Logo strony BP w Ostrołęce
pi±tek, 21 lipiec 2017
 
Najważniejsze utwory Janusza Korczaka
Napisał Edyta Dobek   
NAJWAŻNIEJSZE UTWORY  JANUSZA KORCZAKA

Którędy? dramat, 1899 (nie publikowany)
Dzieci ulicy, 1901
Koszałki opałki, 1905
Dziecko salonu, 1906
Mo¶ki, Joski i Srule, 1910
Józki, Ja¶ki i Franki, 1911
Sława, 1913
Bobo, SpowiedĽ motyla, Feralny tydzień, 1914
Momenty wychowawcze, 1919
Jak kochać dziecko. Cz. I: Dziecko w rodzinie, 1919
Jak kochać dzieci. Cz. I, II, III, 1920
O gazetce szkolnej, 1921
Sam na sam z Bogiem (Modlitwy ludzi, którzy się nie modl±), 1922
Król Maciu¶ Pierwszy, 1923
Król Maciu¶ na wyspie bezludnej, 1923
Bankructwo małego Dżeka, 1924
Bezwstydnie krótkie, 1926
Kiedy znów będę mały, 1926
Prawo dziecka do szacunku, 1929
Prawidła życia, 1930
Senat szaleńców, dramat, 1931
Kajtu¶ Czarodziej, 1935
Uparty chłopiec, 1938
Ludzie s± dobrzy, 1938
Refleksje, 1938
Trzy wyprawy Herszka, 1939
Pedagogika żartobliwa, 1939
Pamiętnik,  1942   (opublikowany przez  Igora Newerlego  w: Wybór pism, t. IV, Warszawa 1958)

Jaworski Marek : Janusz Korczak. Warszawa, 1977, s. 206

„Utwory literackie Korczaka charakteryzuje najczę¶ciej albo autobiografizm, albo wręcz reporterskie, oparte na dosłownej obserwacji potraktowanie tematu. Zgadza się to z najogólniejszymi umotywowaniami tego pisarstwa, za które można przyj±ć d±żno¶ć do przedstawienia dróg i prawideł pozyskiwania do¶wiadczeń życiowych. Do¶wiadczeń pozytywnych, do¶wiadczeń negatywnych. Prawdziwych. Prawda bowiem była dla autora „Dziecka salonu” najważniejszym kryterium moralnym. A nie ma osobnych prawd dla dzieci, a osobnych dla dorosłych. Prawda jest jedna, niepodzielna – dla wszystkich”.


 Jaworski Marek : Janusz Korczak. Warszawa, 1977, s. 106-107.

 

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce