992-1025 [Dok. dźw.] ; Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej 1025-1039 i jego przezwyciężenie 1039-1058 /  Michał Kopczyński.
Warszawa : Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, [2006] ;1 płyta [CD] (46 min)
Seria : Historia Polski: Średniowiecze ; nr 17
CD : 970

Bolesław królem Polski [Dok. dźw.] / Małgorzata Leonczak-Szulc.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1990] ; 1 kas.dźw. (30 min)
Tk : 214

Bój nad Bzurą - II wojna światowa [Dok. dźw.] /Stanisław Rojek.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress,[1990] ; 1 kas. dźw. (30 min) 
Tk : 235

Cesarstwo rzymskie [Dok. dźw.] / Ryszard Kulesza.
Warszawa : Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, [2006] ; 1 płyta [CD] (44 min)
Seria : Historia Starożytna ;  nr 12
CD : 965

Cesarstwo rzymskie [Dok. dźw.] / Ryszard Kulesza.
Warszawa : Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, cop. 2007; 7 płyt [CD] (ca 4 godz 30 min)
Seria :  Historia Starożytna
CD : 685

Damy wilanowskiej rezydencji [Dok. dźw.] / Hanna Muszyńska-Hoffmannowa ; Zofia Chmurowa.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1990] ; 1 kas. dźw. (30 min) 
Tk : 223

Dywersyjne oddziały "Wachlarza"
[Dok. dźw.] / Małgorzata Dąbek.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1992] ; 1 kas. dźw. (30 min)
Tk : 411


Dzieje Greków w okresie klasycznym i hellenistycznym [Dok. dźw.] / Ryszard Kulesza.
Warszawa : Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, [2006] ;1 płyta [CD] (73 min)
Seria : Historia Starożytna ; nr 6
CD : 959

Dzień sądu szedł przez dzikie pola [Dok. dźw.] / Sylwia Chmura.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1990] ; 1 kas. dźw. (30 min) 
Tk : 221

Historia hymnu polskiego - pieśń ujdzie cało [Dok. dźw.] / Małgorzata Dąbek.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1990] ; 1 kas. dźw. (30 min) 
Tk : 228

Hołd pruski - sukces czy porażka [Dok. dźw.] / Małgorzata Dąbek.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress,  [1990] ;  1 kas. dźw. (30 min)
Tk : 219

Kazimierz Wielki dobrym gospodarzem
[Dok. dźw.] / Małgorzata Dąbek.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1990] ; 1 kas. dźw. (30 min)
Tk : 217

Kolonizacja wiejska na prawie niemieckim [Dok. dźw.] ; Kolonizacja miejska ; Przemiany społeczne w epoce rozbicia dzielnicowego / Michał Kopczyński.
Warszawa : Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, [2006] ; 1 płyta [CD] (53 min)
Seria :  Historia Polski: Średniowiecze ; nr 21
CD : 974

Konfliktu z Zakonem ciąg dalszy : od wojny trzynastoletniej do hołdu pruskiego 1454-1525
[Dok. dźw.] ; Polityka dynastyczna Jagiellonów 1440-1515 ; Problemy wschodni, czyli stosunki z Moskwą 1380-1514 / Michał Kopczyński.
Warszawa : Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, [2006] ; 1 płyta [CD] (1 godz. 7 min)
Seria : Historia Polski: Średniowiecze ; nr 24
CD : 977

Konstytucja 3 Maja - jutrzenka swobody [Dok. dźw.] / Witold Gadomski.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1990] ; 1 kas. dźw. (30 min)
Tk : 226

Koronacja Władysława Łokietka [Dok. dźw.] / Witold Gadomski.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1990] ; 1 kas. dźw. (30 min)
Tk : 216

Kryzys i upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego
[Dok. dźw.] / Ryszard Kulesza.
Warszawa : Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, [2006] ; 1 płyta [CD] (45 min)
Historia Starożytna ; nr 15
CD : 968

Księstwo Warszawskie - Napoleon w Warszawie [Dok. dźw.] / Witold Gadomski.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1990] ; 1 kas. dźw. (30 min) 
Tk : 229

Kultura rzymska [Dok. dźw.] / Ryszard Kulesza.
Warszawa : Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, [2006] ; 1 płyta [CD] (16 min)
Seria : Historia Starożytna ; nr 13
CD : 966

Kultura Starożytnej Grecji [Dok. dźw.] / Ryszard Kulesza.
Warszawa : Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, [2006] ; 1 płyta [CD] (57 min)
Seria : Historia Starożytna ; nr 8
CD : 961

Legiony polskie w I wojnie światowej - ofiarny stos
[Dok. dźw.] / Stanisław Rojek.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1990] ; 1 kas. dźw. (30 min.).
Tk : 233

Na polach Grunwaldu [Dok. dźw.] / Małgorzata Dąbek.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1990] ; 1 kas.dźw. (30 min)
Tk : 218

Na Zachód [Dok. dźw.] / Stanisław Rojek.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1992] ; 1 kas. dźw. (30 min)
Tk : 407

Na zew Ziemi Wileńskiej [Dok. dźw.] : Partyzanckie Oddziały Armii Krajowej Okręgu Wilno i Nowogródek / Stanisław Rojek.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1992] ; 1 kas. dźw. (30 min)
Tk : 412

Nad nami Orzeł Biały
[Dok. dźw.] / Wiktor Cygan.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1990] ; 1 kas. dźw. (30 min) 
Tk : 232

Najstarsze cywilizacje [Dok. dźw.] / Ryszard Kulesza.
Warszawa : Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, [2006] ; 1 płyta [CD] (30 min)
Seria : Historia Starożytna ; nr 1
CD : 954

Najstarsze cywilizacje starożytnej Grecji: Kreta i Mykeny %h
[Dok. dźw.] / Ryszard Kulesza.
Warszawa : Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, [2006] ; 1 płyta [CD] (58 min)
Seria : Historia Starożytna ; nr 2
CD : 955

Następstwa wielkich podbojów [Dok. dźw.] / Ryszard Kulesza.
Warszawa : Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, [2006] ; 1 płyta [CD] (37 min)
Seria : Historia Starożytna ; nr 11
CD : 964

O polską koronę 1382-1385
[Dok. dźw.] ; Litwa przed 1385 rokiem - ostatnie imperium pogańskie w Europie ; Unia polsko-litewska i wojna z Krzyżakami: od Krewy do Horodła, 1385-1413 ; Wojny z Zakonem, następstwo tronu i sprawy polsko-litewskie, 1414-1453 / Michał Kopczyński.
Warszawa : Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, [2006]. ; 1 płyta [CD] (1 godz 7 min) : Seria : Historia Polski: Średniowiecze ; nr 23
CD : 976

Orlęta Lwowskie [Dok. dźw.] / Małgorzata Dąbek.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1992] ; 1 kas dźw. (30 min) 
Tk : 402

Orzeł Biały [Dok. dźw.].
Warszawa : RSW "Prasa-Książka-Ruch", [1980] 1 kas. dźw. (60 min)
Tk : 66

Ostatnie barykady [Dok. dźw.] / Stanisław Rojek.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1990] ; 1 kas. dźw. (30 min)
Tk : 236

Polska przed sądem %h [Dok. dźw.] : %b Proces 16 przywódców Polski Podziemnej.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1992] ; 1 kas. dźw. (30 min)
Tk : 415

Porwanie Stanisława Augusta [Dok. dźw.] / Zofia Chmurowa.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1990] ; 1 kas. dźw. (30 min) 
Tk : 224

Powstanie kościuszkowskie - uniwersały naczelnika [Dok. dźw.] / Witold Gadomski.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1990] ; 1 kas. dźw. (30 min)
Tk : 227

Powstanie listopadowe - noc listopadowa [Dok. dźw.] / Witold Gadomski.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress,  [1990] ; 1 kas. dźw. (30 min) 
Tk : 231

Powstanie NSZZ "Solidarność" - Solidarność 80 [Dok. dźw.] / Witold Gadomski.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1990] ; 1 kas. dźw. (30 min)
Tk : 237

Przywileje szlacheckie 1355-1496 [Dok. dźw.] ; Mieszczanie i chłopi w Polsce późnego średniowiecza, czyli dzieło literackie jako źródło historyczne / Michał Kopczyński.
Warszawa : Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, [2006] ; 1 płyta [CD] (57 min)
Historia Polski: Średniowiecze ; nr 25
CD : 978

Religia Rzymian i chrześcijanie [Dok. dźw.] / Ryszard Kulesza.
Warszawa : Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, [2006] ; 1 płyta [CD] (29 min)
Seria : Historia Starożytna ; nr 14
CD : 967

Rządy Bolesława Szczodrego i sprawa św. Stanisława 1058-1079 [Dok. dźw.] ; Organizacja państwa wczesnopiastowskiego / Michał Kopczyński.
Warszawa : Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, [2006] ; 1 płyta [CD] (37 min)
Seria : Historia Polski: Średniowiecze ; nr 18
CD : 971

Rządy Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego 1079-1138 [Dok. dźw.] ; Rozbicie dzielnicowe ; Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego / Michał Kopczyński.
Warszawa : Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, [2006] ; 1 płyta [CD] (36 min)
Seria : Historia Polski: Średniowiecze ; nr 19
CD : 972

Rzym - narodziny imperium [Dok. dźw.] / Ryszard Kulesza.
Warszawa : Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, [2006] ; 1 płyta [CD] (1 godz 3 min)
Seria : Historia Starożytna ; nr 9
CD : 962

Sejm Czteroletni - silna armia - silne państwo
[Dok. dźw.] / Witold Gadomski.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1990] ; 1 kas. dźw. (30 min)
Tk 225

Słowianie i ich państwa we wczesnym średniowieczu [Dok. dźw.] ; Początki Polski /  Michał Kopczyński.
Warszawa :  Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej,  [2006] ; 1 płyta [CD] (48 min)
Seria : Historia Polski: Średniowiecze ; nr 16
CD : 969

Spiski w Królestwie Polskim [Dok. dźw.] / Wiktor Cygan.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1990] ; 1 kas. dźw. (30 min)
Tk 230

Starożytna Sparta [Dok. dźw.] / Ryszard Kulesza.
Warszawa : Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, [2006] ; 1 płyta [CD] (53 min)
Seria :  Historia Starożytna ; nr 5
CD : 958

Starożytne Ateny [Dok. dźw.] / Ryszard Kulesza.
Warszawa : Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, [2006] ; 1 płyta [CD] (48 min)
Seria : Historia Starożytna ; nr 4
CD : 957

Świat greckich poleis [Dok. dźw.] / Ryszard Kulesza.
Warszawa : Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, [2006] ; 1 płyta [CD] (56 min)
Seria : Historia Starożytna ; nr 3
CD : 956

Testament Bolesława Krzywoustego [Dok. dźw.] / Witold Gadomski.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1990] ; 1 kas. dźw. (30 min)
Tk 215

Testament ostatniego z Jagiellonów [Dok. dźw.].
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1990] ; 1 kas. dźw. (30 min) 
Tk 220

Twierdza Grodno [Dok. dźw.].
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1992] ; 1 kas. dźw. (30 min)
Tk 409

Upadek zasady senioratu 1138-1180
[Dok. dźw.] ; Osłabienie władzy princepsa 1180-1232 ; Przewaga książąt śląskich 1232-1241 ; Pogłębienie się rozbicia dzielnicowego 1241-1290 ; Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka 1288-1320 / %c Michał Kopczyński.
Warszawa : Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej,  [2006] ; 1 płyta [CD] (1 godz 11 min)
Seria : Historia Polski: Średniowiecze ; nr 20
CD : 973

Ustrój republiki rzymskiej [Dok. dźw.] / Ryszard Kulesza.
Warszawa : Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, [2006] ; 1 płyta [CD] (26 min)
Seria :  Historia Starożytna ; nr 10
CD : 963

W imieniu Rzeczpospolitej
[Dok. dźw.] / Witold Gadomski.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1992] ; 1 kas. dźw. (30 min)
Tk 410

W kraju Mieszka I [Dok. dźw.] / Witold Gadomski.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1990] ; 1 kas. dźw. (30 min)
Tk : 213

W obronie niepodległości %h [Dok. dźw.] / Stanisław Rojek.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1990] ; 1 kas. dźw. (30 min)
Tk : 234, 404

Wersalski bękart [Dok. dźw.].
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1992] ; 1 kas. dźw. (30 min) 
Tk : 406

Wierzenia starożytnych Greków %h
[Dok. dźw.] /  Ryszard Kulesza.
Warszawa : Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, [2006] ; 1 płyta [CD] (38 min)
Seria : Historia Starożytna ; nr 7
CD : 960

Wyprawa kijowska [Dok. dźw.].
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1992] ; 1 kas. dźw. (30 min)
Tk : 403

Zakon Krzyżacki na ziemiach polskich do pokoju kaliskiego 1226-1348 [Dok. dźw.] ; Polityka zagraniczna Polski 1320-1370 ; Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego 1333-1370 ; Rządy Andegawenów i kwestia następstwa tronu 1370-1385 / Michał Kopczyński.
Warszawa : Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, [2006] ;  płyta [CD] (1 godz 8 min)
Seria : Historia Polski: Średniowiecze ; nr 22
CD : 975

Zawsze wierne [Dok. dźw.] / Grzegorz Sieczkowski.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1992] ; 1 kas. dźw. (30 min) 
Tk : 408

Żołnierze Andersa 
[Dok. dźw.] : Do polskiej armii : historia II Korpusu / Zofia Chmurowa.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1992] ; 1 kas. dźw. (30 min)
Tk : 414

Wykaz filmów z wychowania komunikacyjnego
Napisał Hanna Mierzejewska   
WYKAZ FILMÓW Z WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO, DOSTĘPNYCH W DZIALE ZBIORÓW SPECJALNYCH BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W OSTROŁĘCE

Bezpieczeństwo ruchu drogowego /scen. i reż.Jan Klimm ; zdj.Ryszard Jakubczak.
Warszawa : WF "Nauka", 1990,  (80 min)
DVD : 1138
Tmgv : 964, 528


Cztery i pół minuty : pierwsza pomoc w wypadkach drogowych / scen.i zdj.Mirosław Orliński ; reż.Joanna Kostrzewa, Mirosław Orliński ; muz.Jacek Grudzień.
Warszawa : Agrafic-Vision, 1994 ; 1 kas. wiz. (27 min)
Tmgv : 527, 964

Domowe przedszkole/ scen.Irena Dudzińska, Teresa Fiutowska, Wirginia Borodzicz ; reż.Joanna Koenig, Alicja Ślężańska ; zdj.Mieczysław Grudniak, Jarosław Krzywdziński, Paweł Piotrowski [et al.] ; oprac. muz.Danuta Zawierska.
Warszawa : TVP SA, 1995 ; 1 kas. wiz. (170 min)
Tmgv : 518

Drogą, dróżką, ścieżynką... / scen. i real.Krzysztof Wesołowski ; zdj.Mirosław Wojnarowicz ; opr.muz.Marek Czapczak.
Warszawa :  TVP SA, 1997 ; 1 kas wiz. (148 min.) 
Tmgv : 849

Egzamin wieńczący kurs prawa jazdy / real.Piotr Polański, Jacek Bara ; opr.muz.Leszek Furman.
Katowice : VT Studio, 1993 ; 1 kas wiz. (21 min.)
Tmgv : 569

Jadą, idą dzieci drogą / scen.Tomasz Pijanowski, Krzysztof Wesołowski ; reż.Tomasz Kostuch, Krzysztof Wesołowski.
Warszawa :  TVP SA, 1995 ; 1 kas. wiz. (cz.I : 30 min, cz.II: 28 min, cz.III: 27 min, cz.IV: 30 min)
Tmgv : 569

Jak być pasażerem... / scen. i real.Krzysztof Wesołowski ; zdj.Mirosław Wojnarowicz ; muz.Marek Czapczak.
Warszawa  TVP SA, 1997 ; 1 kas. wiz. (15 min)
seria : Rap na drodze
Tmgv : 2101, 849

Kiedy wracam ze szkoły...
/ scen. i real.Barbara Sokolenko ; zdj.Michał Bukojemski.
Warszawa :  WF "Czołówka", 1974 ; 1 kas. wiz. (9 min) 
Tmgv : 116

Na ulicy / [brak realiz.].
Łódź : WFO, 1985 ; 1 kas. wiz. (13 min)
Tmgv : 116

Piesi na jezdni  / scen. i real.Krzysztof Wesołowski ; zdj.Mirosław Wojnarowicz ; muz.Marek Czapczak.
Warszawa :  TVP SA, 1997 ; 1 kas. wiz. (12 min)
seria : Rap na drodze
Tmgv : 849

Planujemy i idziemy / scen. i real.Krzysztof Wesołowski ; zdj.Mirosław Wojnarowicz ; muz.Marek Czapczak.
Warszawa :  TVP SA, 1997; 1 kas. wiz. (15 min)
seria : Rap na drodze
Tmgv : 2101

Pomóż! / scen. i real.Krzysztof Wesołowski ; zdj.Mirosław Wojnarowicz ; muz.Marek Czapczak.
Warszawa : TVP SA, 1997 ; 1 kas. wiz. (15 min)
Seria : Rap na drodze
Tmgv : 2101, 964

Powtórzenie / scen. i real.Krzysztof Wesołowski ; zdj.Mirosław Wojnarowicz ; muz.Marek Czapczak.
Warszawa : TVP SA, 1997 ; 1 kas. wiz. (15 min)
Seria : Rap na drodze
Tmgv : 2101

Rap na drodze / scen. i realiz. Krzysztof Wesołowski.
Warszawa : TVP SA, 1997 ; 1 kas. wiz. (150 min) 
Tmgv : 2828

Raz jeszcze, czyli zasady i powtórzenia
/ scen. i real.Krzysztof Wesołowski ; zdj.Mirosław Wojnarowicz ; muz.Marek Czapczak.
Warszawa : TVP SA, 1997 ; 1 kas. wiz. (15 min).
Seria : Rap na drodze
Tmgv : 2101, 964

Rower, motorower i... przepisy / scen. i real.Krzysztof Wesołowski ; zdj.Mirosław Wojnarowicz ; muz.Marek Czapczak.
Warszawa : TVP SA, 1997 ; 1 kas. wiz. (15 min)
Seria : Rap na drodze
Tmgv : 2101, 964

Stop! Jest groźnie! / scen. i real.Krzysztof Wesołowski ; zdj.Mirosław Wojnarowicz ; muz.Marek Czapczak.
Warszawa : TVP SA, 1997 ; 1 kas. wiz. (15 min)
Seria : Rap na drodze
Tmgv : 2101

Wędrujemy / scen. i real.Krzysztof Wesołowski ; zdj.Mirosław Wojnarowicz ; muz.Marek Czapczak.
Warszawa : TVP SA, 1997 ; 1 kas. wiz. (15 min)
Seria : Rap na drodze
Tmgv : 2101, 964

Zasady, liczby, kilometry / scen. i real.Krzysztof Wesołowski ; zdj.Mirosław Wojnarowicz ; muz.Marek Czapczak.
Warszawa : TVP SA, 1997 1 kas. wiz. (15 min)
Seria : Rap na drodze
Tmgv : 2101, 964

Znaki drogowe / przyg. Agnieszka Galica ; reż.Artur Mościcki.
Warszawa : TVP SA, 1995 ; 1 kas. wiz. (15 min)
Seria : Mama i ja
Tmgv : 491, 569

Znaki drogowe / real.Piotr Polański, Jacek Bara ; opr.muz.Leszek Furman.
Katowice : VT Studio, 1993 ; 1 kas. wiz. (30 min) 
Tmgv : 2101, 569

Znaki i sygnały / scen. i real.Krzysztof Wesołowski ; zdj.Mirosław Wojnarowicz ; muz.Marek Czapczak.
Warszawa : TVP SA, 1997 ; 1 kas. wiz. (15 min)
Seria : Rap na drodze
Tmgv : 2101, 849
Wykaz audiobooków w DZS BP w Ostrołęce
Napisał Izabela Łada   
WYKAZ AUDIOBOOKÓW NA PŁYTACH I KASETACH MAGNETOFONOWYCH DOSTĘPNYCH W DZIALE ZBIORÓW SPECJALNYCH BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W OSTROŁĘCE

A
125 baśni do opowiadania dzieciom [Dok. dźw.] / [wybór] Władysław Kopaliński.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, cop. 2004.
1 płyta [CD] (ca 10 godz)
CD 589

Alicja w krainie czarów [Dok. dźw.] / Lewis Carroll.
Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ, p 2008.
1 płyta [CD] (3 godz 30 min)
CD 1016

Anielka [Dok. dźw.] / Bolesław Prus.
Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ, p 2007.
1 płyta [CD] (6 godz 20 min)
CD 1003

Anna Karenina [Dok. dźw.] / Lew Tołstoj.
Warszawa : Propaganda, [2007].
4 płyty [CD] (41 godz 29 min)
CD 1025

Antek [Dok. dźw.] ; Grzechy dzieciństwa ; Kamizelka / Bolesław Prus.
Katowice : Wydawnictwo Aleksandria, cop. 2007.
1 płyta [CD] (3 godz 5 min)
CD 987

B
Bajki [Dok. dźw.] / Charles Perrault.
Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ, p 2007.
1 płyta [CD] (3 godz 24 min)
Płyta zawiera pełne wersje bajek: 1.Śpiąca Królewna (31:33) ; 2.Czerwony Kapturek (17:32) ; 3.Kot w butach (18:04) ; 4.Kopciuszek (29:15) ; 5.Knyps z czubkiem (23:26) ; 6.Paluszek (22:30) ; 7.Ośla skórka (47:51) ; 8.Wróżki (13:06).
CD 1014

Baśnie [Dok. dźw.] / Bracia Grimm.
Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ, p 2007.
1 płyta [CD] (8 godz 57 min)
Płyta zawiera pełne wersje baśni: 1.Żabi król (9:37) ; 2.Spółka kota z myszą (6:42) ; 3.Dziecko Matki Boskiej (12:01) ; 4.Bajka o jednym takim co wyruszył w świat żeby strach poznać (24:58) ; 5.O wilku i siedmiu koźlątkach (6:34) ; 6.Wierny Jan (18:37) ; 7.Dobry interes (9:56) ; 8.O dziwnym grajku (7:06) ; 9.Bajka o 12 braciach (12:19) ; 10.Spółka hultajska (4:31) ; 11.Braciszek i siostrzyczka (15:50) ; 12.Roszpunka (9:48) ; 13.O trzech krasnoludkach w lesie (14:32) ; 14.O trzech prządkach (6:10) ; 15.Jaś i Małgosia (19:46) ; 16.Trzy wężowe listki (10:52) ; 17.Biały wąż (11:08) ; 18.Słomka, węgielek i groch (3:32) ; 19.O rybaku i jego żonie (22:43) ; 20.O dzielnym krawczyku (21:27) ; 21.Kopciuszek (19:27) ; 22.Zagadka (8:22) ; 23.O myszce, ptaszku i kiełbasce (4:34) ; 24.Pani Zima (7:46) ; 25.O siedmiu krukach (7:06) ; 26.Czerwony kapturek (9:34) ; 27.O czterech muzykantach z Bremy (8:00) ; 28.Śpiewająca kość (5:47) ; 29.Bajka o diable z trzema złotymi włosami (18:31) ; 30.Weszka i pchełka (3:35) ; 31.Weszka i pchełka (3:35) ; 32.Bezręka dziewczyna (17:14) ; 33.Roztropny Jaś (7:50) ; 34.O chłopcu, który u trzech mistrzów pobierał naukę (6:58) ; 35.Mądra Elżunia (9:10) ; 36.Krawiec w niebie (4:36) ; 37.Stoliczku nakryj się (23:02) ; 38.Paluszek (14:04) ; 39.Wesele pani Liszki (5:37) ; 40.Bajki o krasnoludkach (7:23) ; 41.Zbójecki narzeczony (9:23) ; 42.Pan Korbes (2:42) ; 43. Imć pan Kum (4:20) ; 44.Baba Jaga (2:17) ; 45.Kuma śmierć (2:17) ; 46.Przygody Paluszka (10:26) ; 47.Ptak straszydło (9:58) ; 48.Krzak jałowca (22:50) ; 49.Stary Sułtan (5:29) ; 50.O sześciu łabędziach (13:52) ; 51.Śpiąca Królewna (9:02).
CD 1015

Baśnie [Dok. dźw.] / Hans Christian Andersen ; tł.Stefania Beylin, Jarosław Iwaszkiewicz.
Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ, p 2007.
1 płyta [CD] (11 godz 45 min)
Płyta zawiera pełne wersje baśni: 1.Krzesiwo (19:12) ; 2.Księżniczka na ziarnku grochu (3:12) ; 3.Calineczka (31:35) ; 4.Towarzysz podróży (54:19) ; 5.Mała Syrena (64:25) ; 6.Nowe szaty cesarza (12:31) ; 7.Kalosze szczęścia (79:02) ; 8.Stokrotka (11:07) ; 9.Dzielny ołowiany żołnierz (12:18) ; 10.Dzikie łabędzie (46:32) ;: 11.Latający kufer (16:10) ; 12.Świniopas (12:03) ; 13.Słowik (27:13) ; 14.Brzydkie kaczątko (25:38) ; 15.Choinka (24:31) ; 16.Królowa Śniegu (118:24) ; 17.Czerwone trzewiczki (7:04) ; 18.Pasterka i kominiarczyk (13:07) ; 19.Dziewczynka z zapałkami (7:36) ; 20.Cień (35:02) ; 21.Szczęśliwa rodzina (9:14) ; 22.Opowiadanie o matce (15:11) ; 23.Len (12:03) ; 24.Pewna wiadomość (6:48) ; 25.Krasnoludek u kupca (10:59) ; 26.Pod wierzbą (44:52).
CD 1013

Baśnie [Dok. dźw.] / Hans Christian Andersen.
Poznań : "Media Rodzina", cop. 2005.
4 płyty [CD] (ca 4 godz 20 min)
Wydanie audio w 200-lecie urodzin Hansa Christiana Andersena. Płyta 1 zawiera: Latający kufer (14:32), Narzeczeni (6:02), Ojciec wie najlepiej (11:31), Wzgórze Elfów (16:20), To pewna wiadomość (5:13), Krasnoludek u kupca (9:00), Księżniczka na ziarnku grochu (2:38) ; Płyta 2 zawiera: Calineczka (28:51), Głupi Jaś (8:27), Krzesiwo (16:37), Nowe szaty cesarza (10:45) ; Płyta 3 zawiera: Mały Klaus i duży Klaus (25:23), Świniopas (11:38), Śniegowy bałwan (11:38), Kwiaty małej Idy (17:54) ; Płyta 4 zawiera: Słowik (22:42), Brzydkie kaczątko (20:56), Pasterka i kominiarczyk (10:53), Dzielny cynowy żołnierzyk (10:24).
CD 576

Baśnie i opowieści
[Dok. dźw.] / Hans Christian Andersen.
Poznań : "Media Rodzina", cop. 2006.
4 płyty [CD] (ca 4 godz 59 min)
Wydanie audio zbioru baśni z książkowego wydania rocznicowego przetłumaczonego z duńskiego z okazji 200 urodzin Andersena. . - Płyta 1 zawiera: Zapowiedź (0:04), Mała syrenka (58:29), Hans i Greta (6:10), Igła do cerowania (7:07), Kropla wody (3:43) ; Płyta 2 zawiera: Amanci (4:36), Biegacze (8:04), Coś (17:38), Dwie panny (4:34), Kogut na podwórku i kogut na dachu (6:12), Motyl (6:11), Pióro i kałamarz (5:46), Piękna! (17:44), Za tysiące lat (4:44) ; Płyta 3 zawiera: Serdeczny żal (4:21), Ciocia Bólzęba (26:01), Dzbanek do herbaty (4:06), Kaleka (20:36), Krasnoludek i madame (10:42), W dziecięcym pokoju (7:55) ; Płyta 4 zawiera: Kołnierzyk (6:00), Ogrodnik i jaśniepaństwo (15:55), Pchła i profesor (9:55), Len (10:32), Bociany (10:40), Choinka (20:57).
CD 1090

Biedronka [Dok. dźw.] / Joanna Liszewska.
Warszawa : Multico Oficyna Wydawnicza, cop. 2007.
1 płyta [CD] (5 min).
CD 943

Biesy [Dok. dźw.] / Fiodor Dostojewski ; przekł. Tadeusz Zagórski.
Warszawa :Wydawnictwo Mozaika, "RTW" ; [2007].
1 płyta [CD] (8 godz 46 min)
CD 1033

Bromba i inni [Dok. dźw.] : (po latach także...) / Maciej Wojtyszko.
Szczecin : 3kropek Audio Publishing, p 2004.
2 płyty [CD] (ca 2 godz 23 min)
CD 581

C
Chłopcy z Placu Broni [Dok. dźw.] / Ferenc Molnar. - Polska : Audio Liber, 2005.
4 płyty [CD] (4 godz 22 min 89 s)
CD 584

Chłopi [Dok. dźw.] / Władysław Stanisław Reymont. - Warszawa : A.A.MTJ, p 2007.
4 płyty [CD] (41 godz 49 min)
CD 1004

Cierpienia młodego Wertera [Dok. dźw.] / Johann Wolfgang von Goethe. - Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ, p 2007.
2 płyty [CD] (5 godz 23 min)
CD 1005

Co słonko widziało [Dok. dźw.] / Maria Konopnicka. - Warszawa : A.A.MTJ, p 2006.
1 płyta [CD] (1 godz 7 min)
CD 590

Cudzoziemka [Dok. dźw.] / Maria Kuncewiczowa. - Warszawa : Wydawnictwo Mozaika, [2007].
1 płyta [CD] (ca 9 godz)
CD 980

D
Dekameron [Dok. dźw.] / Giovanni Boccaccio ; przekł.Edward Boyé. - Warszawa : A.A.MTJ, p 2008.
4 płyty [CD] (33 godz 52 min)
CD 999

Diabeł ubiera się u Prady [Dok. dźw.] / Lauren Weisberger ; przekł.Hanna Szajowska. - Warszawa : Wydawnictwo Albatros-Andrzej Kuryłowicz, cop. 2008.
1 płyta [CD] (17 godz 43 min)
CD 1125

Dobranoc Panie Boże [Dok. dźw.] : wieczorne modlitwy dzieci / Bernadette McCarver Synder ; tł.Julita Makowiecka [et al.] ; muz.Paweł Grudzień. - Kraków : Wydawnictwo WAM - Studio Inigo, [2004].
1 płyta [CD] (1 godz 16 min)
CD 1022

Doktor Dolittle i jego zwierzęta [Dok. dźw.] / Hugh Lofting. - Warszawa : Audio Liber, p 2000.
3 płyty [CD] (2 godz 40 min)
CD 1089

Doktor Faustus [Dok. dźw.] / Tomasz Mann ; przekł. Leszek Szaruga. - Warszawa : Agora, cop. 2007.
1 płyta [CD] (ca 12 godz)
CD 1092

Duma i uprzedzenie [Dok. dźw.] / Jane Austen ; przekł. Anna Przedpełska-Trzeciakowska. - Warszawa : "RTW" ; Wydawnictwo Mozaika, [2007].
1 płyta [CD] (13 godz 31 min)
CD 1032

Dziady wileńsko-kowieńskie. cz.IV [Dok. dźw.] / Adam Mickiewicz. - Warszawa : Polskie Radio SA, p 2005.
1 płyta [CD] (ca 79 min)
CD 1067

Dzieci z Bullerbyn [Dok. dźw.] / Astrid Lindgren ; przekł. Irena Szuch-Wyszomirska. - Warszawa : Agora, cop. 2007.
1 płyta [CD] (ca 7 godz)
CD 1093

Dzieje Tristana i Izoldy [Dok. dźw.] / Joseph Bédier. - Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ, p 2007.
1 płyta [CD] (5 godz 18 min)
CD 996

Dziennik Bridget Jones [Dok. dźw.] / Helen Fielding ; przekł. Zuzanna Naczyńska. - Warszawa : "RTW" ; Wydawnictwo Mozaika, cop. 2005.
1 płyta [CD] (4 godz 23 min)
CD 1036

E
Eragon [Dok. dźw.] / Christopher Paolini ; przeł. Paulina Braiter. - Warszawa : Wydawnictwo Auditus, p 2006.
2 płyty [CD] (16 godz 55 min)
CD 950

F


Ferdydurke [Dok. dźw.] / Witold Gombrowicz. - Warszawa : Agora, cop. 2007.
1 płyta [CD] (ca 4 godz 20 min)
CD 1094

Ferdynand Wspaniały [Dok. dźw.] / Ludwik Jerzy Kern. - Warszawa : Audioclub.pl, Kraków : Wydawnictwo Literackie, cop. 2007.
4 płyty [CD] (4 godz 15 min)
CD 1086

Folwark zwierzęcy [Dok. dźw.] / George Orwell ; przekł.Bartłomiej Zborski. - Warszawa : Muza SA, p 2007.
1 płyta [CD] (3 godz 27 min)
CD 1018

G


Grażyna [Dok. dźw.] / Adam Mickiewicz. - Warszawa : A.A.MTJ, p 2008.
1 płyta [CD] (1 godz 10 min)
CD 1000

H


Harry Potter i czara ognia. cz.1 [Dok. dźw.] / Joanne Kathleen Rowling ; tł.Andrzej Polkowski. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2004.
10 płyt [CD] (13 godz 29 min)
CD 1077

Harry Potter i czara ognia. cz.2 [Dok. dźw.] / Joanne Kathleen Rowling ; tł.Andrzej Polkowski. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2004.
8 płyt [CD] (11 godz 1 min)
CD 1078

Harry Potter i kamień filozoficzny [Dok. dźw.] / Joanne Kathleen Rowling ; tł.Andrzej Polkowski. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2002.
8 płyt [CD] (9 godz 22 min)
CD 1079

Harry Potter i komnata tajemnic [Dok. dźw.] / Joanne Kathleen Rowling ; przeł.Andrzej Polkowski. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2002.
8 płyt [CD] (10 godz 26 min)
CD 1080

Harry Potter i Książę Półkrwi. cz.1 [Dok. dźw.] / Joanne Kathleen Rowling ; przekł.Andrzej Polkowski. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2006.
8 płyt [CD] (10 godz 13 min)
CD 1081

Harry Potter i Książę Półkrwi. cz.2 [Dok. dźw.] / Joanne Kathleen Rowling ; przekł.Andrzej Polkowski. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2006.
8 płyt [CD] (9 godz 59 min)
CD 1082

Harry Potter i więzień Azkabanu [Dok. dźw.] / Joanne Kathleen Rowling ; tł.Andrzej Polkowski. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2003.
10 płyt [CD] (13 godz 29 min)
CD 1083

Harry Potter i Zakon Feniksa. cz.1 [Dok. dźw.] / Joanne Kathleen Rowling ; przekł.Andrzej Polkowski. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2007.
12 płyt [CD] (15 godz 16 min)
CD 1084

Harry Potter i Zakon Feniksa. cz.2 [Dok. dźw.] / Joanne Kathleen Rowling ; przekł.Andrzej Polkowski. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2007.
12 płyt [CD] (15 godz 15 min)
CD 1085

I


Iliada [Dok. dźw.] / Homer. - Warszawa : A.A.MTJ, p 2006.
1 płyta [CD] (10 godz 49 min)
CD 599

K


Kamienie na szaniec [Dok. dźw.] / Aleksander Kamiński. - Katowice : Wydawnictwo Aleksandria, cop. 2008.
1 płyta [CD] (5 godz 48 min)
CD 988

Kandyd czyli Optymizm [Dok. dźw.] / Wolter. - Warszawa : "RTW" ; Wydawnictwo Mozaika, cop. 2007.
1 płyta [CD] (2 godz 30 min)
CD 1034

Karolcia [Dok. dźw.] / Maria Krüger ; interpretacja Maria Seweryn. - Polska : Audio Books, 2005.
3 płyty [CD] (ca 3 godz 30 min)
CD 582

Katarynka [Dok. dźw.] ; Milknące głosy ; Z legend dawnego Egiptu ; Powracająca fala / Bolesław Prus. - Katowice : Wydawnictwo Aleksandria, cop. 2007.
CD 986

Klasa pani Czajki
[Dok. dźw.] / Małgorzata Karolina Piekarska. - Warszawa : Biblioteka Akustyczna Sp.z o.o, cop. 2008.
1 płyta [CD] (11 godz 25 min)
CD 1075

Kod Leonarda da Vinci
[Dok. dźw.] / Dan Brown ; przekł.Krzysztof Mazurek. - Warszawa : Wydawnictwo Albatros-Andrzej Kuryłowicz, Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, cop. 2005.
10 płyt [CD] (11 godz 4 min)
CD 1124

Kordian [Dok. dźw.] / Juliusz Słowacki ; muz.Mariusz Ostański. - Lublin : Wydawnictwo Biblios, cop. 2007.
1 płyta [CD] (2 godz 57 min)
CD 1020

Kordian [Dok. dźw.] / Juliusz Słowacki. - Warszawa : A.A.MTJ, p 2008.
1 płyta [CD] (2 godz 51 min)
CD 997

Koszmarny Karolek - koszmarny komplecik
[Dok. dźw.] / Francesca Simon. - Kraków : "Znak", 2004.
1 płyta [CD] (46 min)
CD 1098

Koszmarny Karolek - potrójna paskudna porcja
[Dok. dźw.] / Francesca Simon. - Kraków : "Znak", 2004.
1 płyta [CD] (40 min)
CD 1099

Koszmarny Karolek - zabójczy zbiorek
[Dok. dźw.] / Francesca Simon. - Kraków : "Znak", 2005.
1 płyta [CD] (46 min)
CD 1097

Król Edyp [Dok. dźw.] / Sofokles ; przekł.Stefan Srebrny. - Warszawa : Polskie Radio SA, p 2005.
1 płyta [CD] (ca 62 min)
CD 1066

Królewicz i żebrak [Dok. dźw.] / Mark Twain. - Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ, p 2008.
2 płyty [CD] (8 godz 10 min)
CD 1011

Krzyżacy [Dok. dźw.] / Henryk Sienkiewicz. - Michałowice : BookMedia, [2006].
2 płyty [CD] (11 godz ; 12 godz)
CD 736

Krzyżacy [Dok. dźw.] / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : A.A.MTJ, p 2006.
2 płyty [CD] (30 godz 42 min)
CD 594

Kubuś Fatalista i jego pan [Dok. dźw.] / Denis Diderot ; przekł.Tadeusz Żeleński. - Warszawa : A.A.MTJ, p 2008.
1 płyta [CD] (9 godz 56 min)
CD 998

L


Lalka [Dok. dźw.] / Bolesław Prus. - Michałowice : BookMedia, [2006].
2 płyty [CD] (13 godz ; 12 godz)
CD 737

Lalka. 1 [Dok. dźw.] / Bolesław Prus. - Warszawa : "RTW", 2006.
6 płyt [CD] (ca 4 godz 30 min)
CD 585

Lalka. 2 [Dok. dźw.] / Bolesław Prus. - Warszawa : "RTW", 2006.
6 płyt [CD] (ca 4 godz 30 min)
CD 586

Latająca klasa [Dok. dźw.] / Erich Kastner. - Warszawa : Audio Liber, p 2006.
3 płyty [CD] (3 godz 51 min)
CD 1088

Latarnik [Dok. dźw.] / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ, p 2007.
1 płyta [CD] (45 min
CD 1006

Legendy warszawskie [Dok. dźw.] / Artur Oppman. - Warszawa : Audio Liber, 2006.
2 płyty [CD] (1 godz 45 min
CD 1087

Lektury Szkolne : klasa 1. cz.1 [Dok. dźw.] / - [Warszawa ?] : Bon Ton, 2005.
1 płyta [CD] (ca 75 min
Zawiera : 1.Plastusiowy pamiętnik / Maria Kownacka (24:42) ; 2.Czarna owieczka / Jan Grabowski (23:36) ; 3.Kopciuszek / Hanna Januszewska (27:05).
CD 1062

Lektury Szkolne : klasa 1. cz.2 [Dok. dźw.] / - [Warszawa ?] : Bon Ton, 2005.
1 płyta [CD] (ca 48 min)
Zawiera : 1.Najmilsi / E.Szelburg-Zarembina (24:41) ; 2.Cudaczek wyśmiewaczek / J.Duszyńska (23:31).
CD 1063

Lektury Szkolne : klasa 2. cz.1 [Dok. dźw.] / - [Warszawa ?] : Bon Ton, p 2005.
1 płyta [CD] (1 godz 9 min)
Zawiera : 1.Słoń Trąbalski / Julian Tuwim (2:56) ; 2.Idzie niebo ciemną nocą / Ewa Szelburg-Zarembina (23:43) ; 3.Puc, Bursztyn i goście / Jan Grabowski (24:14) ; 4.Szewczyk Dratewka / Janina Porazińska (18:49).
CD 1064

Lektury Szkolne : klasa 3. cz.1 [Dok. dźw.] / - [Warszawa ?] : Bon Ton, p 2005.
1 płyta [CD] (1 godz 12 min)
Zawiera : 1.Oto jest Kasia / Mira Jaworczakowa (23:41) ; 2.Kajtkowe przygody / Maria Kownacka (15:22) ; 3.Awantura o Basię / Kornel Makuszyński (33:24).
CD 1065

Lokomotywa [Dok. dźw.] / Julian Tuwim. - Warszawa : A.A.MTJ, p 2007.
1 płyta [CD] (ca 36 min)
W.Nowakowski czyta znane Wiersze J.Tuwima: 1.Lokomotywa (3:50) ; 2.Rzepka (4:35) ; 3.Ptasie radio (3:25) ; 4.Słoń Trąbalski (3:25) ; 5.Skakanka (1:00) ; 6.Figielek (0:45) ; 7.Gabryś (1:00) ; 8.Bambo (0:50) ; 9.Abecadło (0:45) ; 10.Taniec (0:40) ; 11.Pstryk (1:10) ; 12.O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci (1:35) ; 13.Dyzio marzyciel (1:00) ; 14.Stół (1:05) ; 15.Trudny rachunek (1:00) ; 16.Kapuśniaczek (1:15) ; 17.W aeroplanie (3:00) ; 18.Kotek (1:00).
CD 1106

Lord Jim [Dok. dźw.] / Joseph Conrad ; przekł.Aniela Zagórska. - Warszawa : AgencjaArtystyczna MTJ, p 2008.
2 płyty [CD] (15 godz 10 min)
CD 991

Ludzie bezdomni [Dok. dźw.] / Stefan Żeromski ; muz.Jerzy Suchocki. - Warszawa : SDT Film, 2005.
1 płyta [CD] (14 godz 22 min)
CD 984

M


Mała księżniczka [Dok. dźw.] / Frances Hodgson Burnett ; przekł.Józef Birkenmajer. - Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ, p 2007.
2 płyty [CD] (8 godz 23 min)
CD 1012

Mistrz i Małgorzata [Dok. dźw.] / Michał Bułhakow. - Warszawa : Propaganda, [2006].
1 płyta [CD] (19 godz 36 min)
CD 587

Motyl [Dok. dźw.] / Joanna Liszewska. - Warszawa : Multico Oficyna Wydawnicza, cop. 2006.
1 płyta [CD] (6 min)
CD 944

N
Nad Niemnem [Dok. dźw.] / Eliza Orzeszkowa. - Warszawa : A.A.MTJ, p 2006.
1 płyta [CD] (24 godz 7 min)
CD 592

Nasza szkapa [Dok. dźw.] / Maria Konopnicka. - Warszawa : A.A.MTJ, p 2008.
1 płyta [CD] (1 godz 26 min)
CD 1001

O
O krasnoludkach i sierotce Marysi [Dok. dźw.] / Maria Konopnicka. - Warszawa : A.A.MTJ, p 2006.
1 płyta [CD] (6 godz 17 min)
CD 591

O wielkanocnym baranku [Dok. dźw.] / Jan Twardowski ; muz.Paweł Grudzień. - Kraków : Wydawnictwo WAM - Studio Inigo, cop. 2005.
1 płyta [CD] (ca 52 min)
Na płycie można znaleźć również piosenki w wykonaniu dzieci, linie melodyczne ułatwiające samodzielne śpiewanie oraz komputerowe puzzle, kolorowanki i teksty piosenek do wydruku.
Zawiera: 1.Proch i dusza (1:50 ) ; 2.Piosenka: "Poprawię się" (3:13) ; 3.Post (1:29) ; 4.Na pustyni (1:33) ; 5.Popielec (1:21) ; 6.Poświęcone palmy (1:39) ; 7.Piosenka: "Palemka" (2:39) ; 8.Dwa osiołki (1:25) ; 9.Czternaście przystanków smutnych przed jednym wesołym (12:16) ; 10.Na pogrzeb Jezusa (1:05) ; 11.Wielkanocny baranek (2:14) ; 12.Piosenka: "Dzwoń dzwoneczku" (2:20) ; 13.Zdziwiony (2:08) ; 14.Spotkanie (2:29) ; 15.W drodze do Emaus (2:29) ; 16.Zawstydzony święty Tomasz (1:44) ; 17.Jak go poznać? (2:06) ; 18.Wielkanocny pacierz (1:33) ; 19.Wersja instrum. piosenki "Poprawię się" (3:14) ; 20.Wersja instrum. piosenki "Palemka" (2:39) ; 21.Wersja instrum. piosenki "Dzwoń dzwoneczku" (2:20).
Opowiadania, wiersze oraz droga krzyżowa napisana przez ks.Jana Twardowskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
CD 1023

Ogniem i mieczem [Dok. dźw.] / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : A.A.MTJ, p 2007.
3 płyty [CD] (33 godz 27 min)
CD 1007

Ojciec Chrzestny [Dok. dźw.] / Mario Puzo. - Warszawa : Propaganda, [2007].
2 płyty [CD] (18 godz 4 min)
CD 1030

Ojciec Goriot [Dok. dźw.] / Honoré de Balzac ; przekł.Tadeusz Żeleński. - Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ, p 2008.
1 płyta [CD] (11 godz 10 min)
CD 993

Opowiadania [Dok. dźw.] / Bolesław Prus. - Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ, p 2008.
1 płyta [CD] (4 godz 8 min)
Płyta zawiera pełne wersje opowiadań: 1.Antek ; 2.Cienie ; 3.Grzechy dzieciństwa ; 4.Kamizelka ; 5.Z legend dawnego Egiptu ; 6.Pieśń świata ; 7.Katarynka.
CD 1002

Opowiadania [Dok. dźw.] / Henryk Sienkiewicz ; opr. muz. i real. Stanisław Szydło. - Sosnowiec : Wydawnictwo Aleksandria, 2006.
1 płyta [CD] (60 min)
Płyta zawiera: 1.Dwie łąki (11 min 25 s) ; 2.Sahem (18 min 36 s) ; 3.Co się raz stało w Sydonie (30 min 22 s).
CD 583

Opowiadania [Dok. dźw.] / Marek Hłasko. - Warszawa : Propaganda, 2008.
1 płyta [CD] (7 godz 10 min)
Płyta zawiera pełne wersje opowiadań: 1.Pierwszy krok w chmurach ; 2.Ósmy dzień tygodnia ; 3.Robotnicy ; 4.Pętla ; 5.Baza Sokołowska.
CD 1027

Opowiadania z dziejów ojczystych. T. 1, Polska za Piastów [Dok. dźw.] : od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego / wg Bronisława i Gizeli Gebertów. - Warszawa : Audioclub.pl ; Bellona, cop. 2006.
2 płyty [CD] (69 min ; 66 min)
Płyta 1 zawiera: 1.Nota wydawcy (0:44) ; 2.Polska i jej mieszkańcy w dawnych czasach (7:07) ; 3.Walki Słowian połabskich z Niemcami (7:04) ; 4.Mieszko I przyjmuje wiarę chrześcijańską (7:34) ; 5.Mieszko I - budowniczy państwa polskiego (8:56) ; 6.Młodość Bolesława Chrobrego (7:41) ; 7.Święty Wojciech. Zjazd w Gnieźnie (7:42) ; 8.Bolesław Chrobry - wielki wojownik (11:01) ; 9.Bolesław Chrobry - dobry gospodarz (11:57) ; Płyta 2 zawiera: 1.Koronacja Bolesława Chrobrego (6:48) ; 2.Bolesław Śmiały (4:14) ; 3.Pasowanie Bolesława Krzywoustego na rycerza (7:22) ; 4.Bolesław Krzywousty na tronie (8:25) ; 5.Testament Bolesława Krzywoustego (4:09) ; 6.Sprowadzenie Krzyżaków do Polski (5:59) ; 7.Najazd Tatarów (7:36) ; 8.Bolesław Wstydliwy i św. Kinga (8:33) ; 9.Jak Kraków odbudowano (11:57).
CD 1127

Opowiadania z dziejów ojczystych. T. 2, Polska za Piastów [Dok. dźw.] : od Władysława Łokietka do Kazimierza Wielkiego / wg Bronisława i Gizeli Gebertów. - Warszawa : Audioclub.pl ; Bellona, cop. 2006.
1 płyta [CD] (64 min)
Płyta zawiera: 1.Nota wydawcy (0:44) ; 2.Władysław Łokietek jednoczy Polskę (4:38) ; 3.Walka o Pomorze (8:42) ; 4.Kazimierz Wielki a sąsiedzi Polski (5:13) ; 5.Kazimierz Wielki - dobry gospodarz (10:33) ; 6.Ostatnie lata i pogrzeb Kazimierza Wielkiego (5:44) ; 7.Życie Polaków za Piastów (27:21) ; 8.Zakończenie (0:44).
CD 1128

Opowiadania z dziejów ojczystych. T. 3, Polska za Jagiellonów [Dok. dźw.] : od Władysława Jagiełły do Zygmunta Augusta / wg Bronisława i Gizeli Gebertów. - Warszawa : Audioclub.pl ; Bellona, cop. 2006.
2 płyty [CD] (66 min ; 69 min)
Płyta 1 zawiera: 1.Nota wydawcy (0:32) ; 2.Litwa przed wstąpieniem na tron Jagiełły (6:57) ; 3.Jadwiga, królowa Polski (8:39) ; 4.Władysław Jagiełło. Śmierć Jadwigi (7:55) ; 5.Bitwa pod Grunwaldem (11:59) ; 6.Unia w Horodle. Śmierć Władysława Jagiełły (5:30) ; 7.Władysław Warneńczyk (8:34) ; 8.Jak Polska odzyskała ujście Wisły (8:57) ; 9.W obozie pod Nieszawą (7:02) ; Płyta 2 zawiera: 1.Jan Długosz - wychowanie synów królewskich (8:29) ; 2.Hołd Pruski (6:14) ; 3.Jak Zygmunt I Stary bronił ziem kresowych (8:22) ; 4.Złoty wiek Zygmunta (9:21) ; 5.Zygmunt August. Przyłączenie Inflant do Polski (8:40) ; 6.Unia lubelska. Śmierć i pogrzeb ostatniego Jagiellończyka (7:01) ; 7.Życie Polaków za Jagiellonów (19:58).
CD 1129

Opowiadania z dziejów ojczystych. T. 4, Polska za królów elekcyjnych
[Dok. dźw.] : od Stefana Batorego do Jana Kazimierza / wg Bronisława i Gizeli Gebertów. - Warszawa : Audioclub.pl ; Bellona, cop. 2006.
2 płyty [CD] (67 min ; 68 min)
Płyta 1 zawiera: 1.Nota wydawcy (0:34) ; 2.Pierwsza elekcja (8:46) ; 3.Stefan Batory (6:47) ; 4.Jan Zamojski, hetman i uczony kanclerz (10:44) ; 5.Żółkiewski na Kremlu (12:06) ; 6.W Żółkwi (8:58) ; 7.Bitwa pod Cecorą (12:02) ; 8.Karol Chodkiewicz (7:43) ; Płyta 2 zawiera: 1.Karol Chodkiewicz (cd.) (3:58) ; 2.Kozacy (7:59) ; 3.Oblężenie Zbaraża (10:12) ; 4.Bitwa pod Beresteczkiem (7:58) ; 5.Pierwsze liberum veto (7:17) ; 6.Obrona Częstochowy (9:49) ; 7.Powrót Jana Kazimierza (9:13) ; 8.Stefan Czarniecki (11:46).
CD 1130

Opowiadania z dziejów ojczystych. T. 5, Polska za królów elekcyjnych
[Dok. dźw.] : od Jana III Sobieskiego do Stanisława Augusta Poniatowskiego / wg Bronisława i Gizeli Gebertów. - Warszawa : Audioclub.pl ; Bellona, cop. 2006.
2 płyty [CD] (69 min ; 58 min)
Płyta 1 zawiera: 1.Nota wydawcy (0:42) ; 2.Młodość Sobieskich (11:03) ; 3.Obrona Trembowli (6:59) ; 4.Odsiecz Wiednia (9:16) ; 5.W Wilanowie (10:49) ; 6.Sasi na tronie polskim (13:15) ; 7.Życie Polaków za Sasów (17:21) ; Płyta 2 zawiera: 1.Nowa szkoła (7:19) ; 2.Ostatnia elekcja - porwanie posłów (9:13) ; 3.Konfederacja barska(9:22) ; 4.Pierwszy rozbiór Polski (5:32) ; 5.Stanisław August, opiekun nauki i sztuki (11:26) ; 6.Sejm Czteroletni (7:17) ; 7.Konstytucja 3 Maja (7:25) ; 8.Zakończenie (0:43).
CD 1131

Opowieści z Narnii
[Dok. dźw.] : Koń i jego chłopiec / C. S. Lewis ; przekł.Andrzej Polkowski. - Poznań : Media Rodzina. cop. 2008.
4 płyty [CD] (5 godz 10 min)
Płyta 1 zawiera: 1.Zapowiedź (0:13) ; 2.Jak Szasta wyruszył w podróż (22:20) ; 3.Przygoda w drodze (21:47) ; 4.Ubram Taszbaanu (20:41) ; 5.Szasta spotyka Narnijczyków. cz.1 (11:30) ; Płyta 2 zawiera: 1.Szasta spotyka Narnijczyków. cz.2 (8:39) ; 2.Książę Korin (21:42) ; 3.Szasta wśród Grobowców (17:55) ; 4.Księżniczka Arawis w Taszbaanie (19:58) ; 5.Tajna narada. cz.1 (10:03) ; Płyta 3 zawiera: 1.Tajna narada. cz.2 (9:18) ; 2.Przez pustynię (20:04) ; 3.Pustelnik Południowych Kresów (21:47) ; 4.Nieproszony towarzysz wędrówki (20:22) ; 5.Szasta w Narnii. cz.1 (6:47) ; Płyta 4 zawiera: 1.Szasta w Narnii. cz.2 (12:01) ; 2.Oblężenie Anwardu (21:31) ; 3.Jak Bri stał się mądrzejszym koniem (20:35) ; 4.Rabadasz Śmieszny (22:55).
CD 1073

Opowieści z Narnii [Dok. dźw.] : Książę Kaspian / C. S. Lewis ; przekł.Andrzej Polkowski. - Poznań : Media Rodzina. cop. 2008.
1 płyta [CD] (5 godz 4 min)
Płyta zawiera: 1.Wyspa (16:07) ; 2.Starożytny skarbiec (20:39) ; 3.Karzeł (14:32) ; 4.Opowieść karła (20:48) ; 5.Przygody Kaspiana w górach (23:35) ; 6.Lud mieszkający w ukryciu (16:38) ; 7.Stara Narnia w niebezpieczeństwie (21:35) ; 8.Jak wydostali się z wyspy (21:35) ; 9.Co zobaczyła Łucja (23:18) ; 10.Powrót lwa (21:48) ; 11.Lew ryczy (21:48) ; 12.Czarna magia (22:08) ; 13.Pod wodzą Wielkiego Króla (18:47) ; 14.Wszyscy są bardzo zajęci (24:07) ; 15.Aslan robi drzwi w powietrzu (14:13).
CD 1070

Opowieści z Narnii [Dok. dźw.] : Lew, czarownica i stara szafa / C. S. Lewis ; przekł.Andrzej Polkowski. - Poznań : Media Rodzina. cop. 2008.
1 płyta [CD] (4 godz 27 min)
Płyta zawiera: 1.Zapowiedź (1:11) ; 2.Łucja zagląda do szafy (10:32) ; 3.Co Łucja tam zobaczyła (15:20) ; 4.Edmund wchodzi do szafy (12:16) ; 5.Ptasie mleczko (13:55) ; 6.Z powrotem po tej stronie drzwi (14:09) ; 7.W puszczy (12:36) ; 8.Dzień u bobrów (16:08) ; 9.Co wydarzyło się po obiedzie (17:38) ; 10.W Domu Czarownicy (16:57) ; 11.Czary zaczynają tracić swą moc (16:11) ; 12.Aslan jest blisko (16:31) ; 13.Pierwsza walka Piotra (15:46) ; 14.Wielkie czary z zamierzchłych czasów (15:59) ; 15.Triumf Czarownicy (17:47) ; 16.Największe czary sprzed początków czasu (18:10) ; 17.Co się stało z posągami (17:28) ; 18.Polowanie na Białego Jelenia (19:18).
CD 1069

Opowieści z Narnii [Dok. dźw.] : Ostatnia bitwa / C. S. Lewis ; przeł.Andrzej Polkowski. - Poznań : Media Rodzina. cop. 2008.
4 płyty [CD] (4 godz 46 min)
Płyta 1 zawiera: 1.Zapowiedź (0:11) ; 2.Nad Kotłem (17:13) ; 3.Lekkomyślność króla (16:39) ; 4.Małpa w pełni chwały (17:59) ; 5.Co stało się tej nocy (15:23) ; Płyta 2 zawiera: 1.Pomoc dla króla (16:07) ; 2.Nocny wypad (16:56) ; 3.Głównie o karłach (19:35) ; 4.Jakie nowiny przyniósł orzeł (16:25) ; Płyta 3 zawiera: 1.Wielkie zgromadzenie na Wzgórzu Stajni (17:05) ; 2.Kto wejdzie do Stajni? (17:35) ; 3.Wszystko dzieje się coraz szybciej (16:26) ; 4.Przez drzwi Stajni (17:29) ; 5.Jak karły nie dały się oszukać.cz.1 (8:12) ; Płyta 4 zawiera: 1.Jak karły nie dały się oszukać.cz.2 (12:53) ; 2.Noc spada na Narnię (20:11) ; 3.Dalej wzwyż i dalej w głąb (19:23) ; 4.Pożegnanie z Krainą Cieni (19:41).
CD 1071

Opowieści z Narnii [Dok. dźw.] : Siostrzeniec czarodzieja / C. S. Lewis ; przekł.Andrzej Polkowski. - Poznań : Media Rodzina. cop. 2008.
4 płyty [CD] (4 godz 56 min)
Pełna wersja. . - Płyta 1 zawiera: 1.Zapowiedź (0:15) ; 2.Złe drzwi (20:09) ; 3.Digory i jego wuj (22:15) ; 4.Las Między Światami (19:03) ; 5.Dzwon i młotek. cz.1 (9:58) ; Płyta 2 zawiera: 1.Dzwon i młotek. cz.2 (9:08) ; 2.Żałosne Słowo (18:05) ; 3.Wuj Andrzej zaczyna mieć kłopoty (19:27) ; 4.Co się wydarzyło przed domem (18:19) ; 5.Walka pod latarnią. cz.1 (8:52) ; Płyta 3 zawiera: 1.Walka pod latarnią. cz.2 (9:29) ; 2.Stworzenie Narnii (22: 34) ; 3.Pierwszy żart i inne sprawy (19:54) ; 4.Digory i jego wuj mają kłopoty (20:54) ; Płyta 4 zawiera: 1.Przygoda Truskawka (21:06) ; 2.Nieoczekiwane spotkanie (19:43) ; 3.Zasadzenie drzewa (20:11) ; 4.Koniec tej historii i początek wszystkich innych (16:10).
CD 1072

Opowieści z Narnii [Dok. dźw.] : Srebrne krzesło / C. S. Lewis ; przekł.Andrzej Polkowski. - Poznań : Media Rodzina. cop. 2007.
5 płyt [CD] (5 godz 52 min)
Płyta 1 zawiera: 1.Zapowiedź (0:19) ; 2.Poza murami gimnazjum (20:19) ; 3.Julia otrzymuje zadanie (21:06) ; 4.Morska wyprawa króla (21:26) ; Płyta 2 zawiera: 1.Sowi sejm (23:12) ; 2.Błotosmętek (21:34) ; 3.Dzikie pustkowia północy (24:11) ; Płyta 3 zawiera: 1.Wzgórze dziwnego labiryntu (20:50) ; 2.Harfang (23:36) ; 3.Jak odkryli coś, o czym warto było wiedzieć (20:51) ; Płyta 4 zawiera: 1.Podróż bez Słońca (24:12) ; 2.W ciemnym zamku (22:04) ; 3.Królowa podziemia (23:52) ; 4.Podziemie bez królowej (7:03) ; Płyta 5 zawiera: 1.Podziemie bez królowej cd. (12:36) ; 2.Dno świata (19:41) ; 4.Krzywdy zostają wynagrodzone (25:27). . - Pełna wersja.
CD 1074

P
Pachnidło [Dok. dźw.] / Patrick Suskind ; przekł. Małgorzata Łukasiewicz. - Warszawa : Propaganda, [2006].
1 płyta [CD] (10 godz 25 min)
CD 1031

Pamięć i tożsamość [Dok. dźw.] : rozmowy na przełomie tysiącleci / Jan Paweł II. - Kraków : Wydawnictwo Znak, [2005].
5 płyt [CD] (5 godz 32 min)
Ostatnia książka Jana Pawła II w wersji audio, przygotowana we współpracy z Radiem Kraków, specjalnie na rocznicę urodzin Ojca Świętego. Pełna wersja.
CD 1123

Pan Tadeusz [Dok. dźw.] / Adam Mickiewicz. - Michałowice : BookMedia, [2006].
1 płyta [CD] (ca 7 godz)
CD 738

Pan Tadeusz [Dok. dźw.] / Adam Mickiewicz. - Warszawa : A.A.MTJ, p 2006.
1 płyta [CD] (11 godz 24 min)
CD 598

Pan Tadeusz [Dok. dźw.] / Adam Mickiewicz. - Warszawa : Polskie Nagrania, p 1991.
12 kas. dźw. (60 min) : mono + druk.
Epopeja - pełna wersja.
TK: 378-389

Pan Wołodyjowski [Dok. dźw.] / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : A.A.MTJ, p 2007.
2 płyty [CD] (23 godz 6 min)
CD 1008

Pierścień i Róża [Dok. dźw.] / William Makepiece Thackeray ; przekł.Zofia Rogoszówna. - Kraków : ezBook, [2006].
1 płyta [CD] (3 godz 2 min)
CD 1091

Popioły [Dok. dźw.] / Stefan Żeromski. - Warszawa : Wydawnictwo Mozaika, cop. 2008.
2 płyty [CD] (ca 32 godz)
CD 979

Popiół i diament [Dok. dźw.] / Jerzy Andrzejewski. - Warszawa : Wydawnictwo Mozaika, cop. 2008.
1 płyta [CD] (11 godz 45 min) : digital, stereo ; 12 cm.
CD 981

Porwanie w Tiutiurlistanie
[Dok. dźw.] / Wojciech Żukrowski ; muz.Krzysztof Filus. - Kraków : ezBook, [2007].
1 płyta [CD] (6 godz 4 min)
CD 1105

Potop [Dok. dźw.] / Henryk Sienkiewicz. - Katowice : Wydawnictwo Aleksandria, cop. 2007.
3 płyty [CD] (50 godz 40 min)
CD 990

Proces [Dok. dźw.] / Franz Kafka ; przekł.Bruno Schulz. - Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ, p 2008.
1 płyta [CD] (8 godz 44 min)
CD 1010

Proces [Dok. dźw.] / Franz Kafka. - Warszawa : "RTW" ; Wydawnictwo Mozaika, cop. 2007.
1 płyta [CD] (ca 8 godz)
CD 1035

Przedwiośnie [Dok. dźw.] / Stefan Żeromski. - Michałowice : BookMedia, [2006].
1 płyta [CD] (ca 9 godz)
CD 739

Przedwiośnie [Dok. dźw.] / Stefan Żeromski. - Warszawa : A.A.MTJ, p 2006.
1 płyta [CD] (13 godz 15 min)
CD 597

Przygody dobrego wojaka Szwejka [Dok. dźw.] / Jaroslav Hasek ; przekł.Paweł Hulka-Laskowski. - Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ, p 2008.
3 płyty [CD] (27 godz 44 min)
CD 992

Przygody Koziołka Matołka [Dok. dźw.] / Kornel Makuszyński, Marian Walentynowicz. - Poznań : Oficyna Wydawnicza G&P, [2000].
2 płyty [CD] (51 min ; 50 min)
CD 1047

Przygody Olivera Twista [Dok. dźw.] / Charles Dickens. - Warszawa : Propaganda, [2006].
1 płyta [CD] (16 godz 40 min)
CD 1026

Przygody Sindbada Żeglarza
[Dok. dźw.] / Bolesław Leśmian. - Warszawa : Audio Liber, p 2003.
3 płyty [CD] (3 godz 51 min)
CD 1126

Przygody Tomka Sawyera [Dok. dźw.] / Mark Twain. - Warszawa : Propaganda, [2006].
1 płyta [CD] (8 godz 36 min)
CD 588

Przypadki Robinsona Crusoe [Dok. dźw.] / Daniel Defoe ; muz.Krzysztof Ścieszka, Stanisław Szydło. - Katowice : Wydawnictwo Aleksandria, cop. 2007.
1 płyta [CD] (8 godz 53 min)
CD 989

Ptasiek [Dok. dźw.] / William Wharton ; przeł.Jolanta Kozak. - Warszawa : QES Agency, cop. 2007.
1 płyta [CD] (9 godz 39 min) : digital, stereo ; 12 cm.
CD 1024

Quo vadis [Dok. dźw.] / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : A.A.MTJ, p 2006.
2 płyty [CD] (25 godz 53 min)
CD 595

Robinson Crusoe [Dok. dźw.] / Daniel Defoe. - Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ, p 2007.
1 płyta [CD] (9 godz 2 min)
CD 1009

Rok 1984 [Dok. dźw.] / George Orwell ; przekł. Tomasz Mirkowicz. - Warszawa : Propaganda, [2007].
1 płyta [CD] (13 godz 3 min)
CD 1029

Rozważna i romantyczna [Dok. dźw.] / Jane Austen ; przekł. Anna Przedpełska-Trzeciakowska. - Warszawa : "RTW" ; Wydawnictwo Mozaika, 2008.
1 płyta [CD] (ca 8 godz)
CD 982

S
Sklepy cynamonowe [Dok. dźw.] / Bruno Schulz. - Warszawa : "RTW" ; Wydawnictwo Mozaika, cop. 2007.
1 płyta [CD] (ca 4 godz) : digital, stereo ; 12 cm.
CD 1068

Sroka [Dok. dźw.] / Joanna Liszewska. - Warszawa : Multico Oficyna Wydawnicza, cop. 2006.
1 płyta [CD] (4 min) : digital, stereo ; 12 cm + druk [24] s. : il. kolor. ; 22 cm.
CD 945

Stary człowiek i morze [Dok. dźw.] / Ernest Hemingway ; przekł.Bronisław Zieliński. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, [1995].
2 kas. dźw. (60 min)
Tk : 455, 456

Stary człowiek i morze [Dok. dźw.] / Ernest Hemingway ; przekł.Bronisław Zieliński. - Warszawa : Muza SA, p 2007.
1 płyta [CD] (2 godz 39 min)
CD 1019

Syzyfowe prace [Dok. dźw.] / Stefan Żeromski. - Michałowice : BookMedia, [2006].
1 płyta [CD] (ca 6 godz)
CD 740

Syzyfowe prace [Dok. dźw.] / Stefan Żeromski. - Warszawa : A.A.MTJ, p 2006.
1 płyta [CD] (8 godz 6 min)
CD 596

Świat według Garpa [Dok. dźw.] / John Irving ; przekł. Prószyński i S-ka. - Warszawa : Agora, cop. 2007.
1 płyta [CD] (ca 2 godz 40 min)
CD 1095

T
Tajemnicza wyspa [Dok. dźw.] / Jules Verne ; przekł.Janina Karczmarewicz-Fedorowska. - Warszawa : QES Agency, cop. 2007.
2 płyty [CD] (20 godz 19 min)
CD 1017

Tajemniczy ogród [Dok. dźw.] / Frances Hodgson Burnett. - Warszawa : A.A.MTJ, p 2007.
1 płyta [CD] (10 godz 28 min)
CD 995

Twierdza szyfrów [Dok. dźw.] / Bogusław Wołoszański. - Warszawa : Wydawnictwo Wołoszański, [2007].
1 płyta [CD] (10 godz 20 min)
CD 953

U
Ulubione wiersze dzieci [Dok. dźw.] / Maria Konopnicka. - Kraków : Firma Fonograficzna Gamma, p 2005.
1 plyta [CD] (ca 38 min)
Zawiera: 1.Jadą, jadą dzieci drogą ; 2.Choinka w lesie ; 3.Stary zegar ; 4.Nasze kwiaty ; 5.Parasol ; 6.Jesienią ; 7.Zajączek ; 8.Nasza czarna jaskółeczka ; 9.Zmarzlak ; 10.Zła zima ; 11.Muchy samochwały ; 12.Stefek Burczymucha ; 13.Czytanie ; 14.Tęcza ; 15.Świerszczyk ; 16.Jak szła Wisła do morza ; 17.Podróż na bocianie ; 18.Dzień dobry ; 19.Z lasu ; 20.W lesie ; 21.O czym ptaszek śpiewa ; 22.Rzeka ; 23.Pszczółki ; 24.Kukułeczka ; 25.Żabka Helusi ; 26.Zosia i jej mopsy.
CD 1109

W
W 80 dni dookoła świata [Dok. dźw.] / Jules Verne. - Warszawa : Audioclub.pl Sp z o.o, Warszawa : Bellona SA, cop. 2008.
1 płyta [CD] (8 godz 21 min)
CD 1076

W dolinie Muminków [Dok. dźw.] / Tove Jansson ; przekł. Irena Szuch-Wyszomirska. - Warszawa : Agora, cop. 2007.
1 płyta [CD] (ca 3 godz)
CD 1096

W pustyni i w puszczy [Dok. dźw.] / Henryk Sienkiewicz. - Michałowice : BookMedia, [2006].
1 płyta [CD] (ca 10 godz)
CD 682, 741

Wesele [Dok. dźw.] / Stanisław Wyspiański. - Lublin : Wydawnictwo Biblios, cop. 2006.
1 płyta [CD] (2 godz 53 min)
CD 1021

Wesołe wierszyki
[Dok. dźw.] : Jan Brzechwa / Jan Brzechwa. - Wrocław : Siedmioróg, cop. 2007.
1 płyta [CD] (ca 41 min)
Płyta zawiera wiersze J.Brzechwy: 1.Kaczka-dziwaczka (1:47) ; 2.Ptasi mózg (1:51) ; 3.Kłamczucha (1:23) ; 4.Atrament (1:16) ; 5.Stonoga (1:49) ; 6.Sowa (2:02) ; 7.Zapałka (0:57) ; 8.Klej (1:39) ; 9.Sójka (3:06) ; 10.Lis i jaskółka (1:47) ; 11.Leń (1:32) ; 12.Tańcowała igła z nitką (0:59) ; 13.Ptasie plotki (1:34) ; 14.Hipopotam (1:23) ; 15.Samochwała (1:13) ; 16.Katar (1:34) ; 17.Koziołeczek (1:42) ; 18.Żółw (0:58) ; 19.Pytalski (1:07) ; 20.Ciotka Danuta (0:43) ; 21.Pająk i muchy (1:39) ; 22.Żuraw i czapla (2:19) ; 23.Skarżypyta (0:34) ; 24.Prima aprilis (1:15) ; 25.Sroka (1:08) ; 26.Wrona i ser (1:39) ; 27.Androny (1:05).
CD 1101

Wesołe wierszyki [Dok. dźw.] : Julian Tuwim / Julian Tuwim. - Wrocław : Siedmioróg, cop. 2007.
1 płyta [CD] (ca 41 min)
Płyta zawiera najpopularniejsze wiersze J.Tuwima: 1.Słoń Trąbalski (4:22) ; 2.Cuda i dziwy (1:04) ; 3.Bambo (1:04) ; 4.Rycerz Krzykalski (1:10) ; 5.Kotek (1:21) ; 6.O panu Tralalińskim (2:49) ; 7.Spóźniony słowik (1:31) ; 8.Pstryk (1:08) ; 9.Figielek (1:24) ; 10.Pan Maluśkiewicz i wieloryb (4:48) ; 11.Lokomotywa (4:46) ; 12.Zosia Samosia (1:24) ; 13.Okulary (1:00) ; 14.O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci (1:56) ; 15.Ptasie radio (3:24) ; 16.Stół (1:17) ; 17.Rzeczka (0:47) ; 18.Wszyscy dla wszystkich (0:47) ; 19.Mróz (1:28) ; 20.W aeroplanie (3:36).
CD 1102

Wichrowe Wzgórza [Dok. dźw.] / Emily Brontë ; przeł.Janina Sujkowska ; muz.Michał Brzozowski, Tomasz Brajter. - Łódź : wydawnictwo mała litera, p 2008.
1 płyta [CD] (12 godz 33 min)
CD 1037

Wiewiórka [Dok. dźw.] / Joanna Liszewska. - Warszawa : Multico Oficyna Wydawnicza, cop. 2007.
1 płyta [CD] (4 min)
CD 946

Władca Pierścieni [Dok. dźw.] : Tom 1 : Drużyna Pierścienia / John Ronald Reuel Tolkien ; przekł.Maria Skibniewska. - Warszawa : Muza SA, cop. 2008.
1 płyta [CD] (21 godz 43 min)
CD 947

Władca Pierścieni [Dok. dźw.] : Tom 2 : Dwie wieże / John Ronald Reuel Tolkien ; przekł.Maria Skibniewska. - Warszawa : Muza SA, cop. 2008.
1 płyta [CD] (19 godz 10 min)
CD 948

Władca Pierścieni [Dok. dźw.] : Tom 3 : Powrót Króla / John Ronald Reuel Tolkien ; przekł.Maria Skibniewska. - Warszawa : Muza SA, cop. 2008.
1 płyta [CD] (16 godz 45 min)
CD 949

Z
Zapiski na pudełku od zapałek [Dok. dźw.] : 86-91 / Umberto Eco. - Warszawa : Propaganda, 2008.
1 płyta [CD] (4 godz 12 min)
CD 1028

Zbrodnia i kara [Dok. dźw.] / Fedor Michajlovic Dostoevskij ; przekł.Czesław Jastrzębiec-Kozłowski. - Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ, p 2007.
2 płyty [CD] (23 godz 39 min) : digital, stereo ; 12 cm.
CD 994

Zdążyć przed Panem Bogiem [Dok. dźw.] / Hanna Krall. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, [1995].
3 kas. dźw. (60 min)
TK : 457-459

Ziemia obiecana [Dok. dźw.] / Władysław Stanisław Reymont. - Katowice : Wydawnictwo Aleksandria, cop. 2008.
1 płyta [CD] (21 godz 24 min)
CD 985

 

<< Start < Poprzednia 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 649 - 657 z 923
 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce