Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 26 kwiecień 2017
 
Nowe książki dla nauczycieli dostępne w zbiorach BP. PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Rogala   
środa, 01 marzec 2017
NOWE KSIĄŻKI DLA NAUCZYCIELI DOSTĘPNE W ZBIORACH BP (omówienia pochodzą ze stron internetowych)

ZAJRZYJ TEŻ:

ImageWypalenie zawodowe nauczycieli / Piotr Hreciński. Warszawa : Difin, 2016. Sygnatura: W 76934
Publikacja omawia psychologiczną charakterystykę zespołu wypalenia zawodowego nauczycieli. Przedstawia najpopularniejsze koncepcje tego zjawiska oraz modele wyjaśniające jego etiologię i dynamikę. Zaprezentowane badania empiryczne przeprowadzono wśród nauczycieli religii. Zwrócono w nich uwagę na dyspozycje osobowościowe katechetów, posiadane przez nich poczucie kompetencji zawodowych, odczuwany stres w pracy, stosowane strategie zaradcze oraz rodzaj pracy emocjonalnej. Uwzględniono także niektóre zmienne socjodemograficzne. W wyniku dokonanych analiz określony został związek wybranych zmiennych z nasileniem i postacią wypalenia zawodowego.
ImageZabawy i gry ruchowe aktywizujące mięśnie tułowia : scenariusze zajęć dla nauczycieli wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej / Piotr Winczewski.. Warszawa : Difin, 2016. Sygnatura : W 76935, W 77119
Książka prezentuje sposób korygowania wad postawy ciała u kilkulatków. Autor jednak nie skonstruował nowej metody prowadzenia zajęć lecz zastosował się jedynie do kanonów metodyki określających to, jak należy prowadzić zajęcia ruchowe dla kilkulatków. Dlatego właśnie każde z ćwiczeń wyposażył w fabułę. Wyeksponował w niej narrację wprowadzającą dziecko do realizowania zadania ruchowego i pogadankę końcową stanowiącą jego zwieńczenie. Publikacja powstała z myślą o studentach fizjoterapii, wychowania fizycznego oraz edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, którzy będą w przyszłości prowadzić zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci.
ImageNauczka czyli Jak przekuć porażkę w sukces : wychowawcze pułapki i sekrety / Jessica Lahey ; przekł. Justyna Rudnik. Warszawa : Grupa Wydawnicza Foksal, cop. 2016. Sygnatura : W 76700
Autorka w tej publikacji porusza temat nadopiekuńczych rodziców. Opisuje swoje doświadczenia jako nauczycielki i jako matki, które ugruntowały ją w przekonaniu, że musi zmienić swoje podejście do rodzicielstwa - "odpuścić sobie" i pozwolić dzieciom popełniać błędy i ponosić porażki. Omawia też niekorzystne zjawiska nadrodzicielstwa, rodzicielstwa nastawionego na rywalizację i "rodziców pod presją" i omawia ich skutki.
ImageZajęcia ruchowe w przedszkolu : gry i zabawy ruchowe / Małgorzata Lipiejko ; [il. Renata Kosowska]. Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN,  2016. Sygnatura  W 76752, W 76887
W książce tej gry i zabawy ruchowe zostały podzielone na 6 zestawów rozwijających różne cechy motoryczne dziecka w wieku przedszkolnym. Przedstawione zostały tu propozycje zabaw i gier o zróżnicowanym stopniu trudności, z przyborami oraz takich, które nie wymagają wcześniejszego przygotowania pomocy.
Image1001 porad dla rodziców i terapeutów dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera / Ellen Notbohm, Veronica Zysk ; przekład Aleksandra Haduła. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. Sygnatura, P 76601
W książce przedstawiono mnóstwo zabaw i ćwiczeń, które pozytywnie wpływają na rozwój dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Zawarte tu wskazówki pomogą dziecku odnosić sukcesy w domu,w szkole, a także w codziennych kontaktach z ludźmi. Przedstawione rozwiązania i strategie dostosowane są do różnych stylów uczenia się i zdolności dzieci. Wiele porad zmodyfikowano z myślą o nastolatkach i wyzwaniach, jakim muszą one sprostać, żyjąc z zaburzeniem ze spektrum autyzmu. Publikacja przeznaczona jest zarówno dla rodziców, jak i nauczycieli, a także terapeutów.
ImageRozwijanie mądrości dziecka : koncepcja i wskazówki metodyczne / Elżbieta Płóciennik..Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. Sygnatura: W 76739
W książce przedstawiono rozwiązania edukacyjne, które od wczesnych etapów życia dziecka pozwolą w optymalny sposób rozwinąć jego zdolności i osobowość, żeby potrafiło sobie radzić z ówczesnymi wyzwaniami cywilizacyjnymi. Zapoznamy się z próbami poszukiwania, weryfikacji i wdrażania innowacyjnych rozwiązań metodycznych, pomocnych w procesie rozwijania refleksyjności, samodzielności działania dzieci, ich kompetencji społecznych i umiejętności rozwiązywania problemów. Publikacja ta skierowana jest do studentów i nauczycieli akademickich, wychowawców i pedagogów pracujących w różnych instytucjach oświatowych, konsultantów i doradców metodycznych, a także rodziców, którym zależy na efektywnej edukacji dzieci.
ImageSzkoła dialogu czyli O narzędziach w pracy nauczyciela opartych na aktywnej komunikacji z uczniem /  Jarosław Kordziński. Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2016. Sygnatura  W 76743 
Efektywna komunikacja jest jedną z bardziej skutecznych metod wzmacniania autorytetu nauczyciela oraz podnoszenia motywacji uczniów do uczenia się. Wykorzystanie w procesie nauczania technik komunikacyjnych sprawia, że uczniowie postrzegają nauczycieli jako osoby autentycznie zainteresowane ich potrzebami i w konsekwencji chętniej angażują się w działania proponowane przez ich opiekunów. Z kolei zastosowanie technik coachingowych, tutoringu czy mentoringu gwarantuje długookresowe i pogłębione zaangażowanie uczniów w pracę nad celami sprzyjającymi nie tylko ich rozwojowi, ale też wzrostu znaczenia jakości i atrakcyjności ich szkoły.
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce