Logo strony BP w Ostrołęce
sobota, 25 luty 2017
 
Biuletyn nabytków

BIULETYN NABYTKÓW
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W OSTROŁĘCE
za I półrocze 2016 r.


Literatura pedagogiczna PDF Drukuj E-mail
Biuletyn nabytków
Napisał Bożena Olkowska - Balcerzak   
czwartek, 01 grudzień 2016

LITERATURA PEDAGOGICZNA


 1. Człowiek i jego współczesne problemy kontekstami pedagogiki pracy i pedagogiki społecznej / Barbara Baraniak, Barbara Galas, Beata Krajewska, Stanisław Janiec, Zbigniew Babicki, Dorota Nawrat. Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2015. Sygnatury: W 75911
 2. Diagnoza i wspomaganie w rozwoju dzieci uzdolnionych : Test Uzdolnień Wielorakich i materiały dydaktyczne / Wiesław Polaszek, Robert Porzak, Grzegorz Kata, Aldona Kopik. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014. Sygnatury: P 75703 ; W 75704
 3. Dobre praktyki w konspektach lekcji przedmiotów matematyczno-przyrodniczych : biologia, chemia / [red. Joanna Maria Czarnocka, Ewelina Kieller, Agata Ludwikowska, Marta Żukowska] ; Centrum Edukacji Obywatelskiej. Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015. Sygnatury: W 75784
 4. Drama wzmacnia : metoda dramy w edukacji antydyskryminacyjnej i obywatelskiej / [red. merytoryczna Małgorzata Winiarek-Kołucka]. Warszawa : Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop-Klatka, 2016. Sygnatury: W 76114
 5. Dziecko z niepełnosprawnością w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej : wyzwanie dla JST / [zespół redakcyjny Anna Grabowska, Agata Janiszewska, Ewa Materka, Violetta Kaczmarska, Krystyna Mucha, Ewa Szczęch, Dominika Woźniewska-Żol, Anna Jeżowska-Siwek, Joanna Kuczyńska, Małgorzata Gębicka-Zdanewicz, Alicja Michałowska, Antoni Jeżowski]. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. Sygnatury: P 75782
 6. Edukacja i praca człowieka implikacjami dla pedagogiki pracy i pedagogiki społecznej / Barbara Baraniak [et al.]. Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2015. Sygnatury: W 75914
 7. Jak budować dobrą szkołę? : potencjał i bariery ewaluacji w oświacie / pod redakcją Grzegorza Mazurkiewicza. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015. Sygnatury: P 75692 ; W 75693
 8. Jak wspomagać pracę szkoły? : poradnik dla pracowników instytucji systemu wspomagania. Z. 1, Założenia nowego systemu doskonalenia nauczycieli / [opieka merytoryczna Joanna Soćko ; red. prowadz. Marianna Hajdukiewicz]. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. Sygnatury: P 75709 ; W 75713
 9. Jak wspomagać pracę szkoły? : poradnik dla pracowników instytucji systemu wspomagania. Z. 2, Diagnoza pracy szkoły / [opieka merytoryczna Joanna Soćko ; red. prowadząca Marianna Hajdukiewicz]. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. Sygnatury: P 75710 ; W 75714
 10. Jak wspomagać pracę szkoły? : poradnik dla pracowników instytucji systemu wspomagania. Z. 3, Planowanie działań / [opieka merytoryczna Joanna Soćko ; red. prowadz. Marianna Hajdukiewicz]. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. Sygnatury: P 75711 ; W 75715
 11. Jak wspomagać pracę szkoły? : poradnik dla pracowników instytucji systemu wspomagania. Z. 4, Realizacja i podsumowanie działań / [opieka merytoryczna Joanna Soćko ; red. prowadz. Marianna Hajdukiewicz]. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. Sygnatury: P 75712 ; W 75716
 12. Kluczowe dane dotyczące wczesnej edukacji i opieki w Europie : Wydanie 2014 : Raport Eurydice i Eurostatu / Komisja Europejska ; EACEA ; Eurydice. Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2014. Sygnatury: W 75783
 13. Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży : praktyka edukacyjna / redakcja naukowa Janina Uszyńska-Jarmoc, Katarzyna Nadachewicz. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak : Fundacja Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji Społeczno-Pedagogicznych, cop. 2015. Sygnatury: W 75921
 14. Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży : teoria i badania / redakcja naukowa Janina Uszyńska-Jarmoc, Małgorzata Bilewicz. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak : Fundacja Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji Społeczno-Pedagogicznych, cop. 2015. Sygnatury: W 75920
 15. Komunikowanie się w środowisku szkolnym i pozaszkolnym : nowe trendy i obszary / redakcja naukowa Marzena Okrasa, Wojciech J. Maliszewski, Marian Fiedor. Toruń : Adam Marszałek ; Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2015.(Komunikacja Społeczna w Edukacji ) Sygnatury: W 76007
 16. Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu : w poszukiwaniu pozytywów / pod red. Iwony Chrzanowskiej, Beaty Jachimczak, Katarzyny Pawelczak. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013.(Psychologia i Pedagogika - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Sygnatury: W 75792
 17. Młody Obywatel : uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej : pakiet edukacyjny / [Adam Markuszewski et al.]. Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2011.(Biblioteka Pożytku Publicznego)(Ekonomia Społeczna - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich) Sygnatury: W 76117
 18. Myślę, rozwiązuję i... wiem ! : ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas 4-6 / [oprac. Magdalena Hinz]. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015. Sygnatury: P 75824
 19. Myślę, rozwiązuję i... wiem! : ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas 1-3 / [oprac. Magdalena Hinz ; il. Krzysztof Spychał]. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015. Sygnatury: P 75823
 20. Nastolatkiem być...: opowiadania terapeutyczne dla młodzieży wraz ze scenariuszami zajęć biblioterapeutycznych / [red. Krystyna Droździewicz, Lidia Ippoldt, Małgorzata Kopeć; aut. Dominika Banaś, Lidia Ippoldt, Marta Jurek]. Skawina : Urząd Miasta i Gminy, Centrum Wspierania Rodziny, Biblioteka Pedagogiczna, Wydawnictwo Promo, 2016. Sygnatury: W 76142
 21. Nauczyciel w szkole uczącej się : informacje o nowym systemie wspomagania / [red. meryt. Marianna Hajdukiewicz i Jadwiga Wysocka]. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. Sygnatury: P 75702 ; W 75701
 22. Pląsy z długą brodą oprac. Maria Tomaszewska ; [il. Agata Półtorak]. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013. Sygnatury: DZS 76139
 23. Przewodnik metodyczny dla koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia / Maciej Kocurek, Iwona Sołtysińska, Maciej Świeży, Irmina Wachna-Sosin. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. Sygnatury: P 75700
 24. Rozprawki naukowe czyli Doświadczenia z fabułą i z testem : biologia, chemia / [aut. Mirosław Dolata, Małgorzata Ostrowska, Marek Piotrowski, Michał Szczepanik] ; Centrum Edukacji Obywatelskiej. Warszawa : Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2014. Sygnatury: W 75785
 25. Szkoła - kultura - środowisko lokalne / red. nauk. Alicja Szczurek-Boruta, Barbara Chojnacka-Synaszko. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015.(Pedagogika Społeczna - Wydawnictwo Adam Marszałek) Sygnatury: W 76018
 26. Uczłowieczyć komunikację : nauczyciel wobec ucznia w przestrzeni szkolnej / Henryka Kwiatkowska. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015.(Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki) Sygnatury: W 75898
 27. W drodze do przywództwa edukacyjnego : wybór materiałów z projektu "Przywództwo i zarządzanie w oświacie – system kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek" / wybór i oprac. Alicja Kapcia, Małgorzata Wojnarowska. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. Sygnatury: P 75707 ; W 75708
 28. W trosce o wychowanie / red. Teresa Zubrzycka-Maciąg, Mariusz Korczyński, Marzena Okrasa. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. Sygnatury: W 76025
 29. Wspieranie rodziców w rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością słuchową : w kręgu odpowiedzialności / Agnieszka Sakowicz-Boboryko. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak ; Białystok : Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, 2016. Sygnatury: W 76030
 30. Wyzwania szkolnej codzienności = The challenges of school everyday life / red. nauk. Joanna M. Łukasik, Bogdan Stańkowski. Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2015. Sygnatury: W 75947
 31. Zarządzać czy administrować oświatą? 2, Co skarbnik powinien wiedzieć o oświacie? / pod red. Agnieszki Czuczwary. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji ; Wrocław : Vulcan, [2015]. Sygnatury: W 75781
 32. Zarządzanie w placówce oświatowej : podręcznik dyrektora szkoły / [pod red. Marioli Grzybowskiej-Brzezińskiej, Ireneusza Żuchowskiego, Jacka Michalaka] ; Wyższa Szkoła Ekonomiczno Społeczna w Ostrołęce. Ostrołęka : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej, 2012. Sygnatury: W 75842
 33. Adamkiewicz, Joanna Nowe technologie informacyjne w edukacji : niekoniecznie "cyfrowa demencja" / Joanna Adamkiewicz. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. Sygnatury: W 75929
 34. Barańska, Małgorzata. Klaśnij, tupnij, raz i dwa! zabawy ze śpiewem / Małgorzata Barańska ; muzyka Stefan Gąsieniec ; śpiew Magda Wasylik. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013. Sygnatury: DZS 76138
 35. Barczykowska, Agnieszka. Systemy oddziaływań resocjalizacyjnych Anglii i Stanów Zjednoczonych Ameryki / Agnieszka Barczykowska, Sonia Dzierzyńska-Breś, Maciej Muskała ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2015. Sygnatury: W 76067
 36. Bąbel, Przemysław 12 zasad skutecznej edukacji Czyli jak uczyć, żeby nauczyć / Przemysław Bąbel, Marzena Wiśniak. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015. Sygnatury: W 76096
 37. Bednarek, Witold. Ciekawe zadania z arytmetyki dla uczniów gimnazjum / Witold Bednarek. Opole : Wydawnictwo Nowik, 2016. Sygnatury: W 75872
 38. Błajet, Piotr. (Nie)przypadkowa edukacja / Piotr Błajet. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. Sygnatury: W 75906
 39. Boguszewska, Anna. 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I-III : edukacja plastyczno-muzyczna : książka pomocnicza dla nauczycieli klas początkowych, logopedów i pedagogów szkolnych oraz nauczycieli pracujących w świetlicach / Anna Boguszewska, Agnieszka Weiner. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. Sygnatury: W 75866
 40. Czerska, Aneta. Czytanie dla rozwoju : wczesnodziecięca nauka czytania metodą Cudowne Dziecko / Aneta Czerska. Warszawa : Instytut Rozwoju Małego Dziecka, cop. 2016. Sygnatury: W 75912
 41. Eco, Umberto Jak napisać pracę dyplomową : poradnik dla humanistów / Umberto Eco ; przekł. i aneks Grażyna Jurkowlaniec ; wstęp do wyd. pol. Wojciech Tygielski. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2007. Sygnatury: W 75758
 42. Fornalik, Izabela. Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną? : poradnik dla specjalistów / Izabela Fornalik. Warszawa : Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani", 2013. Sygnatury: W 76109
 43. Gajewska, Marzena. Dziecko przewlekle chore : dostosowanie warunków edukacyjnych dla dziecka z alergią / Marzena Gajewska, Teresa Lewandowska-Kidoń, Anna Witek. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015.(One Są Wśród Nas) Sygnatury: W 75780
 44. Gawlicz, Katarzyna. Edukacja przedszkolna : pytanie o demokrację / Katarzyna Gawlicz, Barbara Röhrborn. Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2014.(Biblioteka Rzecznika Praw Dziecka) Sygnatury: W 75762
 45. Gordon, Edwin Elias Teoria uczenia się muzyki : niemowlęta i małe dzieci / Edwin E. Gordon ; [przekład Ewa Klimas-Kuchtowa]. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016. Sygnatury: W 75796
 46. Górka, Barbara. Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci i młodzieży w szkołach i ośrodkach specjalnych / Barbara Górka ; Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2015. Sygnatury: W 75696, 75697
 47. Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta Dziecięca matematyka : dwadzieścia lat później : książka dla rodziców i nauczycieli starszych przedszkolaków / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. Kraków : CEBP, 2015.(Edukacja Matematyczna Dzieci) Sygnatury: W 75913
 48. Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta Nauczycielska diagnoza edukacji matematycznej dzieci : metody, interpretacje i wnioski / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. Warszawa : Nowa Era, cop. 2013. Sygnatury: W 75827, 75828
 49. Guzowska, Beata. Zabawki z guzików / Beata Guzowska ; zdj. Mateusz Patalon. Toruń : Wydawnictwo Literat, [2011].(Zrób to Sam - Literat) Sygnatury: W 75816
 50. Haładuda, Jarosław Sieci współpracy i samokształcenia : rozmowy o profilaktyce i wychowaniu / Jarosław Haładuda. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. Sygnatury: P 75779
 51. Jaskulska, Anna Pomaganie z pasją : poradnictwo edukacyjno-zawodowe w poradni psychologiczno-pedagogicznej / Anna Jaskulska ; Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2015. Sygnatury: W 75694, 75695
 52. Jeżowski, Antoni Józef Dyrektor szkoły - koncepcje i wyzwania : między teorią a praktyką / Antoni J. Jeżowski, Joanna Madalińska-Michalak. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. Sygnatury: P 75705 ; W 75706
 53. Jodłowska, Bogusława. Pedagogika sokratejska / Bogusława Jodłowska. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012. Sygnatury: W 75794
 54. Józefowicz, Anna Sztuka i jej miejsce w edukacji międzykulturowej - idee, koncepcje i rozwiązania metodyczne / Anna Józefowicz, Jarosław Chaciński, Elżbieta Krysztofik-Gogol, Tomasz Adamski. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Białystok : Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, 2015. Sygnatury: W 75940
 55. Kast-Zahn, Annette. Każde dziecko może nauczyć się spać / Annette Kast-Zahn, Hartmut Morgenroth ; tł. Jadwiga Kurkiewicz-Laskowska. Poznań : Media Rodzina, cop. 2016. Sygnatury: W 75918
 56. Kielin, Jacek Profil osiągnięć ucznia : przewodnik dla nauczycieli i terapeutów z placówek specjalnych / Jacek Kielin. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016. Sygnatury: W 75933
 57. Kierczak, Urszula. Koncepcja edukacji fizycznej - zdrowie, sport, rekreacja : gimnazjum : program nauczania i propozycje zajęć fakultatywnych : poradnik metodyczny / Urszula Kierczak, Janusz Janota. Kraków : Impuls, 2015. Sygnatury: W 75922
 58. Klein, Tovah P. Zrozumieć malucha : co mogą zrobić rodzice dzieci w wieku 2-5 lat, aby wychować je na pewnych siebie i szczęśliwych ludzi / Tovah P. Klein ; [przełożył Miłosz Młynarz]. Białystok : Wydawnictwo Vivante, 2015. Sygnatury: W 76034
 59. Klim-Klimaszewska, Anna. Pedagogika przedszkolna : nowa podstawa programowa / Anna Klim-Klimaszewska. Warszawa : Instytut Wydawniczy Erica, 2012. Sygnatury: W 75776
 60. Kobyliński, Władysław. Podstawy organizacji i kierowania w oświacie / Władysław Kobyliński. Ostrołęka : Fundacja Oświatowa im. Profesora Władysława Kobylińskiego, 2009. Sygnatury: W 76115
 61. Kohn, Alfie Wychowanie bez nagród i kar : rodzicielstwo bezwarunkowe / Alfie Kohn ; przeł. z jęz. ang. Bogumiła Malarecka. Podkowa Leśna: Wydawnictwo MiND, cop. 2013. Sygnatury: W 76032
 62. Korczak, Janusz Jak kochać dziecko : internat, kolonie letnie, dom sierot / Janusz Korczak ; [oprac. tekstu Elżbieta Cichy]. Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2013. Sygnatury: W 75769
 63. Korzeniewska, Justyna. Jak rozmawiać z dzieckiem : proste odpowiedzi na trudne pytania / Justyna Korzeniewska. Warszawa : Wydawnictwo RM, 2014. Sygnatury: W 76004
 64. Lang, Gunda. Jak być lepszym w szkole : trening mentalny dla dzieci i młodzieży / Gunda Lang ; [przekł. z niem.] Agnieszka Kubik, Andrzej Kubik. Katowice : Wydawnictwo Kos, 2003.(Seria Edukacyjna - KOS) Sygnatury: W 75731
 65. Ludkiewicz, Eliza. Rozwijam się śpiewająco : piosenki z zabawami dla dzieci / Eliza Ludkiewicz, Bartosz J. Ludkiewicz ; [il. Patrycjusz Kanka, Dawid Żabiński]. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2016. Sygnatury: P 75818
 66. Michalak, Renata. Dziecko u progu edukacji przedmiotowej : studium teoretyczno-empiryczne / Renata Michalak. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2014.(Psychologia i Pedagogika - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Sygnatury: W 75787
 67. Michalik, Mirosław Mózgowe porażenie dziecięce w teorii i praktyce logopedycznej / Mirosław Michalik. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015.(Logopedia XXI Wieku) Sygnatury: W 75925
 68. Miśkowicz, Julia. Jak wspierać szkoły wiejskie z klasami łączonymi? / Julia Miśkowicz, Małgorzata Wojnarowska. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. Sygnatury: P 75699
 69. Murakowska, Joanna. Dysleksja : jak do niej nie dopuścić, jak sobie z nią poradzić / Joanna Murakowska. [Wrocław : Szybkie Czytanie Izabela Stopa, 2013]. Sygnatury: W 75825, 75826
 70. Napierała-Rydz, Katarzyna. Fotografia w edukacji : wykorzystanie fotografii w nauczaniu historii / Katarzyna Napierała-Rydz. Kraków : Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, cop. 2015. Sygnatury: W 75916
 71. Nowik, Jerzy Jak wykorzystać kostki na lekcjach matematyki ? / Jerzy Nowik, Joanna Świercz. Opole : Wydawnictwo Nowik, 2016. Sygnatury: W 75877
 72. Olechowska, Agnieszka. Specjalne potrzeby edukacyjne / Agnieszka Olechowska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016 Sygnatury: P 75988
 73. Pawłowski, Henryk Odlotowa matematyka. Cz. 1, Zadania dla najmłodszych olimpijczyków uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów / Henryk Pawłowski, Wojciech Tomalczyk. Cz. 2, Ciekawostki Mądralińskiej / Zdzisław Głowacki. Gdynia ; Toruń : Oficyna Wydawnicza "Tutor" 2015.(Biblioteczka Olimpijczyka) Sygnatury: W 76056
 74. Rudomina, Justyna. Gramatyka języka polskiego / [oprac. Justyna Rudomina, Maria Mameła (Dyktanda)]. Toruń : Wydawnictwo Literat, 2013. Sygnatury: W 75789
 75. Rudzińska, Zofia. Nadzór pedagogiczny w przedszkolu i szkole : praktyczne zastosowanie nowych przepisów / [Zofia Rudzińska]. Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka - Oświata Grupa Wydawnicza, 2016.(Profesjonalne Publikacje dla Szkół i Placówek Oświatowych) Sygnatury: P 75885
 76. Rybak, Anna. Multimedialne wspomaganie kształcenia matematycznego / Anna Rybak. Opole : Wydawnictwo Nowik, 2016. Sygnatury: W 76055
 77. Salcher, Andreas Utalentowany uczeń i jego wrogowie / Andreas Salcher ; [tł. Aneta Rylska-Juruś]. Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2009. Sygnatury: W 75778
 78. Sawiński, Julian Piotr. Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji : poradnik dla nauczycieli i edukatorów. Cz. 2 / Julian Piotr Sawiński. Warszawa : Difin, 2016. Sygnatury: W 76005
 79. Szczepanik, Renata. Techniki socjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem agresywnym / Renata Szczepanik, Agnieszka Jaros. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.(Terapia Pedagogiczna (Łódź)) Sygnatury: W 76070
 80. Szczepańska, Anna Kalambury wzrokowo-słuchowo-ruchowe dla uczniów szkoły podstawowej / Anna Szczepańska. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015. Sygnatury: W 75822
 81. Szychowska-Gołębiowska, Joanna. Powiem ci, jak się uczyć : przewodnik dla ambitnych nauczycieli i rodziców / Joanna Gołębiowska-Szychowska, Łukasz Szychowski. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015. Sygnatury: P 75820
 82. Śliwerski, Bogusław Harcerstwo źródłem pedagogicznej pasji / Bogusław Śliwerski. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2016. Sygnatury: W 76001
 83. Śnieżkowska-Bielak, Elżbieta. Bajeczne mikstury czyli Bajki psychoterapeutyczne, psychoedukacyjne i relaksacyjne / Elżbieta Śnieżkowska-Bielak. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015. Sygnatury: P 75821
 84. Urbaniak-Zając, Danuta W poszukiwaniu teorii działania profesjonalnego pedagogów : badania rekonstrukcyjne / Danuta Urbaniak-Zając ; [recenzent Bogusława Dorota Gołębniak]. Kraków : Impuls, 2016. Sygnatury: W 76024
 85. Warchoł, Krzysztof Podstawy metodyki współczesnego wychowania fizycznego / Krzysztof Warchoł. Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, cop. 2015. Sygnatury: W 76013
 86. Wierzejska, Joanna. Wizja kariery zawodowej młodzieży polskiej i ukraińskiej kończącej studia pedagogiczne / Joanna Wierzejska, Oresta Karpenko. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015. Sygnatury: W 76029
 87. Zalewski, Grzegorz Złodzieje na wolności : sfabularyzowana, psychopedagogiczna analiza zachowań nieletnich, agresywnych przestępców w czasie tygodniowej wyprawy górskiej / Grzegorz Zalewski. Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2003. Sygnatury: W 75749
 88. Zubrzycka-Maciąg, Teresa. Asertywność nauczycieli : badania empiryczne / Teresa Zubrzycka-Maciąg, Janusz Kirenko. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. Sygnatury: W 75908
 89. Zubrzycka, Elżbieta Dręczyciel w klasie / Elżbieta Zubrzycka ; [il. Andrzej Fonfara]. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.(Bezpieczne Dziecko)(Dla Dzieci - Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne) Sygnatury: W 76100
 90. Żuchelkowska, Krystyna Edukacja przyrodnicza w przedszkolu / Krystyna Żuchelkowska. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2015. Sygnatury: W 75915
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce