Logo strony BP w Ostrołęce
piątek, 21 lipiec 2017
 
Piotr Skarga - kalendarium i twórczość
Napisał Iwona Mickiewicz   

Piotr Skarga

(1536 – 1612)

właśc. Piotr Powęski

- polemista religijny, hagiograf, kaznodzieja, jezuita; czołowy przedstawiciel polskiej kontrreformacjiK A L E N D A R I U M

1536 – 2 lutego w Grójcu pod Warszawą przychodzi na świat syn Michała herbu Prus, zubożałego szlachcica spod Mszczonowa noszącego pierwotnie nazwisko Powęski, i Anny ze Świątków;

1552 – rozpoczyna studia w Akademii Krakowskiej;

1555 – obejmuje kierownictwo szkoły parafialnej przy kolegiacie św. Jana w Warszawie;

1557 – zostaje wychowawcą Jana Tęczyńskiego, syna Andrzeja, wojewody lubelskiego;

1560-62 – przebywa wraz z nim w Wiedniu;

1564 – przyjmuje święcenia kapłańskie i zostaje kanonikiem katedralnym we Lwowie;

1565 – obejmuje urząd kanclerza kapituły we Lwowie;

1566 – jako nadworny kapelan przebywał na dworze Jana Krzysztofa Tarnowskiego, kasztelana wojnickiego w Gorliczynie pod Przeworskiem;

1568 – udaje się do Rzymu;

1569 – wstępuje do zakonu Jezuitów;

1571 – wraca do kraju, gdzie jako kaznodzieja i nauczyciel pracuje w kolegiach kolejno w Pułtusku, Jarosławiu i Wilnie;

1579-1582 – piastuje godność rektora w nowo założonej Akademii Wileńskiej;

1584 – powierzono mu stanowisko superiora domu św. Barbary w Krakowie, gdzie pracując charytatywnie rozwinął wiele inicjatyw: zorganizował Bractwo Miłosierdzia, Bractwo św. Łazarza, powołał do życia Bank Pobożny i Skrzynkę św. Mikołaja;

1588 – zostaje nadwornym kaznodzieją Zygmunta III, pełniąc ten urząd przez 24 lata;

1612 – opuścił dwór królewski i przeniósł się do Krakowa, gdzie zmarł 27 września. Pochowany został w kościele św. Piotra i Pawła.

 

T W Ó R C Z O Ś Ć

Piotr Skarga prowadził ożywioną działalność duszpasterską, pedagogiczną i pisarską.

1577 – „O jedności Kościoła Bożego pod jednym Pasterzem i o greckim od tej jedności odstąpieniu”;

1579 – „Żywoty świętych Starego i Nowego Zakonu”;

1582 – „Siedem filarów, na których stoi katolicka nauka o Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza”;

1592 – „Upominanie do ewanielików”;

1595 – „Kazania na niedziele i święta całego roku”;

1595 – „Proces konfederacyjej”;

1597 – „kazania sejmowe”;

1597 – „Synod brzeski i jego obrona”;

1600 – „Kazania o siedmi sakramentach”;

1603 – „Roczne dzieje kościelne… wybrane z rocznych dziejów Cesara Baroniusza, kardynała… nazwanych Annales Ecclesiastici”;

1604 – „Zawstydzenie arianów”;

1606 – „Na artykuł o jezuitach Zjazdu sędomierskiego… odpowiedź”;

1606 – „Żołnierskie nabożeństwo”;

1606 – „Otóż tobie rokosz”;

1610 – „Kazania przygodne z innymi drobniejszymi pracami o różnych rzeczach wszelakim stanom należącymi”;

1610 – „Wzywanie do pokuty obywatelow Korony Polskiej i W. Księstwa Litewskiego”;

1611 – „Wzywanie do jednej zbawiennej wiary”.

Bibliografia:

  1. Dawni pisarze polscy : od początków piśmiennictwa do Młodej Polski : przewodnik biograficzny i bibliograficzny. T. 4, S - T / [koordynacja całości Roman Loth ; aut. haseł t. 4 Wiesława Albrecht-Szymanowska et al.]. - Warszawa : Fundacja Akademia Humanistyczna : IBL, 2003.
  2. Piotr Skarga / Stanisław Windakiewicz. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1925.
  3. Religia : encyklopedia PWN. T. 9, Rut-żywotność / red. nauk. Tadeusz Gadacz, Bogusław Milerski; [ aut. Elżbieta Adamiak et al.]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, cop. 2003. 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce