Logo strony BP w Ostrołęce
piątek, 21 lipiec 2017
 
Władysław Broniewski - quiz PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
poniedziałek, 10 wrzesień 2012

Życie i twórczość Władysława Broniewskiego (quiz)


 1. Podaj rok i miejsce urodzenia Władysława Broniewskiego.
 2. Wymień 3 pseudonimy, którymi posługiwał się Władysław Broniewski.
 3. Jaki tytuł nosiło pismo młodzieży niepodległościowej redagowane przez Władysława Broniewskiego w latach 1914-1915.
 4. Do jakiej formacji wojskowej zaciągnął się poeta w 1915 r.
 5. Z jakiej przyczyny Władysław Broniewski został internowany w Szczypiornie?
 6. Na jakiej uczelni Broniewski podjął studia w 1918 r.
 7. W  jakim czasopiśmie Władysław Broniewski pełnił funkcję sekretarza w 1923r.
 8. Kto jest autorem i jaki tytuł nosił wiersz, którego przekładu dokonał Broniewski i po raz pierwszy podpisał pełnym nazwiskiem.
 9. Wymień tytuł pierwszego tomiku wierszy Władysława Broniewskiego, który ukazał się w 1925 r.
 10. Z kim Broniewski wydał „biuletyn poetycki” pt. ”Trzy salwy” w 1925 r.
 11. Jaki tytuł nosił drugi tomik wierszy wydany w 1926 r.
 12. Jaki utwór został skonfiskowany przez cenzurę w 1929 r.
 13. Wymień tytuł tomiku wierszy Władysława Broniewskiego opublikowanego w 1932r.
 14. Wymień tytuł tomiku wierszy wydanego w 1938, w którym Broniewski zamieszcza wiersze „Mannlicher” i „Mój pogrzeb”.
 15. Gdzie i kiedy Broniewski został aresztowany po wybuchu II wojny światowej?
 16. W redakcji jakiego pisma pracował Broniewski po wyjściu z więzienia?
 17. W jaki sposób poeta przedostał się na Bliski Wschód?
 18. W okresie wojennym ukazały się dwa zbiorki wierszy Broniewskiego. Wymień ich tytuły.
 19. Jaki tytuł nosił tomik wierszy, w którym poeta zamieszcza wiersze poświęcone zmarłej żonie, Marii Zarębińskiej.
 20. Wymień tytuły poematów, w których poeta opisuje miłość do stron rodzinnych i zachwyt nad krajobrazem bliskich mu miejsc.
 21. Jak nosił tytuł zbiorek wierszy, który dokumentuje rozpacz i ból poety po stracie ukochanej córki.

ODPOWIEDZI:

 1. 1897 Płock.
 2. A.Wilczek; b.; B.Wit; H.Dembowski; Jan Czamara; Jan Mański; Orl; Quidam; Picador.
 3. „Młodzi Idą”.
 4. Legiony Polskie.
 5. Po odmowie złożenia przysięgi na wierność Austrii.
 6. Na Uniwersytecie Warszawskim.
 7. „Nowa Kultura”.
 8. Włodzimierz Majakowski „Poeta robotnik”.
 9. „Wiatraki”.
 10. Z Ryszardem Stande i Witoldem Wandurskim.
 11. „Dymy nad miastem”.
 12. „Komuna Paryska”.
 13. „Troska i pieśń”.
 14. „Krzyk ostateczny”.
 15. We Lwowie od stycznia 1940 do sierpnia 1941 r.
 16. Pismo „Polska”.
 17. Po wstąpieniu do armii generała Andersa opuścił Związek Radziecki i udał się najpierw do Iranu a potem do Palestyny.
 18. „Bagnet na broń” i „Drzewo rozpaczające”.
 19. „Nadzieja”.
 20. „Mazowsze”, „Wisła”.
 21. „Anka”.
BIBLIOGRAFIA:
 1. Broniewski W.: Poezje. Lublin, 1988.
 2. Bujnicki T.: Władysław Broniewski. Warszawa, 1972.
 3. Lichodziejewska F.: O Władysławie Broniewskim. Warszawa, 1964.

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce